Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Mehmet Akif Çürük

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Mehmet Akif Çürük"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Mehmet Akif Çürük
ERİTROSİT METABOLİZMASI Prof. Dr. Mehmet Akif Çürük Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

2 Eritrosit

3 Eritrosit Yapısı Çapı 6.0-9.0 µm Kalınlığı merkezde 1 µm
Kenarlarda µm Membran kalınlığı 6.0 nm

4 Erişkin bir insan kanında
HbA (2α2β) %96 HbA2 (2α2) % 3 HbF (2α2γ) % 1

5 Hemoglobin Oksijen ve 2,3 DFG molekülü

6 Eritrosit Yapısı Membran yapısında Protein %52 Lipit %40
Karbonhidrat %8 En önemli katyonları K, Na, Ca, Mg En önemli anyonlar Cl, HCO3 İnorganik fosfat ve 2,3 difosfogliserat önemli molekülleridir.

7 Eritrosit Membran Lipitleri
Kolesterol %25 Kolesterol/Fosfolipit artış Fosfatidilkolin %19 zarın sertleşmesine neden olur Fosfatidiletanolamin %17 Sifingomiyelin %16 Fosfatidilserin %10 Glikolipitler % 5 Fosfatidilinozitol % 1

8 Eritrosit Yapısı İnsan vücudunda Ömrü 120 gün Yolculuğu 280 km
Çapı µm olup 2-3 µm çapındaki kapillerde fonksiyon görebilen eritrositler ileri derecede deforme olabilir.

9

10 Eritrosit Membran Lipitleri
Kolesterol/Fosfolipit oranındaki artış zarın sertleşmesine neden olurken bu oranın azalması sonucu eritrositler küresel hal almaktadır. Eritrosit zarının sağlamlığı ve esnekliği, membran integral proteinleri ile hücre iskeletini oluşturan periferal proteinler arasındaki bağlanma ile ilgilidir. Eritrositin iyonik dengesinin sağlanmasında Na-K ATPaz pompasına gerekli olan ATP glikolitik yoldan sağlanır. 3 Na hücre dışına atılırken 2 K ile 1 Cl hücre içine alınır, 1 ATP harcanır.

11

12

13

14

15 Eritrosit Membran Defektleri
Anormal Protein Kalıtsal Bozukluk α-Spektrin Herediter eliptositoz, Herediter sferositoz β-Spektrin Herediter sferositoz Ankirin Herediter sferositoz Anyon Değiştirici Herediter sferositoz, ovalositoz, akantositoz Protein Herediter eliptositoz

16

17 Embden Mayerhof Yolu Rapoport-Luebering Döngüsü

18 Pentoz Fosfat Yolu

19 Pentoz Fosfat Yolu

20 Methemoglobin Normal koşullarda hücrede oluşan methemoglobin (%3) NAD bağımlı Methemoglobin Redüktaz ile hemoglobine indirgenir. Bu methemoglobin’in az bir kısmı ise NADP bağımlı Glutatyon peroksidaz ile tepkimeye girerek indirgenir. Okside olan glutatyon ise NADP bağımlı Glutatyon redüktaz ile indirgenir. G6PD enzim eksikliği olan kişilerde yeterli NADPH üretilemez. Bu durumda okside Hb denatüre olarak Heinz cisimcikleri olarak çöker.

21 Megaloblastik Anemiler
Vitamin B12 DNA sentezi bozulur, RNA transkripsiyonu bozulmaz Folat DNA sentezi bozulur, RNA transkripsiyonu bozulmaz Bu durumda sitoplazmik protein sentezi devam eder. Ancak hücre bölünemez. Kemik iliğinde erken megaloblastlar, Kan dolaşımında megalositler ve makrositler bulunmaktadır.

22 Eritrosit Enzim Yetmezlikleri
Glikolitik Enzimler Heksoz monofosfat yolu ve Glutatyon metabolizması Heksokinaz Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz Fosfoglukoizomeraz 6-fosfoglukonat dehidrogenaz Fosfofruktokinaz Glutatyon redüktaz Aldolaz Glutatyon peroksidaz Triozfosfat izomeraz γ-Glutamilsistein sentaz Bifsfogliseromutaz Fosfogliserat kinaz Piruvat kinaz Laktat dehidrogenaz

23 Eritrosit Enzim Yetmezlikleri
Glutatyon hemoglobini ve diğer eritrosit proteinlerini oksidatif hasardan korumaktadır. γ-Glutamilsistein sentaz ve Glutatyon sentetazın eksiklikleri nadirdir. Selenyum bağlı Glutatyon redüktaz ve Glutatyon peroksidaz eksikliğinde kronik hemolitik anemi gözlenmemiştir. Eritrosit içinde hidrojen peroksit’in suya dönüşmesini sağlayan katalaz görev yapar.

24 Eritrosit Enzim Yetmezlikleri
Membran lipitlerinin bileşiminde sürekliliğin sağlanmasında görevli LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) ile LAT (Lesitin Açil Transferaz) eksikliğinde eritrosit bozuklukları saptanmıştır. LCAT eritrosit dış zarındaki Lizolesitin/Lesitin oranını düzenlemektedir. LAT (Lizolesitin > Lesitin) eksikliğinde orta derecede anemi görülmektedir.

25 Biyokimyasal Analizler
Kofaktörler Vitamin B12 ve folik asit Yapım meteryalleri Demir, Fonksiyonel yapılar Hemoglobin, Eritrosit enzimleri Parçalanma Ürünleri Biliribin, ürobilinojen, methemoglobin

26 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

27

28 Augusta GA, USA


"Prof. Dr. Mehmet Akif Çürük" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları