Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim Teknikleri Doç. Dr. Kamil ORHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim Teknikleri Doç. Dr. Kamil ORHAN."— Sunum transkripti:

1 Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim Teknikleri Doç. Dr. Kamil ORHAN

2 İkna ve inandırma İnandırma – inanç İkna – kabullenme İkna – (persuation) İnandırma (to convince) Reddetmemeyi kabul Uzlaşma Diyalog Çoğunluk – azınlık – bireysel çıkar Bireyselcilik – kolektivizm

3 “İNSANLAR DÜNYAYA PRENS VEYA PRENSES OLARAK GELİRLER, ANCAK DAHA SONRA KURBAĞAYA DÖNÜŞÜRLER…” AMACIMIZ “…İNSANLARIN YENİDEN PRENS VEYA PRENSES OLMALARINA YARDIMCI OLMAKTIR” BERNE 3

4

5

6 TUTUM  DAVRANIŞ

7 Biliş Değer, din, etik, inanç vb sosyal etkiler (zor değişir)

8 Etki çeşitleriÖzellikleri StandardizasyonGrup üyeleri arasında karşılıklı etki KonformiteÇoğunluğun etkisi İtaatOtoritenin isteğine uyma YenilikÇoğunluğu etkileme Sosyal kolaylaştırmaBirlikte eylem, seyirci etkisi Bireylik yitimiSosyal bulaşma, rol etkisinde kalma Tutum değiştirmeBilişsel çelişki rol etkisinde kalma Bilgi paylaşımı Haberleşme Matbaa – Sanayi Devrimi – kitle iletişimi

9 REFERANS DEĞERLER Gestaltçı algılama Zihinsel etkinlik Zihinsel uyarılma – referans Sınıfta, masa, sandalye vb. Nesnelerin uzunluk, derinlikleri Renkler fon ve figür Fiziksel gerçekliğin belirsizliği

10 KONFORMİTE VE NORMATİF ETKİ  Grup toplantı kararı => konformite  May Lei – Ebu Garib = itaat  Konformite ?  … sosyal norma uymaya…  Konformitenin şartları 1.Yerleşik norm  Anomik X Nomik  Kurallar normlar  Ortak amaç, norm, bilinç 2.Birey X grup görüş farkı  Pozisyon değiştirme  Grup baskısı

11 ENFORMATİF VE NORMATİF ETKİ ŞERİF – ENFORMATİK ASCH – NORMATİF Diğerleri sosyal referans noktası Enformatif etki – standart yaratma Diğerlerinin görüşü – objektif gerçeklik kanıtı Gönüllü katılım Özgür rıza – kabul - içselleştirme

12 ENFORMATİF ETKİYE 3 KOŞULDA UYULUR: 1.Belirsizlik *** 2.Kriz (Hemen tepki verme) 3. Diğerlerinin uzman olduğu durumlar (bilememe)

13 Levine ve Zdaniuk (2003) Enf X norm gerekli - yetersiz 1)Çatışma yaklaşımı : Moscovici –uyma çatışmadan kaçınmanın yollarından biri 1)Objektiflik normu 2)Nomik grup 3)Anomik birey Uyma çatışmayı azaltır 2)Bilişsel yaklaşım: Nemeth (1986, 1995) Çoğunluktan farklılık – özel bilişsel etkinlik Çoğunluğun mesajına odaklanma – ayrışık değil bitişken düşünme modeli- stresten kaçınma

14 3)Sosyal kategorizasyon: Turner (1991; Mugny ve Perez, 1991; Abrams ve Hogg, 1990) Diğerleriyle görüş ayrılığı + uzlaşma beklentisi => belirsizlik 1)Dış grup değil aidiyet grubu => belirsizik 2)İç grup üyelerinin etkisi aynı değil, normu temsil edenlerin etkisi fazla 3)iç grup normları görünürde ve özelde benimsenir => iç grup normatif + enformatif

15 SOSYAL ETKİ VE GRUP NORMLARI  Konformite => etkisiz birey – bağımlı  ***??????****  Moscovici 3 norm 1)Objektiflik 2)Tercih 3)Orijinallik

16 Konsensüsün iki temel psiko-sosyolojik işlevi 1.Bireyin görüş ve yargılarının geçerliliği 2.Kimliğin ortaya konması ve öz değerin kılınması ◦ Kesin ve haklı olmak  Kesin, objektiliğin yanında  Haklı, diğerlerinin kabulu ◦ Sosyal onaylanan görüşe sahip olmak ◦ Geçekliğe ait öz algıyı doğrulatmak, paylaşılması

17 Temel sosyal etki durumu UYARAN DİĞERLERİ UYARANA DİĞERLERİNİN TEPKİSİ RD BİREY B UYARANA TEPKİ R2 UYARANA TEPKİ R1 UYARANA TEPKİ R0

18 KONFORMİTE TİPLERİ (R1≠ R2) BOYUN EĞME – İTAAT ÖZDEŞLEŞME İÇSELLEŞTİRME - BENİMSEME

19 AZINLIK ETKİSİ 12 öfkeli adam Azınlıklar, sapmalar Devrimler, yenilikler UYMAMA (non-conformity) Bağımsızlık (Indepence) SOSYAL UYMAMA

20 Moscovici 1.Grupta her üye hem kaynak hem hedef (mertebeden bağımsız) Ç A 2.Sosyal kontrol kadar sosyal değişme de etkinin hedefi – Bilim, sanat 3.Etki süreci çatışmaların üretimine ve çözümüne doğrudan bağlıdır. Çatışma etkinin zorunlu koşuludur. 4.Azınlık etkisinde temel başarı faktörü davranış stilidir. Bağımlılık x Partner davranışı, özerklik, tutarlılık, katılık

21 5.Etki süreci, objektiflik, tercih, orijinallik tarafından belirlenir. Orijinallik – bireysel farklı tepki 6.Uyma standardizasyon - yenilik

22 OTORİTEYE İTAAT Güç ilişkisinde üst basamakta olanlar Çocuk – ebeveyn Memur – amir Vatandaş – güvenlik güçleri Doktor, hoca, hoca, üniforma

23 İtaat ve konformite Uymaya sevk eden güç? – Sistem içinde dikte edilmiş normlar – Zor kullanmadan uyma Otoritenin boyun eğme beklentisi – Grubun niyetsiz etkisi Grup davranışı sergileme – bağımsız otorite davranışı

24 SOSYAL KOLAYLAŞTIRMA Ringelman Etkisi – İp çekme 1, 2, 3, 8 – Social loafing – – **sinerji** Triplett – Tek, ekip, rakip saate karşı – Sosyal kolaylaştırma Tavuklar, balıklar, atlar, karıncalar, hamam böcekleri, imalat işçileri

25 Scheier ve Carver (1988)-self regulation Öz ayarlama => sosyal kolaylaştırma Kendine odaklaşıp / odaklaşmama Kendine odaklaşma => standart davranışlar Diğerinin varlığı => kendine odaklaşma => performans artar

26 Maniplasyon Serbest kabul Zoraki kabul Festinger ve Carlsmith, 1 dolarlık yalan Anaokulundaki çocuklar ve oyuncaklar Zoraki kabul - rasyonalizasyon Günlük hayatta otoriteye itaat Böyle buyurdu zerdüşt

27 Festinger – Bilişsel çelişki Önem X Çelişen bilgi sayısı Önem X Uyuşan bilgi sayısı

28

29 İkna ve inandırma İnandırma – inanç İkna – kabullenme – Sosyal etki – Sosyal etki deneyleri – Asch – uyma – 12 Kızgın Adam – Normatif / Enformatif Uyma

30 İYİ BİR İKNACI 30

31 İKNACI 31

32 İKNA; 32

33 HOGAN’IN İKNA MODELİ 33 KAZAN KAZAN FELSEFESİ SONUÇ TABANLI DÜŞÜNME İKNA YASALARINI ÖĞRENME İKNA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENMEK SÖZEL OLMAYAN İLETŞİMİ ANLAMAK İSTİHBARAT TOPLAMA MESAJI ŞİFRELEME KENDİNİ AÇMA DOSTÇA İLİŞKİ GÜÇLÜ SUNUM SORU SORMA ALT YAPI TEMELLER HAZIRLIK SUNUM KAZAN SONUÇ

34 İKNA TEKNİKLERİ Soruların ustaca kullanılması Duygusal konulara yönelme Değerler analizi Sihirli kelimler / Zaman baskısı Hipnotik dil / Sözel olmayan iletişim 34 Uyum zor mu? Uyum ve uyma davranışı Uyma davranışı PAYLAŞIM

35 ZOR DURUMLARDA BEN GÜCÜNÜN ÖNEMİNİ KAVRAMA 35 Ben yoksam nasıl başa çıkarım ?

36 JOHARI PENCERESİ 36

37 BU ÇALIŞMA BİR İŞE YARAMAYACAK! 37 ÖZGÜVEN DİĞERLERİNE GÜVEN

38 İletişim Farklılıkları İletişim döngüsel bir süreçtir.  Herkes aynı anda mesaj alır, yorumlar, gönderir, sonuç çıkarır; ne başlangıcı ne de sonu vardır.

39 ALGI FARKLARI 39

40 40 Algı farkları Algılarımız - Algılar önemlidir – Rakip X Paydaş – Dikkatli Ol Hale etkisi Duygularımız – Mutluluk X Kızgınlık Kültürümüz – Ne var ne yok Çevresel uyaranlar, ortam – ortam dizaynı Cinsiyet Fiziksel görünüm Kişilik - nevrotik Geçmiş deneyimler – benzer durumlar

41 PAYLAŞIM DİNLEME ANLAMA YANLIŞ ANLAMA İLETİŞİM KAZALARI 41

42 42

43 ÇATIŞMA TÜRLERİ AKTİF ÇATIŞMA PASİF ÇATIŞMA VAROLUŞ ÇATIŞMASI TÜMDEN REDDETME ÖNYARGILI ÇATIŞMA YOĞUNLUK ÇATIŞMASI KISMİ ALGILAMA ÇATIŞMASI ALIKOYMA ÇATIŞMASI 43

44 İnsanlarin duygu, düşünce ve davranişlari, olaylari nasil yorumladiklarindan etkilenmektedir. 44 DUYGU DÜŞÜNCE DAVRANIŞ Soruyu ben çözdüm, baba!

45 Zihnimizde o anda geçen kısa süreli değerlendirici düşüncelere “OTOMATİK DÜŞÜNCELER” denir. 45

46 46 ETKİLİ DİNLEME : Bilgi alma ve özümleme Karşımızdakini anlama İyi algılama Zihnimizin konuşmacının konuşmasından daha hızlı çalışması Fikirlere kulak verme Duygusal filitrelere dikkat Anlamak ve anlaşılmak

47 47 Soru sorma becerisi Açık uçlu, kapalı olmayan sorular kullanın Sonuca atlamaktan kaçının Sorgulamayı bağlamda tutun Duyarlılıkla soru sorun İçeriği cevaplayanlara yansıtın

48 TRANSAKSİYONEL ANALİZ – TEMEL İLKELER 48


"Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim Teknikleri Doç. Dr. Kamil ORHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları