Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TDK TÜRKÇE SÖZLÜK PPARA : (Farsça pâre) 1. Ekon. Devletçe bastırılan üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. 2. Kazanç. 3.(esk) Kuruşun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TDK TÜRKÇE SÖZLÜK PPARA : (Farsça pâre) 1. Ekon. Devletçe bastırılan üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. 2. Kazanç. 3.(esk) Kuruşun."— Sunum transkripti:

1 TDK TÜRKÇE SÖZLÜK PPARA : (Farsça pâre) 1. Ekon. Devletçe bastırılan üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. 2. Kazanç. 3.(esk) Kuruşun kırkta biri.  P PARABELLUM: (Almanca, esk) Alman ordusunda kullanılan tabanca. PPARABOL : (Fransızca) mat. Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. PPARABOLOİT : (Fransızca) mat. Odağı olmayan yalnız, bir simetri ekseni bulunan ikinci dereceden yüzey. PPARAÇOL : (İtalyanca) 1. Denizcilik. Gemi çatmasında eğri parça. 2. Cumba vb. altına destek olarak konulan eğri ağaç. 3. Tek at koşularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba, paraşol.

2  PARADİGMA : (Fransızca) 1. Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi. 2.Model 3.Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, dizi.  PARADOKS : (Fr) kökleşmiş inançlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce.  PARAFAZİ : (Fr) Söz karışıklığı  PARAFİN : (Fr) Katran, petfol neft vb. maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kiyasal etkenlere karşı ilgisiz katı hidrokarbon.  PARAGRAF : (Fr) 1. Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler. 2.Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler. 3. Çengel işareti (§)  PARAGUAY : Paraguay Cumhuriyeti Güney Amerika kıtasının ortasında bulunan ve kuzeybatıda Bolivya, kuzeydoğuda Brezilya, güneyde ve batıda Arjantin ile komşu olan bir devlet.

3  PARAKETE : (İt) 1. Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç. 2. Üzerinde yüzlerce iğneli köstek bulunan uzun balık oltası.  PARALAKS : (Fr) astr. Biri yerkürenin merkezinden, öbürü yeryüzünde bulunan bir kimsenin gözünden çıkan iki doğrunun, bir gök cisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları düşünülen açı.  PARALEL : (Fr) 1. Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden, koşut, muvazi. 2. astr. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan Ekvator’a paralel çemberlerden her biri.  PARALOJİM : (Fr) Akıl süzgecinden geçirilirken bilmeyerek düşülen yanılgı, mantığa uymazlık.  PARAMETRE : (Fr) 1. Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik. 2. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu.

4  PARANOYAK : (Fr) Paranoyaya tutulmuş kimse.  PARAPSİKOLOJİ: (ing.) Doğaüstü olayları araştıran telepati, gaibden haber alma, duyu dışı vb. olayları inceleyen ruh bilimi.  PARATONER :(Fr) Yıldırımsavar.  PARAVAN : (Fr) 1. Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan katlanır, taşınır çerçeveli perde. 2. Adından, yetkisinden, gücünden kendisine belli etmeden yararlanılan. Birini paravan yapmak: Kendisini belli etmeyerek başkasının adından, gücünde, yetkisinden yararlanmak.  PARAMNEZİ : (Fr) Kelimelerin anlamlarını ve kullanılışları unutma sonucu oluşan bellek zayıflığı.  PARANOYA : (Fr) Abartılı gurur, kuşku güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı.

5 Mitolojik terimler sözlüğü PParalos : Savaş gemilerini icat eden Atinalı kahraman. Atina’nın üç kısa kürekli amiral gemisi onun onuruna Paralia adını taşımaktadır. PParaibios : Trakya’da Bosporos sakinlerinden biri. Phineus’un krallığından pek uzak olmayan bir yerde oturuyordu. Babası, Hamadryadlar’a adanmış bir çam ağacını onların bütün yalvarmalarına rağmen keserek bir günah işlemişti. Nymplar onu ve oğlunu yoksulluğa uğratarak bu günahı cezalandırdılar. Fakat, Phineus, Paraibos’a bu lanetten kurtulmanın yolunu öğretti. Bir sunak inşa ederek, Nymphalar’a kefaret ödeyici kurbanlar sunması gerektiğini ona söyledi.Paraibos’da öyle yaptı, lanet sona erdi.Phineus’ minnettar kalan Paraibios onun en sadık hizmetkarlarından biri oldu. ( Mitoloji Sözlüğü Yunan ve Roma, PIERRE GRIMAL)

6 PARA:Yanında, yan. Örn. (Para-aortik aortun yanında) PARAKARDİAK:Kalbin yanında, kalbe komşu. PARALİTİK:Felç olan, felçli kişi. PARALİZİ:Felç. PARAMEDİKAL: Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren. PARANAZAL:Burun boşluğunun yanında, buruna komşu. PARAOZEFAGEAL:Özefagusun ( yemek borusu ) yanında yer alan. PARAPAREZİ:Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması. TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

7 PARASENTEZ : İçinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı. PARATRAKEAL : Nefes borusunun yanında yer alan. PARATİROİD : Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim. PARATİROİDEKTOMİ : Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması. PARAVERTEBRAL : Omurganın ( Vertebral Kolon ) yanında yer alan. PARAZİT : Asalak. PARAZİTEMİ: Kanda parazit bulunması. PARAPLEJİ: Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.

8 Parador: İspanya'da devletin sahip olduğu otel. Çoğunlukla eski şato veya diğer tarihi binalardan dönüştürülüp yüksek konaklama standartları sunarlar. Olağan ticari konaklamanın pek mümkün olmadığı bölgelerde daha çok görülürler. Paragliding: Kişilerin sırtlarına iliştirilmiş paraşütvari bir sayvanla belli bir yükseklikten atladıkları havacılık sporu. Paramotoring: Kişilerin motorlu pervaneyle hareket eden bir paragliding sayvanı kuşanarak uçtuğu havacılık sporu. Parasailing:Paraşütlü kişilerin su motorlarınca çekildiği havacılık sporu. Parascending:Temel paraşütçülük sporları için kullanılan genel ad. TURİZM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ


"TDK TÜRKÇE SÖZLÜK PPARA : (Farsça pâre) 1. Ekon. Devletçe bastırılan üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. 2. Kazanç. 3.(esk) Kuruşun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları