Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.dosyabak.com.  Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla,sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden çıkan gazlarlardan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.dosyabak.com.  Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla,sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden çıkan gazlarlardan."— Sunum transkripti:

1 www.dosyabak.com

2  Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla,sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden çıkan gazlarlardan oluşan asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde düşmesine verilen isimdir www.dosyabak.com

3

4  Fosil yakıtlar havamızı kirletmekte olan, kükürtdioksit, azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon gibi gazlar yaymaktadır, bu kirleticiler atmosferde çeşitli kimyasal reaksiyonlara uğrayarak zamanla çeşitli doğal etkenler sayesinde çok uzaklara taşınabilmektedir. Bu kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bilişenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO), sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna neden olmaktadır. Hiçbir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmursuyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5.6 civarındadır. Bundan dolayı yağmur suyunun pH derecesi çok kolay 5.6 nın üstüne çıkabilir. Böylece asit yamurları oluşur. Ayrıca Hava kirliliğine CO’nun %52, SO2’nin %18, Hidrokarbonların %12,NO2’nin %6 ve diğer parçacıkların %12 oranında katkıları vardır. www.dosyabak.com

5

6  asit yağmurunun iç suları etkilediği,  yüzlerce, hatta binlerce göl ve nehirin doğal dengesinin bozulduğu,  bu göllerin giderek canlıların barınamayacağı ölü sular haline dönüştüğü,  iç sulardan başka, karasal ekosistemlerin bitki örtülerinin de zarar gördüğü,  yağmurdaki asidin fotosentezi etkiledikten başka, topraktaki besleyici tuzların akıp gitmesine neden olduğu gündeme getirilmiştir.  Yapısında CaCO3 bulunan heykellere etkisi  Ormanlar yok olur.  Yağmurla gelen ve toprakta biriken asitli su içindeki asit,bitkiler için önemli olan minerallerin çözünmesine yol açar, bitki bunları alamaz.  Toprakta bulunan asit etkisiyle serbest hale geçen aliminyum miktarını arttırır.(Alüminyum,ağaç köklerinin gerekli besini almasını engeller.)  Kimyasal ayrışmayı arttıran asitler bronz,mermer ve kireçtaşından yapılmış heykellerin yapısını bozar. www.dosyabak.com

7  Alüminyum,cıva gibi bileşiklerin sulara karışıp,hem kirlenmeye hem de besin zinciri yoluyla ( balıklar vb.) insan sağlığını bozmasına neden olur.  Atm.deki asılı sülfatlar astım,bronşit vb.hastalıklara yol açar.  SO4,NO3 puslu ortama yol açtıklarından,görüş uzaklığı azalır.  Ormanlar yok olur.  Yağmurla gelen ve toprakta biriken asitli su içindeki asit,bitkiler için önemli olan minerallerin çözünmesine yol açar,bitki bunları alamaz.  Toprakta bulunan asit etkisiyle serbest hale geçen alüminyum miktarını arttırır.(Alüminyum,ağaç köklerinin gerekli besini almasını engeller.) www.dosyabak.com  Kimyasal ayrışmayı arttıran asitler bronz,mermer ve kireçtaşından yapılmış heykellerin yapısını bozar.  Alüminyum,cıva gibi bileşiklerin sulara karışıp,hem kirlenmeye hem de besin zinciri yoluyla ( balıklar vb.) insan sağlığını bozmasına neden olur.  Atm.deki asılı sülfatlar astım,bronşit vb.hastalıklara yol açar.  SO4,NO3 puslu ortama yol açtıklarından,görüş uzaklığı azalır. www.dosyabak.com

8

9

10  Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat, nitrat gibi anyonlarla toksik metallerin, kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitleşmesine neden olan ve kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında, toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir Özellikle çoçuklarda olmak üzere solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere çeşitli iltihaplanmalar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.Hava kirliliği olmayan yerlerle karşılaştırıldığında, hava kirliliği olan bir yerde iki kat daha fazla insan kronik bronşitten şikayet etmektedir. www.dosyabak.com

11  Asit Yağmurları kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfürik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe yol açmasıdır. Bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler.  Asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da, petrol ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan azot oksidin, asit yağmuru sorununu büyük ölçüde şiddetlendirdiği kesindir.  Kirliliğe yol açan tanecikler, kaynaklarından binlerce kilometre uzağa rüzgarla taşınabilir. Sözgelimi A.B.D‘nin kuzey doğusundaki asit yağmurlarına, Kanada'dan yayılanlar da katılmış, Kanada'nın doğusundaki kükürt içeren yağış, A.B.D 'den kaynaklanmıştır.  Bilim adamlarının tümü asit yağmurlarının denetlenmesi için bir an önce yasalar çıkarılmasını istemektedirler. Ne var, ki söz konusu yasaların yol açacağı harcamalar çok yüksektir, bu yüzden de sorunun çözülmesi sürekli ertelenmektedir. www.dosyabak.com

12  Ekonomik faaliyet, kıtlığa karşı yapılan bir savaştır. İnsan bu savaşta bir takım değerleri üretip tüketirken başka bir değer olan kaliteyi ÇEVRE ’yi de tüketmektedir. Hava, su, yeşil ve toprak gibi...... Biri kirlendiği zaman beraberinde, zincirleme olarak, diğerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olmaktadır.  Görüldüğü gibi hava doğal ve yapay etmenlerce kirletilmektedir. Yapay etmenlerin temelinde insan bulunmaktadır. Fabrikadan, evlerden ve araçlardan çıkan dumanlar tarafından atmosfer durmadan kirlenmektedir. Bu kirlilik doğrudan olduğu gibi asit yağmurları yoluyla da bitkiye, insana, suya, toprağa ve taşa etki etmektedir.  Termik santrallerde, ısıtmada ve endüstri kurumlarında kullanılan kömür atmosfere kül (kadmiyum, arçelik, kurşun) CO2 ve SO2 yaymaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de kömür ve petrol tüketimi giderek artmaktadır. Artan taşıt sayısı da petrol tüketimini dolayısıyla atmosferdeki karbon monoksit gazını yükseltmektedir. Yanardağlar da havadaki SO2 ve CO2 gibi gazların miktarını arttırmaktadır. Bu gazlar havadaki su buharı ile birleşirler. www.dosyabak.com

13

14

15  1- hava kirliliği ve asit yağışlarının çevreye, özellikle bitkilere olan etkisinin kesin sonucu ve buna karşı isabetli önlemler alınmak isteniyorsa, çok sayıda bilimsel denemenin yapılması gerekir.  2- Yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalı, dosyabak  3- Alternatif enerji kaynakları kullanılmalı,  4- Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalı,  5- Kışın yaprak döken bitkiler ekilmeli,  6- Yakıtların (araç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli,  7- Hava kirliliğine dayanıklı bitkiler ekilmeli,  8- Bacalara filtre takılmalı,  9- Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır. www.dosyabak.com

16


"Www.dosyabak.com.  Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla,sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden çıkan gazlarlardan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları