Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INTEGUMENTUM COMMUNAE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INTEGUMENTUM COMMUNAE"— Sunum transkripti:

1 INTEGUMENTUM COMMUNAE
DERİ VE EKLERİ Levent SARIKCIOĞLU

2

3 DERİ (CUTIS)

4 ~ 2m2 alana sahip ~ 2 mm kalınlığında ~ Vücut ağırlığının %7’si (75 kg bir kişi için 5.3 kg) Kadınlarda daha ince

5 İŞLEVLERİ Vücut yüzeyini örter
Mekanik, ozmotik, kimyasal, termal, ışık ile ilgili zararlı etkileri en aza indirir Isı regülasyonu Salgı ve emilim fonksiyonu Tutma, kavrama işlerine yardımcı Kan damarları zengin >>>> Kan deposu D vitamini yapımı Duyu organı (ısı, ağrı vs)

6

7 Derinin rengi değişkenlik gösterir
Irka Cins Vücut bölgesi Meme başı Genital organlar Anus Fossa axillaris Linea alba Uyluğun iç yüzü Deri daha koyu renklidir

8 Deri (Cutis) üç tabakadan oluşur:
Epidermis Dermis (Corium) Hypodermis (Tela subcutanea, Subcutis)

9 EPIDERMIS

10 Crista cutis’lerin dizilimi (Parmak izi).
Elin palmar, ayağın plantar yüzünde son falankslar üzerinde bulunan bu Crista cutis’lere Toruli tactiles adı verilir. Crista cutis Sulcus cutis porus sudoriferi

11 Epidermis yüzeyden derine doğru beş tabakadan oluşur.
a)Stratum corneum b)Stratum lucidum c)Stratum granulosum d)Stratum spinosum e)Stratum basale Stratum germinativum

12 DERMIS (CORIUM)

13 DERMIS (CORIUM) Kökenini mesodermadan alır. Derinin esas bölümünü oluşturur (Cutis vera) Kalın El ayası ayak tabanı İnce Göz kapakları Scrotum Penis Labia majora

14 DERMIS (CORIUM) İki tabakalıdır: Stratum papillare Stratum reticulare

15 HYPODERMIS TELA SUBCUTANEA SUBCUTIS Fascia superficialis Panniculus adiposus

16 TELA SUBCUTANEA (SUBCUTIS) :
a)Lamina superficialis b)Lamina profundus Petrus Camper Antonio Scarpa ( )

17 Tela subcutanea’nın iki tabakası arasında
Yüzeyel arterler Yüzeyel venler Yüzeyel sinirler lenf nodülleri meme bezi mimik kasları Platysma bulunur

18

19 Georg Meissner ( )

20 Abraham Vater ( ) Filippo Pacini ( ) 1840

21 Angelo Ruffini ( )

22 Karl Friedrich Theodor Krause
( )

23

24

25 Bazen Linea mensalis ve Linea cephalica
yerine tek bir çizgi bulunabilir.

26 Avuç içinde parmakların hareketleri ile ilgili 4 tip oluk görülür.
1- Linea vitalis : Başparmağın opposition hareketi ile ilgilidir. 2- Linea mensalis : Avucun ulnar kenarından başlar, genellikle orta parmak hizasında sonlanır. 3- Linea cephalica : Avucun radial kenarından başlar, genellikle dördüncü parmak hizasında sonlanır. 4- Linea fortunae : Aşağıdan yukarıya, içten dışa eğik uzanır.

27

28 Striae gravidarum Gebelik esnasında bazı kadınlarda karın, meme ve kalçalar üzerinde beyaz ve parlak çizgiler oluşur. Buna Striae gravidarum denir. Derinin fazla gerilmesinden oluşan bu durum, corium’daki elastik lifler harap olduğu için, düzelmez.

29

30

31

32 PİLİ (KILLAR) Vücudun çeşitli yerlerinde yoktur Elin palmar yüzünde Ayak tabanında 3. falanksların dorsal yüzünde Preputium’da Labia majora ve minora’nın iç yüzünde Umbilicus’ta Clitoris ve Glans penis

33 Kılın deri yüzeyinde gördüğümüz kısmına Scapus (Corpus) pili denir.
Deri içine gömülü olan kısmına Radix pili (Kıl kökü) denir. Radix pili, epidermis’in invaginasyonu ile oluşan Folliculus pili içine yerleşmiştir. Kökün en alt kısımda yaptığı genişlemeye Bulbus pili denir.

34 (Barba labii superioris): Bıyık
Vibrissae Barba Supercilia Cilia Mystax (Barba labii superioris): Bıyık Tragi Hirci Capili Pubes

35

36 Fötal yaşamın ortalarında tüm vücut ince, açık renkli Lanugo denen kıllarla örtülüdür. Çoğunlukla doğumdan sonra dökülür.

37 (Barba labii superioris): Bıyık
Hirci Pubes Mystax (Barba labii superioris): Bıyık Koltukaltı kılları (Hirci), Mons pubis’teki kıllar (Pubes), Erkekteki göğüs ön bölgesindeki ve yüzdeki kıllar Barba, mystax) pubertede ortaya çıkarlar ve hormonal kontrol altında gelişirler.

38 M. arrector pili denen düz kas demetleri kıl foliküllerine tutunur
M.arrector pili denen düz kas demetleri kıl foliküllerine tutunur. Bunlar Corium’dan (Dermis) başlar, Gl cebacea kanalının altında kıl folikülüne yapışır, simpatik sinirler tarafından innerve edilir. Kıl dibi kası bulunmayan yerler Kirpikler (Cilia) Kaşlar (Supercilia) Vestibulum nasi (Vibrissae) Dış kulak yolu (Tragi)

39 DERİ BEZLERİ (Gll.cutis) A- Gll.cebaceae holocrina (yağ bezleri) :
Dermis içinde bulunurlar Kafa ve yüz derisinde daha çoktur El ayası ve ayak tabanında yoktur Bezin kanalı çoğunlukla kıl foliküllerine açılır Dudaklar, Glans penis ve Labia minor’da vücut yüzeyine açılır Sebum denen salgısı doğal yağlayıcıdır Yağlı saçlar için

40 yağın salgılanması

41 Yüz ve özellikle burun çevresindeki yağ bezlerinin kanalları büyüktür ve koyu siyah noktalar şeklinde görülürler (Comedon)

42 B- Gll.sudoriferae (Ter bezleri) : Her bölümde bulunurlar.
a)Ekrin (merokrin) tipleri elin palmar yüzü ve ayak tabanında çoktur. b)Apokrin tipleri koltukaltı gözkapağı meme ucu Regio analis dış genital organlar çevresinde bulunur. Salgısı daha koyudur. Dış kulak yolunda Gll.ceruminosa değişmiş apokrin ter bezi yapısındadır. Ter bezi ısı kontrol mekanizmasıyla ilgilidir.

43

44

45

46 TIRNAK

47 Tırnak (Unguis) Parmakların son falanks’ının dorsal tarafında bulunur.
mm. kalınlığındadır.

48 Corpus unguis lunula Radix unguis Margo liber Margo lateralis
eponychium lunula Vallum unguis Vallum: Siper Radix unguis Margo occultus

49 Lectulus unguis Matrix unguis, Stratum germinativum’a uyar matrix unguis

50

51 Margo liber Corpus unguis Perionyx ? Vallum unguis Lunula Eponychium
Corpus’un köke yakın bölümünde yarımay şeklinde mat beyaz renkli kısmına Lunula denir. Lunula ve Radix unguis Eponychium ile örtülmüştür. (Str.corneum’un uzantısı) Eponychium’un ön kenarında yer alan ve Lunula’nın bir kısmını örten tırnak zarına Perionyx denir. Tırnak yatağının germinativ bölgesine Matrix unguis (Str.basale) denir.

52

53

54 Radix ve Matrix unguis tırnak büyümesi ile ilgilidir.
Büyüme haftada 0,5 mm. kadardır. Radix ve Matrix unguis tırnak büyümesi ile ilgilidir. Büyüme haftada 0,5 mm. kadardır. Tırnaklar parmakların 3. falankslarını desteklemek için sert bir zemin oluştururlar. Dokunma duyusunun alınmasına yardımcı olurlar. Çünkü Meisner cisimcikleri dokunulan cisim ile tırnak arasına sıkışınca duyu daha iyi algılanır. Tırnağın serbest kenarının proksimalinde, deri, Hyponychium ile tutunmuştur.

55 Tırnağın uzayarak kesilen kısmı derinin Stratum corneum tabakasına uyar.
Margo liber Corpus unguis Vallum unguis Lunula Eponychium

56

57 MEME Gl. mammaria

58 MAMMA (Meme) ve GL.MAMMARIA (Meme bezleri)
Her iki cinste de bulunur. Erkeklerde rudimenter olarak kalır Kadında puberteden sonra büyür. En çok gebeliğin son aylarında ve emzirme döneminde gelişir. Süt salgılayıcı bez dokusundan oluşmuştur.

59

60 Erginlik dönemi (konik tip) Puberte öncesi Puberte dönemi Adolesan dönemi Ergenlik dönemi (hemisferik tip) Gebelik dönemi Laktasyon dönemi Menopoz dönemi

61

62

63 Mamma feminina (Kadın memesi)
Fascia superficialis’in derin ve yüzeyel yaprakları içindedir. Meme cisminin (Corpus mammae) büyük bölümünü laktasyon döneminin dışında yağ dokusu oluşturur. Lamina superficialis Lamina profunda Petrus Camper Antonio Scarpa ( )

64

65

66 William Fetherstome H. Montgomery
( ) Areola mammae’de görülen kabartılara Tubercula montgomery denir. İçinde Gll.montgomery, Gll.areolares denen yağ bezleri bulunur.

67

68 15-20 adet

69 Lobi mammaria Ductus lactiferi Sinus lactiferi

70

71

72

73 Meme Bezi (Gl.mammaria), lobları bağlayan fibröz doku ve lobların arasını dolduran yağ dokudan oluşmuştur. Bezin içindeki fibröz bölmelerden gelen fasya uzantıları deri ve Papilla mammae’ye yapışır.Bunlar memenin üst kısmında iyi gelişmiştir ve Ligg.suspensoria mammaria (Cooper bağlarını) oluştururlar.

74 Sir Astley Paston Cooper

75 Mamma masculina (Erkek memesi)
Rudimenter, alveolsüz küçük kanallar, yağ ve fibröz dokudan yapılmıştır. Pubertede geçici olarak büyüyebilir.

76

77 JINEKOMASTI

78 Sinirleri 4.-6. torakal spinal sinirlerden gelir. Bunlar sempatik lifler getirir. Salgı aktivitesi Ovaryum ve Hipofiz’den gelen hormonların denetimi altındadır.

79 Papilla mammae ; Meissner cisimciği, Merkel diskleri, Serbest sinir uçları gibi çok sayıda sensorik sinir uçlarını innerve eden bir sinir ağına sahiptir. Bu innervasyon emme olaylarında da önemlidir. Papilladan bez içine inen kanallar ışınsal bir yayılış gösterirler. Cerrahi girişimlerde insizyonlar ışınsal yönde olmalıdır.

80 AMASTI

81 POLYMASTI

82

83 Süt çizgileri boyunca birden fazla meme veya meme başı ortaya çıkabilir.

84

85

86 AKSESUAR MEME

87 POLYTHELIA

88

89 MAMMOPLASTI

90 MAMMOPLASTI

91 MAMMOPLASTI

92 MAMMOPLASTI

93 MEMENİN LENF DAMARLARI
Ductus lactiferi çevresinde ve Septum interlobulare’de bulunan lenf ağından başlar. Bezin santral kısmından gelen lenf damarları Areola mammae’nin altında bulunan karışık bir lenf ağına geçerler. Burası ayrıca bezin santral kısmını örten deri, Areola mammae ve Papilla mammae’den de lenf damarları alır. Bunların efferent damarları birleşerek iki ana kök halinde Nodi lymph. pectorales’e (Koltuk altı) dökülürler.

94

95 MEME BEZİNİN LENFATİK DRENAJI
%75 %25 Nodi lymph. axillares Nodi lymph. parasternales MEME BEZİNİN LENFATİK DRENAJI

96

97

98 MEME KANSERİ

99

100 Sir Astley Paston Cooper

101 MEMENİN DAMARLARI Arterleri A.thoracica interna>>>>>>>>>> Rami mammarii mediales A.thoracica lateralis >>>>>>>> Rami mammarii laterales Venleri V.axillaris V.toracica interna’da sonlanır.

102

103 LIMA left internal mammary artery

104


"INTEGUMENTUM COMMUNAE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları