Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)"— Sunum transkripti:

1 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

2 Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru – Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Soru ve Öneriler

3 Amacımız ve Faaliyet Alanlarımız Sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı destekleyerek, evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmektir. EğitimİktisatİşletmeSosyolojiSiyaset BilimiCoğrafya Çalışma Ekonomisi Felsefe Arkeoloji ve Sanat tarihi SanatAntropoloji Ev Ekonomisi Kütüphanec ilik Bilim, Teknoloji ve Toplum Sosyal Hizmetler Müzecilik Güvenlik Bilimleri Aktüerya Davranış Bilimleri Halkbilimi Bankacılık- Sigortacılık Finans Ekonomisi İlahiyatEnformatik Bilgi ve Belge Yönetimi Kitle İletişimi ve Araçları MaliyeEkonometri Dil ve Edebiyat HukukTarihPsikoloji

4 Tarihçe 1997 BTYK * kararı ile SBB olarak kuruluş 1999 Proje desteklerine başlangıç 2004 SBB ** olarak az sayıda proje desteği 2005 SOBAG BTYK kararı ile SOBAG olarak diğer bilim/teknoloji alanlarıyla eşit statüde TÜBİTAK destekleri kapsamında *Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu **Sosyal ve Beşeri Bilimler

5 Organizasyon Şemasında SOBAG *Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB * Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik (EEEAG) Mühendislik (MAG) Sağlık Bilimleri (SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik (TOVAG) Kimya ve Biyoloji (KBAG) Matematik ve Fizik (MFAG) Kamu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri (SAVTAG) Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü (ETAP) Destek Programları Müdürlüğü (DPM) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES)

6 SOBAG İstatistiki Veriler (2005-2014) Desteklenen Alan Sayısı (Sosyal Bilimler) (33) Desteklenen Proje Sayısı (~1500)

7 Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru – Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Soru ve Öneriler

8 ARDEB Destek Programları Dönemsel Başvuru Programları – 1001 – 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı – 1005 – 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı – 3501 – 3501 - Kariyer Geliştirme Programı Sürekli Başvuruya Açık Programlar – 1002 – 1002 - Hızlı Destek Programı – 3001 – 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı Çağrılı Başvuru Programlar – 1003 – 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı – 1007 – 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı

9 Destek Kalemleri Makine-Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Saha Çalışması Kongre/Konferans Katılımı Proje Sonuçlarının PaylaşımıBursiyer Yardımcı Personel Kurum Hissesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

10 1001 – Araştırma Projelerini Destekleme Programı Destek Süresi36 aya kadar Destek Miktarı 360.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriMart - Eylül Dönem Son Tarihi4 Eylül 2015 Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ Üniversite Doktora Derecesi Kamu/Özel Kuruluş Lisans Mezunu 4 ay Değerlendirme Süresi Aylık 1500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi Aylık 1500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi

11 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Destek Süresi36 aya kadar Destek Miktarı 225.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriMart - Eylül Dönem Son Tarihi4 Eylül 2015 Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ 4 ay Değerlendirme Süresi 1500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi 1500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Üniversite-Kamu/Özel Kuruluş - - Doktora Derecesi - PhD. + 7 yıl - - Farklı Üniversite

12 ARDEB Destek Programları Dönemsel Başvuru Programları – 1001 – 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı – 1005 – 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı – 3501 – 3501 - Kariyer Geliştirme Programı Sürekli Başvuruya Açık Programlar – 1002 – 1002 - Hızlı Destek Programı – 3001 – 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı Çağrılı Başvuru Programlar – 1003 – 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı – 1007 – 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı

13 1002 – Hızlı Destek Programı Destek Süresi12 aya kadar Destek Miktarı 30.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriHer zaman Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ ~2 ay Değerlendirme Süresi Üniversite Eğitim Araşt. Hastanesi Araştırma Enstitüsü - - Doktora derecesine sahip veya - Öğrenimine devam ediyor olmak

14 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı Destek Süresi24 ay Destek Miktarı 60.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriHer zaman Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ Üniversite Doktora Derecesi Kamu/Özel Kuruluş Lisans Mezunu ~2 ay Değerlendirme Süresi Aylık 500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi Aylık 500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi

15 ARDEB Destek Programları Dönemsel Başvuru Programları – 1001 – 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı – 1005 – 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı – 3501 – 3501 - Kariyer Geliştirme Programı Sürekli Başvuruya Açık Programlar – 1002 – 1002 - Hızlı Destek Programı – 3001 – 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı Çağrılı Başvuru Programlar – 1003 – 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı – 1007 – 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı

16 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı Destek Süresi Küçük Ölçek24 ay Orta/Büyük Ölçek36 ay Destek Miktarı Küçük Ölçek 500.000 TL’ye kadar Orta Ölçek 1.000.000 TL’ye kadar Büyük Ölçek 2.500.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriÇağrılı Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ Üniversite Doktora Derecesi Kamu/Özel Kuruluş Lisans Mezunu ~3 ay Değerlendirme Süresi 2500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi 2500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi

17 Proje Performans Ödülü (PPÖ) Makale Bildiri Kitap / Kitapta Bölüm Ödül Patent Ürün, Şirket,Model Yayılım Araştırmacı Yetiştirilmesi Yeni Proje Üretilmesi

18 ARDEB Proje Türlerine Göre Destek Oranları (2013) 181001 1002 3501 3001

19 Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Soru ve Öneriler

20 Bilimsel Değerlendirme Süreci Bilimsel Değerlendirme Süreci Online Başvuru Online Başvuru ARDEB Ön İnceleme ARDEB Ön İnceleme Araştırma Destek Grubu İnceleme Araştırma Destek Grubu İnceleme Proje Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor? Ret Kabul ARDEB İade Grup İade Biçimsel Eksiklik (imza, belge vs.) Etik / Yasal izin Yetersiz içerik vs. Etik / Yasal izin Yetersiz içerik vs.

21 ARDEB İncelemesi Tarihler ÇevrimiçiBasılı Öneri Dosyası Başvuru Formu Ekler İmzalar TamIslak Program Şartları Proje Ekibi Yürütücü Kuruluş Başvuru ARDEB İncelemesi Grup İncelemesi Bilimsel Değerlendirme

22 Grup İncelemesi – Başlıca İade Nedenleri Araştırma Projesi Niteliğini Taşımamaİçerik YetersizliğiEtik Kurul Onay Belgesi EksikliğiYasal / Özel İzin Belgesi EksikliğiYurt Dışı Saha Çalışması İçermesiAltyapı Projesi OlmasıAynı / Benzer Proje Önerisi Olması BaşvuruARDEB İncelemesi Grup İncelemesi Bilimsel Değerlendirme

23 Ar-Ge Niteliği Taşımama (Örnekler) Salt kazı, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları Salt kitap, çeviri, transkripsiyon çalışmaları Salt sözlük, envanter, ansiklopedi çalışmaları Yalnızca veri toplama, derleme, tercümeye dayalı çalışmalar Kurumların rutin olarak yapması gereken raporlamalar BaşvuruARDEB İncelemesi Grup İncelemesi Bilimsel Değerlendirme

24 Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu Panel Raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen değişikliklerin neler olduğu ilgili bölüm ve sayfa belirtilerek sistem üzerinden doldurulmalıdır. “ Talep edilen değişiklikler yapılmıştır ” ifadesi yanlıştır. BaşvuruARDEB İncelemesi Grup İncelemesi Bilimsel Değerlendirme

25 Panel Değerlendirme Sistemi Panelistlerin Seçimi Gözlemci Panelist Uygulaması Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Puanlama Sistemi Panel Raporu BaşvuruARDEB İncelemesiGrup İncelemesi Bilimsel Değerlendirme

26 Panelistlerin Belirlenmesi Konu uzmanlığı Çıkar çakışması veya çatışması Proje önerilerinin verildiği kurumlar Proje ekibi Kurumlar arası yaygın dağılım

27 Gözlemci Panelist Uygulaması 2012 yılından itibaren başlatılan uygulamayla bugüne kadar panelist olarak görev almamış araştırmacılarımız, talep etmeleri durumunda, uzmanlık alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan panellere gözlemci olarak katılabileceklerdir. Bu uygulamayla Gözlemci Panelistlerimizin, panel sistemi ve işleyişi hakkında gözlem yoluyla ön bilgi ve deneyim edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

28 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Özgün Değer Yöntem Yaygın Etki Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Bütçe ve süre değerlendirme kriteri değildir.

29 Puanlama Sistemi DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR SeviyePuanSeviye Açıklaması Çok İyi5 Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir. İyi4 Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla birlikte, önerinin iyileştirilebilecek/geliştirilebilecek bazı noktaları bulunmaktadır. Orta3 Proje önerisi, ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirmelere gerek bulunmaktadır. İyi Değil2 Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. Yetersiz1 Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur.

30 Panel Raporu

31 Revize Proje tekrar başvurabileceğinizi Desteklenmesi mümkün olamayan proje önerilerinizi panel raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde düzenleyerek tekrar başvurabileceğinizi unutmayınız.

32 Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru – Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Soru ve Öneriler

33 Proje Önerisi Başvuru Formu Bölümleri Başlık, Özet Amaç ve Hedefler Konu, Kapsam ve Literatür özeti Özgün Değer Yöntem Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Yaygın Etki  Ekler o Kaynaklar o Bütçe ve Gerekçesi

34 Proje EkibiYürütücüAraştırmacıDanışmanBursiyer

35 Fikir Vermesi Adına Proje Örnekleri – http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek- programlari/1001/icerik-proje-ornekleri http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek- programlari/1001/icerik-proje-ornekleri TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı – http://uvt.ulakbim.gov.tr/proje http://uvt.ulakbim.gov.tr/proje TÜBİTAK Panel Sunumu – http://www.dailymotion.com/video/x1uepug_h0-panel- sunumu_webcam http://www.dailymotion.com/video/x1uepug_h0-panel- sunumu_webcam

36 Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Desteklerden faydalanabilmek, Panelist / dış danışman olarak görev almak, Güncel gelişmelerden haberdar olmak için o Bilgilerinizi belirli aralıklarda güncel tutmanız önem arz etmektedir.

37 Son olarak… 2015-1. Dönem çevrimiçi başvurularında; Son gün (6 Mart) başvuruların %67’si alınmıştır. Son hafta için bu oran %91’dir.

38 Soru ve Görüşleriniz

39 TEŞEKKÜRLER Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: www.tubitak.gov.tr sobag@tubitak.gov.tr Mehmet Fatih SÜZER Projeler Genel Koordinatörlüğü fatih.suzer@zirve.edu.tr Mühendislik Fakültesi : 336 Dahili : 7521


"Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları