Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kenan ALTAY Tıbbi teknolog ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sağlıkta Ulusal Renkli kodlar ve çalışan hakları ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kenan ALTAY Tıbbi teknolog ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sağlıkta Ulusal Renkli kodlar ve çalışan hakları ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 Kenan ALTAY Tıbbi teknolog ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sağlıkta Ulusal Renkli kodlar ve çalışan hakları ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

2 Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme! İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler mevcuttur. Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan araçlardan biriside renkli kodlardır.

3 Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre Hastane çalışanlarını haberdar etmekte, Risk durumunda iletişime olanak tanımakta, Kısa ve net mesaj vermekte, Doğru müdahale için zaman kazandırmakta, Panik oluşmasına engel olmakta, Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta, Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.

4 ULUSAL RENKLI KODLAR Ülkemizde Hizmet Kalite Standartları kapsamında 2008 yılında mavi kod, 2009 yılında pembe kod, 2011 yılı Temmuz ayında ise beyaz kodun da hayata geçmesi ile 3 farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır.

5

6 Beyaz kod hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmekte, beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat gerçekleştirilmektedir. Olaya maruz kalan çalışanlara ise gerekli destek sağlanmaktadır. Ardından, gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite yönetim birimlerine teslim edilmekte ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler yapılmaktadır.

7 BEYAZ KOD UYGULAMA REHBERİ BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN GÜVENLİK İHLALİ DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR. GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ KADAR BEYAZ KOD ÇAĞRISI VERMEKTE ÖNEMLİ BİR SORUMLULUKTUR. 1111 #

8 *Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu; olay saati, olay nedeni, oluş şekli, olaya karışanlar v.s. gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri ve Başhekim tarafından imza altına alınır ve kalite yönetim birimine teslim edilir, kalite yönetim birimi çalışan güvenliği komitesine sevk eder. Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle kolluk kuvvetlerine teslim edilir.

9 * Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar

10 ALO 113 BEYAZ KOD BEYAZ KOD’dan BAHSETMİŞKEN BİRAZDA ŞİDDET’ TEN BAHSEDELİM İşyerlerinde fiziksel,psikolojik yada sözel şiddet tüm dünyada görülmekte ve hemen hemen tüm ülkelerden rapor edilmektedir.Bu durum şiddetin saptanması kurumsal ve kişisel olarak önlem alınması ve eğitimle farkındalık oluşturulması yoluyla önlenebilmektedir.

11 ŞİDDETİN ÇEŞİTLERİ A-FİZİKSEL ŞİDDET: Fiziksel şiddet bir kişiye veya guruba karşı onlar üzerinde fiziksel, cinsel veya psikolajik zarara neden olacak şekilde fizik kuvvet uygulamaktır. B- PSİKOLOJİK ŞİDDET(DUYGUSAL İSTİSMAR): Fizik güçle tehdit’de dahil,bir kişi veya guruba karşı onların fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine zarar verebilecek şekilde kasıtlı güç kullanımıdır. Sözel istismar,mobbing/zorbalık,taciz ve tehditide içerir.

12 BENİM PARAMLA MAAŞ ALIYON ! SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYON MU?! O ŞİMDİ GELİP BENDEN ÖZÜR DİLEYECEK ! BENİM İŞİMİ GÖRMEYECEKSEN DAHA BURDA NİYE OTURUYORSUN! İLLA Bİ TANIDIKMI LAZIM ŞUNU AL BAKİM, BU İLAÇLARI DEVLET ÖDÜYOR MU?

13 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek önemli Sağlık çalışanlarında; Moral bozukluğu ve yoğun stres Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar Yargı sürecinin getirdiği sıkıntılar Hizmet sunumunda; Çalışanın verimliliğinde azalma Hastaya yaklaşımda olumsuzluk Hata oranında artma

14 Yapılan araştırmalara göre şiddet ; diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında görüldüğü ortaya çıkmıştır. Sağlık kurumlarında çalışmanın,diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16 kat daha riskli olduğu belirtilmiştir. En yüksek şiddete maruz kalınan yerler en yüksek oranla acil servisler olarak bulunmuştur.Bu oranı yataklı servisler izlemektedir. Şiddete en çok Doktor ve hemşireler maruz kalmaktadırlar. Şiddete uğrayan personel tutanak ve dilekçe ile çalışan haklarına baş vurarak işlem başlatılır.

15 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA 2012/23 SAYILI GENELGE BEYAZ KOD UYGULAMASI(1111#) ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ(dilekçe-tutanak) RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ HİZMETTEN ÇEKİLME HUKUKİ YARDIM (113-KURUM HUKUK BÜROSU- CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI)

16 OLAY TUTANAĞI Olay Tarihi;…/…/… Olay Saati;…-… ‘de, Olay yeri;………… Hastanesi, ……………… birimi Saldırgan/Şüpheliler;…………………………………….. (veya olayla ilgili olası kişilerin kimliklerinin tespitinde ana ayırt edici nitelikleri olan boy, kilo, cinsiyet, yaş aralığı gibi ifadeler.) Yukarıda zikredilen kişi/kişiler tarafından sözel ve/veya fiziksel şiddete maruz kaldım. Söz konusu hadise şu şekilde vuku bulmuştur; ………………………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………İşbu tutanak tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra, imza altına alınmıştır. …./…./…., saat …:… 1.Tanık2.TanıkMağdur İmzaİmzaİmza Ad-soyadAd-soyad Ad-soyad

17 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE (İl Beyaz Kod Koordinatörlüğü) Konu : Hukuki Yardım Talebi...../…../20... tarihinde maruz kaldığım olay nedeniyle, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54 üncü maddesi ve 28/04/2012 ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca hukuki yardım verilmesini talep………………… …../…../20... Gereğini arz ederim. Ad Soyad İmza

18 KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI BİLGİLENDİRME FORMU Görev sırasında maruz kaldığım şiddet olayı neticesinde beyaz kod başvurusunda bulundum. Beyaz kod başvurumda muhtemel yargı sürecinde elde edilecek kişisel bilgilerimin beyaz kod sisteminde saklanacağını öğrendim. Söz konusu bilgiler içinde; kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgileri, iş, meslek, öğrenim durumu gibi bilgilerin yer aldığı bana anlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından beyaz kod sistemine işlenen şahsıma ait kayıtların, korunması gereken kişisel veriler içerisinde yer aldığını, rızam olmaksızın bu bilgilerin, yetkisiz kişi ve kurumlarla paylaşılmasının özel hayatımın gizliliğinin korunması hakkıma müdahale sayıldığını biliyorum.

19 Beyaz Kod sisteminde toplanan bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak ve anonimleştirilerek analizlerinin yapılabileceği ve sonuçların sağlık personeline karşı gerçekleşen şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kullanılabileceği tarafıma açıklandı. Sistemin işleyişinin ve hukuki yardımın verilmesinin şartı olan bilgilerin verilmemesi halinde, işlem yapılamayacağı bildirildi. Bu bilgiler ışığında kişisel verilerin mahafaza edileceği ve yetkisiz kişilerle paylaşılmayacağı, adli, idari ve diğer süreçlerde öğrenilecek veriler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin Beyaz Kod sistemine aktarılacağı bildirildi. Ad-Soyad İmza

20

21

22

23 Olay anında vakit geçirmeden beyaz kod başlat. Güvenlik ekipleri gelince beyaz kod uygulamasını sonlandır 1-ÇAĞRI ATMA: Olayı gören/ fark eden kişi kendine en yakın hastane telefonundan önce 1111#’i arar. Çıkan otomatik operatörün beyaz kod durumu başlatılmıştır uyarısıyla çağrı başlamıştır. 2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Beyaz Kod ekibi olay yerine gelince beyaz kodun başlatıldığı telefondan önce 1111 # tuşlanır, daha sonra otomatik operatörün ‘’beyaz kodu sonlandırmak için kare’yi tuşlayın’’ işlem sonlandırılır. İŞLEM BASAMAKLARI

24

25 MAVİ KOD UYGULAMA REHBER BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN BİR KARDİOPULMONER RESÜSTASYON (CPR) DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR. CPR ’A İLK MÜDAHELE KADAR CPR EKİBİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİDE SON DERECE ÖNEMLİ OLDUĞUNDAN MAVİ KOD ( ÇAĞRI ATMA ) ÖNEMLİ BİR SORUMLULUKTUR. 2222 #

26 ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

27 MAVİ KOD EKİBİNDE KİMLER VAR Doktor (ekip lideri) Hemşire Anestezi teknisyeni Güvenlik görevlisi Sedyeci personel

28 *Bu prosedür kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel sorumludur. Eekip 7 gün 24 saat hazır olmalıdır.

29 Hastanın durumunu tanımla (Bilinci kapalı, Nabzı alınamıyor, Solunum yok, cildi mor. ) En yakın sabit telefondan Mavi Kod ekibi pager cihazına çağrı yap. Acil arabasını/çantasını defibilatör, EKG cihazını olay yerine getirt. Mavi kod ekibi gelene kadar kardiyak masajla hastaya müdahaleye başla. Mavi kod ekibi olay yerine gelince mavi kod çağrısını iptal et Mavi kod ekibine resüsütasyonda yardım et. İŞLEM BASAMAKLARI

30 1-ÇAĞRI ATMA: Hastanın durumunu tanımlayan kişi kendine en yakın hastane telefonundan önce 2222#’yi arar. Çıkan otomatik operatörün mavi kod başlatıldı anonsunu duyunca telefonu kapatır. 2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Mavi Kod ekibi olay yerine gelince mavi kodun başlatıldığı telefondan önce 2222 sonra # tuşlanarak çağrı sonlandırılır.

31

32

33

34 PEMBE KOD UYGULAMA REHBERİ BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN BİR BEBEK KAÇIRMA DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR. GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ KADAR PEMBE KOD ÇAĞRISI VERMEK DE ÖNEMLİ BİR SORUMLULUKTUR. 3333 #

35 Pembe kod Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır. Hastane kendi özgün koşulları çerçevesinde çocuk kaçırılma durumları için bir uyarı sistemi kurmaktadır.

36 İŞLEM BASAMAKLARI Olayı gördüğünde/fark ettiğinde vakit geçirmeden pembe kod başlat. Güvenlik ekipleri gelinceye kadar olay yerinden giriş çıkış yapılabilecek kapıların kapatılmasını sağla. Güvenlik ekipleri gelince pembe kod uygulamasını sonlandır.

37 1-ÇAĞRI ATMA: Olayı gören/ fark eden kişi kendine en yakın hastane telefonundan önce 3333#’ü arar. Çıkan otomatik operatörün ‘’Pembe kod’’ başlatılmıştır anonsunu duyduktan sonra çağrı başlatılmıştır. 2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Pembe Kod ekibi olay yerine gelince pembe kodun başlatıldığı telefondan tekrar pembe kod çağrısı (3333#)yapılarak çağrı sonlandırılmış olur.

38

39 Sağlık çalışanları *Hastaneye kabul edilen hastalar için F BT 167 (Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu) ile hastaya ve ailesine ait kişisel bilgiler sorgulaması yapılır.Özel durumu olan(anne babası ayrı olan,sosyal hizmetler ve çocuk esirgemeden gelenler, adli vaka ile gelenler,kimsesiz çocuklar ve refakatçisi olmayan çocuklar, evlilik dışı doğan çocuklar VB) bebek ve çocuk hastaların dosyalarına özel durumu kırmızı kalemle ve büyük harfle ÖZEL DURUM notu düşülerek belirtilmelidir. Özel durumu olan bu hastalar servislerde hemşire deskinin karşısındaki odaya yatırılmalı. Oda kapısı mümkün olduğunca açık tutulur. Hemşire ve servis güvenlik personeli tarafından sık sık gözlemlenir.

40 Bebek çalan kişilerin genel profili: Genellikle bebek çalan kişiler bayan olup 15–48 yaşları arasındadır. Şişman görünüşlü ve genellikle normalden kalın giyinmiş, hızlı–telaşlı hareket eden kişilerdir. Ellerinde genellikle bir çanta veya torba vardır. Daha önce mutlaka hastane işleyişini öğrenici çaba göstermişlerdir. Eski bir hastane personeli olabilirler. Sık sık hastane ziyaretleri yapmış olabilir. Hastane personeli ile arkadaşlık kurma gayreti göstermişlerdir. Genellikle sabıkaları yoktur.

41

42

43 TEŞEKKÜRLER


"Kenan ALTAY Tıbbi teknolog ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sağlıkta Ulusal Renkli kodlar ve çalışan hakları ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları