Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Drddddddrrgfagfdbfdsbfrgfndnnxdddr. YÖNETİMSEL SORUNLAR ; Aşı lojistiğininin sağlanması sırasında oluşan sorunlar Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Drddddddrrgfagfdbfdsbfrgfndnnxdddr. YÖNETİMSEL SORUNLAR ; Aşı lojistiğininin sağlanması sırasında oluşan sorunlar Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karar."— Sunum transkripti:

1 drddddddrrgfagfdbfdsbfrgfndnnxdddr

2 YÖNETİMSEL SORUNLAR ; Aşı lojistiğininin sağlanması sırasında oluşan sorunlar Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karar neticesinde ortaya çıkan yasal boşluklar. Aşının ASM’lere tesliminde yaşanan soğuk zincir ve eksik teslimat sorunları ASM-TSM dışında yapılan aşıların elektronik kayıt sorunları

3 24 saat lik ATS nöbetlerinin getirdiği sıkıntılar Isı aşımlarında uygulanacak prosedürlerin standardizasyonu Aşı kırımını ve ziyanı önlemek için idari tedbirlerin yeterli düzeyde bulunmaması Aşı temininde yaşanan sıkıntıların personele yansıtılması Aşı muhafazasının ev tipi buzdolaplarında yapılması

4 Bayram tatilleri veya planlı uzun süreli elektirik kesintilerinde aşıların depolama ve saklama sorunları ATS takibi sonucu oluşan aksaklık durumlarında aşı kırılması nedeniyle açılan soruşturmalar ve verilen cezalar Aşı reddi durumunda karşılaşılan sorunlar. Sağlık net üzerinde ki aşı uygulama tarih aralıklarında ki rijitide

5 Tek birimli ASM ler de izin, rapor vb durumlar için görevlendirilen personelin o birim için aşı giriş ve stok kontrol yetkisinde yaşanan sıkıntılar. Negatif performans uygulamasının personelde yarattığı tükenmişlik durumunun iş verimine negatif etkileri. Suriyeliler gibi mültecilerin aşılarında yaşanan ulaşım ve kontrol altına alma zorlukları

6 Aşı uygulamasında yaşanılan en büyük problem, hastaya ulaşmakta sıkıntı yaşanması Özel hastanelerin aşı takvimine uymamaları ve verileri saglık nete gönderme konusunda özen göstermemeleri. Doğum sonrası Hepatit B aşılarının bildiriminde hastanelerin yeterli hassasiyeti göstermemeleri sonucunda yine sıkıntının aile hekimliği personeline yansıması Okul aşılarında uygulama ve kayıt ile ilgili yaşanan sıkıntılar Eğitim ve alt yapı eksiklikleri mevcudiyeti

7 UYGULAMA SORUNLARI; Rutin dışı aşı uygulamalarında kayıt sorunları (Diyaliz hastalarına yapılan aşılar) Gebelikte Tetanoz Aşılarının Yapılmasının Gecikmesi Çoklu dozda gönderilen kızamık aşılarının zayi olması Kızamık aşısının 10 dozluk olması, sağlık çalışanının vicdani sorumluluğu sebebiyle, aşı yaptıracak çocukların organize edilmesini ve bunun sağlanması için ekstra iş yükünü getirmektedir.

8

9 Yetişkinlere 2 Dozluk Pediyatrik Hepatit B Aşısı Yapılması Yetişkin aşıları ve uygulanması hususunda yaşanan sorunlar Sosyal Medya Üzerinde Aşı Yaptırmama Propagandası Yapılması

10 ÇÖZÜMDE GÖREV ALMAYANLAR, PROBLEMİN BİR PARÇASI OLURLAR. Wolfgang Van Goethe

11 YÖNETİMSEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; Anayasa mahkemesinin aşı uygulmasına yönelik vermiş olduğu karar doğrultusunda acilen genişletilmiş bağışıklama programını içeren kanun için ilgili bileşenlerin de desteği ile çalışmalar hızlandırılmalı ASM ler zincirin son durağı olması hasebiyle bu noktaya kadar olan her türlü sorumluluk HSM dedir ve yetki devri yapmaması sağlanmalıdır. ATS sistem sorumlularının aşı kırımı ile ilgili günümüz şartlarına uygun bilimsel veriler ışığında eğitimleri yapılarak mevcutta fazla olan ASM sorumlulukları azaltılmalı. Bu sayede çalışan personelin motivasyon kaybı azalacak ve ziyanın önüne geçilmiş olacaktır.

12 Asm dışında yapılan aşıların sağlık nete girişleri eksiksiz sağlanmalı. Bu durum aşı uygulayan tsm prsoneli tarafından titizlik ile takip edilmeli Okul aşılarında TSM tarafından en az 15 gün öncesinde okul müdürlüklerine bilgi vererek hem uygun koşulların sağlanmasına hem de veli onam belgelerine ulaşılarak daha hızlı ve etkin bir aşılama yapılması sağlanacaktır.

13 Aşı temininde ki sıkıntılar personele yansıtılmadan sorun çözülünceye kadar ilgili aşı sağlık net üzerinde pasife çekilerek gereksiz yazışmaların önüne geçilebilir. Aşı saklama dolaplarının temini, Bu durumun ivedilikle çözümlenmesi gereken bir durum olup mevcut sorunların büyük bir kısmını nihayete erdirecektir. Aşı ziyanının masrafı bu dolaplardan daha az değildir. Lojistik desteğin TSM ler aracılığı ile HSM tarafından ASM nin geçerli mazereti doğrultusunda sağlamak sorumluluğunu almalı

14 Vatandaşa sorumluluk verilmeli Bu vesile ile aslında hem yönetimsel hem de uygulama sorunlarının çözümünde sorumluluk paylaşımı vatandaş ile iletişimi güçlendirerek vakit ve emek kaybına engel olacaktır Aşılar için kişilere ulaşmakta yaşanan zorluklarda ASM personeli tarafından verilen aşı kartı baz alınarak kişilerin cep telefonlarına kullandığımız AHBS programlarından mesaj gönderildiğinde T.C Sağlık Bakanlığından gönderilmiş gibi görünmesi daha etkili olabilir. Bu mesaja yanıt verilmediği takdirde gönderilecek ikinci mesaja da yanıt verilmemiş ve aşı gecikmiş ise TSM aracılığı ile ulaşılarak gerekli yönlendirme yapılmalıdır.

15 Aşı reddi gibi durumlarda hazırlanacak velinin matbu bilgilendirme ve onam formu ıslak imzalı olarak tek sefer alınarak bir nüshası HSM ye gönderilerek gereksiz bürokrasi ve iş yükü azaltımı sağlanabilir. Aşı uygulamaları,bakanlık sistemlerinde ki statik KDS ekranına uydurulmaya çalışılmakta bazı özel durumlarda çoğunluk aşı ileri tarihte yapılsa da eski tarihe girilerek iş yürütülmektedir..GBP programına göre aşı takvimi bakanlık sistemlerinde dinamik olmalı

16

17 Tek birimli ASM lerde yaşanan izin rapor kullanımı gibi durumlarda görevlendirilen personelin o birim için KDS ye veri girişi onay yetkisi ve sorumluluk verilmelidir. Aile hekimliği sistemi gönüllülük çerçevesinde verimli ve başarılı olur bu sebeple aşı eksiği gibi durumlarda negatif performans uygulamasının kaldırılarak pozitif performans düzenlemesi ile motivasyon artışı sağlanmalıdır.

18 Özelikle Suriye den gelen mültecilerin aşılanması hususunda var olan eksikliklerin ileride ne gibi sağlık problemleri yaratacağı düşünüldüğünde kolluk kuvvetlerinin ve idari mercilerin bu konuda çok hassas davranmaları gereklidir. İlk olarak düzenli kayıtları tutulmalı sonrasında aşı uygulanacak kişilerin aşılarının tamamlanmadan bulundukları bölgeyi terk etmelerine izin verilmemelidir. Mücbir bir sebep var ise de var olan kayıtlar resmi kanalla göç yerinde ki ilgili kuruma iletilmelidir.

19 Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin gerek aşı kayıtlarının tutulmasında gerekse aşı uygulamasında uyguladıkları farklı algoritmalar pratikte sıkıntı yaratarak vatandaş üzerinde kafa karışıklığı yarattığından gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belirli standartlarda sağlanması gerekmektedir. Genel anlamda bakıldığında aşı uygulayan personelin belirli periyotlarda hizmet içi eğiteme alınmaları ve yeterli pratik uygulamaları yaptıktan sonra saha da uygulayıcı olmaları sağlanmalıdır. BCG aşısı özelinde sahada oldukça yüksek bir çekince mevcut olup uygulama hatalarından dolayı oluşabilecek komplikasyonlar gözardı edilmemelidir.

20 UYGULAMA NOKTASINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; Rutin dışı yapılan aşılar, erişkin aşıları gibi durumlarda KDS’ ye veri gönderimi kısmında gerekli düzenlemeler yapılarak malzeme kaybına ve eksik yada hatalı giriş işlemine engel olunmalıdır. Hepatit B aşısı pediatrik formda olmasından dolayı çift doz girilmek durumundadır.

21 Çok dozlu aşıların mevcudiyeti aşı ziyanına sebebiyet vermektedir ki bunun önüne geçebilmek adına özveri ile emek veren personelimiz farklı planlamalar yapmakta bu da emek zaman kaybı yaratırken hijyen koşullarını da zorlamaktadır. Bu sebeple tek dozluk aşıların temini elzemdir. Son zamanlarda yazılı ve görsel medya üzerinde aşı uygulaması konusunda yapılan olumsuz propagandalara karşı topyekün mücadele için kamu spotları, broşürler ve basın açıklamaları düzenlenmelidir.

22 Erişkin aşılama programlarını geliştirmek ve sahada uygulanabilirliğini artırmak adına ortak projelerin hayata geçirilmesi gereklidir.

23 TEŞEKKÜR EDERİZ….


"Drddddddrrgfagfdbfdsbfrgfndnnxdddr. YÖNETİMSEL SORUNLAR ; Aşı lojistiğininin sağlanması sırasında oluşan sorunlar Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları