Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)
YUNUS EMRE ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

2 TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme sistemidir.
Modelin temel niteliği öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

3 TEOG SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELER OLABİLİR?

4 BU YENİLİĞİN AVANTAJLARI…
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Telafi imkânının sağlanması, merkezi ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması gibi yenilikleri içermektedir.

5 TEOG’a neden ihtiyaç duyuldu ?
Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek, orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri değerlendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için Ortaöğretime geçiş sistemi yenilendi.

6 2014-2015 Öğretim yılında gerçekleştirilecek ortak sınavların uygulama takvimi nasıl olacak?
Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, 09.00, ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8’inci sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015 II. Dönem 29-30 Nisan 2015 16-17 Mayıs 2015 Haziran 2015

7 UYGULAMA NASIL OLACAK? Ortaokul 8. Sınıflarda Türkçe, Matematik,
Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden sınavlar yapılacaktır.

8 Sınav her dönem; iki yazılısı olan derslerden birincisi,
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olarak ortak yapılacak. Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Yabancı Dil Sınav soruları işlenen müfredatı kapsayacak şekilde seçilecektir. .

9 ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU
Ortak Sınavlar 1. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak? ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20

10 ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU
Ortak Sınavlar 2. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak? ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil 11.20

11 SINAVLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Sınav günlerinde okullarda ders yapılmayacaktır. Öğrenciler kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. Her ders için çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Yanlışlar doğruyu götürmüyor. Sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilen öğretmenler farklı okullardan olacaktır.

12 ORTAK SINAVLARA BAŞVURU
8. sınıf öğrencileri sınav için ücret yatırmayacaklardır. E-Okul Sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri sınava girmek için ayrıca başvuru yapmayacaklardır.

13 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ
Her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e- okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayınlanacaktır.

14 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI
Sınav günlerinde okullarda ders yapılmayacaktır. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır. Oturumlar arasında yarım saatlik molalar olacaktır. Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecektir.

15 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI
Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, hangi kitapçığı kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümüne ait uygun yuvarlağın işaretleyecektir.

16 MAZERET SINAVLARI Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

17 Telafi sınavına kimler girebilecek?
Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir.

18 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

19 ÖĞRENCİLERİN 6. ,7. VE 8. SINIFTAKİ YILSONU BAŞARI
ÖĞRENCİLERİN 6.,7. VE 8.SINIFTAKİ YILSONU BAŞARI PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASININ YERLEŞTİRME PUANINA ETKİSİ % 30 8.SINIFTAKİ MERKEZİ SINAVLARIN YERLEŞTİRME PUANINA ETKİSİ % 70.

20 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

22 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

23 Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

24 Tercih işlemleri… Tercihler,
okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır.

25 TERCİHLER… A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 adet tercih alınacaktır. Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde, en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir.

26 TERCİHLER… Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmış olmalarına rağmen A ve B grubu tercihlerine göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri; -öğrencinin ikamet adresi, -YEP’i, -okul kontenjanı, -okulların A grubu yerleştirme taban puanları dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

27 Sınav sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgilere
I. Ve II. Dönem Ortak Sınavları’nda sorumlu olduğunuz konu kapsamlarına, Sınav sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgilere Üst öğrenim kurumlarıyla ilgili bilgilere REHBERLİK SERVİSİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

28 Başarilar…


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları