Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu"— Sunum transkripti:

1 IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu
Tam set mali tablolar hangi tabloları içerir ? Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Nakit Akış Tabloları Özkaynak Değişim Tablosu Muhasebe Politikaları Karşılaştırılabilir Bilanço Dipnotlar UFRS’nin asıl amacı nedir? İşletmenin genel amaçlı finansal tablolarının önceki dönemin finansal tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde sunulmasına olanak sağlamasıdır.

2 IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu
Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu Finansal tablolar işletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak sunar . İşletmenin tablolarının gerçeğe uygun olması için birkaç tane şartın bir arada olması gerekmektedir. İşletme, Finansal tabloları TFRS’lerin tüm maddeleriyle uyumlu olmalıdır. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardı uyarınca muhasebe politikalarını seçip uygulamalıdır. Muhasebe politikalarını da içeren bilgileri ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir bilgi sağlayacak biçimde olmalıdır.

3 IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu
İşletmenin Sürekliliği Yönetimin şirketi tasfiye etme veya ticari faaliyetini sona erdirme niyeti veya mecburiyeti yoksa finansal tablolar süreklilik kavramına göre düzenlenir. Yönetim, değerlendirmelerini yaparken işletme faaliyetlerinin sürekliliğine kuşku düşürecek önemli belirsizlikler taşıyan olaylar veya koşulların farkındaysa, bu belirsizlikleri açıklamak zorundadır. Muhasebenin Tahakkuk Esası İşletme, nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlemek zorundadır Önemlilik ve Birleştirme İşletme, benzer kalemlerden oluşan her bir önemli sınıfı, finansal tablolarda ayrı bir biçimde gösterir.Bir hesap kalemi kendi başına önemli değilse, bu tablolarda ya da dipnotlarda diğer kalemlerle birleştirilir.

4 IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu
Netleştirme (Mahsup Etme) İşletme, bir TFRS zorunlu kılmadıkça veya izin vermedikçe varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez. İşletme, varlıkları ile borçları ve gelirler ile giderleri finansal tablolarda ayrı ayrı göstermelidir.Ticari mallarda stok değer düşüklüğü karşılığı ve alacaklarda şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonra net tutarıyla gösterilmesi netleştirme değildir. Hasılat tahsilatlar ve alacaklardan işletme tarafından tanınan ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeriyle gösterilmelidir, o yüzden yapılan iskontoların hasılattan düşülmesi netleştirme sayılmaz. Raporlama Sıklığı Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır.

5 IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu
Karşılaştırmalı Bilgi Cari dönem finansal tablolarında raporlanan tüm tutarlara ilişkin olarak önceki dönem ile karşılaştırmalı bilgileri sunmalıdır. Karşılaştırmalı bilgi veren bir işletme, en az iki finansal durum tablosu (bilanço), diğer tabloların her birinden iki adet olmak üzere ayrıca ilgili notları sunar. Bir işletme, finansal durum tablosunu (bilançosunu) aşağıdaki tarihler itibariyle sunar: a)Cari dönemin sonunda, b)Bir önceki dönemin sonunda (cari dönemin başlangıcıyla aynıdır), ve c)Karşılaştırılabilir en erken dönemin başında


"IAS-1 Finansal Tabloların Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları