Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mineral ve Kemik Metabolizması  Kemik;  İnorganik mineraller (Ca, PO 4, Mg)  hidroksiapatit kristalleri: Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2  Organik matriks (tip.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mineral ve Kemik Metabolizması  Kemik;  İnorganik mineraller (Ca, PO 4, Mg)  hidroksiapatit kristalleri: Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2  Organik matriks (tip."— Sunum transkripti:

1 Mineral ve Kemik Metabolizması  Kemik;  İnorganik mineraller (Ca, PO 4, Mg)  hidroksiapatit kristalleri: Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2  Organik matriks (tip I kollojen)  İki temel hücre grubu vardır:  Osteoklastlar: kemik rezorpsiyonu (yıkım)  Osteoblastlar: yeni matriks sentezi (yapım)

2 Kemik Yapım ve Yıkım Döngüsü Eski kemik Osteoklastlar Yeni Osteoid Osteoblastlar Yeni Mineralize olan kemik Yıkım Yapım

3

4 Osteoklastik kemik rezorpsiyonu  Lizozomal enzimler ve hidrojen iyonları rezorpsiyonun gerçekleşeceği mikro-çevreye salınır  Asidifikasyon kalsiyum-fosfat’ın çözülmesini ve  Lizozomal hidrolazlar için gerekli optimum pH’nın oluşmasını sağlar  H iyonu için karbonik anhidraz II enzimi gereklidir  Oluşan H iyonu mikroçevreye (aktif ATPaz ile), bikarbonat ise plazmaya verilir

5

6 Osteoblastik Aktivite  Mononükleer hücreler  Kemikte bulunan proteinlerin bir çoğunu sentezler  Ayrıca çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinleri de salgılar  Mineralizasyonu kontrol eder  Membrandan kalsiyum ve fosfat geçişleri  Alkalen Fosfataz:  Organik fosfatlardan fosfat iyonları oluşturur  Kemik yapım belirteçidir

7 Kemikte Bulunan Temel Proteinler  Kollajen tip I (organik materyalin %90- 95’ini oluşturur)  Kollajen tip V  Osteokalsin  Osteopontin  Kemik siyaloproteini  Osteoprotegerin  Kondroitin sülfat proteoglikan

8 Osteokalsin  Kollagen-dışı proteinlerin en fazla bulunanı  Aktif vitamin D sentezini artırır  Vitamin K bağımlı karboksilasyon (glutamat—gama karboksiglutamat)  Ca iyonlarını bağlar  Kemik mineralizasyonunda görev alır  Kemik yapım belirteçi olarak kullanılır

9 Osteoprotegerin (OPG)  Sitokinlerden  Osteoklast aktivitesini engeller  Östrojen ile uyarılır  Menapoz sonrası östrojen aktivitesinin azalmasına bağlı üretimi azalır  Kemik kaybı artar

10 Kalsiyum (Ca ++ )  Normal bir erişkinde yaklaşık 1 kg Ca bulunur.  İskelet sistemi (%99)  Yumuşak dokular  Ekstrasellüler sıvı  Hücre içinde  Kemikte esas olarak ekstrasellüler kristaller olarak bulunur: hidroksiapatit kristalleri  Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2

11 Kalsiyum metabolizması Barsak İskelet Böbrek Plazma/ICF 2.20 mmol/L (30mmol) 25 Mol (99%) 300 mmol/gün 290 mmol/gün 10 mmol/gün 3 mmol/gün 25 mmol/gün 15 mmol/gün 13 mmol/gün

12 Kalsiyum’un Biyolojik Fonksiyonları  Yapısal (kemik, diş)  Metabolik  Sinir aksiyon potansiyelleri  Na/K pompalarının çalışması  Hücre içi ileti sistemi  Kas kasılması (kontraksiyon)  Enzimlerin kofaktörü (koagülasyon)  Nöro-endokrin sekresyon  Hücre metabolizması ve büyüme

13 Kalsiyum Dengesi  Paratiroid hormon (parathormon)  Vitamin D  Kalsitonin  Daha az olmak üzere;  Östrojen  Testosteron  Glukokortikoidler  Büyüme hormonu (growth hormon)  İnsülin  Tiroid hormonları  Prostoglandin E

14 Plazmadaki Kalsiyum Dağılımı Total Kalsiyum ~2.0 mmol/L İyonize Kalsiyum ~1.0 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~0.95 mmol/L Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L

15 Plazma Kalsiyum’u  Kandaki kalsiyumun tamamına yakını plazmada bulunur:  8.6 – 10.0 mg/dL  Plazma’da üç ana formda bulunur:  İyonize  %50  Plazma proteinlerine bağlı  %40-45  Küçük iyonlarla kompleks  %5-10  Total kalsiyum : plazmadaki tüm kalsiyum’u içerir  İyonize kalsiyum : esas aktif olan kısımdır

16  mmol/L = Ağ/MA  mmol/L = mg/MA  MA x mmol/L = mg/L  Örnek: Ca MA = 40 2 mmol/L x 40 = 80 mg/L = 8 mg/dl = 8 mg/dl

17 pH Değişimlerinin Etkisi : Asidoz Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L Total Kalsiyum ~2.0 mmol/L İyonize Kalsiyum ~1.0 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~0.95 mmol/L Total Kalsiyum ~2.00 mmol/L İyonize Kalsiyum ~1.40 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~0.55 mmol/L H+H+ Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L

18 pH Değişimlerinin Etkisi : Alkaloz Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L Total Kalsiyum ~2.0 mmol/L İyonize Kalsiyum ~1.0 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~0.95 mmol/L Total Kalsiyum ~2.00 mmol/L İyonize Kalsiyum ~0.60 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~1.35 mmol/L Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L pH Değişimlerinin Etkisi :

19 Bağlayıcı Proteindeki Değişiklikler Total Kalsiyum ~2.0 mmol/L İyonize Kalsiyum ~1.0 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~0.95 mmol/L Total Kalsiyum ~1.45 mmol/L İyonize Kalsiyum ~0.95 mmol/L Bağlı Kalsiyum ~0.55 mmol/L Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L Kompleks Kalsiyum ~0.05 mmol/L

20 Kalsiyum Fizyolojisi  Kalsiyum normalde çok dar sınırlar içerisinde tutulmaya çalışılır: 8.6 - 10.0 mg/dl  Çeşitli kontrol mekanizmaları  PTH  Vitamin D ve metabolitleri  Kalsitonin  Kompleks reaksiyonlar  GI emilimi  Renal Klerens  Kemik

21

22 Parathormon (PTH)  Pre-pro-paratiroid hormon olarak sentezlenir ve 115 aminoasitten oluşan tek bir zincirden oluşur  Pro-paratiroid hormon 90 aminoasitli; aktif form olan PTH ise 84 aminoaistli bir polipeptiddir.  Tiroid bezinin dört kenarına yapışmış dört küçük endokrin bezde sentezlenir.  Görevi kan kalsiyum düzeyini yükseltmektir.  Kan kalsiyumu belirli bir seviyenin üzerine çıktığında “negatif feedback” mekanizması ile sentezi durur.

23 Kalsiyum dengesi - PTH etkisi Plazma/ICF Ca++ 1:25-DHCC PTH -ve feedback Artmış Ca Turnover’ı Net Resorpssiyon Artmış CA Absorpsiyonu Azalmış Ca Klirensi

24 Vitamin D (kalsitriol) Metabolizması 25-hidroxykalsiferol (25-HCC) 1,25-dihidroxykalsiferol VitD 3 24,25-dihidroxykalsiferol AKTİFINAKTİF

25

26 Kalsitriol  Diyetle alınan Ca ve PO 4 emilimini artırır.  Calbindin D sentezini artırır (enterositte)  Kemikte  Osteoblastlara bağlanarak ALP ve osteokalsin düzeylerini artırır  Yüksek konsantrasyonda osteoklastik aktiviteyi artırır  Böbrekte kendi aktivitesini inhibe eder.  Ca reabsorbsiyonu üzerine minimal etki

27 Kalsitonin  Tiroid bezinin medüller C (parafolliküler) hücrelerinden salgılanır  32 aminoasitten oluşan bir polipeptiddir.  Salgılanması iyonize kalsiyum tarafından kontrol edilir  Plazma kalsiyum düzeyi yükseldiği zaman uyarılır ve kan kalsiyumu ve fosforunu düşürür (osteoklastik kemik yıkımını inhibe eder)

28 Patofizyoloji  Düzenleyici mekanizmalarda bozukluk  PTH  vitamin D  İskelet sistemi bozuklukları  Kemik metaztazları  Paget hastalığı  Hedef organ bozuklukları  barsak - malabsorbsiyon  böbrek  Diyet

29 Fosfat  Erişkin bir insanda yaklaşık 600 gram bulunur.  Bunun da %85’i iskelette yer alır; %15’i yumuşak dokularda (çoğu intrasellüler) bulunur.  Plazma inorganik fosfat düzeyi:  2.5-4.5 mg/dL  Hücre içinde çoğu inorganik fosfat şeklinde bulunur:  Nükleik asitler  Fosfolipitler  Fosfoproteinler  Yüksek enerjili bileşikler

30 Magnezyum (Mg ++ )  Vücutta yaklaşık 25 gram bulunur ve bunun da %55’i iskelet sisteminde yer alır  %45’i intrasellülerdir.  Hücre içinde çoğu proteinlere bağlıdır  Sitozolde bulunan Mg’un %80’i ATP’ye bağlı durumdadır  Plazma Mg konsantrasyonu 1.7-2.4 mg/dL dir  %55’i serbest halde  %30’u bağlı (büyük oranda albumine)  %15’i ise kompleks haldedir (fosfat, sitrat, anyonlar gibi)  300’den fazla enzimin kofaktörüdür


"Mineral ve Kemik Metabolizması  Kemik;  İnorganik mineraller (Ca, PO 4, Mg)  hidroksiapatit kristalleri: Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2  Organik matriks (tip." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları