Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Pazarlama Strateji ve Planlarının Geliştirilmesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Pazarlama Strateji ve Planlarının Geliştirilmesi 1."— Sunum transkripti:

1 2 Pazarlama Strateji ve Planlarının Geliştirilmesi 1

2 Bölüm Soruları  Pazarlama müşteri değerini nasıl etkiler?  Stratejik planlama kuruluşun farklı sınıflarında nasıl uygulanır?  Pazarlama planının içeriği nedir? Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-2

3 Değer Yaratma ve Teslim Aşamaları Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-3 Değerin seçilmesi Değerin sağlanması Değerin iletilmesi

4 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-4 Değer Zinciri Nedir? Değer zinciri daha fazla müşteri değeri kazanılmasının yollarını belirlemeye yarayan bir araçtır; her firmanın kendi ürününün tasarlanması, üretilmesi, pazarlanması, temini ve desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiği birincil ve destek faaliyetlerinin bir sentezidir.

5 Temel İş Süreçleri  Pazar-algılama süreci  Yeni-arzı kavrama süreci  Müşteri kazanma süreci  Müşteri ilişkileri yönetim süreci  Memnuniyet yönetim süreci Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-5

6 Temel Yetkinliklerin Nitelikleri  Rekabet üstünlüğünün kaynağı  Çok çeşitli pazarlarda uygulamalar  Taklit edilmesi güç Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-6

7 Temel Yetkinliklerin En Üst Seviyeye Taşınması  İşletme konseptinin (yeniden) tanımlanması  İşletme kapsamının (yeniden) şekillendirilmesi  Şirketin marka kimliğinin (yeniden) konumlandırılması Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-7

8 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-8 Bütünsel Pazarlama Nedir? Bütünsel pazarlama ana hissedarlar arasında uzun-vadeli, karşılıklı ve tatmin edici ilişki ve ortak başarının yakalanması amacıyla gerçekleştirilen değer araştırması, değer yaratma, ve değer temin faaliyetlerinin bütünleşmiş halidir.

9 Bütünsel Pazarlamada Cevaplanması Gereken Sorular Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-9 Mevcut değer fırsatları nelerdir? Yeni değer arzlarını etkili bir şekilde nasıl yaratabiliriz? Yeni arzları etkili bir şekilde nasıl temin edebiliriz?

10 Şekil 2.1 Stratejik Planlama, Uygulama ve Kontrol Süreçleri Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-10

11 Tablo 2.1 Üstün Pazarlamacılar Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-11

12 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-12 Pazarlama Planı nedir? Pazarlama planı pazarlama çabalarının yönetilmesi ve koordine edilmesi için kullanılan temel bir gereçtir. Stratejik ve taktiksel bir olgudur.

13 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-13 Pazarlama Planının Kademeleri  Stratejik  Hedef pazarlama kararları  Değer önerisi  Pazarlama fırsatlarının analizi  Taktiksel  Ürün özellikleri  Promosyon  Ürün temini  Fiyatlandırma  Satış kanalları  Servis

14 Şirket Merkezinin Planlama Faaliyetleri  Kurumsal misyonun belirlenmesi  Stratejik iş Birimlerinin (SBU)  Her SBU’ya kaynak verilmesi  Büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-14

15 İyi Hedef Tanımları  Sınırlı sayıda hedefe odaklanır  Ana ilke ve değerleri vurgular  Ana rekabet sahalarını tanımlar  Uzun-vadeli değerlendirme sağlar  Kısa, akılda kalıcı, anlamlıdır Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-15

16 Google Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-16

17 Tablo 2.2 Ana Rekabet Sahaları  Endüstri  Ürünler  Yeterlik  Pazar dilimi  Dikey kanallar  Coğrafik Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-17

18 Ürün Yönelimi vs. Pazar Yönelimi ŞirketÜrünPazar Missouri-Pacific Demiryolu Demiryolu işletiyoruz İnsan ve mal taşıyoruz XeroxBasım/fotokopi ekipmanları üretiyoruz Ofis verimliliğini arttırıyoruz Standard OilYakıt satıyoruzEnerji tedarik ediyoruz Columbia PicturesFilm yapıyoruzİnsanları eğlendiriyoruz Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-18

19 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-19 Bir İşletmeyi Tanımlayan Boyutlardır Müşteri Gurupları Müşteri İhtiyaçları Teknoloji

20 SBU’ların Özellikleri  Tek bir işletme veya bağlantılı işletmelerdir  Kendine has rakipleri vardır  Stratejik planlama ve kazançlılıktan sorumlu bir lideri vardır Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-20

21 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-21

22 Şekil 2.2 Stratejik Planlama Aralığı Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-22

23 Kurumsal Kültür Nedir? Kurumsal Kültür bir kuruluşu nitelendiren ortak deneyimler, hikayeler, inançlar ve normlardır. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-23

24 Şekil 2.3 İşletme Birimi Stratejik Planlama Süreci Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-24

25 SWOT Analizi Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-25 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

26 Pazar Fırsat Analizi (MOA)  Fırsatın içerdiği faydalar belirlenen hedef pazara ikna edici bir şekilde ifade edilebilir mi?  Hedef pazar uygun maliyetli medya ve ticaret kanallarıyla konumlanabilir ve ulaşılabilir mi?  Şirket müşteriye fayda sağlayabilmek için gereken kritik imkanlara ve kaynaklara sahip mi veya bu imkan ve kaynaklara ulaşabilir mi? Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-26

27 Pazar Fırsat Analizi (MOA)  Şirket söz konusu faydaları mevcut veya potansiyel rakiplerden daha iyi bir şekilde sağlayabilir mi?  Finansal getiri şirketin yatırım için ihtiyaç duyduğu oranı karşılar durumda mı yoksa bu oranın üzerinde mi? Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-27

28 Şekil 2.4 Fırsat ve Tehdit Matriksi Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-28

29 Hedef Formülü ve MBO  Birimin amaçları hiyerarşik olmalıdır  Amaçlar niceliksel olmalı  Hedefler gerçekçi olmalı  Amaçlar istikrarlı olmalı Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-29

30 Porter’in Kapsamlı Stratejileri Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-30 Toplam Maliyet Liderliği Farklılaştırma Odak

31 Pazar Antlaşma Kategorileri  Ürün veya servis antlaşması  Reklam antlaşması  Lojistik antlaşmalar  Fiyatlandırma işbirlikleri Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-31

32 McKinsey’in Başarı Unsurları Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-32 Strateji Yapı SistemlerStil Paylaşılan Değerler Kadro Beceriler

33 Pazarlama Plan İçerikleri Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-33 Yönetici Özeti İçerik Listesi Durum Analizi Pazarlama Stratejisi Finansal Öngörüler Uygulama Denetimleri

34 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-34 Bir Pazarlama Planının Değerlendirilmesi Plan basit mi? Plan spesifik mi? Plan gerçekçi mi? Plan tamamlanmış mı?

35 Yeniden Gözden Geçirilecek Sorular  Pazarlama müşteri değerini nasıl etkiler?  Stratejik planlama kuruluşun farklı sınıflarında nasıl uygulanır?  Pazarlama planının içeriği nedir? Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 2-35


"2 Pazarlama Strateji ve Planlarının Geliştirilmesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları