Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVANLAR ALEMİ Hayvanlar Aleminin Özellikleri.  1.Besinlerini dışarıdan hazır alır.  2.Aktif olarak hareket eder.  3.Bitkiler genellikle sınırsız büyümekte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVANLAR ALEMİ Hayvanlar Aleminin Özellikleri.  1.Besinlerini dışarıdan hazır alır.  2.Aktif olarak hareket eder.  3.Bitkiler genellikle sınırsız büyümekte."— Sunum transkripti:

1 HAYVANLAR ALEMİ Hayvanlar Aleminin Özellikleri.  1.Besinlerini dışarıdan hazır alır.  2.Aktif olarak hareket eder.  3.Bitkiler genellikle sınırsız büyümekte iken bu âlemdeki türlerin büyümeleri sınırlıdır.  4.Hayvanlarda organize olmuş ve gelişmiş doku, organ ve sistemler bulunur.  5. Bilhassa duyu organları iyi gelişmiştir.  6.Hayvanlar genellikle eşeyli ürerler. Döllenme sonucu oluşan zigot; bölünür, büyür ve gelişir. Yeni canlıyı meydanagetirir.  7.Vücutlarına desteklik veren bazı yapılara sahiptir.  8.Ayrıca birçoğunda vücudu örten ve su kaybını önleyen deri tabakaları vardır.

2 HAYVANLAR ALEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

3 OMURGASIZ HAYVANLAR Omurgasız hayvanların Özellikleri  1.Omurgasız hayvanlar karada ve suda yaşar.  2.Vücutlarını dıştan saran, dış iskeletleri bulunur.  3.Kan, vücutta açıkta dolaşır.  4.Üremeleri eşeyli veya eşeysizdir.  5.Heterotrof canlılardır.  6.Omurgasızların vücutlarında omurga ve bunun içerisinde de sinir dokusu bulunmamaktadır. Omurgasız hayvanlar; 1.süngerler, 2.solucanlar, 3.sölenteretler, 4.eklem bacaklılar, 5.yumuşakçalar 6.derisi dikenliler olmak üzere altı şubeye ayrılır. Örnek; Kelebek,örümcek, sinek yengeç, denizanası, sünger, sülük, arı, salyangoz ve kırkayak omurgasız hayvan türleridir.

4 OMURGASIZ ÖRNEKLERİ

5 KIRKAYAK

6 SOLUCANLAR  Solucanlar vücut yapılarına göre üç gruba ayrılır.  Yuvarlak  Halkalı  Yassı olmak üzere.  Yuvarlak Solucanlar. Genel Özellikleri 1.Besin ve oksijeni vücut yüzeylerinden difüzyonla alırlar. 2. Vücutları silindirik, yumuşak yapıdadır. 3.çoğu parazittir. İnsan ve hayvanlarda hastalık yaparlar. 4. Denizlerde, tatlı sularda ve karada yaşayan türleri vardır. 5.Solucanlar içerisinde en geniş yayılış gösteren gruptur. Örnek: Bağırsak solucanı,kılkurdu,trişin, kancalı kurt.

7 Yuvarlak Solucan Örnekleri

8 HALKALI SOLUCANLAR Halkalı solucanların Genel Özellikleri: 1. Vücutları yassı, yuvarlak veya uzundur. 2.Toprak solucanı toprağın havalanmasını, dolayısı ile toprağın veriminin artmasını sağlar. 3.Halkalı solucanlarda sindirim, sinir ve dolaşım sistemleri gelişmiştir. Örmek:Toprak solucanı ve sülük bilinen halkalı solucanlardır

9 BUNLARI BİLELİM 4,5 dönümlük bir arazide ortalama olarak 50.000 kadar solucan bulunur. Bunlar bir yılda 12,5 tonluk kaliteli bahçe toprağı üretir.

10 YASSI SOLUCANLAR  Yassı solucanların genel özellilikleri:  1.Nemli bölgelerde, tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.  2.Sırt ve karın bölgeleri yassı olup vücutları incedir.  3. Genellikle parazittirler. Parazit olanlar insan ve omurgalıların bağırsak, karaciğer vb. organlarında yaşarlar.  4.Bazı türlerde sindirim organları bulunmaz.  5.Solunum organları yoktur. Gaz alış verişini vücut yüzeyinden difüzyonla yaparlar.  6.Vücutlarında tek açıklık bulunur.  7.Üreme sistemleri gelişmiştir.  8.Yassı solucanlar insanlarda hastalığa neden olur. Örnek:Karaciğer kelebeği, planarya ve tenya bilinen yassı solucan türleri.

11 Yassı Solucan Örnekleri

12 BÖCEKLER  Böceklerin Genel Özellikleri :  1.Hayvanlar âleminde en fazla türe böceklerde rastlanır.  2.Kan dolaşımı, açık olarak gerçekleşir.  3.Genellikle iki kanat, üç çift bacakları bulunur.  4.Vücutları; baş, karın ve göğüs bölgelerinden oluşur.  5.Dünyanın her yöresinde bulunur.  6.Genellikle dış iskelete sahiptir.  7.Solunumları trakelerle gerçekleşir.  8.Yaşamlarında başkalaşım evresi (metamorfoz) görülür.  9.Yumurtadan çıkan larva,gelişimini tamamladıktan sonra ergin hâle gelir. örnek olarak: Karınca, Çekirge, Arı, Kelebek ve Sinekler verilebilir

13 BÖCEKLER  10.Vücutlarında salgı yapan çeşitli bezler bulunur.  11.Duyu organları iyi gelişmiştir. Duyu almaçları vücudun çeşitli bölgelerindedir.  12.Baş bölgesinden çıkan antenlerinin beslenme, avlanma, düşmandan kaçma gibi görevleri vardır.  13.Böceklerin çok hızlı hareket etmelerinin sebebi çizgili kaslara sahip olmalarıdır.

14 BÖCEK RESİMLERİ

15 BÖCEK BİLİMİ ENTOMOLOJİ

16 BÖCEK TAYİN ANAHTARI

17

18


"HAYVANLAR ALEMİ Hayvanlar Aleminin Özellikleri.  1.Besinlerini dışarıdan hazır alır.  2.Aktif olarak hareket eder.  3.Bitkiler genellikle sınırsız büyümekte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları