Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sigorta Denetleme Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sigorta Denetleme Kurulu"— Sunum transkripti:

1 Sigorta Denetleme Kurulu
SİGORTA MUHASEBESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA AKT 212 Özge ARSLAN Sigorta Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı ANKARA

2 SİGORTA MUHASEBESİ Sigortacılık Sektörü Genel Bilgiler
Muhasebe İlke ve Kavramları Finansal Tablolar Sigorta Muhasebesi Giriş Sigortacılık Hesap Planı Üretim Muhasebesi Hasar Muhasebesi Finansal Analiz

3 HESAP KAVRAMI VE KAYIT ESASLARI
«SİGORTA MUHASEBESİ» HESAP KAVRAMI VE KAYIT ESASLARI

4 Hesap Bilançonun her bir unsurunda işlemler nedeni ile meydana gelen değişiklikleri kaydettiğimiz çizelgeye hesap denir. Yani varlıklar, borçlar ve sermaye unsurlarının her biri varsa başlangıç durumunu, işlemlerin meydana getirdiği artışı, azalışı ayrı ayrı gösteren çizelgedir. Aynı nitelikteki işlemlerin üzerinde toplandığı çizelgelere hesap denir.

5 Hesaplara İlişkin Deyimler 1
Hesap Açmak İlgili hesabın borcuna ya da alacağına ilk kez kayıt yapmaktır. Hesabı Borçlandırmak ve Alacaklandırmak İlgili hesapların borç tarafına (soluna) kayıt o hesabı borçlandırır. Alacak tarafına (sağına) kayıt ise o hesabı alacaklandırır. Hesap Kalanı İlgili hesabın borç toplamı ve alacak toplamı arasındaki farktır. (Borç kalanı, Alacak kalanı) Hesabın Kapalı Olması İlgili hesapların borç ve alacaklarının toplamlarının eşitlenmesidir. Hesap kalanı yoksa o hesap kapalı demektir.

6 Hesaplara İlişkin Deyimler 2
Aktif Hesaplar Varlıkların izlediği ve borç kalanı veren yani bilançonun aktif kısmındaki unsurlara ait hesaplar (kasa hsb, bankalar hsb, alacak senetleri hsb vb.) Pasif Hesaplar Sermaye ve borçların izlendiği ve alacak kalanı veren yani bilançonun pasif tarafındaki unsurlara ait hesaplar (sermaye hsb, borçlar hsb, satıcılar hsb, borç senetleri hsb vb) Gelir Hesapları İşletmenin varlıklarını arttıran işlemlerin (gelirlerin) kaydedildiği hesaplardır. Gelirler hesap kavramında daima alacakta yer alır. Gider Hesapları İşletmenin varlıklarını azaltan işlerin (giderlerin) kaydedildiği hesaplardır. Giderler hesap kavramında daima borçta yer alır.

7 Hesaplardaki Hareketler
Varlıklar Sermaye ve Borçlar (+) Artışlar (-) Azalışlar

8 Hesapların Sınıflandırılması 1
Bilanço Hesapları Varlık Hesapları (Aktif Hesaplar) Borç Hesapları (Pasif Hesaplar) Özsermaye Hesapları (Pasif Hesaplar)

9 Hesapların Sınıflandırılması 2
 Gelir Tablosu (Sonuç) Hesapları Gelir (Hasılat) Hesapları Gider Hesapları

10 Hesapların Sınıflandırılması 3
Diğer Sınıflandırmalar Asli Hesaplar Düzenleyici Hesaplar Geçici Hesaplar Nazım Hesap Ana Hesaplar Yardımcı Hesaplar

11 «SİGORTA MUHASEBESİ» HESAP PLANI

12 Hesap Planı Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye denir.

13 Hesap Sınıfları 1 Cari Varlıklar 2 Cari Olmayan Varlıklar
3 Kısa Vadeli Yükümlülükler 4 Uzun Vadeli Yükümlülükler 5 Özsermaye 6 Gelir Tablosu Hesapları 7 Hayat Dışı Branşları Teknik Kısım Gelir Tablosu 8 - 9 Nazım Hesaplar

14 Hesap Sınıfları Bilanço Dışı İşlemler
«Nazım hesaplar ile kayıt yapılırken bir nazım hesap borçlandırılırken mutlaka diğer nazım hesap alacaklandırılır.» Şirketin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir.

15 Sigortacılık Hesap Planı (SHP) Hesap Kodları
Bu hesap sınıfı, nakit olarak elde veya bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl içinde nakde çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.

16 Sigortacılık Hesap Planı (SHP) Hesap Kodları

17 Sigortacılık Hesap Planı (SHP) Hesap Kodları

18 Sigortacılık Hesap Planı (SHP) Hesap Kodları

19 Sigortacılık Hesap Planı (SHP) Hesap Kodları

20 Sigortacılık Hesap Planı (SHP) Hesap Kodları

21 Defterler ve Kayıtlar Tutulması Zorunlu Defterler Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir (Büyük Defter) Envanter Defteri Ortak Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

22 Yevmiye Defteri İşlemlerin muhasebe terimleri ile tarih sırasına göre ve ilgili kanunların belirlediği kurallara uygun olarak kaydedildiği defterlere yevmiye defteri (günlük defter) denir). Yevmiye defterindeki paralel çizgilerle (iki tarih çizgiyle) sınırlanan ve işlemi bütünü ile kayda alan kısma madde denir.

23 Yevmiye Maddesi Örnekleri
Sayfa Numarası: Büyük defter bağlantı numarası İşlemlerin kayıt sırasının numarası (madde numarası) ...işlemlerin kayda alındığı tarih... Borçlu hesap tutarı Alacaklı hesap tutarı Borçlu hesap adı Alacaklı hesap adı İşleme ait açıklamalar Bir sonraki işlemin kayda alındığı tarih

24 Örnek XYZ Sigorta AŞ’nin direkt satış ofisi tarafından tarihinde 600 TL primli (vergi hariç) bir kasko poliçesi tanzim edilmiştir tarihinde primin yarısı vergileriyle birlikte tahsil edilmiştir.

25 Örnek XYZ Sigorta AŞ’nin direkt satış ofisi tarafından tarihinde 600 TL primli (vergi hariç) bir kasko poliçesi tanzim edilmiştir. 120 Sigortalılardan Alacaklar 630,00 717 Brüt Yazılan Primler 600,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 30,00

26 10.04.2013 tarihinde primin yarısı vergileriyle birlikte tahsil edilmiştir.
102 Bankalar 315,00 120 Sigortalılardan Alacaklar

27 Büyük Defter (Defter-i Kebir)
Yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilmiş işlemlerin niteliklerine göre sınıflandırılmış bir şekilde kaydedildiği deftere (hesaplar bütününe) defter-i kebir (büyük defter) denir. Aşağıda bir defter-i kebir hesabı ile ilgili örnek gösterilmiştir.

28 Defter-i Kebir Hesabı Örnekleri
Madde Açıklama Tutar Tarih No

29 120 Sigortalılardan Alacaklar Hesabı
Madde Açıklama Tutar Tarih No Özge Arslan 630,00 315,00 102 Bankalar Hesabı Madde Açıklama Tutar Tarih No Ziraat Bankası 315,00

30 717 Brüt Yazılan Primler Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
Madde Açıklama Tutar Tarih No Kasko Sigortası 600,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Madde Açıklama Tutar Tarih No BSMV 30,00

31 Mizan Yevmiye defterindeki kayıtların büyük deftere doğru olarak geçirilip geçirilmediğini kontrol etmeye yarayan tablodur. Dönemsel olarak ve genellikle ay sonlarında çıkarılır. Ay sonları itibari ile düzenlenen ve o ay yapılan işlemler ile birlikte o aya kadar olan işlemleri de içeren mizanlara aylık mizan denir. On ikinci ayın mizanına genel geçici mizan denir. Yılsonu işlemlerinin yapılmasından sonra oluşturulan mizana ise kesin mizan denir.

32 İşletmenin Adı / Mizanın Ait Olduğu Tarih
Mizan Örneği İşletmenin Adı / Mizanın Ait Olduğu Tarih Sıra No Büyük Defter Sıra No Hesaplar Tutar Bakiye Borç Alacak ---

33 XYZ Sigorta AŞ Nisan 2013 Mizanı
Örnek XYZ Sigorta AŞ Nisan 2013 Mizanı Hesaplar Tutar Bakiye Borç Alacak Sigortalılardan Alacaklar 630,00 315,00 Ödenecek Vergi ve Fonlar 30,00 Brüt Yazılan Primler Hesabı 600,00 Bankalar Toplam 945,00

34 E-posta: ozge.arslan@hazine.gov.tr


"Sigorta Denetleme Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları