Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASTIM RİNİT İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ayşe Yenigün Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Alerji AYDIN 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASTIM RİNİT İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ayşe Yenigün Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Alerji AYDIN 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu."— Sunum transkripti:

1 ASTIM RİNİT İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ayşe Yenigün Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Alerji AYDIN 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi 3-5 Mayıs 2012

2 Astım ve Rinit İlişkisi Astım ;öksürük, nefes darlığı,hışıltı, balgam, göğüste sıkışma hissi atak ve iyilik hali ile seyreden mast hücresi, eosinofil,Th2, sitokinlerin rol aldığı alt hava yolları IgE aracılı kronik inflamasyon ve obstrüktif akciğer hastalığıdır Rinit; Burun akıntısı ve kaşıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık yakınması olan mevsimsel veya yıl boyu devam eden üst hava yolların artmış IgE aracılı gelişen kronik inflamasyonudur.

3 Tarihçe 1800 Alt ve üst hava yolları arasındaki bağlantı 1873 Blacley çim polen karşılaşması sonrası burun ve bronş semptomları birlikte geliştiği ARIA:1999-2008 (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) Astım ve A.rinit ilişkisi önemi tanımlandı

4 Astımla birlikte olan EN SIK RİNİT : ALERJİK VE ALERJİK OLMAYAN Kronik sinuzit/rinosinuzit Gastroösefageal reflü Yineleyen solunum yolu enfek Vokal kord disfonksiyonu Sigara Hipereventilasyon sendromu Obstrüktif uyku apnesi OLASI Hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliği İskemik kalp hastalığı Kardiyak aritmi Kanser Aterosekleroz Boulet LP.BoulayME.Asthma-related comorbities Expert Rev.Respir. Med5(3),377-393(2011

5 Astım ve Rinit İlişkisi TEK HAVA YOLU HASTALIĞI veya Birleşik havayolu Alt ve üst hava yollarının benzerlik ve farklılıkları Kanılar: Epidemiyoloji ve risk faktör Anatomik ve fizyolojik İmmünopatogenez Tedavi

6 Alerjik rinit Alerjik rinit Astım Astım

7 Astım ve Rinit Epidemiyolojisi Astımda : %75 alerjik rinit Alerjik rinitte: %60-70 bronşhiperreaktivite,%40 astım Alerjik rinit astım gelişmesi için risk faktörüdür. Rinitli olgular astım gelişme riski 4-6 kat artmış Ryan MW.Asthma and rhinitis:Comorbidities Otolaryngol Clin Nam 2008;41,283-295 Ege Bölgesi:6-15 yaş astım prevalansı %3.8 Allerjik rinit %4.6 (1993-1994) astım prevalansı:%6.4 Allerjik rinit : %13.6 (2004) Demir et al. Allergy Asthma Proc 2005.26:410-4014

8 Türkiyede ISAAC metodu ile astım prevalansı İllerYılSayıYaş grubuDr. tanılı astım Kaynak İstanbul199522166-12Öneş ve ark Ankara199631547-14Saraçlar ark. Adana199731646-18Bayram ark. Bursa1999-20002154/31106-7/13-14Canıtez ark İzmir200212179-11Karaman ark Denizli2003/200230046-7/13-14Akçay ve ark Zonguldak200313496-16Tomaç ark AYDIN20091472/15376-7/13-1417.1 /11.0Çetemen ark Çetemen AYan dal tez ADÜ Aydın 2009

9 Türkiye’de ISAAC Alerjik rinit ŞehirYaş YılDr.Tanılı A.rinit İzmir6-131992-19936.3 Edirne7-12199412.3 İstanbul6-151996-199717.6 Adana6-18199713.6 Ankara8-1219998.2 Bursa6-7 /13-1420002.6/2.9 İzmir9-11200217 Denizli13-14/6-72002/20034.3/6.1 Bolu7-14200423.2 İstanbul6-1220047.9 Kayseri14-1720104.0 AYDIN6-720098.3 n:1472 AYDIN13-1420097.8 n:1537 Çetemen AYan dal tez ADÜAydın 2009

10 Astım ve Rinokonjuktivit birlikte görülme sıklığı BÖLGESayıRinokonjuktivitRinokonjuktivit -astım Rinokonjukt.-- astım-egzema AYDIN 6-7 yaş147211.14.71.15 13-14 yaş153716.15.21.6 Çetemen AYan dal tezADÜ Aydın 2009

11 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji İmmunoloji Dosya Kayıtları (2002 - 2012) Astım ve Allerjik Rinit %13,8 Astım %30,1 Allerjik Rinit %28,5 Diğer %27,6

12 Astım ve Alerjik Rinit Tetikleyen Faktörler KONAK FAKTÖRÜ Genetik yatkınlık: Poligenik-multifaktoriyel Obesite ve cinsiyet ÇEVRESEL FAKTÖR Allerjenler Ev içi: akarlar, kedi, köpek, fare, hamam böceği,küf mantarları Ev dışı: polenler,küf mantarları Enfeksiyonlar: viral:RSV, rinovirüs Sigara: Aktif ve pasif içicilik Ev içi ve ev dışı hava kirliliği Beslenme

13 Aynı tetikleyici etkenler IgE aracılı erken faz reaksiyonları 15dk Geç faz reaksiyonları 6 saat sonra ortaya çıkar

14 Tetikleyen etkenler Copenhang Allergy Study: 8 yıllık ankete ve muayeneye dayalı çalışmada Polenin tetiklediği astımda :%100 alerjik rinit Akarların tetiklediği astımda: %95 alerjik rinit Evcil hayvan tetiklediği astımda:%79 alerjik rinit Ryan MW.Asthma and rhinitis:Comorbidities Otolaryngol Clin Nam 2008;41,283-295

15 Astım ve Alerjik rinit ilişkisi I-Anatomik benzerlik ve farklılıklar II-Fizyolojik benzerlik ve farklılıklar III-Remodeling

16 Astım ve Rinit İlişkisi Anatomik benzerlik ve farklılık Üst ve alt hava yolları embriyolojik gelişimi kronolojik benzer Gestasyonun 4.haftada Burun:nazal plaka ve çıkıntıdan Larenks,trakea, bronşlar ve akciğer : Primitif farenks ventral larengotrakeal oluktan

17

18 Anatomik benzerlik ve farklılık Burun ve bronş mukozası histolojik benzemektedir Üst ve alt hava yolları aynı solunum epiteli Goblet hücreleri ile silli epitel alveollere doğru yükseklik, hücre sayısı, sil azalır Kıkırdak :Burundan-bronşa Burun:vaskülarizasyon Nazofarenks ve larenkste: Çizgili kas Trakea,bronş,bronşiol: Düz kas

19 Anatomik benzerlik ve farklılık Alt hava yollarında obstrüksiyon: Düz kas kontraksiyonu Üst hava yollarında: vasküler dolgunluk

20 İnflamatuvar materyelin Etkileşim mekanizması

21 Üst ve alt hava yollarında tek hava yolu mekanizmaları 1- Nazobronşiyal refleks 2- İnflamatuvar materyelin burundan akciğerlere drenajı 3-Burunun koruyucu fonksiyonun kaybı 4- Burun inflamasyonun sistemik yayılması

22 Astım ve alerjik rinit immunopatogenez Her iki durumda altta yatan patogenez ve immunolojik mekanizma aynı Patoloji benzerlik değil, aynı zamanda akciğerdeki inflamasyon varlığı rinit bulgusu olmasa burunda saptanmıştır. Benzer fenomen, astımı olmayan rinitlide bronşial inflamasyon gözlenmiş Ryan MW.Asthma and rhinitis:Comorbidities Otolaryngol Clin Nam 2008;41,283-295

23 astım patogenez

24 Alerjik rinit patogenesis Graniner A et al.Allergic Rhinitis The Lancet 378.9809.2112-2022, 2012 Tür:JPG

25 Burun ve bronş mukozasında inflamasyon

26 Burun koruyucu fonksiyonu kaybı Burun, solunan hava ısıtılması, nemlenmesi, filtre edilmesi gibi koruyucu fonksiyon kaybı Rinitte burun obstruksiyon ve konjesyona bağlı ağız solunumuna geçilmesi alt solunum yolları koruyucu etkenden uzak kalır Çalışmalar; nasal obstruksiyon ve astım semptomları arasında bağlantıyı desteklemekte Ryan MW.Asthma and rhinitis:Comorbidities Otolaryngol Clin Nam 2008;41,283-295

27 Nasobronşial refleks Burun duyusal sinirin irritasyonu ve nasobronşial refleks ile bronkospazm gelişir Riniti ve astımı olanda nonspesifik BHR ve nonspesifik nazal yanıt derecesi arasında korelasyon olduğu Rinit(+), astım(-) da egzersiz, soğuk ve kuru hava metakolin ve histamin uyaranla BHR geliştiği

28 Remodeling Alt ve üst sol. yolu biopside: İmmunolojik süreç benzer olmasına karsın organ yanıtta değişiklik gözlenmiştir.Astımlı hastalarda gözlenen remodeling değişiklikleri inf. hücre ve sitokinler benzer karşın burunda aynı derecede gözlenmemiş bronşlarda :epitel dökülmesi daha belirgin burunda : epitel dökülmesi ve eosinofilik infitrasyon az

29 Burun ve bronş epitel hücre Thorax 2009;64:999-1004 doi:10.1136/thx.2008.112862 Upper airway · 1: Allergic rhinitis and asthma: united disease through epithelial cells

30 Astım ve alerjik rinit tedavi yaklaşım 1-Astıma rinitin sıklıkla eşlik etmesi 2- Sistemik inflamasyon oluşu 3- Rinit ve astımın birbirine olumsuz etkiler

31 1-Her iki sistemde lokal tedavi: Nasal steroidler İnhale steroidler 2-Oral ilaçlar: Sistemik steroidler, Lökotrien reseptör antagonistleri, antihistaminikler 3-Parenteral uygulama:Anti-IgE 4-Allerjen spesifik immunoterapi Astım ve rinit tedavisinde ortak yaklaşım

32 Lokal steroid uygulaması ARIA :rinitin optimal tedavisi eşlik eden astım üzerine olumlu etkileri olduğu 13844 hasta 3 yıl acil servis başvuru sıklığı izlendi %52 sinde rinit,sinuzit,otitis media gibi ÜSYE Astım nedeni ile acil servise başvuru nedeni: ÜSY nasal steroid ve oral antihistaminik kullanan, acil baş vuru, hiç tedavi almayandan anlamlı düşük olduğu rapor edilmiştir.

33 Rinit tedavisi

34 Beş yaş üstü çocuklarda tedavi basamakları

35 Alerjik rinit tedavisi İnhale ve intranasal beclomethasone kombine kullanımı ile Acil servise başvuru Okul devamsızlık ve iş kaybını Uyku problemlerini azaltmıştır Ryan MW.Asthma and rhinitis:Comorbidities Otolaryngol Clin Nam 2008;41,283-295

36 SONUÇ Astım ve allerjik rinit embriyolojik ve anatomik benzerlik,epidemiyolojik, immunopatogenez inflamatuvar bulguları ile tek solunum yolu hastalığıdır Alerjik rinitin tedavisi ve korunması ile astımın kontrol altına alınacağı, maliyeti, morbidite ve mortalitenin azalacağı düşünülmektedir

37 TEŞEKKÜRLER


"ASTIM RİNİT İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ayşe Yenigün Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Alerji AYDIN 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları