Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER  Geleneksel çoktan seçme formatı  Eşleştirme formatı  Alternatif seçme formatı  Doğru yanlış formatı  Karmaşık çoktan seçmeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER  Geleneksel çoktan seçme formatı  Eşleştirme formatı  Alternatif seçme formatı  Doğru yanlış formatı  Karmaşık çoktan seçmeli."— Sunum transkripti:

1 ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER  Geleneksel çoktan seçme formatı  Eşleştirme formatı  Alternatif seçme formatı  Doğru yanlış formatı  Karmaşık çoktan seçmeli format  Çoktan seçmeli doğru yanlış formatı  Görsel çoktan seçmeli doğru yanlış formatı  Kavrama tipi madde dizisi formatı  Yenilikçi madde dizisi format varyasyonları

2 Madde Yazma Kategorileri A) Genel Tarzda Madde Yazma B) Genel Kapsamda Madde Yazma C) Kök Oluşturma D) Genel Seçenek geliştirme E) Çeldirici Geliştirme ÇOKTAN SEÇMELİ MADDE GELİŞTİRME

3 GENEL TARZDA MADDE YAZMA En iyi cevabı yada doğru cevap formatını kullanma Aşağıdakilerden hangisi baş ağrısını kesebilen en iyi ağrı kesicidir? Aşağıdakilerden hangisi baş ağrısını kesebilen en iyi ağrı kesicidir? a) ………… b) ………… c) ………… d) ………… Dikey yada yatay madde formatı Küçük çocuklar için ve test kaygısı olan bireyler için yatay test formatından kaçınılmalıdır. Küçük çocuklar için ve test kaygısı olan bireyler için yatay test formatından kaçınılmalıdır. Test alanın okuma süresini en aza indirme Gramer, Kısaltmalar, Noktalama ve imla kurallarına dikkat etme Hileli maddelerden kaçınma Cevabıyla alakasız maddeler Cevabıyla alakasız maddeler Birden çok doğru cevabı olan maddeler Birden çok doğru cevabı olan maddeler En iyi öğrencinin doğru cevap hakkında fikri olmadığı belirsiz sorular En iyi öğrencinin doğru cevap hakkında fikri olmadığı belirsiz sorular Önemsiz, saçma bir kapsamın sunulduğu maddeler Önemsiz, saçma bir kapsamın sunulduğu maddeler Çok spesifik maddeler Çok spesifik maddeler

4 Her bir test maddesinin öğrencinin önemli bir ürününe dayanması (öğretimsel amaç) Tek bir problem üzerine yoğunlaşmak Ders kitaplarından, harfi harfine ifadelerden kaçınmak Fikirlere dayalı maddelerden kaçınma a) Milli Takımdaki en iyi futbolcu kimdir? Önemli ve belirli materyalleri test etme, önemsiz materyallerden kaçınma Önemsiz soru sorma örneği Suç ve cezayı kim yazmıştır? Daha yüksek düşünme düzeyini ölçen soru Dostoyevski’nin suç ve cezayı yazma sebebi nedir? GENEL KAPSAM SORUNU

5 1) Madde Kökü olarak bir çok format vardır. Çok boyutlu seçenek formatı, eksik tamamlama, karmaşık çoktan seçmeli format, soru formatı vb. EN ÇOK TASİYE EDİLEN SORU FORMATIDIR. 2) Eksik Tamamlama formatı kullanılıyorsa Kökün ortasında ya da başında asla boşluk bırakmayın 3) Kökte laf kalabalığından kaçının. ÖRNEK: Yüksek sıcaklık ve çok yağmur miktarı nemli bir iklimin özelliklerindendir. Böyle iklimi olan yerde yaşayan insanlar genellikle çok terlemekten şikayet ederler. Tanımlanan iklim nedir? Yüksek sıcaklık ve çok yağmur miktarı nemli bir iklimin özelliklerindendir. Böyle iklimi olan yerde yaşayan insanlar genellikle çok terlemekten şikayet ederler. Tanımlanan iklim nedir? Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıçaklık ve çok yağmur miktarına sahip olma özelliği olan bir iklimi tanımlamaktadır? 4) Kökü olumlu ifadelerden oluşturun, olumsuz ifadelerden kaçının (DEĞİLDİR, UYMAZ VB.) KÖK YAPISI

6 SEÇENEK GELİŞTİRME 1. Mümkün oldukça akla yatkın çeldirici kullanın 2. Seçenekleri mantıklı ya da numarılı düzende verelim (küçükten büyüğe vb.). Örneğin : Başarı testinde önemli olan üç düşünce nedir???? a. Geçerlik, güvenirlik, etkili olma b. Nesnellik, geçerlik, güvenirlik c. Güvenirlik, etkili olma, nesnellik, d. Etkili olma, nesnellik, geçerlik 3. Seçenekler binişik olmamalı 4. Seçeneklerin uzunluğunu benzer tutun 5. Bütün seçenekleri içeriği homojen olan maddede tutun. a) kırmızı biber eklemek a) kırmızı biber eklemek b) yeşil biber eklemek, c) soğan ve yeşil biber eklemek d) Jalapeno biberi eklemek

7 SEÇENEK GELİŞTİRME Yukarıdakilerden hepsi,Yukarıdakilerden hepsi, Yukarıdakilerden hiçbiri,Yukarıdakilerden hiçbiri, Bilmiyorum seçeneğinden,Bilmiyorum seçeneğinden, Seçeneklerde olabildiğince olumlu ifadelerSeçeneklerde olabildiğince olumlu ifadeler kullanmaya çalışın kullanmaya çalışın Doğru seçenek Hazırlanan Test içerisindeki doğru cevapHazırlanan Test içerisindeki doğru cevap sayısını dengeleyin,sayısını dengeleyin, Sadece bir doğru cevabı kullanın,Sadece bir doğru cevabı kullanın,

8 ÇELDİRİCİ GELİŞTİRME  Akla yatkın çeldiriciler kullanın  Öğrencilerin genel hatalarından yararlanın 77+ 34 = a) 101 b) 111  Teknik ifadeler kullanın  Doğru yanlış ifadeler kullanın Madde kalitesi ve güvenirlik arasındaki ilişkide genellikle doğru olan nedir? Madde kalitesi ve güvenirlik arasındaki ilişkide genellikle doğru olan nedir? a. Güvenirlik olmadan geçerlik olamaz. a. Güvenirlik olmadan geçerlik olamaz. b. Zayıf maddeler ölçme hatasını arttırma eğilimindedir*. b. Zayıf maddeler ölçme hatasını arttırma eğilimindedir*. c. Test puanlarında kısıtlanmış ranj güvenirlik tahminlerini düşürebilir. c. Test puanlarında kısıtlanmış ranj güvenirlik tahminlerini düşürebilir. Madde performansı zayıf öğretimde yansıtılabilir Madde performansı zayıf öğretimde yansıtılabilir  Espri kullanımından kaçının

9 AÖF Bazen müşterilerin belirli bir zamanda belirli bir ürüne ihtiyacının olmaması hangi itiraz türüne girer? A)Ürün itirazı B)Zaman itirazı C)Hizmet itirazı D)İşletme itirazı E)İhtiyaç itirazı Cevabı içinde bulunan bir soru Örnek 1:

10 İpucu 4 Van Gölü Türkiye'nin en büyük nesidir? A) Dağıdır. B) Ovasıdır. C) Irmağıdır. *D) Gölüdür. E) Denizidir. Soru kökü Sayın Müjdat Gezen’e aittir. Cevabı içinde bulunan bir soru Örnek 2:

11 İpucu 3a Cumhuriyet Bayramı’nda aşağıdakilerden hangisini kutluyoruz? A) Atatürk'ün Samsun'a çıkışını *B) Cumhuriyet’in ilan edilişini C) İlk TBMM’nin açılışını D) Sivas Kongresi’nin yapılışını Örnek 3:

12 İpucu 2a Aşağıdakilerden hangisinde akarsular büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır? *A) Irmak-çay-dere B) Çay-ırmak-dere C) Irmak-dere-çay D) Dere-çay-ırmak Aşağıdakilerden hangisi akarsudur? *A) Irmak B) Gölet C) Deniz D) Göl Örnek 4:

13 İpucu 1a Aşağıdakilerden hangisi 'Gülhane Buyruğu'nun getirdiği bir yeniliktir? A) Kimsenin muhakeme edilmeden cezalandırılmaması B) Hıristiyan ve Müslüman halka eşit haklar tanınması C) Vergilerin kazanca göre alınması D) Askerliğin belirli bir düzene bağlanması *E) Yukarıdakilerin hepsi Örnek 5:

14 *A) Kelkit B) Devrez C) Gökırmak D) Porsuk Coğrafya 1a Yeşilırmak Aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak'ın koludur? *A) Kelkit B) Devrez C) Gökırmak D) Porsuk Örnek 9: Yandaki şekilde verilen akarsulardan hangisi Yeşilırmak'ın koludur?

15  Verilen bir durumdan sonuç çıkarma.  (2000 Sosyal Bilimler Testi, 9. soru -S9-)  İnsanlar üzerinde yaşadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, dış baskılar gibi güçlükler, toplumların yeni yerleşim yeri aramalarına yol açmıştır. Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir? Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir? A)İnsanların güçlüklerle mücadelesi B) Yerleşik yaşama nasıl geçildiği C) Toplumsal gelişmelerin insanları nasıl değiştirdiği D) İnsanların göç etme nedenleri

16 Yazılı metni okuyup anlama. (2001 Sosyal Bilimler Testi, 22. soru -S22-) Bir kez gönül yıktın isen Bu kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil Yunus Emre bu şiiriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? A) Kendini bilmenin önemini B) Kalp kırmamak gerektiğini C) Temiz olmanın gerekliliğini D) İnsanın güzelliğini

17 Fiziksel ve doğal olaylardan sonuç çıkarma. (2001 Fen Bilimleri Testi, 17. soru -F17-). Yukarıda fotosentez ve solunumu gösteren döngü verilmiştir. Burada üreticilerin hepsi yok olursa ne olur? Yukarıda fotosentez ve solunumu gösteren döngü verilmiştir. Burada üreticilerin hepsi yok olursa ne olur? A) Otçul hayvan sayısı sürekli artar. A) Otçul hayvan sayısı sürekli artar. B) Etçil hayvan sayısı sürekli artar. B) Etçil hayvan sayısı sürekli artar. C) Besin maddesi üretilemez. C) Besin maddesi üretilemez. D) Oksijen miktarında atış olur. D) Oksijen miktarında atış olur.


"ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER  Geleneksel çoktan seçme formatı  Eşleştirme formatı  Alternatif seçme formatı  Doğru yanlış formatı  Karmaşık çoktan seçmeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları