Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDARİK ZİNCİRİ BÜTÜNLEŞMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDARİK ZİNCİRİ BÜTÜNLEŞMESİ"— Sunum transkripti:

1

2 TEDARİK ZİNCİRİ BÜTÜNLEŞMESİ

3 -TEDARİK ZİNCİRİ DİNAMİKLERİ -YENİ MAL YADA HİZMET GELİŞTİRME SÜRECİ -TEDARİKÇİ İLİŞKİ SÜRECİ -SİPARİŞ TAMAMLAMA SÜRECİ -MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ SÜRECİ -GELİŞMİŞ TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI İÇİN KALDIRAÇLAR -TEDARİK ZİNCİRLERİ VE ÇEVRE

4 Tedarik Zinciri Bütünleşmesi : Tedarik zincirine gelen ve giden kusursuz doğru bilgi akışı sayesinde tedarik zinciri süreçlerinin etkin koordinasyonu.

5 TEDARİK ZİNCİRİ DİNAMİKLERİ

6 Kamçı Etkisi: Tedarik zincirlerinde sipariş kalıplarının zincirde yukarı doğru ilerlendikçe artan oranda değişkenlik gösterdiği olaydır.

7 Dışsal Nedenler - Hacim Değişimi - Mal veya Hizmet Karmasının Değişmesi - Geç Teslimler - Eksik Sevkiyat

8 İçsel Nedenler -İşletme İçi Yaratılan Arz Eksiklikleri -Teknik Değişiklikler -Sipariş Birikmesi -Yeni Mal ya da Hizmet Tanıtımı -Mal ya da Hizmet Promosyonları -Bilgi Hataları

9 Bütünleşik Tedarik Zinciri
SCOR Model : Tüm tedarik zinciri boyunca tekrar ve tekrar yinelenen plan, kaynak, üretim, teslim ve geri dönüş süreçleri üzerine odaklanan sistem.

10 YENİ MAL YA DA HİZMET GELİŞTİRME SÜRECİ

11 Tasarım Analiz Geliştirme Tam Lansman
Eş Zamanlı Mühendislik : Müşteri beklentilerini karşılayacak ürün ve süreçlerin tasarımı için ürün mühendisleri, süreç mühendislerini, pazarlamacıları, alıcıları, bilgi uzmanlarını, kalite uzmanlarını ve tedarikçileri bir araya getiren kavram. Tam Lansman

12 TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ SÜRECİ
Satın Alma : Tedarikçilere karar verme, kontrat görüşme, bilgi akışını düzenleme ve yerel bölgeden satın alıp almamayı belirleme faaliyeti. Kaynak Bulma -Tedarikçi Seçimi Malzeme maliyetleri : Mal ya da hizmetin sunumu için tedarikçiler ile görüşülmesi sonucunda birim başı (ya da hizmet verilmesi) fiyat belirlenmektedir. Malzeme maliyetleri yıllık ihtiyacın (D) birim başı fi yat (p) ile çarpılmasına eşittir. Yıllık malzeme maliyetleri = pD

13 Nakliye Ücreti : Envanter Maliyetleri :
İdari Maliyetler :

14 ÖRNEK: Tedarikçi Seçiminde Toplam Maliyet Analizi
Compton Electronics, ana bilgisayar üreticileri için dizüstü bilgisayar üretmektedir. Dizüstü bilgisayarın önemli elemanı klavyedir. Compton klavye için dünyanın değişik noktalarında konumlanmış üç potansiyel tedarikçi tanımlamıştır. Önemli maliyet kalemleri klavye fi yatı, nakliye maliyeti, envanter maliyeti ve sözleşme idari maliyetleridir. Yılda 300,000 adet klavye istenmektedir. Compton’ın yıllık 250 iş günü olduğunu varsayalım. Yöneticiler her tedarikçiden aşağıdaki veriyi istemektedir.

15

16 Hangi tedarikçi Compton’a en düşük yıllık toplam maliyeti sağlar?

17 ÇÖZÜM:

18

19 Yeşil Satın Alma : Çevresel atığın tanımlanması, değerlendirilmesi ve akışının yönetimi ve atıkları azaltmanın ve çevreye etkilerini en aza indirmenin yollarını arama süreci.

20 ÖRNEK:Tedarikçi Seçimi İçin Öncelik Matrisinin Kullanılması
Compton Electronics yönetimi klavye tedarikini yapan üç uluslararası fi rmanın toplam maliyet analizini yapmaktadır. Aynı zamanda, Compton tedarikçi seçiminde zamanında teslim, tutarlı kalite ve çevresel yönetimi göz önüne almaktadır. Her ölçüte bir ağırlık verilmekte (toplam 100 puan) ve her tedarikçiye ölçütlere göre puan (1= kötü, 10= mükemmel) verilmektedir. Veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

21

22 ÇÖZÜM: Her tedarikçi için ağırlıklı skor, ağırlık puanının her bir ölçüt puanıyla çarpımı sonucu hesaplanır ve bir toplam değere ulaşılır. Örneğin, Belfast ağırlıklı skoru WS = (25 × 5) + (30 × 9) + (30 × 8) + (15 × 9) = 770 Benzer olarak, Hong Kong için ağırlıklı skor 740 ve Shreveport için 735’tir. Sonuçta, Belfast tercih edilen tedarikçidir.

23 -Tedarikçi Belgelendirmesi ve Değerlendirilmesi
Tasarım İş Birliği Erken Tedarikçi Katılımı : Mal veya hizmet tasarım safhasında tedarikçilerin dâhil edildiği program. Erken Kaynak : Tedarikçilerin ürün konsept geliştirme sürecinin başında seçildiği ve tedarikçilere bazı ürün parçaları ve ürün sisteminin tasarımında tamamen olmasa da önemli sorumluluklar verildiği tedarikçi katılım seviyesi. Değer Analizi : Satın alınan ya da üretilen mal ya da hizmetlerin performansını geliştirmek ya da maliyeti azaltmak için sistematik çaba.

24 Müzakere -Rekabet Yönelimi Rekabet Yönelimi : Satıcıyla alıcı arasındaki müzakerelere “sıfır toplamlı oyun” olarak bakan tedarikçi ilişkisi: Bir taraf ne kaybederse diğer taraf kazanır ve kısa dönemli avantajlar uzun dönemli anlaşmalardan daha değerlidir. -İş Birliği Yönelimi İş Birliği Yönelimi : Alıcı ile satıcının ortak olduğu tedarikçi ilişkisi, her ikisi de birbirine mümkün olduğunca çok yardım eder.

25 Tek Kaynak Kullanımı : Bir mal ya da hizmet için sadece bir tedarikçi ile sözleşme ödüllendirilmesi.
Satın Alma -Elektronik Veri Değişimi Elektronik Veri Değişimi (EDI) : Rutin ve standartlaşmış iş dokümanlarının telefon ya da doğrudan kiralanmış hatlar üzerinden bilgisayardan bilgisayara aktarımını sağlayan teknoloji. -Katalog Merkezleri Katalog Merkezleri : Tedarikçilerin mal kataloglarını merkezlere postaladığı ve alıcıların ihtiyaçlarını seçerek elektronik olarak satın aldığı sistem.

26 -Takas Takas : Alıcı ve satıcı işletmelerin iş yapmak için bir araya geldiği elektronik pazaryeri. -Müzayede Müzayede : İşletmelerin bir şeyler almak için rekabetçi fi yat teklifinde bulunduğu pazar. -Kontrol Yeri Bilgi Alışverişi -Radyo Frekanslı Tanımlama Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) : Bir mala bağlanan etiket üzerinden radyo sinyallerini kullanarak malın tanımlanması yöntemi.

27 -Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter (VMI) : Tedarikçinin müşteri envanter verisine eriştiği ve müşteri tarafından istenen envanter düzeyinin sağlanmasından sorumlu olduğu sistem. Satıcıyla yönetilen envanterin birçok önemli elemanı bulunmaktadır; Ortak Çaba Maliyet Tasarrufları Müşteri Hizmeti Yazılı Anlaşma

28 SİPARİŞ TAMAMLAMA SÜRECİ
Müşteri Talep Planlama Tedarik Planlama Üretim Lojistik - Sahiplik - Tesis Yeri - Taşıma Şeklinin Seçimi - Kapasite Alternatifin beklenen değeri = (talebin oluşma olasılığı) (talebin oluşması durumunda alternatifi n kullanılması maliyeti) tüm talep olasılıklarının toplamı

29 ÖRNEK: Kamyon Kapasitesi İçin Beklenen Değer Karar Kuralının Kullanımı
Tower Distributors yerel üreticilere lojistik hizmeti vermektedir. Tower malları üreticilerden almakta, dağıtım merkezine getirmekte ve sonra bölgedeki perakendeciler için dağıtımı bir araya getirmektedir. Tower yeni bir dağıtım merkezine ihtiyaç duymaktadır; bu nedenle ne kadar kamyon kullanması gerektiği konusunda karar vermelidir. Bir kamyona sahip olmanın aylık amorti edilmiş sermaye maliyeti kamyon başına 2,100 $’dır. Tower’ın sahip olduğu her kamyonun işletme değişken maliyeti mil başına 1 $’dır. Kapasitenin aşıldığı bir ay için, Tower mil başına 2 $’dan kamyon kiralayabilmektedir. Tower’in sahip olduğu her kamyon ayda 10,000 mil kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, kamyon gereksinimleri belirsizdir. Yöneticiler farklı olası talep düzeylerine ve uygun filo ölçüsüne göre aşağıdaki olasılıkları belirlemiştir.

30 Olasılıkların toplamının 1. 0 olduğuna dikkat edin
Olasılıkların toplamının 1.0 olduğuna dikkat edin. Tower Distributors beklenen işlem maliyetini minimumda tutmak için ne kadar kamyon kullanmalıdır?

31 ÇÖZÜM:

32

33 -Çapraz Sevkiyat Çapraz Sevkiyat: Gelen nakliye mallarının paketlenmesi ki böylece son gidecekleri yere göre gönderilecek nakliyeler orta depoda kolaylıkla sınıflandırılabilir; mallar gelen araç dokundan giden araç dokuna depoda stoklanmadan taşınır.

34 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ SÜRECİ
Pazarlama Elektronik Ticaret (e-ticaret) : Tedarik zincirindeki iş süreçleri boyunca bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması. -İşletmeden Tüketiciye Sistemler -İşletmeden İşletmeye Sistemler Sipariş Verme Müşteri Hizmeti

35 GELİŞMİŞ TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI İÇİN KALDIRAÇLAR
Kaldıraçlar - Veri Paylaşımı - Ortak Faaliyetler - İkmal Süresinin Azalması - Sipariş Miktarının Azalması - Az Arz Payı - Her Gün Düşük Fiyat Uygulaması (EDLP) - İş Birlikçi ve Güvenilir Olması

36 Performans Ölçüleri

37 TEDARİK ZİNCİRLERİ VE ÇEVRE
Sürdürebilirlik Sürdürülebilirlik : İnsanlığın ihtiyaçlarını gelecek nesillere zarar vermeden karşılayan süreçlerin özelliği. -Çevresel Koruma -Üretim Geliştirme -Riski En Küçüklemek -İnovasyon

38 Tersine Lojistik Tersine Lojistik : Geri dönüşüm, yeniden üretim, tamirat ve geri dönüşler için mal, malzeme ve bilginin tüketim noktasından başlangıç noktasına maliyet etkili ve verimli akışının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreci.

39

40 ÇÖZÜMLÜ PROBLEM 1: ABC Electric Repair birçok ana elektrikli alet üreticisinin tamir tesisidir. ABC birçok alette kullanılan elektrik röle anahtarı için düşük maliyetli bir tedarikçi bulmak istemektedir. Röle anahtarı için yıllık gereksinim (D) 100,000 birimdir. ABC yılda 250 gün çalışmaktadır. Parça için iki tedarikçi Kramer ve Sunrise ile ilgili mevcut bilgi aşağıdadır. Hangi tedarikçi en düşük toplam yıllık maliyeti sağlayacaktır?

41 ÇÖZÜM:

42 ÇÖZÜMLÜ PROBLEM 2: ABC Electric Repair toplam yıllık maliyet, tutarlı kalite ve teslimat hızına göre bir tedarikçi seçmek istemektedir. Aşağıdaki tablo yönetimin her bir ölçüt için verdiği ağırlığı (toplamı 100 puandır) ve her bir tedarikçiye verilen puanı göstermektedir (mükemmel = 5, zayıf =1). Bu ölçüt ve puanlara göre ABC hangi tedarikçiyi seçmelidir?

43 ÇÖZÜM: Her tedarikçi için ağırlıklı puanlar ; Kramer : WS = (30 × 4) + (40 × 3) + (30 × 5) = 390 Sunrise : WS = (30 × 5) + (40 × 4) + (30 × 3) = 400

44 ÇÖZÜMLÜ PROBLEM 3: Schneider kaç tane takım işe almalıdır?
Schneider Lojistik Şirketi bölgedeki müşterilere nakliye yüklemesini birleştirmek için Ohio Columbus’da yeni bir depo kurdu. George Schneider çarpraz yükleme işi ve diğer depolama faaliyetleri için kaç tane yükleme elemanı işe alması gerektiğini belirlemelidir. Her takımın ücret ve sabit giderleri haftalık 5,000 $’dır. Ek kapasite bir takım için haftalık 8,000 $ maliyetle dışarıdan satın alınabilmektedir. Her takım dışarıdan ya da içeriden haftalık 200 iş saati çalışmaktadır. Yeni tesis için gerekli iş saati belirsizdir. Yönetim gereksinim için aşağıdaki olasılıkları tahmin etmektedir: Schneider kaç tane takım işe almalıdır?

45 ÇÖZÜM: Her bir seçeneğin her olası düzeydeki gereksinimine göre ilk önce maliyetini hesaplayarak beklenen değer karar kuralını kullanırız ve sonra olasılıkları kullanarak her bir seçenek için beklenen değer belirlenir. En düşük beklenen maliyetli seçenek Schneider’in uygulayacağı seçenektir. Yaklaşımı “tek takım” firma içinden seçeneğini kullanarak göstermekteyiz. Tek Takım Firma İçinden C(200) = 5,000 $ C(400) = 5,000 $ + 8,000 $ = 13,000 $ C(600) = 5,000 $ + 8,000 $ + 8,000 $ = 21,000 $

46 Tam sonuç tablosu aşağıdadır.
Beklenen Değer (Tek Takım) = 0.20 (5,000 $) (13,000 $) (21,000 $) = 13,800 $ Tam sonuç tablosu aşağıdadır.

47 TARTIŞMA SORUSU Sürdürebilirlik stratejisi ile işaret edilen konulardan birisi özellikle atıkları ortadan kaldırmak olan çevresel korumadır. Bu tip bir amaç dikkate değerdir; bununla birlikte farklı seçenekler ortaya koyulabilir. Düşük maliyet, tutarlı kalite ve hızlı teslimat özellikleri olan tedarik zincirini geliştiren büyük bir fast-food restoranını örnek alalım.

48 İşlemler değişkenliği azaltmak için tasarlanmıştır; dünya çapında işlemlerde tutarlılık iyi ürünün düşük maliyetle müşteriye bağımlı teslimatını sağlamaktadır. Geniş anlamda işin başarısı yeni ürünler sunan ya da üretmek için yeni yöntemler öneren tedarikçilerin sadakatine bağlıdır. Bir gün, daha fazla çevre sorumluğu almak için şirket kâğıt ile hamburgerlerini paketlemede kullandığı strafor kapları ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu eylem, kâğıt paket için yeni tedarikçilerin onaylanmasını, strafor kap tedarikçileri ile uzun dönemli sözleşmelerin iptal edilmesini ve atık ortadan kaldırma işlemlerinde değişiklik yapılmasını gerektirdi.


"TEDARİK ZİNCİRİ BÜTÜNLEŞMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları