Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SEMİNER DERSİ 3. HAFTA. 2 3 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SEMİNER DERSİ 3. HAFTA. 2 3 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides."— Sunum transkripti:

1 1 SEMİNER DERSİ 3. HAFTA

2 2

3 3 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides

4 4 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi İlk izlenimler güçlü izlenimlerdir; bu nedenle, bir başlığın iyi tasarlanması ve sınırlar izin verdiği ölçüde, ne gelmekte olduğunun tam ve kesin göstergesi olması gerekir. T. Clifford Allbutt

5 5 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Bir makale için başlık hazırlarken, yazar çok basit bir gerçeği hatırlarsa iyi eder. Bu başlık binlerce kişi tarafından okunacaktır. Eğer olursa, belki çok az kişi makalenin tamamını okuyacak, fakat pek çoğu ya özgün dergide veya ikincil servislerden (özetlemeler veya dizinler) başlığı okuyacaklardır.

6 6 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi - Başlıktaki bütün kelimeler çok dikkatli seçilmeli ve birbiri ile ilişkileri dikkatli kurulmalıdır. - Yanlış başlıklardaki en yaygın hatalardan biri ve anlam bakımından en zarar verici olanı, kelimelerin hatalı sıralanmasıdır.

7 7 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Bazen başlıklar çok kısadır. Bir makale, Journal of Bacteriology’ye “Brucella üzerine çalışmalar” başlığı ile gönderilmiş. Böyle bir başlık okuyucuya pek yardımcı olamaz. Çalışmanın konusu hakkında çok genel bir fikir vermesine rağmen kapsamı hakkında bilgi vermez.

8 8 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Bazen de başlıklar çok uzundur. Uzun başlıklar kısalarından daha az anlamlıdır. Bir kuşak öncesinde, bilimde daha az uzmanlaşma olduğu zamanlarda, başlıklar uzun ve özellik belirtmeyen türde olma eğilimindeydi..

9 9 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Örneğin, “Bir Obje ile Ortamı veya Objenin Belli Parçaları Arasında Renk-Zıtlığı üreten Yeni Bir Yolla Mikroskopik Araştırmaya İlaveler üzerine” (J.Rheinberg, J.R. Microsc. Soc. 1896: 373).. Belki, iyi bir özet olabilir

10 10 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi “Antibiyotiklerin Bakteriler Üzerine Etkileri” Hangi Antibiyotiklerin? Hangi bakteriler üzerine? Başlık kısa fakat çok genel.

11 11 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi “Kültürün Davranışlar Üzerine Etkisi” Hangi Kültür? Kimin hangi davranışları üzerine? Başlık kısa fakat çok genel. - Milli Kültür? - Örgüt Kültürü? - Bilgili Olma? - İnsan Davranışları? - Çalışan Davranışları? - Tüketici Davranışları?

12 12 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi “Örgütsel Kültürün Bireysel Özerklik Boyutunun Çalışanların Özgeci Davranışları Üzerine Etkisi” Başlık Kısa, Öz ve Kapsamlı

13 13 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi “Askeri Örgütlerde Liderlik Eğitimi ile Liderlik Potansiyelinin İlişkisi” Başlık Kısa, Öz ve Kapsamlı

14 14 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Başlıkların; kısaltmalar, kimyasal formüller, patentli (genel olmaktan ziyade) isimler, jargon ve benzerlerini içermemesi gerekir. Eğer makale hidroklorik asitin bir etkisiyle ilgili ise, başlık “hidroklorik asit” kelimelerini mi, yoksa hemen tanınabilen ve çok daha kısa “HCl” mi içermelidir. Çoğumuz dizinde “hc” ye değil “hi” ye bakardık. Daha da ötesi, eğer bazı yazarlar HCl (dergi editörlerinin izniyle) bazıları ise hidroklorik asit kullandıysa; bibliyografik servisler ile ve kaynakların kısaltılmış bir isimle listelendiğine dikkat etmeden, yayımlanmış yazıların sadece bir kısmını bulabilirlerdi.

15 15 DESIGN OF UNIVERSAL CURRENT-MODE FILTER EMPLOYING CCCII+s Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi ABSTRACT In this paper, a universal current-mode filter for simultaneously providing all the general responses such as low-pass, band-pass, high-pass, notch and all-pass responses, is proposed. The proposed biquad employs only two grounded capacitors and three identical plus-type current-controlled conveyors (CCCII+s) thus it can easily be realized in integrated circuit (IC) process. Nevertheless, it requires a resistive component matching condition for all-pass response. Also, signal limitation and stability problems in analog filters are discussed. Finally, simulation results with SPICE program are given to confirm the theory. Keywords: Current-mode, Universal filters, CCCIIs.

16 16 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Gelişmekte olan ülkeler için ulusal ve bölgesel kalkınmanın temel anahtarı olduğu düşünülen girişimciler içerisinde büyük bir öneme sahip olan Kayserili girişimcilerin özelliklerini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışma tesadüfi olarak seçilen 150 girişimci üzerinde gerçekleştirilmiş, veriler anket yöntemi ile toplanmış ve bu veriler faktör analizine tabii tutulmuştur. Anket kapsamındaki girişimcilerle yapılan araştırma sonucunda anlamlı 5 faktör belirlenmiştir. Bu beş faktör demokratik liderlik özellikleri, yönetsel liderlik özellikleri,yetki devri ile ilgili liderlik özellikleri, serbest- bırakıcı liderlik özellikleri ve karizmatik liderlik özellikleri olarak isimlendirilmiştir. Ankete katılan girişimcilerin sonuçları ile teorik ve uygulamalı çalışmalarda yer alan liderlik özellikleri arasında belirgin farklılıklar bulunmamış, bu özelliklerle uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Girişimcilerin liderlik özelliklerini değerlendirirken kullanılması gereken faktörler bu araştırma ile belirlenmiştir. Elde edilen bu beş faktörün, daha sonraki araştırmalarda liderlik özelliklerini belirlemede kullanılabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, liderlik, liderlik özellikleri

17 17 KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN GİRİŞİMCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ Gelişmekte olan ülkeler için ulusal ve bölgesel kalkınmanın temel anahtarı olduğu düşünülen girişimciler içerisinde büyük bir öneme sahip olan Kayserili girişimcilerin özelliklerini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışma tesadüfi olarak seçilen 150 girişimci üzerinde gerçekleştirilmiş, veriler anket yöntemi ile toplanmış ve bu veriler faktör analizine tabii tutulmuştur. Anket kapsamındaki girişimcilerle yapılan araştırma sonucunda anlamlı 5 faktör belirlenmiştir. Bu beş faktör demokratik liderlik özellikleri, yönetsel liderlik özellikleri,yetki devri ile ilgili liderlik özellikleri, serbest- bırakıcı liderlik özellikleri ve karizmatik liderlik özellikleri olarak isimlendirilmiştir. Ankete katılan girişimcilerin sonuçları ile teorik ve uygulamalı çalışmalarda yer alan liderlik özellikleri arasında belirgin farklılıklar bulunmamış, bu özelliklerle uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Girişimcilerin liderlik özelliklerini değerlendirirken kullanılması gereken faktörler bu araştırma ile belirlenmiştir. Elde edilen bu beş faktörün, daha sonraki araştırmalarda liderlik özelliklerini belirlemede kullanılabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, liderlik, liderlik özellikleri

18 18 ABSTRACT. This study, involving 139 employees from a variety of industries, organizations, and positions in Singapore, measured the effects of mood on the intentions of employees to contribute actions that are organizationally desirable but are not part of their formal job requirements (organizational citizenship behavior). After effects of established patterns of historical organizational citizenship behavior, demographic characteristics, and employee positive and negative affectivity had been controlled, stepwise regression analysis revealed that the amount of positive affect currently experienced by an employee significantly influenced the employee's intention to perform specific acts of organizational citizenship. Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi

19 19 ABSTRACT. This study, involving 139 employees from a variety of industries, organizations, and positions in Singapore, measured the effects of mood on the intentions of employees to contribute actions that are organizationally desirable but are not part of their formal job requirements (organizational citizenship behavior). After effects of established patterns of historical organizational citizenship behavior, demographic characteristics, and employee positive and negative affectivity had been controlled, stepwise regression analysis revealed that the amount of positive affect currently experienced by an employee significantly influenced the employee's intention to perform specific acts of organizational citizenship. Mood and Organizational Citizenship Behavior: The Effects of Positive Affect on Employee

20 20 Bu çalışmanın amacı, Türkiye 'deki farklı coğrafi bölgelerarası enflasyon yakınsaması olgusunu analiz etmektir. Ayrıca, enflasyon yakınsamasının hızını ve bölgelerarası yayılma ya da taşma etkisinin önemini tahmin etmek de amaçlanmaktadır. Çalışmada, ekonometrik yöntem olarak panel bilim kök testleri ve dinamik mekan-zaman panel veri modellerinden yararlanılmıştır. Panel birim kök testleri, kesitsel veya mekansal bağlılığın belirlenmesinde kullanılmıştır. Diğer taraftan, dinamik mekan-zaman panel veri modelleri de hem yakınsama hızı katsayısı hem de taşma etkisi katsayısının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Elde edilen bulgular, farklı coğrafi bölgeler itibariyle ciddi bir enflasyon yakınsaması olgusunun varlığını ve yakınsama sürecinin oldukça hızlı olduğunu göstermektedir. Taşma ya da yayılma etkisi ise, güçlü olduğu kadar hem cari döneme hem de geçmiş dönemlere bağlı görünmektedir. Sonuç olarak, para otoritelerinin politik karar alma sürecinde enflasyon yakınsaması ve yayılmasından kaynaklanabilecek kırılganlıklara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Enflasyon yakınsaması, enflasyon yayılması, mekansal bağlılık, panel birim kök testleri, dinamik mekan-zaman panel veri modelleri. Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi

21 21 Bu çalışmanın amacı, Türkiye 'deki farklı coğrafi bölgelerarası enflasyon yakınsaması olgusunu analiz etmektir. Ayrıca, enflasyon yakınsamasının hızını ve bölgelerarası yayılma ya da taşma etkisinin önemini tahmin etmek de amaçlanmaktadır. Çalışmada, ekonometrik yöntem olarak panel bilim kök testleri ve dinamik mekan-zaman panel veri modellerinden yararlanılmıştır. Panel birim kök testleri, kesitsel veya mekansal bağlılığın belirlenmesinde kullanılmıştır. Diğer taraftan, dinamik mekan-zaman panel veri modelleri de hem yakınsama hızı katsayısı hem de taşma etkisi katsayısının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Elde edilen bulgular, farklı coğrafi bölgeler itibariyle ciddi bir enflasyon yakınsaması olgusunun varlığını ve yakınsama sürecinin oldukça hızlı olduğunu göstermektedir. Taşma ya da yayılma etkisi ise, güçlü olduğu kadar hem cari döneme hem de geçmiş dönemlere bağlı görünmektedir. Sonuç olarak, para otoritelerinin politik karar alma sürecinde enflasyon yakınsaması ve yayılmasından kaynaklanabilecek kırılganlıklara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Enflasyon yakınsaması, enflasyon yayılması, mekansal bağlılık, panel birim kök testleri, dinamik mekan-zaman panel veri modelleri. Dinamik Mekan-zaman Panel Veri Modelleriyle Türkiye'de Bölgesel Enflasyon Yakınsamasının Analizi

22 22 Turizm gelirlerinin ülke ekonomilerindeki payı her geçen gün artmakta,gelirler yükselirken bu gelirden daha fazla pay alma konusunda turizm bölgeleri arasındaki rekabet de giderek şiddetlenmektedir. Turizm faaliyetinin birçok ekonomik faaliyetle doğrudan ve dolaylı ilişkisi ve bu faaliyet alanlarında da ekonomik gelişmeyi uyarabilecek kapasitede olması sektörün önemini daha da arttırmaktadır. Makalede turizm gelişmesinin çevresel sürdürülebilirlik faktörleri üzerinde duran yeni bir rekabet modeli kavramsal olarak açıklanmaktadır. Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi

23 23 Çevresel sürdürülebilir turizm gelişmesi olarak tanıtılan yeni model yalnızca üretim boyutunu içeren geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak hem üretim hem de talep boyutunu dikkate almaktadır. Turizm bölgesindeki gelişmenin gelecekte de sürmesi ve çevre bilinci yüksek turist kitlesi için çekiciliğinin uzun dönemde devamı, söz konusu kitlenin motivasyonlarını arttıran çevresel ve doğal değerlerin korunmasına bağlı görünmektedir. Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi

24 24 Model;hedeflenen piyasa dilimleri için bölgenin özgün kaynaklarının ve çekiciliklerinin korunmasını ve geliştirilmesini amaçlarken, sürdürülebilir turizm talebi üzerinde durmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde turizm sektörünün ekonomik önemi güncel gelişmelerle açıklanmaktadır. İkinci bölümde turizm bölgelerinin rekabet gücü ve rekabet gücü oluşturan unsurlardaki değişim tarihsel süreçte ele alınmakta, üçüncü bölümde çevresel sürdürülebilir turizm gelişmesi tanımlandıktan sonra yaklaşımın temel unsurları açıklanmakta ve çalışma sonuç ve önerilerle sona ermektedir. Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi

25 25 Turizm gelirlerinin ülke ekonomilerindeki payı her geçen gün artmakta,gelirler yükselirken bu gelirden daha fazla pay alma konusunda turizm bölgeleri arasındaki rekabet de giderek şiddetlenmektedir. Turizm faaliyetinin birçok ekonomik faaliyetle doğrudan ve dolaylı ilişkisi ve bu faaliyet alanlarında da ekonomik gelişmeyi uyarabilecek kapasitede olması sektörün önemini daha da arttırmaktadır. Makalede turizm gelişmesinin çevresel sürdürülebilirlik faktörleri üzerinde duran yeni bir rekabet modeli kavramsal olarak açıklanmaktadır. Çevresel sürdürülebilir turizm gelişmesi olarak tanıtılan yeni model yalnızca üretim boyutunu içeren geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak hem üretim hem de talep boyutunu dikkate almaktadır. Turizm bölgesindeki gelişmenin gelecekte de sürmesi ve çevre bilinci yüksek turist kitlesi için çekiciliğinin uzun dönemde devamı, söz konusu kitlenin motivasyonlarını arttıran çevresel ve doğal değerlerin korunmasına bağlı görünmektedir. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞMESİ

26 26 Yazarlar ve Adreslerinin Yazılması Çalışmanın yapılmasında ve yazının ortaya çıkmasında emeği geçen herkesin adlarının yazıya konması gerekir. Bunun aksi etik olmayan bir davranıştır. İlk yazar her zaman çalışmaya en fazla katkısı olan kişidir. Diğer kişiler ise görüş ve fikirleri ile araştırmayı zenginleştiren veya veri toplanmasında emeği olan kişiler olmalıdır. Salt idareci konumunda olmasından dolayı veya arkadaş hatırı için yazıya isim konulmamalıdır.

27 27 Yazarlar ve Adreslerinin Yazılması 1234567891011 1 Yazar 100 2 Yazar 10090 3 Yazar 908070 4 Yazar 85756555 5 Yazar 8070605040 6 Yazar 756555453525 7 Yazar 706020 8 Yazar 655520 9 Yazar 605020 10 Yazar 554520 11 Yazar 504020

28 28 Kısa Özet (Abstract) Yazılması Tanıtıcı bir özet (Abstract-Kısa Özet), metnin içeriğinin paragraf formunda olan şeklidir; okurlar için genel bir haritadır. Michael Alley

29 29 ÖZET Genellikle iyi bir özeti iyi bir makale izler. Kötü bir özet ise gelecek dertlerin habercisidir.. Robert A. Day

30 30 Kısa Özet (Abstract) Yazılması Kısa özet (Abstract) makalenin ana kısımlarının; Giriş, Malzeme ve Yöntemler Sonuçlar Tartışma her birinin kısa bir özetini vermelidir.

31 31 Kısa Özet (Abstract) Yazılması İyi hazırlanmış bir Kısa özet; okuyucunun, dokümanın içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece dokümanı bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine imkan verir.

32 32 Kısa Özet (Abstract) Yazılması Kısa özet; 250 kelimeyi geçmemeli ve makalede neyle uğraşıldığını açık olarak tanımlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Birçok kişi kısa özeti, özgün dergide veya Biological Abstracts, Chemical Abstracts gibi ikincil yayınlarda okuyacaktır.

33 33 Kısa Özet (Abstract) Yazılması Kısa özet; Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli Kullanılan metodolojiyi tanımlamalı Bulguları özetlemeli Ana sonuçları belirtmelidir.

34 34 Kısa Özet (Abstract) Yazılması “Bu çalışmada karizmatik liderlik, Conger ve Kanungo`nun karizmatik liderlik teorisi, duygusal bağlılık ve duygusal bağlılığı etkileyen faktörler, karizmatik lider özellikleri ve karizmatik lider özellikleriyle duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler incelenmiştir.” Kısa özetin çoğu veya tamamı, yapılmış çalışmaya atıf olduğu için, geçmiş zamanda yazılmalıdır.

35 35 Kısa Özet (Abstract) Yazılması “Bu çalışmada karizmatik liderlik, Conger ve Kanungo`nun karizmatik liderlik teorisi (Conger ve Kanungo,1997), duygusal bağlılık ve duygusal bağlılığı etkileyen faktörler, karizmatik lider özellikleri ve karizmatik lider özellikleriyle duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler incelenmiştir.” Kısa özet asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme “Kısa Özet”te yapılmamalıdır.

36 36 Kısa Özet (Abstract) Yazılması Kısa özeti yazmadan önce makalenin yazılması önerilir.

37 37 Kısa Özet (Abstract) Yazılması Okuyucu merak içinde bırakılmamalıdır.

38 38 Kısa Özet (Abstract) Yazılması ÖZET: Bu çalışmada Türkiye’de 1992:Q1- 2004:Q4 dönemindeki turizm gelirindeki artışın ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. Geleneksel birim kök testinin (Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, yapısal kırılmanın varlığının tespiti için, Zivot ve Andrews’in(1992) birim kök testi kullanılmıştır. Zivot ve Andrews’in test sonuçları, ADF testinin aksine, gayri safi yurtiçi hasıla ve turizm değişkenlerinin trend durağan olduğunu göstermektedir. Standart Granger nedensellik testi sonuçları ve Toda-Yamamoto(1995) yaklaşımına göre, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasında nedensellik ilişkisi yoktur. Anahtar Kelimeler: Turizm geliri, Ekonomik Büyüme, Yapısal kırılma, Nedensellik.

39 39 Kısa Özet (Abstract) Yazılması ÖZET: The number of people participating in tourism and the amount of income have been increasing continuously. Occurance of new tourism centers, variety of touristic products, excessive demand of consumers for tourism have created a big competition between countries and regions. So, hospitality enterprises in Turkey, also started to apply “All-Inclusive” pension type which is required to pay in advance for used or unused goods and services instead of Bed&Breakfast, HalfBoard or FullBoard to market their goods and services in an easier way and to increase their occupancy rates. The system has many negative effects in addition to its positives. This study was designed to identify benefits and costs for stakeholders affected by system at a glance of the hotel managers with a questionnaire form created up 40 questions in Marmaris, one of the most popular destinations in Turkey. Key Words: All-Inclusive system, All-inclusive package, Marmaris.

40 40 Kısa Özet (Abstract) Yazılması ÖZET: Dünyada turizm olayına katılan kişilerin sayısı ve elde edilen gelir miktarı devamlı olarak bir artış göstermektedir. Yeni turizm merkezlerinin ortaya çıkısı, turistik ürünlerdeki çeşitlenmeler, tüketicilerin turizme olan yoğun talepleri ülkeler ve bölgeler arası büyük bir rekabet yaratmıştır. Bu nedenle, konaklama isletmeleri de ürün ve hizmetlerini daha kolay pazarlamak ve doluluk oranlarını yükseltmek için daha önceden uygulanan Oda Kahvaltı, Yarım Pansiyon veya Tam Pansiyon yerine, kullanılsın veya kullanılmasın tüm ürün ve hizmetler için bedelin peşin ödendiği “Her Şey Dahil” sistemini uygulamaya başlamışlardır. Sistemin olumlu etkilerinin yanı sıra, pek çok olumsuz etkileri de vardır. Bu çalışma, sistemin fayda ve maliyetlerini yöneticilerin gözünden ele almak amacıyla 40 sorudan oluşan bir anket formu kullanılarak ülkemizin önemli destinasyonlarından Marmaris’te yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Her şey dahil sistem, Her şey dahil paket, Marmaris.

41 41 Kısa Özet (Abstract) Yazılması ÖZET: 1999 yılında Nobel ekonomi ödülünü kazanan Robert Mundell’in, 1961 yılında yayınlanan temel çalışmasıyla başlayan ve daha sonra az sayıda iktisatçının katkılarıyla da teorik temelleri ortaya konulan optimum para sahası, Avrupa Para Birliği uygulamasıyla yeni ve öncelikli bir boyut kazanmıştır. Ayrıca Optimum para sahası teorisinde yaşanan gelişmeler bu teoriye olan ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle çalışmada önce optimum para sahasının gerisindeki kuramsal çerçeve ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmış, daha sonra da optimum para sahası oluşturabilme kuralları Türkiye ekonomisi açısından analiz edilmiştir. Çalışmada yapmış olduğumuz birim kök ve eş bütünleşme sonuçlarında para birliğine dâhil ülkeler ile Türkiye arasında durağanlıkların aynı düzeyde sağlanamamasından dolayı ithalat, ihracat, Faiz oranları ve GSYİH ve Para arzı arasında uzun vadeli bir ilişkiye rastlanamamıştır. Anahtar Kelimeler: Optimum Para Sahası, Avrupa Para Birliği

42 42

43 43 Makale okunmalı mı, okunmamalı mı?! makale yazılımından sonra yeterlilik: kısa ve basit yansıtma olumsuz sonuç saklanmamalı 150-300 sözcük amaç – gereç (hastalar) ve yöntem – bulgular – ana sonuçlar geçmiş zamanda yazılması kısaltma kullanılmamalı – kaynak gösterilmemeli altında 3-10 anahtar sözcük

44 44


"1 SEMİNER DERSİ 3. HAFTA. 2 3 Bilimsel Yazıya Başlık Verilmesi Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları