Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Envanter Yönetimi; Ünite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Ünite 7: Tedarik Zinciri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Envanter Yönetimi; Ünite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Ünite 7: Tedarik Zinciri."— Sunum transkripti:

1 Envanter Yönetimi; Ünite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Ünite 7: Tedarik Zinciri ve lojistik Yönetimi İşletme Bölümü GÜZ 20 15 - 2016

2 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 2 Çizelge: Anahtar Kavramlar Tedarik zinciri yönetimi Lojistik yönetimi Tedarik zinciri ve Lojistik’in önemi Zincirin değeri Tedarik zinciri beş ana faktörü Küresel tedarik zinciri Tedarik zincirindeki ahlaki değerler Tedarik zincirindeki stratejik sorumluluk Tedarik zincirindeki gelişmeler

3 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 3  Asırlardır tedarik zenciri mantığını tanımlayan bazı konseptler hemen hemen değişmemiştir. Spartalı Klerus (Clerchus of Sparta) Millatdan önce 401., ilk defa ordusuna yaptığı konuşmada tedariğin önemini belirtmiş. Bir başka değişle orduların ayakta kalması için sadece disiplin, eğitim,ve moral yeterli değildir, tedarik zinciri de önemli olan unsurlardandır.. Büyük İskender (Alexander the Great) bütün savaş stratejilerinde ve taktiklerinin tedarik zinciri felsefesine dayandırmaktaydı. Tarihe geçen meşhur sözü ‘amatörler sadece strateji konuşur, profesyoneller ise tedarik zincirini ve lojistik konuşur’ Ayni tas ayni hamam-Tedarik Zinciri

4 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 4 Napolyon ( Napoleon) savaşların akıl dolu komutanlarından birisiydi ve bütün stratejilerini tedarik zinciri gerçeğine dayandırmaktaydı. Tarihe mal olan cümlesi ise şöyle idi ‘Ordu midesinin üzerinden hareket eder’ ( “An army marches on its stomach). Kısacası, Tedarik zinciri mallarin bir yerden bir yere fiziksel olarak taşinmasindan öte bir durumdur. Aynı zamanda bilginin ve paranın hareketidir ve entellektuel (bilği) sermayesinin yaratılması ve geliştirilmesidir. Ayni tas ayni hamam-Tedarik Zinciri

5 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 5 Tedarik zinciri lojistik teriminin bir başka ifadesidir Bağımsız bir firma da tedarik zinciri satınalma, mühendislik, üretim,finans, pazarlama fonksiyonlarını ve ilğili kontrol faaliyetlerini içerir. Tedarik zinciri ikinci tanımda belirtilen tüm işlevleri içerir artı firmanın tedarikcisinin tedarikcisindeki tüm bu fonksiyonları ve firmanın müşterilerinin müşterilerindeki tüm fonksiyonları içerir.  Tanım: Kaynakların ortaya çıkarılmasından başlayıp ürün yada hizmetin son kullanıcıya dagıtımı ve ürünle ilğili herhanği bir artığın atılmasına dek süren tüm aşamalarla ilğilidir. Tedarik Zinciri

6 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 6  Tanım: Bir sistemdir ve ilğili tüm aşamaları bir araya getirir ve entegre eder. Bir uyum ve akış içerisinde çalışır.  Tanım: Tüketiçi veya müşteri talebini (ihtiyacını-isteğini) tam olarak karşılamak için doğrudan veya dolaylı gerekli olan tüm aşamalardan oluşur. Tedarik Zinciri Yönetimi

7 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Bir tedarik zincirinde sadece üretici ve tedarikçi olamaz, aynı zamnada; 1) Nakliyeciler 2) Depocular 3) Bayiler 4) Tüketicilerde Tedarik Zinciri Elemanları

8 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Tipik bir tedarik zinciri: Üyeler Müşteriler Bayiler Toptancılar/Dağıtıcılar ( distributörler) Üreticiler Tedarikciler (parçahammadde tedarikcileri)

9 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 9 İmalat tedarik zinciri  Depo, İmalat, mal, dağıtım, paraket satış, ve müşteri Hizmet tedarik zinciri  Depo, Hizmet and Müşteri Tipik bir tedarik zinciri Akışı  Mal ve hizmetler saat ibresi yönünde akar  Para akışı ise saat ibresinin ters yönünde akar Tipik bir tedarik zinciri

10 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 10 Ekmek üretimi tedarik Zinciri Bir ekmek üretiminde tedarik zincirinin tüm evrelerini

11 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 11 Tedarik zinciri bazen değer zinciri olarakta anılmaktadır. Bunun anlamı tedarik zinciri esnasında mal ve hizmetlerin katma değer bırakmasıdır.  Değer Zinciri Elemanları  Arz o Arz tarafı zincirle başlar ve firmanın son aşamasına kadar gider.  Taleb o Firmanın dışından başlayıp müşteriye kadar uzanan kısmı temsil eder. o Talep zinciri satış ve dağıtımın oluşturduğu değer zinciridir. Değer Zinciri

12 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 12 Dış kaynak kullanımı (outsourcing) yönetimi Parça tedarik yönetimi Tedarikçileri yönlendirme Müşteri ilişkilerini yönlendirme Sorunları belirleyip tedarik akışını düzenleme Tedarik Zinciri’nin Amaçları

13 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 13 Tedarik Zincirinin beş ana Faktörü Envanter Bilgi Üretim LokasyonUlaşım

14 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 14 Tedarik zincirindeki Yatırımın Geri Dönüşü  Yöneticiler Yatırımın Geri Dönüşü sayesinde Tedarik zincirindeki gelşimleri sağlayabilirler. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çevreyi korumak ve hava kirliliğini azaltmak için yeşil tedarik zinciri konsepti kullanılmaktadır. Dışkaynak kullanımını tekrar değerlendirme  Düşük emek maliyeti, sabit maliyetin değişken maliyete çevrilmesi, sermayenin serbest kalması ve diğer ihtiyaçlara yatırılması. Tedarik Zincirindeki Gelişimler

15 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 15 Teknolojide Bütünleşme  Gerçek veriye daha kolay ulaşılması... Stratejik planların daha kolay yapılması... Bu planlar bir işletmenin maliyetinin kontrolünü, kalitenin ve etkinliğin ölçümünde yardımcı olur... Riski kontrol edebilme  Bu durum riski kontrol edebilmek için bir takım stratejik planlar geliştirir... Yalın prensipler uygulama  Bu durum tedarik zinciri performansını geliştirir. Mesela, geleneksel tedarik zinciri bu performans karşısında rahatlıkla kaybolur. Mesela, çekme sistemi... Tedarik Zincirindeki Gelişimler

16 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 16  Küresel logistik Geçmiş yıllarda Tedarik Zinciri yönetimi oldukça kolaydı... Mal ve hizmetler gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru akmaktaydı... Ham madde’nin akışı ise ters yönde gerçekleşmekteydi.  Küresel logistik çerisindeki zorluklar Çalışılan firmalardan Ortaklık istemek Emek piyasasındaki üçretlerin artması Rusya, Hindistan, ve Çin gibi pazarların yeni fırsatlar vermesi Bazı ekonomik organizasyonların ticareti kolaylaştırmaları; mesela NAFTA ve AB gibi... Küresel Tedarik Zinciri’nin etkisi

17 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 17 Dışkaynak kullanımını artırmak Yerel marketlerin ötesindeki fırsatları kovalama Ürün’ün küresel bağlamda standarları oluşturması Ucuz işçilik ve hammadde  Bazı mal ve hizmetlerin dışkaynak kullanımında daha fazla değerlendirilmesi... İyi yetişmiş genç insan kaynağı Kültür ve Dil farkları Teknolojik gelişmeler Küresel Tedarik Zinciri

18 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 18 Dışkaynak bilginin ve sermayanin bir ülke piyasasından başka bir ülke piyasasına hareketliliğidir. Küresel Tedarik Zinciri  Dışkaynak kullanımının sebebleri Organizasyon Gelişimler Finans Hasılat Maliyet İşçi

19 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 19 Küresel Tedarik Zinciri: Tedarik Ağı

20 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 20 Rekabetçi bir piyasada başarının temel şartı tedarik zinciri performansını artırmaktan geçer. Wal-Mart kuzey Amerikadaki en büyük firmalardan olup tedarik zinciri konseptini en etkin kullanandır. Bu gelişimini son 20 yılda başarılı bir şekilde göstermiştir. The Wal-Mart Tedarik Zinciri

21 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 21 Tedarik Zinciri performansının Ölçümü Stok devir hızı (Inventory turnover) performansı gösteren en iyi göstergelerden birisidir Haftalık arzı ise

22 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 22 Bir firmanın yıllık satılan malların degeri $160 milyondur ve ortalama envanter degeri $35 milyondur. Bu firmanın devir hızı oranı 10 ise, bu yılki envanter devir hızını hesaplayınız. Kısaca açıklayınız. Tedarik Zinciri performansının Ölçümü-Örnek

23 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 23 = $160/$35 = 4.57 İlgili firmanın devir hızı 10 civarında tahmin edildiği için, 4.57 hesaplanması envanterin devir hızının geçmiş dönemdeki devir hızı kadar çabuk ve etkili olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda firma daha önceki satılan malların maliyetine kıyasla daha fazla envantere sahiptir. Tedarik Zinciri performansının Ölçümü

24 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 24 Hükümet yada firma yetkililerine Rüşvet Sağlık, emniyet, çevre kavramlarını görmezlikten gelme İşçilerin temel haklarını ihlal etme Ülke originini yanlış gösterme Piyasada yasak olan malları dış ülkelere satmak Etik değerler ve tedarik zinciri

25 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 25 Tedarik Zinciri stratejisini düzenleme  Dışkaynak nasıl değerlendirilir Şebekenin önemi  Tedarik lokasyonu, üretim imkanları, dağıtım merkezi Bilgi Teknolojileri  Sistem bütünlüğü, envanter sistemini takip, Nakliyeyi izleme Mal ve hizmetler  Yeni ürün dizaynı Kapasite  Uzun dönemli ihtiyaçların belirlenmesi Stratejik sorumluluk ve tedarik zinciri

26 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 26 Stratejik ortaklık  Ortaklık seçiminin önemi Dağıtım staratejisi  Merkezi dağıtımı kullanma  Kendi imkanlarını kullanma kararı Belirsizlik ve risk  Potansiyel risk unsurları iyice belirlenmeli Stratejik sorumluluk ve tedarik zinciri

27 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 27  Stratejik kaynak  Çok önemli rol oynar  Tedarik imkanlarını analiz etme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirirken, israfı düşürmek, maliyeti aşağıya çekmek, riski azaltmak, karı artırmak ve tedarikçinin performasını artırmak olmalıdır. Güven Bilgi hızı Tedarik zinciri görüş alanı Geç alınan tedarik Performans Etkili tedarik zinciri

28 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 28 Satınalma Arabirimleri- işlemsel alanlar Muhasebe Satınalma Yöneylem AlışDizayn ve Mühendislik tederikçi (satıcı) Sınava dahil değildir

29 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 29 Satınalma Döngüsü tedarikçi Satınalma döngüsü Talep etmek Sipariş izleme Sipariş ve satıcı Sipariş alma  Satınalma döngüsü: Satınalma isteği ile başlayıp başarılı bir nakliye ile sonuçlanan seri adımlardır. Sınava dahil değildir

30 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 30 Satınalma Döngüsü  Satınalma döngüsü: Satınalma isteği ile başlayıp başarılı bir nakliye ile sonuçlanan seri adımlardır. Talep etmek  Parçaların tarifi  Miktar ve kalite  İstenen sipariş tarihi Tedarikçi  İstenen malları dağıtma kapasitesi Sipariş ve satıcı  Büyük ve pahalı mallar  Küçük mallar için satıcı kullanılması Sınava dahil değildir

31 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 31 Satınalma Döngüsü  Satınalma döngüsü: Satınalma isteği ile başlayıp başarılı bir nakliye ile sonuçlanan seri adımlardır. Siparişlerin Takibi  Siparişleri takip etme, özellikle uzun süreli siparişlerler ile bekleme süresi. Siparişleri elde etme  Satınalma, muhasebe, ve işletim ünitlerinin fonksiyonel olması. Sınava dahil değildir

32 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Firmanın hedeflerinin planlanması Uzun süreli rekabeti etkileme Stratejik seçenekler  Çoklu Tedarikçi  Az tedarikçi  Keiretsu şebeke ağı  Dikey entegrasyon  Sanal firma Plan © 1995 Corel Corp. Satınalma stratejileri

33 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Çoklu kaynak Olumsuz ilişkiler Kısa dönem Küçük açıklık Yüksek fiyat Büyük parçalar Rıhtımdan alma © 1995 Corel Corp. Çok Yönlü tedarikçi stratejisi Sınava dahil değildir

34 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Bir kaynaktan yararlanmak Ortaklık Uzun dönem konrol Özel sözleşme Düşük fiyat Küçük parçalar Bir noktaya sipariş © 1995 Corel Corp. Az Yönlü tedarikçi stratejisi Sınava dahil değildir

35 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları hammadde (tedarikçiler) Geriye doğru Bütünleşme Dönüşüm İleriye doğru Bütünleşme Ürün (Müşteriler) Dikey bütünleşme (vertical integration) bir stratejidir ve yönetim kontrol mekanızmasıdır. Dikey bütünleşmelerde, aynı tedarik zincirinde yer alan şirketler ortak bir yönetim altında birleşirler. Bu girişim aynı zamanda yatay bütünleşmenin kontrastıdır. Yatay bütünleşme (horizontal integration) stratejisi ise bir şirketin bir rakibini satın almasıdır. Dikey Bütünleşme (entegrasyon) stratejisi

36 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Dikey Bütünleşme stratejisi örneği Maden Çelik Arabalar Dağıtım sistemi Bayiler Silikon Entegre devreler Devre kartları Bilgisayar Saat Hesap makinesi Çiftlik Un fabrikaları Ekmek hammadde (tedarikçiler) Geriye doğru Bütünleşme Dönüşüm İleriye doğru Bütünleşme Ürün (Müşteriler)

37 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 37 Lojistik tedarik zincirinin bir parçası olup malların, hizmetlerin ve bilgilerin ileriye ve geriye doğru akışıdır. Lojistik tedarik zinciri içerisinde malların bir nontadan başka bir noktaya akışıdır. Lojistik bir başka değişle ürününün elde edilmesi, üretilmesi, dağıtılması ile ilgili doğru mekan ve doğru miktar kullanımıdır. Lojistik

38 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 38 Lojistik Yönetimi içerisinde iç ve dış dağıtımı, malzeme işlemeyi, depolamayı, envanteri, ulaşımı ve ters yön akışını barındıran bir yönetim mantığıdır. Lojistik kavramı ilk defa 1905’de askeriyede kullanılmıştır. Askeri malzemenin ve personelin bir noktadan birbaşka noktaya taşınması olayıdır. Lojistik Yönetimi

39 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 39  Lojistik değerlerin kullanımının önemi söyle sıralanabilir; Ulaşım ve mesafelerin maliyetinin artması Üretim teknolojilerinin artması Tam zamanlı ve yalın üretim sistemlerinin kullanımı Ürün çeşitlerinin artması Teknolojinin artması Geriye dönüşüm maddelerinin kullanımının artması Uluslararası firmalarını sayısının artması Lojistik işlevler

40 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 40  Satınalma Sistemi  Üretim Sistemi  Dağıtım sistemi Lojistik firmalara için bazı örnekler  Craft Inc. : o Satış hacmi yıllık 10 milyar dolara ulaşmaktadır.  Bayer AG: o Satış hacmi yıllık 25 milyar dolara ulaşmaktadır.... 3000 dağıtım noktası... Lojistik bütçe ise yıllık 5 milyar doları bulmaktadır... Lojistik Örgütlenme Sınava dahil değildir

41 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 41 Lojistik firmalara için bazı örnekler  Canon Inc.: o Fotoğraf makinesi üretiminde il sıraları alan. Lojistik bağlamda ise en büyük 100 firma içerisinde yer almaktadır.  FedEx: o Satış hacmi yıllık 12 milyar dolara ulaşmaktadır... 3 milyar paket dağıtımı... 2 milyon müşteri kapasitesi...  United Parcel Service: o Satış hacmi yıllık 22 milyar dolara ulaşmaktadır...... 3.1 milyar paket dağıtımı... 2 milyon ulaşım aracı... Lojistik Örgütlenme Sınava dahil değildir

42 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 42 Merkezi lokasyon Müşteri İş iklimi Toplam maliyet Altyapı Emek kalitesi Tedarikçiler Diğer imkanlar Merkezi lokasyon

43 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 43 Merkezi Lokasyonun hesaplanması-Ana merkez metodu Merkezi metod dağıtım veya üretim merkezlerinin bir nokta üzerinden kullanmasını sağlayan ana merkezi belirleme tekniğidir. İki boyutlu sistemin kullanımını gerektiren bir yapıdır.

44 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Kordinatların hesaplanması için Kulanılan formüller Merkezi Lokasyonun hesaplanması-Ana merkez metodu çözüm

45 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 45 Where: C x = X kordinatı C y = Y kordinatı d ix = X kordinatında lokasyon mesafesi d iy = Y kordinatında lokasyon mesafesi V i = malların hacmi Merkezi Lokasyonun hesaplanması-Ana merkez metodu

46 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları  Soru: Aşağıdaki veriler ışığında en iyi lokasyonu hesaplayınız X Y A (100,200) D (250,580) Q (790,900) (0,0) Merkezi Lokasyonun hesaplanması-Ana merkez metodu GaleriSatılan araba sayısı A1250 D1900 Q2300

47 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları X Y A (100,200) D (250,580) Q (790,900) (0,0) Z Z Yeni Lokasyon (443,627) Yeni lokasyonun kordinatlarının işaretlenmesi Merkezi Lokasyonun hesaplanması-Ana merkez metodu çözüm GaleriSatılan araba sayısı A1250 D1900 Q2300

48 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 48 Merkezi Lokasyon -Mesafe

49 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 49 Merkezi Lokasyon Örnek 1 Aşağıdaki tablo 5 yerleşim birimine yapılacak olan müdahalelerde, A kurtarma takımı ve Ambulans hizmetlerini gösteren bilgileri içermektedir: xyYıllık Mesafe Lefkoşa20 75 Mağusa1035105 Girne259135 İskele321560 Güzelyurt10890

50 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 50 Merkezi Lokasyon Örnek 1 A kurtarma takımı en iyi lokasyon merkezini belirlemesi için aşağıdaki sorulara cevap aramaktadır. (a) Lokasyon merkezini hesaplayınız. (b) Her şehir için mesafeyi hesaplayınız. (c) Yeni lokasyon için toplam mesafeyi hesaplayınız. (d) Merkezleri ve lokasyonu bir grafik üzerinde gösteriniz. (e) Tüm senaryoyu kısaca açıklayınız.

51 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Lokasyon merkezleri: Merkezi Lokasyonun hesaplanması Örnek 1-a 51

52 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 52 Merkezi Lokasyonun hesaplanması Örnek 1 - b/c

53 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 53 Kurtarma takımı lokasyon merkezleri Merkezi Lokasyonun hesaplanması Örnek 1 - d, e

54 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları  Artan elde tutma maliyeti= H(d)/365  H=nakliyatın yıllık kazançı, d= nakliyatın alternatif farkı.  Alternatif nakliyatın bir gün ile üç gün arasındaki farkı hesaplayınız. Elde tutma maliyeti ve nakliyat maliyeti sırası ile $1000 ve $40 dır a)$35 (üç günlük nakliye maliyeti) b)$30 (üç günlük nakliye maliyeti) Elde tutma maliyetinin hesaplanması Örnek 2

55 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları  Artan elde tutma maliyeti= H(d)/365  H=nakliyatın yıllık kazançı, d= nakliyatın alternatif farkı.  H=$1000 yıllık  Bir günlük nakliyede zaman kazanımı 2 (alternatif farkı) gündür.  IHC=1000(2)/365=$ 5.48 a)$40-$35=$5 maliyet tasarufu artan maliyetten daha azdır $5.48 b)$40- $30=$ maliyet tasarufu artan maliyetten daha fazladır $5.48 Elde tutma maliyetinin hesaplanması Örnek

56 Envanter Yönetimi; Unite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları 56 Teşekkürler


"Envanter Yönetimi; Ünite 7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Ünite 7: Tedarik Zinciri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları