Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULAK AĞRISINA YAKLAŞIM 20.08.13 Dr.Günay YILDIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULAK AĞRISINA YAKLAŞIM 20.08.13 Dr.Günay YILDIZ."— Sunum transkripti:

1 KULAK AĞRISINA YAKLAŞIM 20.08.13 Dr.Günay YILDIZ

2 KULAK AĞRISI

3 KULAK İNNERVASYONU Aurikula: Ön yüzün büyük bir bölümünün duyarlılığını, V. kafa çifti sağlar, kavum konka kısmına VII. kafa çiftinden dallar gelir. Arka yüzün innervasyonu C2 ve C3 aracılığı ile olur. Dış kulak yolu: V, VII, IX ve X. kafa çiftleri tarafından innerve edilir. V. sinirin aurikula-temporal dalı, ön tarafta innervasyonu sağlar. N. glossofaringeus ve N. vagus’un (Arnold siniri) aurikular dalları arka yüzü innerve ederler. Kemik bölümünde postero-superior kısmı ise N.fasiyalisin sensoriyal dalları tarafından innerve edilir. Membrana timpani ve orta kulak: Arnold siniri, aurikulotemporal s., glossofarengeal dalı olan jakobson siniri timpanik membran iç yüzünü ve orta kulağı innerve eder.

4 KULAK AĞRISI Kulak ağrısı çok sık rastlanan bir semptomdur. Boston’daki 3 yaş altı çocukların %80’inde akut otitis mediaya (AOM) rastlanmıştır. 1990’da AOM için 25 milyon kişinin hastanaye başvurduğu tespit edilmiş, 1986’da maliyeti 3.5 milyar doları bulmuştur.

5 KULAK AĞRISI Yapılan bir çalışmada kulak ağrısının 2/3’ünün AOM,otitis externa gibi kulak problemlerinden kaynaklandığı,1/3’nün ise kulağın karışık sinirsel innervasyonu nedeniyle yansıyan ağrı olduğu tespit edilmiştir.

6 KULAK AĞRISI Sıklık sırasına göre kulak ağrısının nedenleri: -AOM -Otitis externa -Barotravma -Diş çürüğü ya da apsesi -Temporomandibular eklem (TME) ağrısı -Servikal spinal ağrı -Servikal lenfadenit (şişmiş boyun LAP’ları nedeniyle) -Tonsillit -Posttonsillektomi ağrısı -Akut parotit

7 KULAK AĞRISI KULAK AĞRISINA YAKLAŞIM Öncelikle kulağın dış görünümüne bakılmalı,ardından otoskopla içi değerlendirilmelidir. Çoğunlukla yapılan otoskopik muayene primer kulak ağrısının kaynağını ortaya koyar. Buna rağmen dış kulak ve orta kulakta görülen hafif enflamasyonlar, otaljinin gizli solunum ve sindirim sistem malignitesinin yansıyan ağrısını ekarte etmez. Kulak ağrısı çene hareketi ya da ısırmakla tetikleniyorsa ve tragus önünde çene hareketiyle artan hassasiyet olursa TME kaynaklı olabilir. Darbe sonrası ortaya çıkıyorsa (karşı tarafta dahi olabilir) muhtemelen akut posttravmatik TME kapsulitidir.Olay kronikleşirse TME sendromu adını alır. Kafa sinirlerine yönelik nörolojik muayene yapılmalıdır.

8 KULAK AĞRISI KULAK AĞRISINA YAKLAŞIM Eş zamanlı boğaz ve kulak ağrısı oldukça sıktır.Kulak muayenesi normalse tonsiller ağrının kulağa yansıması olabilir. Bazen kulak ağrısı önce başlar;kulak muayenesi normal,minimal boğaz ağrısı vardır;ancak oral muayenede tonsillit tespit edilir. Lingual tonsillit,peritonsiller selülit ya da apse de kulak ağrısına yol açabilir. Tonsillektomi sonrası seröz orta kulak efüzyonları ağrıya yol açabilir. Çiğemeyle birlikte ağrı oluyorsa parotitit akla gelmelidir. Kulak normal görünüyor;ancak dişlerde apse ya da çürük varsa kulak ağrısısın kaynağı burası olabilir.

9 Akut Otitis Media 2000’de pnömokok aşısının kullanılmasıyla birlikte AOM için hastanaye başvuru sayısı azalmıştır.

10 AOM’de anahtar noktalar; AOM,ateş-kulak ağrısı gibi birtakım bulgularla beraber orta kulak efüzyonunun varlığıdır. AOM’nın antibiyotiklerle tedavisi tartışmalıdır. Rezistan organizmalar dışında orta kulakta yüksek konsantrasyona ulaştığı için yüksek doz amoksisilin en uygun ajandır.

11 Malign otitis externa,immunsuprese hastalarda kemiğin açıkta kaldığı external kulak erozyonlarıyla birlikte,artmış sedimentasyon hızı,lökositoz ve görüntüden orantısız ağrıyla karakterize bir tablodur ve MR ile tanı konur.

12 Mastoidit **Mastoidit ve petrozitis,önceleri OM’nın sık komplikasyonu olmakla birlikte(%20), AB’lerin kullanılmasıyla azalmış. Mastoidit 2 yaş altında daha sık görülen kulak önündeki kemiksi mastoid dokudaki hava hücrelerinin semptomatik enfeksiyonudur. Klinikte mastoidde ısı artışı,şişlik ve kızarıklıkla birlikte pinna ön- aşağı yer değiştirir. AB kullanımıyla birlikte mastoditin klasik bulgularının olmadığı “maskeli mastoidit” görülebilir. Muayenede timpanik membran anormalliği ile dış kulak yolunun post duvarının sarktığı görülür. Yüksek çözünürlüklü BT mastoiddeki kemik tutulumunu gösterir. Ted.miringotomi ve timpanostomi tüpleri *** Subperiostal apse ya da SSS tutulumu varsa 48 h. AB tedavisi sonrası mastoidektomi yapılmalı!

13 Petrozitis(Gradenigo syd) Temporal kemikteki petroz bölümün enfeksiyonudur. Klasik triad; -yüz ağrısı -OM -ipsilateral abdusen sinir paralizisi CT’de petroz alandaki kemik değişiklikleri diagnostik Ted.mastoidektomi en sık kullanılan yöntem olsa da AB’lerle de başarılı sonuçlar mevcut.

14 Fasiyal sinir paralizisi;sebebi bilinmeyen AOM’nın nadir komplikasyonudur. Tedavide AB+KS kullanılır. Büllöz Mirinjit; Mycoplasma enfeksiyonu sonrası AOM’dan daha ağır,kulak zarında kabarcıklarla karakterize bir tablodur.

15 Barotravma ve Travmatik Timpanik Perforasyon Timpanik membranın travmatik perforasyonu; -en sık direk şiddete maruz kalma-sokak dövüşleri -dalma ve yükseğe çıkma -timpanik membrana direk travma sonrası oç. Klinikte kulakta dolgunluk,tinnitus,işitme kaybı *Timpanik membran rüptürü sonrası vertigo ortaya çıkıyorsa perilenfatik fistül ya da rüptür yönünden değerlendirilmelidir!!! Rüptürlerin %90’ı kendiliğinden düzelirken savaşta olanlar %48 oranında düzelir. **Perforasyon sonrası en az 2 hf dış kulak yolu,kontaminasyon ya da enfeksiyon kanıtı yoksa temizlenmemeli-enstrüman kullanılmamalıdır. ***Kulak damlalarının travmatik perforasyonu iyileştirdiğine dair kanıt yok;hatta enfeksiyon riskini artırmakta!

16 Barotravma ve Travmatik Timpanik Perforasyon *2.dünya savaşında bir otolaringolojistin belirlediği ted prensipleri 1. Kulak damlası,pudra,şırınga ya da peroxide kullanılmamalı 2. Zarın rüptüre olduğunu düşündüren bulgu ya da sebep var;ancak kanaldaki kan nedeniyle tam emin olunamıyorsa dokunulmamalı 3. Mutlaka kulak sudan uzak tutulmalı,şiddetli burun silinmemeli 4. Steril pamuk kanala koyulmalı;en yakın otolaringolojiste yönlendirilmeli **Ancak otolaringolojist acil değil;çünkü 3-6 ay kadar cerrahi için beklenmeli ***Çalışmalar bu süre zarfında enfeksiyondan korunmanın erken cerrahiden daha faydalı olduğunu göstermiş!

17 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA (OE) Otitis externa (yüzücü kulağı,tropikal kulak) enflamasyonun dış kulak yoluna(DKY) yayılmasıyla ortaya çıkar. SEMPTOMLAR: -Ağrı -Kaşıntı, dolgunluk -Seröz akıntı -Tragus ve pinnada hassasiyet -TME ağrısı -Ödem, eritem,selülit -Timpanik membran ödemine bağlı sağırlık -Regional lenfadenit

18 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA Artmış nem ve terlemeye bağlı ılıman ve tropikal iklimlerde daha sık Tüm yaşlarda görülür;7-12 arasında pik yapar,50 yaşından sonra azalır. İnsanların %10’u hayatlarında en az bir kez OE atağı yaşamıştır. Sıklıkla tek taraflı,%10 bilateral

19 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA Kulak kiri; -Dış kulak yolu kulak kiri tarafından korunur. -Dış kulak yolunda squamöz epitelin dökülmüş hücreleri ile kanaldaki bezlerin sekresyonundan oluşur. -Asidik,lizozim içeriği kulağı bakteriyel ve fungal enfeksiyonlardan korur.

20 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA OE’ya predispozan faktörler: -DKY’undaki nemlilik artışı -Cilt bütünlüğünün bozulması -Serumenin bütünlüğünün bozulması DKY’nu kurulamadan tekrarlayan yüzmeler,terleme,kulak tıkaçları,telefon kulaklıkları nedendir. Bakterilerle enfekte olmuş DKY’undaki su,kulak çubuğuna bağlı lokal travmaya da katkıda bulunur.

21 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA -1. Preinflammatuvar: DKY nemle birlikte şişer,serumen salgılanmasını bozar.Otoskopla muayenede nemin etkisiyle açık beyazımsı,bazen de karakteristik sarı-kahverengimsi görünür. -2. Akut inflammatuvar: Otoskopla muayenede kırmızı,hafif ödemli,hafif seröz akıntı sonrasında ağrının artmasıyla birlikte pürülan akıntı meydana gelir,timpanik membran ödem nedeniyle görünmez. Tragusa basmakla ya da kulak kepçesini çekmekle olan hasasiyet OE işaretidir. -3. Kronik : 1 aydan uzun süren ya da yılda 4 ya da fazla OE atağı Timpanik membran kırmızı görünüyor ve AOM’dan şüpheleniyorsa pnömotik otoskopta normal mobilite AOM’yı dışlar. Enfeksiyon kulak dışı dokulara yayılırsa malign-nekrotizan OM adını alır(temporal kemik osteomyeliti)

22 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA Şiddetli OE atağında timpanik membranı görmek zor olabilir;bu durumda izole OE ya da timpanik membran rüptürüyle AOM atağı olduğunu söylemek zordur.Ancak her ikisinin de tedavisi aynıdır. Fronkül,infekte bir kıl kökü dış kulak yolunda görülebilir.Ağrılı ve hassas bir odakla birlikte pürülan mayi;MRSA enfeksiyonunda selülit de tabloya eşlik eder.Tedavide drenaj esastır,selülit varsa MRSA tedavisi de eklenmelidir.

23 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA ETYOLOJİ Dış kulak yolundan en çok izole edilen mikroorganizma P.Aureginosa’dır(1/3) S.epidermidis(%10) ve S.aureus(%10) Mantar enfeksiyonları(aspergillus ve candida) %2’nin altındadır.(Özellikle immunsuprese ve nemli tropikal ortamlarda yaşayanlarda) S.epidermidis,cornybacterium,A grubu beta hem streptokoklar normal florada bulunur ve dış kulak yolunda koruyucu bariyerler bozulduğu zaman enfeksiyona neden olur. Nadiren VZV ve HSV enfeksiyonu görülür.

24 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA TEDAVİ Antibiyotikler kadar tek başına steroid kullanımının da etkili olduğu gösterilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde halen alüminyum asetat,asetik asit,borik asit,gliserin etamol kullanılmakla birlikte etkinliklerini gösteren çalışmalar yetersiz Sirke asidik yapısından dolayı yıllardır kullanılmakta, Kurutucu etkisinden dolayı alkol ve asetik asit(sirke-limonsuyu) kombinasyonu yıllardır kullanılmakta, Asetik asit+hidrokortizon(Vosol –HC,actasol) Asetik asit(vosol,acetasol) ***Hafif vakalarda kullanılabilir,ancak dış kulak yolunda kullanımı ağrılı olabilir,günde birçok kez kullanılmalı. Timpanostomi tüpünden ya da timpanik membran bütünlüğü bozulmuş olanlarda asetik asitin ototoksik etkisinden dolayı kullanılmamalıdır.

25 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA TEDAVİ İnvitro çalışmalar asetik asit ve alüminyum asetat kullanımının OE’da etkin olduğunu göstermiş. Burow sol(%13 alüminyum asetat,domeboro) 3.06 Ph’ya sahiptir. OE’nın ilk tedavisi antibiyotik direncinden dolayı kulak damlaları olmalıdır. Immunsuprese hastalarda ya da malign OE’da oral AB tedaviye eklenebilir. AOM tedavisinde kullanılan AB’ler OE’ya da etkilidir;ancak sefalosporinler nüks oranını artırır.

26 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA TEDAVİ Hastaların %15’i 10 gün içinde kendiliğinden iyileşir. Antiseptik-antibiyotik kulak damlaları,bazen sadece steroid bu oranı %65- 80’e çıkarır. P.auregınosa için AG neomisin- polipeptid AB olan polimiksinle birlikte,ödem için ise hidrokortizon Neomisin cilde allerjik olduğu için lokal reaksiyonla kötüleştirebilir. Neomisine rağmen tablo kötüleşiyorsa kinolona geçip KS eklemek uygun yaklaşım olacaktır. Normal populasyonun %15’i neomisine hipersensitiftir.

27 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA TEDAVİ AG’ler ototoksik olduğu için timpanik membran perforasyon riski ve timpanostomi tüpü olanlarda yarar-zarar durumuna bakılarak kullanılır. ***OE için en uygun AB kinolonlar*** Topikal florokinolonlar 1997 yılında kullanılmaya başlanmış,ototoksisite ya da allerjik reaksiyon riski olmayıp P.aureginosa dahil gr (+) ve (-)lere etkili Tİmpanostomili hastalarda da en güvenilr ve etkin;ancak Beers ve Abramo,ofloksasinin ciprofloksasin-hidrokortizona göre daha güvenilir olduğunu belirtse de son yapılan çalışmalar ciprofloksasin-dexamethazonun daha güvenli ve etkin olduğunu göstermiş. Yapılan çalışmalar ciprofloksasin ve ofloksasinin neomisin-polimiksin-hidrokortizon kadar etkin olduğunu göstermiştir. S.aureusa karşı da etkinliklerı vardır. Dış kulak yolunda yüksek konsantrasyona ulaşırlar ancak sistemik emilimleri yoktur.

28 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA TEDAVİ Kanıtlar göstermektedir ki ofloksasin(floxin) ve ciprofloksasin- dexamethazone(ciprodex) OE ile timpanik rüptürlü AOM ve timpanostomi tüplü otoresi olan hastalarda ilk tercih olmalıdır. Günde tek doz ofloksasin uygundur;ancak maliyeti yüksektir. Benzokainli damlalar kullanılırken de alerjik reax yönünden dikkatli olunmalıdır. Uygulamadan önce nazikçe dış kulak yolu temizlenmeli,damlalar vücut ısısında olmalıdır;kalorik stimulasyondan kaynaklanabilecek dizzinesi önler. Damla kulak kanalına damlatıldıktan sonra birkaç kez tragusa basılarak pompa yapılır.

29 KULAK AĞRISI OTİTİS EKSTERNA TEDAVİ OE’lı hastalar 7-10 gün su sporlarından uzak durmalı, Profosyonel yüzücüler ise tedaviye başladıktan 2-3 gün sonra ya da kulak ağrısının geçmesini takiben kulak tıkacıyla yüzebilirler. Ağrı ya da ateş 2-3 gün içinde geçmiyorsa timpanik membran rüptürü ya da AOM akla gelmeli ve tedavisi düzenlenmelidir,malign OE yönünden dikkatli olunmalı! Bakteriyel-fungal kültür de gerekir. KBB uzmanına da kanser gibi başka bir tablonun göstergesi olabileceği için danışılmalıdır.

30 KULAK AĞRISI MALİGN OE İmmunsuprese(HIV-DM) hastalarda ortaya çıkan ciddi bir problemdir. AB kullanımından önce mortalite oranı %50’lerde iken halen %0-15 arasında Kulak kanalının incelenmesinde alt kısımda timpanik membran normal olmasına rağmen maruz kalmış kemik ve granülasyon dokusu görülür. Klinik: - bulgularla orantısız ağrı, - immunsupresyon öyküsü, - artmış sedimentasyon hızı - lökositoz MOE’yı akla getirmelidir. MR dural yayılımı ve medullar kemik boşluk tutulumunu gösterebildiği için BT’ye üstündür. AB başlanmadan önce kültür gönderilmelidir. Karsinom gibi başka hastalıklar da benzer tabloyla gelebileceği için biyopsi şarttır.

31 KULAK AĞRISI MALİGN OE Diyabetik hastalarda normal asidik Ph yerine alkali Ph olması OE’ya zemin hazırlar(%65-90 hastada). Mİkroanjiyopati,endarterit,küçük damar tutulumu olması olayı kolaylaştırır. Fırsatçı patojen P.Aureginosa dokuya invazyon ve septik tromboflebit oluşturmasıyla MOE’da en sık etkendir. Fungal ajanlar sık nedenler arasında yer almaz;sadece HIV’li ya da CD4 değeri 50h/mm3 altındakilerde aspergillus etken olabilir.

32 KULAK AĞRISI MALIGN OE Komplikasyonları: - Fasiyal sinir hasarı - Timpanik membran nekrozu - Dış kulak kanalının stenozu - Kulak deformitesi - Sensonöral ya da iletim tipi işitme kaybı

33 KULAK AĞRISI MALİGN OE TEDAVİ Tedavi birkaç hafta iv AB tedavisini içerir. Çocuklarda fluorokinolonlar eklem hasar riskinden daha çok faydası varsa kullanılmalı! P.aureginosada florokinolon direncinin artmasıyla antipseudomanal penisilin ile sefalosporinlerin,kültür sonuçları çıkana dek MRSA’ya uygun AB ile kombine verilir. Aspergillusta iv antifungaller

34 KULAK AĞRISI KOLESTEATOM Orta kulak ya da mastoiddeki epidermal inklüzyon kistleridir. Önceleri kolesterol içerdikleri düşünüldüğünden “inci tümör” olarak adlandırılırken ciltteki sebase epidermal kistler gibi keratinöz materyal içerdikleri tespit edilmiştir. Enfekte olması kemik hasarı ya da intrakraniyal enfeksiyonla sonuçlanabilir. Anaerobik bakterilerle enfekte olursa otore ve karakteristik bir tortu oluşturur. Klinik:yerleşim yerine göre vertigo,işitme kaybı,fasiyal sinir hasarı,intrakraniyal enfeksiyon

35 KULAK AĞRISI KOLESTEATOM Klasik olarak timpanik membranın posterosup bölümüne yerleşir. Topikal AB ile ted edilmeli. Osteomyelit ya da tümörden şüpheleniliyorsa kontrastlı BT/MR çekilmeli,KBB’ye yönlendirilmelidir.

36 KULAK AĞRISI PERİKONDRİT Piercingin popülaritesinin artmasıyla kulak kepçesinin üst kısmının perikondriti yaygınlaşmıştır. Ancak piercing yapanlar tarafından bu kartilaj dokunun enfeksiyona daha az dayanıklı olduğu bilinmemektedir. Tedavideki amaç kalıcı şekil bozukluğu olmadan iyileşmeyi sağlamaktır. P.aureginosa ve S.aureus en sık karşılaşılan patojenlerdir. Cerrahi drenaj bazen gerekebilir. Sistemik AB tedavisi gerekir.

37 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI DKY’nun aşırı serumen ile tam ya da kısmi tıkanıklığıdır. - Her 10 çocuktan 1’inde, - Her 20 yetişkinden 1’inde, - Yaşlıların 1/3 ‘ünde, - Gelişme geriliği olanların 1/3’ünde bu sıklıklarda görülür.

38 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI Klinik: İşitme kaybı Kulak ağrısı Kulak akıntısı, koku Tinnitus Vertigo Kulakta basınç hissi ve kaşıntı Öksürük Yaşlılarda kognitif fonksiyon bozukluğu Timpanik membran görüntülemesini engeller.

39 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI Serumen Çıkartılmalı mıdır? Serumen çıkartılması kar-zarar hesaplanarak yapılmalıdır. Eksternal kulak ağrısına,vertigo,senkop, DKY laserasyonuna, otitis eksternaya,timpanik membran perforasyonuna,duyma kaybına yol açabilir.

40 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI Serumen Çıkartılmalı mıdır? Serumen asemptomatikse ve timpanik membranın tam görüntülenmesi gerekli değilse çıkarılmasına gerek yoktur. Herhangi bir sebeple çıkartılması gerekiyor ise 3 ana yöntem vardır: 1) Serumenolitik ajanlar 2) İrrigasyon(su, normal salin) 3) Mekanik başaltma(küret, kanca,aspiratör,forseps…)

41 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI Serumen çıkartılmasında önemli noktalar: Serumenolitik ajanların birbirine üstünlüğü yoktur. Serumenolitik ajanlar OE’da kullanılmazlar. İrrigasyondan 15 dk önce serumenolitik ajanların kullanılmasının faydalı olduğu söylenmektedir.

42 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI Serumen çıkartılmasında önemli noktalar: Mekanik başaltma irrigasyondan daha hızlı sonuç verir ve timpanik membran perforasyonu şüphesi, eski operasyonu olanlarda irrigasyona tercih edilir. İmmünsüprese hastalarda daha çok mekanik bosaltma tercih edilir. Antikoagulan kullanan hastalarda daha çok serumenolitik ajanlar veya irrigasyon tercih edilir.

43 KULAK AĞRISI SERUMEN TIKANMASI Kulak çöpü, iğne ile buşon manüpülasyonu travma ve serumenin timpanik membran itilmesi nedeni ile önerilmemektedir. DKY’nun dermatolojik hastalıkları, tekrarlayan OE, Keratotis obturans, timpanoplasti, miringoplasti, kulağa radrasyon verilmesi durumlarında hastalar KBB hekimine refere edilebilir. Topikal serumen yumuşatıcıların haftalık kullanımı tıkanıklığı önemli derecede azaltır.

44 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM

45 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM (KYC) DKY’undaki yabancı cisimler, hastanın hayat standardını düşüren ve ciddi komplikasyonlara da yol açabilen bir tablodur. DKY’unda yabancı cisimler canlı ve cansız yabancı cisimler diye ikiye ayrılabilir. Canlı yabanci cisimler olarak hamamböceği, kene, arı, sivrisinek… Sosyoekonomik koşulların kötü olduğu yerlerde ve kırsal kesimlerde DKY’unda canlı yabancı cisimlerin görülme sıklığı daha fazladır. Cansız yabancı cisim olarak çoğunlukla meyve çekirdeği, kuru yemiş, oyuncak parçaları, boncuk…

46 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM Özellikle 6 yaş altındaki çocuklarda yabancı cisimlerin görülmesi daha sık, Erişkinlerde DKY’unda yabancı cisimlere daha çok kaza veya travma sonrası rastlanmaktadır.

47 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM Acil servis ya da pratisyen hekimler tarafından yapılan kontrollü çalışma yok. İzole case-reportlar bazı başarılı metodlardan bahsetmişlerdir: - Canlı KYC’i sirke ile öldürüp sonra çıkarmak - Yuvarlak cisimler için enstrümanın ucuna siyanoakrilat uygulamak - Jabson horno probu kullanmak - Loop sekline getirilmiş ateş kullanmak - Mıknatıs kullanmak - Etil klorıd(styrofoam için) - DK’ na eriyebilen materyal döküp yabancı cisim ile beraber çıkarmak

48 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM Mekanik olarak yuvarlak cisimler için penset kullanılması önerilmiyor. Yapılan bir çalışmada mekanik olarak: - Frazier tip suctions, - Alligatör forceps, - Hartman forceps, - Cerumen loop, - Right-angle ball hooks kullanılmıştır.

49 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM 98 hasta ile yapılan bir çalışmanın sonucu olarak: - Duyu defisiti varsa YC çıkarılmadan önce duyu muayenesi yapılmalı, - Varsa mikroskop ile görerek çıkartılmalı, - Canlı böceklerin çıkarılmasında lidokain ve mineral yağlar faydalı, - Aile hekimi tarafından çıkarılamayan cisimler KBB uzmanına yönlendirilmelidir.

50 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM KBB Hekimine ile konsültasyon: Gerekli aletlerin bulunmaması Koopere olmayan çocuk hasta Denemeler sonucunda başarılı olunamaması Beraberinde DKY ve timpanik membran hasarı varsa Timpanik membran ve DKY medialine sıkısan yabancı cisim Cam ve keskin uçlu yabancı cisim Böcek, pil, cam macunu gibi özel durumlar?

51 KULAK AĞRISI KULAKTA YABANCI CİSİM Çocuklarda çıkarılamayan YC’ler sedasyon altında daha kontrollü bir şekilde çıkarılabilir. Timpanostomi tüpü, timpanik membran rüptürü ve bitkisel yabancı cisimlerde irrigasyon önerilmemekte...

52 KULAK AĞRISI Öykü Aurikula Deri lezyonları Anormal Perikondrit, Trauma Otolojik Dış kulak yolu Otit eksternaya yönel muayene Orta kulak AOM, KOM mastoid Mastoidit Otalji Anormal Nazal kavite A.Sinüzit, K.Sinüzit KBB muayene Mukozal lezyon Baş Oral kavite Tonsillofarenjit Boyun Orofarinks Mukozal lezyon Malinite Larinks Eagle s. Araştır Normal Otolojik muayene BoyunParotitis Tiroidit Boyun kistleri Servikal disk h. Normal Anormal kranyomandibular TMJ disfonk dental h. KBB m. Dental bulgular myofasyal ağrı Normal kranyomandibular b. Anormal nör. bulgu Nör.Kons dental b. N.N.B Baş boyun nevralji Baş ağrı,psikojenik ağrı Distal nedenler(kardiyak pulmonel)

53 Teşekkürler…


"KULAK AĞRISINA YAKLAŞIM 20.08.13 Dr.Günay YILDIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları