Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK-BİDEB Biyoloji öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 28 Ocak - 04 Şubat 2013 Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK-BİDEB Biyoloji öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 28 Ocak - 04 Şubat 2013 Antalya."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK-BİDEB Biyoloji öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 28 Ocak - 04 Şubat 2013 Antalya

2 GRUP DAPHNE-A PROJENİN ADI ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞEN Myrtus communis, Laurus nobilis VE TÜKETİMİ YAYGIN OLAN Urtica dioica BİTKİLERİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ PROJE EKİBİ Bülent ÖZKAN –İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi/HATAY Metin BİLGİCİ - Alaplı Anadolu Lisesi/ZONGULDAK Ünal GÖNCÜ –Metin Çiviler lisesi/ANTALYA PROJE DANIŞMANI PROF.DR. AYSUN ERGENE

3 PROJENİN AMACI Antalya Bölgesinde yetişen Laurus nobilis L., Myrtus communis L. ve tüketimi yaygın olan Urtica dioica, bitkilerinin alkol özütlerinin antibakteriyel etkisinin tespiti amaçlanmıştır.

4

5 GİRİŞ Son yıllarda maliyetlerin artışı ve antibiyotiklere karşı mikroorganizmaların direncinin artması sentetik ilaçlara karşı ilgiyi azaltmıştır. Bu durum ilaç sanayinin doğal bitkileri potansiyel kaynak olarak görmesini sağlamıştır.

6 Antalya yöresinden toplanan Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Urtica dioica, bitkilerinin bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağı deneysel olarak araştırılmış, bu bitkilerin antibakteriyal etki düzeyleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılıp bir değerlendirme yapılmıştır.

7 Urtica dioica Urtica dioica (ısırgan otu) ülkemizde tarla, yol ve orman kıyılarında doğal olarak bulunan ve dızlağan, ağdalak, dalagan, ısırgı gibi yöresel adlara sahip tek veya çok yıllık otsu bir tıbbi bitkidir.

8 Laurus nobilis Dış ticaretimizde de önemli yer tutan Laurus nobilis L., Ülkemizin uçucu yağ içeren önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisidir. Esas vatanı Küçük Asya ve Balkanlar olup her dem yeşil bir bitki türüdür.

9 Myrtus communis Myrtus communis L.’in (Mersin), çok yıllık, herdem yeşil, çalı formunda ve genellikle kısa boylu, ancak bazen 1-3 m kadar boylanabilen bir türdür.

10 Mikroorganizmalar Çalışmada kullanılan mikroorganizma Escherichia coli kültürü

11 Staphylococcus aureus kültürü, Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı’ndan saf kültür halinde hazır olarak temin edilmiştir.

12 YÖNTEM

13 BİTKİLERİN LOKASYONLARI Myrtus communis ve ısırgan otu olarak bilinen Urtica dioica (lokasyon: Antalya Muratpaşa Yeşilbahçe Mahallesi Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü yakını bahçe içi 50 metre, 31/01/2013) Myrtus communisUrtica dioica

14 Defne olarak bilinen Laurus nobilis (lokasyon:Antalya Konyaaltı, Konyaaltı varyantı yakın çevresi kültür alanında 35 metre, 31/01/2013 )

15 Üreme Ortamları Çalışmada mikroorganizmaların üretilmesi için hazır Müller-Hinton Agar besiyeri olarak kullanılmıştır.

16 ÖZÜTLEME HAZIRLIKLARI Myrtus communis bitkisinin meyve ve tohumlarını, Urtica dioica ve Laurus nobilis bitkilerinin çiçek tomurcukları ayıklanarak materyal olarak kullanılmıştır. Materyaller numaralandırılmış ve numaralar bardaklar üzerine yazılmıştır.

17 Özüt Hazırlanması Toplanan bitkilerin tohum, meyve ve çiçek tomurcukları ana bitkiden ayırarak cam bardaklara konulmuş, daha sonra bitki kısımları havanlarda ezildikten sonra Cam bardaklara aktarılmış, Özütlerin üzerlerine 10 ml %70’lik Etil alkol ilave edilmiştir. özütlerin ağzı karton kapakla kapatılarak 6 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir.

18 Disklerin Hazırlanması Filtre kâğıdı dörde katlanarak delgeç ile delinmiş ve 6 mm’lik diskler elde edilmiştir. Diskler petri kutusuna konulmuş ve UV yöntemi ile 3 saat bekletilerek sterilize edilmiştir.

19 Disk Difüzyon Yöntemi İle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi Disk Difüzyon Yöntemi kullanılmıştır (7). 6 mm çapında hazırlanan disklere özütler emdirilmiştir. Muller- Hinton Agar besi yerine ayrı ayrı Escherichia coli, Staphylococcus aureus ekilmiştir.

20 Petri kapları ters çevrilerek disklerin yerleştirileceği yerler numaralandırılmıştır. Steril şartlara uyularak alkol özüt emdirilmiş diskler üst üste dizilmiş ve düzgün bir şekilde petri kaplarına yerleştirilmiştir.

21 Petriler yaklaşık 37 o C’de hazırlanan uygun ortamda 18 saat inkube edilmiştir.

22 İnkubasyon suresi sonunda oluşan zon çapları parlak ışık altında milimetrik cetvel yardımıyla ölçülmüştür. Her mikroorganizma ve her bitki özütü için aynı işlemler üç kez tekrar edilmiştir.

23 SONUÇLAR VE TARTIŞMA 1- Farklı Bitkilerden Alınan Tohum,Tomurcuk ve Meyve Özütlerinin E.coli Bakterisi Üzerine Etkisi Bu çalışmada, E.coli bakterisinin Myrtus communis, Laurus nobilis ve Urtica dioica özütlerine karşı duyarlı olduğu tespit edilmiştir. (Şekil.4.1) ), Şekil 4 1 Bitki Özütlerinin E.coli üzerine etkisi (Değerler üç çalışmanın ortalamasıdır.) Şekil 4 4 Bitki Özütlerinin E.coli üzerine etkisi

24 2. Farklı Bitkilerden Alınan Tohum, Tomurcuk ve Meyve Özütlerinin S.aereus Bakterisi Üzerine Etkisi S.aereus, Myrtus communis ve Laurus nobilis bitki özütlerine karşı belirgin şekilde duyarlı olduğu, Urtica dioica özütüne ise daha az duyarlı olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.3). Şekil 4 3 Bitki Özütlerinin S.aureus üzerine etkisi (Değerler üç çalışmanın ortalamasıdır.) Şekil 4 4 Bitki Özütlerinin S.aureus üzerine etkisi

25 Urtica dioica ile yapılan çalışmalarında, Gülçin ve ark.(2004), Urtica dioica özütleri ile antibiyotik disklerinin etkisini karşılaştırmış ve S.aureus ve E. coli için 8 mm lik zon çapı elde etmişlerdir (15).

26 Laurus nobilis ile yapılan çalışmalarında, Elhoussine ve ark.(2009), bitkiden özütledikleri 1.8 – cineole yağının antibakteriyal etkisini araştırmış, L. nobilis den elde edilen yağların E. coli’ ye düşük dozlarda etkili olduğunu, S. aureus’ a yüksek dozlarda etkili olduğunu saptanmıştır (12)

27 Djenare D. ve ark. ( 2011) yaptıkları çalışmada, Myrtus communis özütünün bakterilere etkili olduğunu tespit etmişlerdir. S.aureus’ un zon çapı 14.79 mm, E. coli ‘nin zon çapı 10.69 mm. olarak bulunmuştur (14). Bu çalışma sonuçları denemelerimizi destekler niteliktedir.

28 Yaptığımız çalışmada Laurus nobilis, Myrtus communis, Urtica dioica bitkilerinin alkol özütlerinin antimikrobiyal etkisi gözlenmiştir. Etken maddeyi saptamaya yönelik daha ileri çalışmaların gerekliliği saptanmıştır.

29 TEŞEKKÜR Bu projenin gerçekleştirilmesine destek sağlayan Akdeniz ve Gazi Üniversitesine, Biyoloji çalıştayının gerçekleştirilmesi sırasında maddi destek sağlayan TÜBİTAK’a, Projenin her aşamasında bizden desteği esirgemeyen Proje Yöneticisi Prof.Dr.Semra MİRİCİ’ye, Bize her konuda yardımcı olan ve sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Memduh Sami TANER’ e, Çalışmalarımız sırasında bize danışmanlık yapan Prof.Dr.Aysun ERGENE’ye, Projemize bilgileri ile katkı sağlayan ve materyallerde yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Gökhan DENİZ’ e, Bu çalıştayda projemize bilgileri ile katkı sağlayan Doç. Dr. Tahir ATICI’ ya,

30 Zor zamanlarımızda hep bizimle olan ve bize terapi uygulayan Öğr. Gör. Tülin Tümtürk YILMAZ’ a, Bize sunu yapan Prof. Dr.Orhan ARSLAN’ a, Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞRU’ ya, Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK’e, Yrd. Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU’ na, Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ’ a, Dr. Evren CAPPELLARO’ya, Teknik desteklerini esirgemeyen Uğur ATİK’e, Gülnaz ALKAN’ a, İpek PİRPİROĞLU’na ve beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

31 KAYNAKÇA 1. Baytop, Turhan. Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi. İstanbul : Nobel Yayınevi, 1999. 2. http://www.batem.gov.tr/urunler/sus_ve_tibbi/tibbi/tibbi_bitkler.htm.http://www.batem.gov.tr/urunler/sus_ve_tibbi/tibbi/tibbi_bitkler.htm [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 03 Şubat 2013.] 3. Güler, Sadettin, Başaran, Saime ve Güler, Kader Hale. Batı Akdeniz Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Önemli Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yaş/Kuru ağırlık Oranları. [dü.] Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Antalya : s.n. s. 285-754. Teknik Bülten-45. 4. Ayan, Ali Kemal, Çalışkan, Ömer ve Çırak, Cüneyt. Isırgan Otu (Urtica spp.)' nun Ekonomik Önemi ve Tarımı. [dü.] Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun : s.n., 2006. 5.http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433C FFAAF6AA849816B2EFC21E6B7DB7184129. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 03 Şubat 2013.] 6. Heperkan, Dilek. Koliform ve Escherichia coli: Özellikleri, Tipleri, Son gelişmeler ve Test yöntemleri. [dü.] Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İTÜ. İstanbul : s.n. 7. Bauer, A. W., D. M. Perry, and W. M. M. Kirby. Single disc antibiotic sensitivity. s.l. : A.M.A. Arch. Intern. Med, 1959. s. 208-216. Cilt 104. 8. Elhoussine Derwich, Zineb Benziane and Abdellatif Boukir. Chemical Composition and Antibacterial Activity of Leaves Essential Oil of Laurus nobilis from Morocco. s.l. : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2009. s. 3818-3824. Cilt 3.

32 9. Dadalıoğlu, Itır ve Akdemir, Gülsun. Chemical Compositions and Antibacterial Effects of Essential Oils of Turkish Oregano (Origanum minutiflorum), Bay Laurel(Laurus nobilis), Spanish Lavender (Lavandula stoechas L.),and Fennel (Foeniculum vulgare) on Common Foodborne Pathogens. s.l. : J.Agric.Food Chem., 2004. s. 8255-8260. Cilt 52. 10. Shahla Mansouri, Alireza Foroumadi, Teimour Ghaneie,Ahmad Gholamhosseinian Najar. Antibacterial Activity of the Crude Extracts and Fractionated Constituents of Myrtus communis. s.l. : Pharmaceutical Biology, 2001. s. 399-401. Cilt 39. 11. D. Djenane, J. Yangüela, T. Amrouche, S. Boubrit, N. Boussad and P. Roncalés. Chemical composition and antimicrobial effects of essential oils of Eucalyptus globulus, Myrtus communis and Satureja hortensis against Escherichia coli O157:H7 and Staphylococcus aureus in minced beef. s.l. : Food Science and Tecnology İnternational, 2011. s. 505. Cilt 17. 12. İlhami Gülçin, Ö.İIrfan Küfrevioğlu, Münir Oktay, Mehmet Emin Büyükokuroğlu. Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.). 2004. s. 205-215. Cilt 90. Journal of Ethnopharmacology. 13. Oya KELEŞ, Seyyal AK, Tülay BAKIREL, Kerim ALPINAR. Türkiye’de Yetişen Bazı Bitkilerin Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi. s.l. : Turk J.Vet.anim.Sci., 2001. s. 559-565. Cilt 25

33 GRUP DAPHNE VE PAMF İ LYA

34

35

36


"TÜBİTAK-BİDEB Biyoloji öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 28 Ocak - 04 Şubat 2013 Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları