Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2  Farkındalık  Korunma

3  Mesleki maruziyet  Kan veya diğer enfeksiyöz materyallerle deri, göz, mukoza veya perkütan temas ihtimali olmasıdır.  Sağlık bakım çalışanları ◦ Hemşireler* ◦ Diş hekimleri Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

4

5 Kan yoluyla insanlara bulaşabilen ve hastalık yapabilen mikroorganizmalardır

6  HIV  Hepatit B (HBV)  Hepatit C (HCV)  Sifiliz  Sıtma  Bruselloz

7 Normalde sağlam deriden patojenler giremez.  Açık yara  Kesikler  Sıyrıklar  Akne  Mukozalar  Göz, burun, ağız  En sık suçlanan aletler iğneler ve sütürler

8  HBV ve HIV gibi patojenler Semen Vajinal sıvı BOS Eklem sıvısı Plevra Asit Amnios mayii Tükrük* Kusmuk Dışkı

9 Kaynak HBV HBeAg + HBeAg - HCV HIV Risk %22-30 %1-6 %1.8 (0-7) %0.3 Mesleki perkütan maruziyet sonrası bulaş riskleri

10  İmmün sistemi bozar  Vücut dışında yaşayamaz

11  Semptomlar ◦ Sarılık ◦ Halsizlik ◦ Karın ağrısı ◦ İştahsızlık ◦ Bulantı  Kronik karaciğer hastalığına ve kansere neden olur  1998 den beri ulusal aşılama kapsamındadır  Kurumuş kanda 1 haftaya kadar yaşayabilir

12  ABD’de en sık kanla bulaşan enfeksiyon  Kronik karaciğer hastalığına ve kansere neden olur

13 HCV’nin bulaşı  Mesleki bulaş net değildir  Çevresel bulaş yok sayılır (Oda ısısında hızla azalır

14 Maruziyet sonrası profilaksi  Önerilmez  3-6 ay ALT takibi  3 ay sonra anti-HCV

15  İlk yardım  Temizlik  Atıkların uygunsuz taşınması

16  HER HASTAYI ENFEKTE KABUL ET ◦ Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısı ile, ◦ Mukoza ile ◦ Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında, Eldiven giyilmeli, Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.

17

18  Hastanın sekresyonlarının etrafa sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda ek bariyer önlemleri kullanılmalı: ◦ Maske ◦ Önlük ◦ Gözlük

19  Hastanın marker sonuçlarının negatif olması, enfekte olmadığı anlamına gelmez.  İnkübasyon süreleri: ◦ Hepatit B=50-180 gün ◦ Hepatit C=30-150 gün ◦ HIV=30-90 gün

20  Koruyucu ekipmanları giy ◦ Eldiven, maske, yüz koruyucu  Tüm kanları enfekte kabul et  İyice yıka  Kontamine materyali uygun yok et

21  Maruziyetten personeli koruyucu malzemeler

22  Kullanmadan önce yırtık için kontrol et  Tek kullanımlık malzemeye yeniden kullanma  Kontamine malzemeyi uygun yok et

23 23  Tüm kanları enfekte kabul et  İyice temizle  Kontamine materyali uygun yok et Üniversal önlemler Source: U.S. OSHA

24 Tıbbi atıkların ayrılması

25 1. Kanla en sık bulaşan 2 patojenin ismi: ____________________________________________ 2. Potansiyel enfeksiyöz bir materyalle enfeksiyon sonrası ne yapılmalıdır: ___________________________ 3. İnfekte sıvılarla karşılaşmada __________________________________ önlemler alınmalı.

26 4. HIV kurumuş kanda yaşayabilir.Doğru/yanlış 5.Kan veya enfekte sıvıyla temasta korunmak için en az neler yapılmalı?

27 1.HIV ve Hepatit B (HBV). 2. Yıka. 3. Üniversal önlemler 4. Yanlış. HIV dış ortamda hızla ölür, ama HBV 1 hafta yaşar 5. Eldiven

28 Kanla bulaşan enfeksiyonlara karşı risk altındasınız Tıbbi bir kaza olduğunda enfeksiyon kontrol hemşirenizle temasa geçin Korunma en önemli noktadır Aşılanma Kanla bulaşan enfeksiyonlar Sonuç

29 Güvenliğini düşün Güvenli davran


"Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları