Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamberimiz ara sıra etrafında bu- lunanlara bir konuyu öğretmek için soru sorardı. Nitekim Muaz bin Cebe- l’i, Yemen’e, vali olarak gönderirken bu yöntemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamberimiz ara sıra etrafında bu- lunanlara bir konuyu öğretmek için soru sorardı. Nitekim Muaz bin Cebe- l’i, Yemen’e, vali olarak gönderirken bu yöntemi."— Sunum transkripti:

1 Peygamberimiz ara sıra etrafında bu- lunanlara bir konuyu öğretmek için soru sorardı. Nitekim Muaz bin Cebe- l’i, Yemen’e, vali olarak gönderirken bu yöntemi kullanmıştır. Hz. Muhammed: “Sana bir şey so- rarlarsa nasıl hüküm vereceksin?” Muaz: Allah’ın kitabıyla. Hz. Muhammed: “Şayet Allah’ın ki- tabında yoksa?” Muaz: Allah Resulünün sünneti ile. Hz. Muhammed: “Ya onda da bula- mazsan?” Muaz: Aklımı çalıştırır içtihat ederim. Bunun dışında başka bir şey düşün- mem. Böyle bilir, böyle yaparım. Hz. Muhammed: “Allah’ın elçisini muvaffak kılan Allah’a hamd ol- sun.” Müminler! Size bir emanet bıra- kıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yo- lunuzu hiç şaşırmazsınız. O ema- net Allah’ın kitabı Kur’an’dır.

2 “Kur’an, tüm insanlar için hidayet kaynağıdır.” (Bakara suresi, 185. ayet.) Yukarıdaki ayette Kur’an’ın hangi yönlerine değinilmektedir?

3 “Benden gördüğünüz şekilde namaz kılınız.” Buhari, Ezan, 18. Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyrulur: “Andolsun ki, Resulul- lah’ta, sizin için, Alla- h’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.” Bu ayet ve hadiste Müslüman'ca bir yaşantının hangi yönüne değinilmiştir?

4 Allah’ın, Kur’an’ı muhtelif surelerde yerine göre değişik isimlerle andığı görülür. “el-Kitâb” “Ümmü’l-Kitâb” “Kitâb-ı mübîn” “el-Furkân” “el -Mesânî” “Kelâmullah” “Hüdâ” “Şifâ” “Rahmet” “Müjde” “Mev’iza” “Zikir” “Nûr”

5 Kur’ân-ı Kerim Cüz: “parça, bölüm” Sûre: “yüksek rütbe, mevki, şeref” Âyet: “açık alamet, işaret, iz, nişan” :30 :114 :6236

6 Tertip sırasına göre ilk sure Fatiha Sûresi’dir. Tertip sırasına göre son sure Nâs Sûresidir.

7 el-Fâtiha’dan sonra gelen 7 uzun sureye “es-Seb’u’t-Tıvâl” (yedi uzun sure) denir.

8 Kur’ân-ı Kerîm sureleri genel olarak Mekkî ve Medenî şeklinde ikiye ayrılmıştır. Mekkî sure ve ayetlerin içeriği ağırlıklı olarak inanç esasları ve ahlaki değerler; Medine’de inen sure ve ayetlerin içeriği de daha çok ibadetler ve sosyal hayatla ilgili konulardan oluşmuştur.

9 OKU. YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU. ilk vahiy: 610 yılının Ramazan ayı / Hira Mağarası بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5} Kur’ân’ın ilk inen ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetidir.

10 Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’e 23 senede ve bölümler hâlinde, vahiy yoluyla nâzil olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in bir bütün olarak, tek seferde değil de parça parça, bölümler halinde nazil olmasının sebepleri ve sağladığı kolaylıklar nelerdir?

11

12

13

14

15

16

17 Halife Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin başkâtibi durumunda olan Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon kurarak Kur’an’ı bir kitap hâlinde toplamalarını emretti. MUSHAF

18 Başkan: Zeyd bin Sâbit Kur’an-ı Kerîm’in derlenip Mushaf haline getirilmesi: Hz. Ebû Bekir Kur’an-ı Kerîm Mushaf’ının çoğaltılması ve önemli merkezlere gönderilmesi: Hz. Osman Mekke,Kufe, Basra, Şam, Yemen, Bahreyn


"Peygamberimiz ara sıra etrafında bu- lunanlara bir konuyu öğretmek için soru sorardı. Nitekim Muaz bin Cebe- l’i, Yemen’e, vali olarak gönderirken bu yöntemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları