Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı RUTİN KONTROL ÖNLEMLERİ VE İZLEME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı RUTİN KONTROL ÖNLEMLERİ VE İZLEME."— Sunum transkripti:

1 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı RUTİN KONTROL ÖNLEMLERİ VE İZLEME

2 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Öğrenim Hedefleri-1 Katılımcılar bu oturumun sonunda; Rutin kontrol önlemlerinin neler olduğunu söyleyebilmeli Rutin kontrol önlemleri ve izlemede genel kuralları söyleyebilmeli Rutin kontrol önlemleri ve izlemede yer alan sorumluların kimler olduğunu açıklayabilmeli Rutin kontrol önlemleri ve izlemede yer alan sorumluların görevlerini söyleyebilmeli

3 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Öğrenim Hedefleri-2 Rutin kontrol önlemleri ve izlemede neler yapıldığını söyleyebilmeli Su sistemi risk değerlendirmesinin tanımını yapabilmeli Su sistemi yönetim planını hazırlayabilmeli Konaklama birimlerinde Lejyoner hastalığının önlenmesi ile ilgili etkin bir kontrol programını yürütebilmeli

4 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Yönetim Planı-1 Su sistemi krokisi Otelin yapım tarihi Otel oda sayısı Su sisteminin dezenfeksiyon ve dekontaminasyon tarihleri Otel işletmesinin Legionella bakterilerinin kolonizasyonunu önlemeye yönelik aldığı rutin önlemler nelerdir?

5 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Yönetim Planı-2 Otel soğutma sisteminde soğutma kulesi var mı? Varsa kaç adet ve hacimleri nedir? Otel de Türk hamamı, yüzme havuzu, dekoratif amaçlı havuz var mı? Ana su deposunun hacmi ve bulunduğu yer İlave su deposu varmı?

6 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Yönetim Planı-3 Sıcak ve soğuk su tanklarının sayısı ve hacmi? Su borularının bakım ve tadilatları en son hangi tarihte yapılmıştır? Duş başlıkları ve muslukların bakım ve tadilatları en son hangi tarihte yapılmıştır? Merkezi havalandırma sisteminde her odada klima var mı?

7 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Yönetim Planı-4 Şebeke suyu girişinde veya sonraki düzeylerde suyun mikrobiyolojik arıtması için klorinasyon cihazı gibi konvansiyonel yöntemler haricinde yerleştirilmiş bir sistem var mı? Artezyen kuyusu var mı? Su kaynağı nedir? Klorlama sistemi nedir ve nasıl yapılıyor? v.b

8 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Hangi Durumlarda Su Numunesi Alınır? Vaka ihbarı yapılmış binadan akut dönemde, Vaka ihbarı yapılmış binadan dekontaminasyon sonrası takip için, İşletmenin kendi isteği üzerine kontrol için.

9 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri ve İzlemede Genel Kurallar-1 1)Rutin Kontrol Önlemleri A. Sorumlu Personel Bulundurulması a. Konaklama Birimlerinde b. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

10 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri ve İzlemede Genel Kurallar-2 B. Su Sistemi Yönetimi ve İzlemi a) Konaklama Birimlerinde 1)Rutin Kontrol Önlemleri 2)Su Sistemi Yönetimi ve İzlemi b) Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında 1)Rutin Kontrol Önlemleri 2)Su Sistemi Yönetimi ve İzlemi 3)Aktif Vaka Bulma 2) İzlem 3) Dekontaminasyon

11 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Konaklama Birimleri Rutin Kontrol Önlemleri  Rutin kontrol önlemlerinin esasını tesisat mühendisliği ve iyi teknik bakım oluşturur. Amaç; Su sisteminin Legionella bakterileri için cazibesini ortadan kaldırmak, Legionella bakterilerinin su sisteminde koloni oluşturmalarını baskı altında tutabilmektir.

12 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri-1 A.Sorumlu personel bulundurulması a) Konaklama Birimlerinde 1. Konaklama birimlerinde, Lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumlu olacak, 2. Halk sağlığı müdürlükleri tarafından Legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel olacak. 3. Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri her personel değişiminde Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilecek.

13 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri-2 b) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 1.Yataklı tedavi kurumlarında bu görev  Hastane teknik servisi ve  Hastane yönetiminin aktif katılımı ile  Enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülecektir.

14 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri-3  Konaklama birimlerinin kapasitesi işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı bulundurmasını gerektiriyor ise iş güvenliği uzmanları ile birlikte değerlendirmeler yapılacaktır

15 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-1 Hastanede/işletmede, Legionella konusunda eğitimli ve riskleri saptayabilecek bir personel kalıcı olarak görevlendirilmelidir. Sıcak ve soğuk su tanklarının belli aralıklarla boşaltılması, temizlenmesi ve dip sedimentinin uzaklaştırılması için mutlaka uygun bir noktasında tahliye muslukları olmalıdır. Bu işlemelerin yapılabilmesi için sıcak su tanklarının 3 ayda bir, soğuk su tanklarının ise 6 ayda bir boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir.

16 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-2 Bir sıcak su tankı veya sıcak su sistemi bir hafta veya daha uzun bir süre ile bakım ve benzeri nedenlerle devre dışı kaldıysa; tekrar kullanıma sokulduğu andan itibaren suyun sıcaklığı en az bir gün süre ile 70  C’nin üzerinde tutulmalıdır. Sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı yıl boyunca en az 60  C düzeyinde tutulmalıdır. Sıcak su tanklarına geri dönen suyun sıcaklığı en az 50  C olmalıdır.

17 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-3 Binanın hemen her noktasında musluk veya duş başlıklarından akıtılan suyun sıcaklığı 1 dakika içinde 50-60  C arasında bir sıcaklığa ulaşabilmelidir. Sıcak su ısıtıcı tanklarında; eğer soğuk su girişi veya sıcak dönüş suyu bağlantısı doğru yapılmamışsa, meydana gelen durgunluk, bağlantı noktalarının değiştirilmesi ile giderilmelidir.

18 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-4 Su dağıtım sisteminde, su akımının olmadığı ya da çok yavaş olduğu kısımlar ölü boşluk barındırmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tespit edilen bütün ölü boşluklar hemen yok edilerek kullanılmayan dallanmalar ortadan kaldırılmalıdır. En önemli ölü boşluk oluşumları kullanılmayan muslukların gerisinde kalan su borularıdır; bunu önlemek için kullanılmayan odaların musluk ve duş başlıklarından su her gün 3-5 dakika akıtılmalıdır.

19 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-5 Duş başlıkları ve musluk filtreleri kireç tabakası düzenli aralıklarla (ortalama ayda bir) kireç çözücülerle temizlenmelidir. Soğutma kuleleri kullanılmıyorsa, boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Kullanımda olan soğutma kuleleri yılda en az 2 kez mekanik olarak temizlenmeli, tortu ve sediment tamamen uzaklaştırılmalı, organizmaların üremesini engellemek için uygun biyosidler düzenli olarak kullanılmalıdır.

20 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-6 Kalorifer sistemi en az yılda bir kere temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Eğer konaklama birimi bir hafta veya daha uzun süre kapalı tutuluyorsa, misafir kabul etmeden önce bazı önlemlerin alınması gerekir. Bütün sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı 70  C’a kadar çıkarılmalı ve en az 24 saat süre ile bu düzey korunmalıdır.

21 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-7 Bütün sıcak su muslukları ve duş başlıklarından en az 5-10 dakika süre ile suyun akıtılması sağlanmalı ve musluktan akan suyun sıcaklığı en az 60  C olmalıdır. En az 24 saat süre ile musluklardan akan suyun sıcaklığı 60  C’ın üstünde tutulmalıdır. Ayrıca sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde bakiye klor miktarı en az 3 ppm olacak şekilde hiperklorinasyon yapılmalı ve en az 24 saat süre ile bu düzey korunmalıdır.

22 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Rutin Kontrol Önlemleri Listesi ve Taahhütname-8 Duş başlıkları ve musluklar temizlenmeli ve oluşan kireç tabakaları giderilmelidir. Soğutma kuleleri tümü ile boşaltılmalı, bütün tortu ve kirlilik uzaklaştırılmalıdır. İç yüzeyler temizlenmeli ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Sistem yeniden kullanıma sokulurken etkili biyosidler uygulanmalıdır. Misafir kabulünden itibaren, yukarıda sayılan maddeler düzenli olarak uygulanmalıdır.

23 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı 23 Lejyoner Hastalığı İçin Risk Taşıyan Konaklama Birimlerinde “Kritik Kontrol Noktaları” ve Yürütülecek Uygulamaların Sıklığı

24 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı 24

25 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Sistemi Yönetimi ve İzlemi-1 Su sistemine Legionella bakterilerinin yerleşmesinin önlenmesini (rutin kontrol önlemleri) ve su sistemine Legionella bakterilerinin yerleşip yerleşmediğinin izlenmesini (suda Legionella araştırılması) içerir. Konaklama birimlerinde, su sisteminde Legionella kolonizasyonunu önlemeye yönelik “su yönetimi planı” hazırlanmalıdır. Uygulama ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmalıdır.

26 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Sistemi Yönetimi ve İzlemi-2 Su Sistemi Yönetimi  Tüm Konaklama Birimlerinin bir Su Sistemi Yönetimi Planının olması gereklidir.  Yapılan tüm çalışmaları bu plan dahilinde olmalıdır.  Uygulamalar ile ilgili yazılı prosedürler ve kayıtlar düzenli olarak bir dosyada tutulmalıdır.

27 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Su Sistemi Yönetimi ve İzlemi-3 Su Sistemi İzlemi  Su sistemine Legionella’ların yerleşip yerleşmediğinin izlenmesi,  Vaka bildirimi olmadığı dönemlerde su sisteminin değişik noktalarından alınan örneklerden Legionella araştırılması çalışmalarıdır.

28 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında-1 Neden Hastaneler ?  Lejyoner hastalığı için risk grubuna giren bireylerin genel popülasyona göre daha yoğun olduğu yerlerdir.  Hastalık oluştuğunda, sıklıkla ağır seyirli ve mortalitesi yüksektir.  Ek hastalık yükü oluşturur.  Hastanede yatış süresini uzatır.  Ekonomik kayıplara neden olur.  Bu nedenlerle hastanelerde hastalığın önlenmesi ile ilgili etkin bir önleme programı yürütülmesi gerekir.  Hastane Kaynaklı Lejyoner hastalığı önlenebilir bir hastalık olduğu için enfeksiyon kontrol komitesi tarafından enfeksiyon kontrol programının bir parçası olarak ele alınmalıdır.

29 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında-2 1)Rutin Kontrol Önlemleri  “Rutin kontrol önlemleri ve izlemede genel kurallar” başlığı altında verilen önlemlerin uygulanarak takip edilmesi,  Kayıt altına alınması,  En az iki yıl süre ile muhafaza edilmesi işlemleridir.  Uygulamalar ile ilgili yazılı prosedürler ve kayıtlar düzenli olarak bir dosyada tutulmalıdır.

30 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında-2  Su Sistemi İzlemi  Özellikle hastanelerde yatan kişilerin hastalık açısından da risk grubu olduğu düşünüldüğünde; hastaneler tarafından, herhangi bir lejyoner hastalığı vaka bildirimi olmadan, belirlenen aralıklarla su sistemlerini izlemeleri gereklidir.  Kamu, fakülte, askeri ve özel hastaneler dahil olmak üzere tüm hastaneler için su sistemi değerlendirme periyotları şu şekilde olacaktır.

31 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında-3  Bünyesinde riskli ünite olarak tanımlanan doku-organ transplantasyon ünitesi, hematoloji ve onkoloji servisleri içeren hastanelerde eşit aralıklarla yılda 2 kez,  Diğer hastanelerde ise yılda 1 kez rutin numune alınması gereklidir.  Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından katlardaki odaların sıcak su muslukları ve duş başlıklarından 100 yatağa kadar en az 5 numune alınır.

32 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında-4  İlave her 50 yatak için bu sayıya bir numune ilave edilir.  Rutin numune sayılarına ilave olarak, tesiste bulunması durumunda sıcak su tankı ve soğuk su tankı ile binaya giren şebeke suyu deposundan en az ikişer numune,  Merkezi havalandırma sistemi soğutma kulesi ve kondansatörü, buz makinesi, termal havuz, artezyen kuyusu, artezyen su deposunun her birinden en az birer numune daha alınır.

33 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında-5  Hastanelerde rutin denetimler sırasında su örnekleri, hastaneler ve HSM tarafından ortak belirlenen tarihlerde ve  TSM/HSM ‘de görev yapmakta olan görevliler tarafından alınacaktır.  Çevre sağlığı elemanları  Sağlık personelleri

34 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı İzlem Su sistemine Legionella yerleşip yerleşmediğinin izlenmesi  Vaka bildirimi olmadığı dönemlerde su sisteminin değişik noktalarından alınan örneklerden Legionella araştırılması çalışmasıdır.

35 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Dekontaminasyon  Su sistemine yerleşmiş olan Legionella bakterilerinden su sistemini arındırma işlemidir.

36 Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Teşekkür ederim.


"Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı RUTİN KONTROL ÖNLEMLERİ VE İZLEME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları