Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ A.B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ A.B.D."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ A.B.D.
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ DR. İLHAN GÜNBAYI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ A.B.D. ANTALYA

2 EĞİTİM Bireyde davranış değişikliliği kendi yaşantıları yoluyla meydana gelir. Yaşantı bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucu bireyde kalan izler olarak tanımlanabilir. Eğitim en geniş anlamıyla bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 1. Eğitim bir süreçtir. 2. Eğitim sonucunda bireyde davranış değişikliği meydana gelir. 3. Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.

3 EĞİTİM İNFORMAL EĞİTİM FORMAL EĞİTİM ÖRGÜN YAYGIN EĞİTİM EĞİTİM Planlı eğitim etkinlikleri formal eğitim olarak adlandırılır.Formal eğitimde davranış değişikliğinde hedef istendik davranışlardır.

4 Davranış değişikliği meydana gelir.
FORMAL EĞİTİM Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış meydana getirme sürecidir. Süreçtir. Davranış değişikliği meydana gelir. Davranış değişikliği bireyin kendi yaşantıları yoluyla gerçekleşir. İstendik davranışlar geliştirilir. Kasıtlı ve planlıdır.

5 ÖRGÜN EĞİTİM Belli yaş grubundaki bireylere, milli eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Okul Öncesi - İlk öğretim - Orta Öğretim - Yüksek öğretim YAYGIN EĞİTİM Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerin herhangi bir kademesinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. Kurslar – Hizmetiçi eğitim faaliyetleri – Yaşam boyu eğitim

6 ÖĞRENME Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliğidir. Öğrenme Ürünü Davranışlar 1. Bilişsel – Derslerde kazanılan bilgiler. 2. Duyuşsal – Sevme, korkma gibi duygular. 3. Psiko-motor- Yürüme, koşma, bisiklete binme, kalem tutma v:b.

7 ÖĞRENMENİN ÜÇ TEMEL ÖZELLİĞİ
Davranış değişikliği meydana gelir. - Hiç görünmeyen davranış görülmeye başlar. - Var olan davranış gelişebilir. - Yanlış davranış düzeltilebilir. 2. Yaşantı ürünüdür. 3. Kalıcı izlidir. ÖĞRENME TİPLERİ Kendiliğinden – Duyu organlarını kullanarak, deneme-yanılma yoluyla ve model alarak. 2. Yönlendirilmiş – Öğreten kişi yada araç + öğrenen- sınıf içi öğrenmeler kitle iletişim araçları

8 ÖĞRETME Öğrenmeyi sağlama etkinlikleridir. Kişi veya grup tarafından Bilgisayar, televizyon, kitap v.b. materyallerle görsel ve yazılı sembollerle sağlanabilir. ÖĞRETİM Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş profesyonel öğretme faaliyetleridir. 1. Hedefler 2. Kapsam 3. Eğitim Durumları 4. Değerlendirme

9 ÖĞRETMEN Formal eğitim veren kurumlarda öğretimi sağlayan kişidir. ÖĞRETEN Herhangi bir konuda, herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda düzenlediği gelişigüzel yaşantılarla öğreten herhangi bir kişidir. EĞİTİM-ÖĞRETİM-ÖĞRENME 1. İç içe geçmiş kavramalardır. 2. Eğitim ve öğretimin amacı öğrenmeyi sağlamaktır. 3. Öğrenme eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amaç sağlayıcısıdır.

10 MESLEK NEDİR? Bireysel * İlgi * Yetenek * İstek Toplumsal * Sosyal * Ekonomik * Teknolojik Tanım: Toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik yapının gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkan, bireyin ilgi ve kabiliyeti ile sosyal etkinliklere katılma gereksinimi ve toplumun bireyden sosyal ve ekonomik yaşamda sorumluluk yüklenmesi talebi sonucu ortaya çıkmış olan bir yaşamsal etkinlik olgusudur.

11 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statüde uğraşı alanıdır. Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleği olup, yasaya göre öğretmenler bu görevlerini, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler. SORU: Her üniversite mezunu öğretmen olabilirmi? Neden?

12 MESLEKLEŞME KOŞULLARI
Tanımlanmış bir alanda hizmet Uzmanlık Bilgisi- Örgün Eğitimden Geçme Mesleki Kültüre Sahip Olma Giriş Denetimi Meslek Ahlakı Meslek Kuruluşları Toplumca Meslek Olarak Tanınma

13 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ
Tüm ülkelerde en yaygın görülen mesleklerden biridir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı devlet memurudur. Daha çok toplumun alt sınıflarından gelen bireyler seçmektedir. Geliri düşüktür. Toplumsal statüsü çok yüksek değildir. Mesleği değiştiren ve terk edenlerin oranı yüksektir. Genellikle kadınlar tercih etmektedir. SORU: Öğretmenlik mesleğinin geçmişteki ve şu andaki durumu nasıldır?

14 ETKİLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN KİŞİSEL NİTELİKLER
İYİ BİR ÖĞRETMEN KİMDİR? Öğrenciye göre Veliye göre Milli Eğitimin ilkelerine göre ETKİLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN KİŞİSEL NİTELİKLER Hoşgörülü ve sabırlı olma Açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı olma Sevecen, anlayışlı ve espirili olma Yüksek başarı beklentisi Cesaretlendirici ve destekleyici olma

15 ETKİLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ NİTELİKLER
Genel Kültür Konu Alanı Bilgisi Mesleki Beceri ve Yeterlilikler Öğretim Sürecini Planlama Çeşitlilik Getirebilme Öğretim Süresini Etkili Kullanma Katılımcı Öğretim Ortamı Düzenleme Öğrencilerdeki Gelişimi İzleme

16 OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
OKUL NEDİR? PLANLI VE PROGRAMLI EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLUMDAKİ BİREYLERİN EĞİTİLME YERİ KONTROLLÜ ORTAMLAR OKULUN TEMEL ÖZELLİKLERİ VAROLUŞ NEDENİ BELLİ BİR AMACI VARDIR. DEVAM ZORUNLUDUR. TOPLUMUN GÖZÜ ÜZERİNDEDİR. KAYNAKLARI SINIRLIDIR. ROL VE STATÜLER SINIRLIDIR. İŞLER KÜÇÜK GRUPLARLA YÜRÜTÜLÜR.

17 OKULUN ÖĞELERİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI BİNA ARAÇ VE GEREÇLER ÇEVRE EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ GENEL VE ÖZEL HEDEFLER KAPSAM EĞİTİM DURUMLARI SINAMA DURUMU

18 ÖĞRENCİ EĞİTİM İHTİYACI OLAN VE BU İHTİYACINI İSTENDİK BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK AMACIYLA OKULA DEVAM EDEN BİREYDİR. OKULLARIN OLMAZSA OLMAZIDIR. HOMOJEN GRUPLAR HALİNDE EĞİTİM ALIRLAR. OKULA KARŞI SORUMLULUKLARI VARDIR: 1. DERSLERE DEVAM 2. DERSLERE ÇALIŞMA 3. ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE ARKADAŞLARINA SAYGILI OLMA 4. ARKADAŞLARI İLE İYİ GEÇİNME 5. OKUL KURALLARINA UYMA

19 ÖĞRETMEN OKULUN EN ÖNEMLİ ÖĞELERİNDEN OLAN ÖĞRETMENİN PEK ÇOK GÖREVİ VARDIR: GENEL GÖREVLERİ ÖĞRETİM İŞLERİNDE GÖREVLERİ EĞİTİM İŞLERİNDE GÖREVLERİ YÖNETİM İŞLERİNDE GÖREVLERİ YÖNETİCİ OKULUN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN GEREKLİ İNSAN VE MADDİ KAYNAKLARIN EN VERİMLİ BİÇİMDE KULLANILMASINDAN SORUMLU KİŞİDİR. FORMAL, SOSYAL VE TEKNİK OLMAK ÜZERE ÜÇ TİP YETKİSİNİN OLMASI GEREKİR.

20 OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
GENEL GÖREVİ HUKUKİ GÖREVİ ÖĞRETİM İŞLERİ İLE İLGİLİ GÖREVİ DİSİPLİN İŞLERİ İLE İLGİLİ GÖREVİ PERSONEL ATAMA GÖREVİ ÇEVRE DOĞRUDAN YADA DOLAYLI BASKI VE DENETLEME GÜCÜ OLAN KURUM VE GRUPLARDIR. VELİLER OKUL AİLE BİRLİKLERİ BASIN DİĞER OKULLAR VE FABRİKALAR , İŞLETMELER V. D.

21 BİNA ARAÇ VE GEREÇLER KLASİK BİR OKUL BİNASINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: TEMİZ, BAKIMLI VE SAĞLAM OLMALI BİNA UYGUN BÜYÜLÜKTE VE BAHÇESİ OLAMALI GENİŞ KAPALI ALANLARI OLMALI LABORATUVARLAR VE KÜTÜPHANE BULUNMALI SAĞLIKLI VE YETERLİ TUVALET VE LAVABO OLMALI DERSLİKLER AYDINLIK, SAĞLIKLI VE ÖĞRETİMSEL AMAÇLARA UYGUN OLMALI ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL YAPISINA UYGUN OLMALI SINIF, LABORATUVAR VE ODALAR ARASINDAKİ ULAŞIM KOLAY OLMALI

22 SINIF ORTAMI SINIF ORTAMINI OLUŞTURAN ÖĞELER SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÖĞRENCİLERİN OKULA VE DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARI ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA VE DİNLEME ALIŞKANLIKLARI ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNDEN GETİRDİKLERİ KÜLTÜREL BİRİKİM ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER SINIFIN FİZİKSEL KOŞULLARI ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ

23 SINIFIN ÖZELLİKLERİ SINIFIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİN SAYISI SINIFIN ESTETİK GÖRÜNÜMÜ IŞIK ISI TEMİZLİK GÜRÜLTÜ DÜZEYİ OLUMLU FİZİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP SINIFLAR, ÖĞRENCİLERİN OKULA VE DERSLERE KARŞI TUTUMUNU OLUMLU YÖNDE ETKİLER, OKULA DEVAM İSTEĞİNİ ARTIRIR.

24 SINIFIN TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ
HER GRUBUN ORTAK AMACI VE ÖZELLİKLERİ VARDIR. BİREYLERİN GRUP İÇİNDEKİ DAVRANIŞLARI TEK BAŞINA GÖSTERDİKLERİNDEN FARKLIDIR. GRUBUN BİREY ÜZERİNDE TOPLUMSAL BASKI KURMA ETKİSİ VARDIR. GRUBUN KENDİ NORM VE DEĞERLERİ VARDIR. GRUBUN BİREYİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ VARDIR. BİREY GRUP İÇİNDE DAHA FAZLA RİSK ALMA EĞİLİMİNDEDİR. HER GRUP ZAMANLA BİR LİDER ÇIKARIR.

25 SINIF İÇİ ETKİLEŞİM ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ OLUMLU SINIF ORTAMI YARATMA OLUMLU SINIF ORTAMI OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ENGELLENMESİ İLE OLASIDIR: DERSE DEVAM ETMEME YA DA GEÇ GELME DERSE HAZIRLIKSIZ GELME SINIFTA UYGUN OLMAYAN YER VE ZAMANDA KONUŞMA ARKADAŞLARINA, KENDİSİNE YA DA EŞYALARA ZARAR VERME DERSTE DERS DIŞI ETKİNLİKLERLE UĞRAŞMA

26 OLUMSUZ DAVRANIŞLAR KARŞISINDA OLASI TEPKİLER:
ÖĞRENCİ İLE GÖZ TEMASI KURULARAK UYARILMASI DAVRANIŞIN YANLIŞLIĞININ NEDENİ İLE AÇIKLANMASI OLUMSUZ DAVRANIŞININ NEDENİNİN SORULMASI YAPILMASI GEREKEN DOĞRU DAVRANIŞIN SÖYLENMESİ ÖĞRENCİLERE İYİ MODEL OLUNMASI OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN GÖRMEMEZLİKTEN GELİNMESİ VE OLUMLU DAVRANIŞIN PEKİŞTİRİLMESİ

27 EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ
TOPLUMSAL KURUM OLARAK EĞİTİM TOPLUMSAL YAŞAMDA İKİ TÜR İLİŞKİ SÖZ KONUSUNUR: TOPLUM - DOĞA TOPLUM - İNSAN TOPLUMUN BAZI İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA OLUŞAN KURUMLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ. TOPLUMUN İHTİYAÇLARININ BİR PARÇASINI KARŞILAR. BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİM İÇİNDEDİR. DÜZENLİ VE ORGANİZE EDİLMİŞ STATÜLER, ROLLER VE NORMLAR BÜTÜNÜDÜR.

28 EĞİTİM KURUMLARININ İŞLEVLERİ
TOPLUMSALLAŞTIRMA TOPLUMUN KÜLTÜREL MİRASINI AKTARMA MEVCUT SİYASAL DÜZENİ KORUMA SEÇME VE YÖNELTME TOPLUMU KALKINDIRMA BİREYİ GELİŞTİRME EĞİTİM KURUMLARININ YAN İŞLEVLERİ ÇOCUK BAKICILIĞI EŞ SEÇME SOSYAL ÇEVREYİ GENİŞLETME

29 EĞİTİMİN DİĞER TOPLUMSAL KURUMLARLA İLİŞKİSİ
EKONOMİ VE EĞİTİM SİYASET VE EĞİTİM DİN VE EĞİTİM AİLE VE EĞİTİM TOPLUMSAL OLGULAR VE EĞİTİM TOPLUMSAL KONTROL VE EĞİTİM EĞİTİM KURUMLARI, BİREYLERE TOPLUMDA ÇOĞUNLUK TARAFINDAN KABUL EDİLEN DEĞERLERİ, NORMLARI, TUTUMLARI PLANLI VE KONTROLLÜ BİR BİÇİMDE KAZANDIRDIĞI VE BUNLARA UYGUN HAREKET EDİLİP EDİLMEDİĞİNİ İZLEYEN ÖNEMLİ BİR TOPLUMSAL KONTROL ARACIDIR.

30 TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİM
. YATAY HAREKETLİLİK . DİKEY HAREKETLİLİK TOPLUMUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM . EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE ÖLÜM ORANI DÜŞER . EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE ÇOCUK SAYISI AZALIR. . EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE BEBEK ÖLÜM ORANI YÜKSELİR. . EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE ÖLÜM YAŞI DÜŞER. 4. EĞİTİM VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

31 EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
PSİKOLOJİ: İNSAN VE HAYVAN DAVRANIŞLARI EĞİTİM: DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN İLKE VE KURAMLARI PSİKOLOJİ+EĞİTİM :::::> İNSAN DAVRANIŞLARI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ:Eğitim+psikolojiyi bağdaştıran bilim dalıdır. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ İnsanın doğumdan ölüme kadar geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal değişimleri inceler ve ilkeler koyarak eğitim programlarının hazırlanmasında ve öğretim ortamının düzenlenmesinde yararlı bilgiler sağlar. 2. ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklar, bununla ilgili kuram ve ilkeler geliştirerek öğretim programları, öğretim yöntem, araç ve gereçlerinin gelişimine katkıda bulunur.

32 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ GELİŞİM: İnsanın bedensel, zihinsel ve duygusal yönden düzenli bir biçimde değişmesi, vücut ve organlarının kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek duruma gelmesidir. GELİŞİM DÖNEMLERİ BEBEKLİK ( ) İLK ÇOCUKLUK ( ) İKİNCİ ÇOCUKLUK ( 7 – 11 ) ERİNLİK VE ERGENLİK ( 12 – 18 ) GENÇLİK ( 19 – 25 ) YETİŞKİNLİK ( 26 – 34 ) ORTA YAŞLILIK ( 35 – 60 ) YAŞLILIK ( )

33 ÖĞRENME KURAMLARI DAVRANIŞCI YAKLAŞIM Bu yaklaşım öğrenmeyi doğrudan gözlenebilen uyarıcı ve davranış arasındaki ilişki kurma işi olarak açıklamaktadır.Bu nedenle davranışcılar, davranışlarda meydana gelen değişmeler ve bu değişikliğe neden olan uyarıcılarla ilgilenirler. Uyarıcı: Organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylardır. Tepki: Bir uyarıcı karşısında organizmada meydana gelen fizyolojik yada psikolojik değişmedir. Davranış: Tepkilerin bir araya gelmesiyle oluşan eylemdir. Davranışcı kuramcılar öğrenmeyi klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve model alma olmak üzere üç farklı biçimde açıklamaktadırlar.

34 A-    Klasik Koşullanma Pavlov’un köpekler üzerinde yaptığı deney bu tür öğrenmeyi açıklayan en önemli örnektir. Yiyecek Salya (Koşulsuz Uyarıcı) ( Koşulsuz Tepki) Zil + Yiyecek Salya Zil Salya (Koşullu Uyarıcı) ( Koşullu Tepki) Okul Öğrenmelerinde Klasik Koşullanmanın Yeri ve Önemi Öğrencilerde gözlenen aşırı sınav kaygılarının, belli bir derse yönelik açıklanamayan kaygı ve olumsuz tutumlar klasik koşullanma ile meydana gelmiş olabilir.

35  B-    Edimsel Koşullanma Bir davranışın sonucu, organizma için hoşa giden bir durum yaratıyorsa, o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı artar.Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya edimsel koşullanma denir. Bu tür koşullanmada, davranışı izleyen ve organizma için hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın (edimin) ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara pekiştireç denir.Diğer bir deyişle pekiştirilen davranış öğrenilir. Bir davranışın arkasından gelen ve organizma için hoşa gitmeyen bir durum yaratan uyarıcılar ise cezadır. Ceza davranışı zayıflatır yada belli bir süre için durdurur.

36 Okul Öğrenmelerinde Edimsel Koşullanmanın Yeri ve Önemi
1.Pekiştireç, mutlaka doğru davranışı takip etmelidir. Örneğin arkadaşının sözünü keserek konuşan bir öğrenci öğretmen tarafından dinlenirse, öğrenci bu tür davranışları tekrarlar. 2.Öğrenci pekişterici hangi davranışının sonucunda aldığını fark etmelidir.Örneğin bir öğrenciye ‘uslu olduğun için aferin’ demek yerine ‘Dersi sessiz dinlediğin için aferin demek’ davranışla pekiştireç arasındaki ilişkiyi netleştirir. 3.Öğrencide davranış değişikliği meydana getirmek için mümkün olduğunca olumlu pekiştireç kullanılmaya çalışılmalıdır.Örneğin derste sıkılan öğrenciyi gürültü yapıyor diye sınıftan atmak cezadan çok pekiştirme olabilir. 4.Pekiştireçlerin değeri öğrenciden öğrenciye değişir.Pekiştireç verirken öğrenci özelliklerini iyi bilmek gerekir. 5.Pekiştirecin ne olacağının yanı sıra, ne zaman verileceğide önemlidir.Yeni ve öğrenilmesi güç davranışların kazandırılmasında daha sık verilmelidir.

37 C-    Model Alma Yoluyla Öğrenme
Davranışcı yaklaşıma göre birey bazı durumlarda çevresindeki kişilerin davranışlarını ve sonuçlarını gözler. Gözlediği davranışlardan sonucu olulu olanları model alırken, sonucu olumsuz olanları göstermez. Buna model alarak öğrenme denir. Model alma yoluyla öğrenmenin dört temel süreci vardır: Dikkat Hatırlama Yeniden Üretme Pekiştireç Model Alınan Davranış

38 Okul Öğrenmelerinde Model Alma Yoluyla Öğrenmenin Yeri ve Önemi
1.     Öğretmenler öğrencilerin dikkatini gerçek hayattan, roman ve film kahramanlarından model alabilecekleri kişilere çekmelidir. 2.    Çocuklar film yada masal kahramanlarının davranışlarını da taklit ederler. Araştırmalar çocukların özellikle saldırgan davranışları daha çok taklit ettiklerini göstermektedir. Bu nedenle çocuklara kötü model oluşturacak filmler gösterilmemelidir. 3.    Öğretmen en çok model alınan kişilerden biridir. Bu nedenle öğretmenlerin sınıfta ve sınıf dışında öğrencilere çok iyi bir model oluşturması gerekir. 4.  Öğrencilerde istendik davranışlar oluşturmak için, doğru davranan öğrenciler pekiştirilerek, bu öğrencilerin diğer öğrenciler tarafından model alınması sağlanmalıdır.

39 Davranışcı Yaklaşımın Öğretim İlkeleri
Davranışcı yaklaşımın okul öğretiminde uygulanabilir ilkeleri 4 maddede özetlenebilir: Öğrenci öğrenme sürecinde aktif olmalıdır. Öğrenci öğrenme sürecinde ancak yaparak öğrenir. Öğrenmede pekiştirme önemli bir yer tutar. Öğrencilerin olumlu davranışları öğretmen tarafından pekiştirilmelidir. Öğrenmede tekrar, özellikle becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında önemli rol oynar. Öğrenmede güdülenmenin çok önemli bir yeri vardır.

40 2. BÜTÜNLÜK YAKLAŞIMI Bu yaklaşıma göre biz uyarıcıları ayrı ayrı değil, anlamlı bir bütün olarak görürüz ve bütün onu meydana getiren parçaların toplamından daha çok şey ifade eder. Duyu organlarına gelen uyarımların anlamlı hale getirilmesi sürecine ALGI denir. Her bireyin aldığı uyarımları örgütleme biçimi farklıdır.Okuldaki öğrenmeler için de bu durum söz konusudur. Bütünlük Yaklaşımının Öğretim İlkeleri Öğretim ortamının düzenlenmesinde ve öğrencilere uyarıcıların sunulmasında öğrencilerin algılamalarını kolaylaştıracak düzenlemelere gidilmelidir.Bu amaçla öğrencilere uyarıcılar bir bütün olarak sunulmalı . Anlayarak kavrayarak öğrenme ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır ve yeni öğrenmelere transferi kolaydır.

41 3. BİLİŞSEL YAKLAŞIM Uyarıcı Biliş Davranış Pekiştireç ·        Uyarımların Algılanması ·       Önceki Bilgilerle Karşılaştırma ·        Yeni Bilgilerin Oluşturulması ·        Bilgilerin Belleğe Depolanması ·        Hatırlama ·        Zihinsel Ürünlerin Kalite ve Mantık Yönünden Değerlendirilmesi

42 BİLİŞSEL YAKLAŞIMIN BAŞLICA İLKELERİ 3 MADDEDE ÖZETLENEBİLİR:
Öğrenen dış uyarıcıların pasif bir alıcısı değil, onların özümleyicisi ve davranışların aktif oluşturucusudur. Diğer bir değişle birey öğrenme için çaba göstermelidir. İnsan zihninin kazandığı davranışları, depolama ve yeri geldiği zaman hatırlayıp kullanabilme yetisi vardır. Birey karşılaştığı yeni uyarıcıları eski bildikleri ile karşılaştırarak öğrenir.

43 Bilişsel Yaklaşımın Öğretim İlkeleri
1.Öğretim ortamının düzenlenmesinde ve öğrencilere uyarıcıların sunulmasında öğrencilerin algılamalarını kolaylaştıracak düzenlemelere gidilmelidir. 2.Anlayarak, kavrayarak öğrenme ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır ve yeni öğrenmelere transfer edilmesi kolaydır. 3.Öğrenmede geçmiş yaşantıların, ön bilgi ve becerilerin önemli yeri vardır. Bu nedenle öğrenme yaşantıları öğrencilerin ön bilgilerine uygun olarak düzenlenmelidir. 4.Öğrenme öğretmenin yaptıklarından çok öğrencilerin kendi yaptıklarından oluşur. Bu nedenle öğrencilere öncelikle nasıl öğrenecekleri öğretilmelidir. 5.Birey örgütlenmiş ve anlamlı bilgileri daha kolay belleğine depolar ve daha kolay hatırlar. Bu nedenle öncelikle öğrencilere belli bir alanla ilgili kavramlar ve ilkeler kazandırılmalıdır. Yeni gelen bilgiler kavram ve ilkeler çevresinde daha kolay örgütlenir ve anlam kazanır.

44 FONKSİYONALİST YAKLAŞIM
Bu yaklaşıma göre elde edilen bilgiler insanların çevreye uymalarına yardımcı olmalıdır. Çünkü insanların tüm davranışlarının amacı çevreye uyum sağlamaktır.  Uyarıcı Bilinç Davranış Pekiştireç         *Bilişsel yaklaşımdaki zihinsel süreçler       *Bilginin öğrenmeye değer yani anlamlı olup olmadığının sorgulanması Bu ekolün amacı; algılama, düşünme, duygu ve irade gibi çeşitli içsel eylemlerin, hayatta karşılaşılan sorunların çözümlenmesine nasıl yardım ettiğini açıklamaktır.

45 Fonksiyonalist Yaklaşımın Öğretim İlkeleri  
İnsan davranışları amaca yöneliktir. Bu nedenle eğitim programları ve öğretim durumları düzenlenirken öğrencilerin ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenmede öğrencinin duyuşsal özellikleri(ilgileri, tutumları ) derse karşı güdülenmelerinde önemli rol oynar. Öğrenmeye Etki Eden Etmenler Bireysel Etmenler Çevresel Etmenler

46 EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ
KİM OLDUĞUMUZ, NEDEN VAR OLDUĞUMUZ NEREYE DOĞRU İLERLEDİĞİMİZ GİBİ SORULARA FELSEFİ DÜŞÜNCELERLE YANIT VERİLİR. BU SORULARA VERİLEN YANITLAR BUGÜNÜN MODERN HAYATINI BİÇİMLENDİREN GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR. EĞİTİM VE FELSEFE BİR OKULUN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÖĞELERİ FELSEFİ YÖNELİMLERİN ETKİSİ İLE ŞEKİLLENİR: GENEL VE ÖZEL HEDEFLER KAPSAM EĞİTİM DURUMLARI DEĞERLENDİRME EĞİTİMLE İLGLİ KARARLARIN TEMELİNDE BU TOPLUMU OLUŞTURAN BİREYLERİN FELSEFİ GÖRÜŞLERİ BULUNMAKTADIR.

47 PHİLLİA ( SEVGİ) + SOPHİA ( BİLGİ)
FELSEFE NEDİR? PHİLLİA ( SEVGİ) + SOPHİA ( BİLGİ) GERÇEĞİ TÜMÜYLE ELE ALIP İNCELEYEN VE BUNUN SONUCUNDA ULAŞILAN BİLGİLERİ YORUMLAYAN VE SİSTEMLEŞTİREN BİR UĞRAŞ ALANIDIR. BİLİM VS FELSEFE BİLİMDE GERÇEKLER BİRBİRİNDEN AYRI ELE ALINIR. FELSEFEDE GERÇEKLER BÜTÜN OLARAK ELE ALINIR. BİLİMDE DENEY, GÖZLEM GİBİ YÖNTEMLER KULLANILIR. FELSEFEDE TÜMEVARIM, TÜMDENGELİM, DİYALEKTİK, ANALOJİ GİBİ AKIL YÜRÜTME YÖNTEMLERİ KULLANILIR. BİLİM KANITLANABİLİR VE NESNELDİR. FELSEFE ÖZNEL OLABİLİR.

48 FELSEFENİN ALANLARI ONTOLOJİ: FELSEFENİN VAR OLANIN İLK KAYNAĞINI YA DA BAŞLANGICINI ANLAMAYA ÇALIŞAN UĞRAŞI ALANIDIR. EPİSTEMOLOJİ: BİLGİNİN NE OLDUĞU, DOĞRU, YANLIŞ VE BİLİNMEZ, MUTLAK YA DA GÖRECELİ OLUŞU, TÜRLERİNİN NE OLDUĞU VE BİLME OLAYININ NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ İLE İLGİLENİR. AKSİYOLOJİ: İNSANLARIN DEĞER SİSTEMLERİYLE İLGİLENEN BİR FELSEFİ ALANDIR. * ETİK: İNSANIN AHLAKİ DEĞERLERİNİ SORGULAR VE BU DEĞERLERİ SINIFLAMA ÖLÇÜTLERİNİ ARAŞTIRIR. * ESTETİK: NEYİN GÜZEL OLDUĞU İLE İLGİLİ TEMEL ÖLÇÜTLERİ ARAŞTIRIR.

49 TEMEL FELSEFİ AKIMLAR EĞİTİM VE FELSEFE
FELSEFELER TEMSİLCİ ARKE BİLGİ AKSİYOLOJİ MANTIK İNSAN İDEALİZM EFLATUN SPİNOZA HEGEL İDEA TANRI APRİORİ KESİN ORTADA OL TÜMDENGELİM AKILLI HAYVAN VARLIK REALİZM ARİSTO LOCKE MADDE APOSTERİORİ ÖLÇÜLÜ OL TÜMEVARIM TOPLUMSAL VE DOĞAL VARLIK PRAGMATİZM JAMES DEWEY DEĞİŞME YAŞANTI ÜRÜNÜ GÖRELİ HİPOTETİKDEDÜKTİF BİYOKÜLTÜREL TOPLUMSAL VARLIK EĞİTİM VE FELSEFE HEDEFLER, FELSEFİ İNANÇLARA DAYALI DEĞER İFADELERİNİ KAPSAM, NELERİN ÖĞRENMEYE DEĞER OLDUĞUNU GÖSTEREN İNANÇLARI EĞİTİM DURUMLARI, FELSEFİ TERCİHLERİ YANSITAN SÜREÇ VE TERCİHLERİ DEĞERLENDİRME DEĞER YARGILARI İLE İLGİLİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİ YANSITIR.

50 EĞİTİMDE FELSEFİ AKIMLAR
EĞİTİM FELSEFESİ EĞİTİMLE İLGİLİ TÜM KURAM VE UYGULAMALARI BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISI İLE ELE ALARAK DEĞERLENDİREN BİR DİSİPLİNDİR. FELSEFİ AKIM TEMSİLCİ EĞİTİM HEDEF KAPSAM EĞİTİM DURUMLR. SINAMA DURUMU DAİMİCİLİK FELSEFESİ: İDEALİZM REALİZM M.J. ADLER BİLİNÇLİCE TANRIYA ULAŞMA SÜRECİ AKLA UYGUN VE ÖLÇÜLÜ OLMA FELSEFE MATEMAT. TEOLOJİ SOKRATİK TARTIŞMA TAKLİT VE ÖRNEK ALM AKLA DAYALI VE ELİTİ SEÇEN SINAV ESASİCİLİK BEGLEY KANDEL HORNE TOPLUMSAL-AŞTIRMA TOPLUMUN DEĞERLERİ DOĞAL KANUNLAR TARİH SOSYOLOJİ BİYOLOJİ DİL, FİZİK... EZBERLEME TEKRAR DENEY, ARŞ GÖZLEM EZBER ÖLÇEN VE ELİTİ SEÇEN SINAV İLERLEMECİ-LİK PRAGMATİZM DEWEY W.KİLPATRİCT PROBLEM ÇÖZÜCÜ İNSAN YETİŞTİRME YAŞAMLA İLGİLİ İLKELER YAŞAMDA UĞRAŞILARI KAPSAYAN TÜM DERSLER PROBLEM ÇÖZEREK SINAMA-YANILMA İLE ÖĞR. PROBLEM ÇÖZÜCÜ UYGULAMAYA DAYALI SINAV YENİDEN KURMACILIK G.S. COUNTS YAŞAMI KURACAK İNSANLAR BARIŞ KARDEŞLİK DÜNYA VATANDAŞ-LIĞI TÜM DERSLER ÇÖZME YANILMA YOLUYLA ÖĞRENME PROBLEMİ ÇÖZÜP ÇÖZMEDİĞİ-Nİ YOKLAYAN SINAV

51 EĞİTİMİN BİLİMSEL TEMELLERİ
Bilgi üretmede en yaygın yollar: Bireysel deneyim Otoriter yol Mistik yol Rasyonel yol

52 Doğa Bilimlerinin Temel Varsayımları
Doğa düzenlidir. Doğayı bilebiliriz. Bütün doğal olguların doğal nedenleri vardır. Hiçbir şey kendi kendine veri değildir. Bilgi deneyimden gelir. Bilgi ihmalkarlığın üstündedir.

53 Bilimin Kendine Özgü Özellikleri
Nesnellik Doğruluk Kanıtlanabilirlik Genellenebilirlik Gerçeklik Süreklilik

54 Bilimsel Araştırma ve Amaçları
Araştırma herhangi bir olay, olgu, obje yada nesneyi anlamak, geliştirmek ve sonuçta bilgi üretmek amacıyla birtakım bireysel ilkeler tarafından yönlendirilen, planlı ve sistematik olarak yürütülen bir inceleme olup, verilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve sonucun rapor edilerek duyurulmasını içeren bilimsel bir etkinliktir.

55 Bilimsel Araştırmanın Amaçları
Keşfetme: Herhangi bir sosyal olgu ve olayı ya da konuyu ortaya çıkarmaya çalışır, ne, neyi, hangi ve nasıl sorularına yanıt arar. Örn: Öğrenciler boş zamanlarında ne yapıyor? Betimleme: Herhangi bir durumun ya da olayın gözlem ya da görüşme aracılığıyla betimlenmesi ve sistematik hale getirilmesine çalışır, ne nerede, ne zaman, nasıl sorularına yanıt arar. Örn: Öğrenciler boş zamanlarında en çok neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapıyor? Açıklama: Herhangi bir durumun ya da olayın neden gerçekleştiğinin altında yatan nedenleri ortaya çıkarmaya çalışır, neden ya da niçin sorularına neden sonuç ilişkisine dayanarak yanıt arar. Örn: Aynı sınıfta öğrenim gören bazı öğrenciler neden derslerinde başarılı da diğerleri değil?

56 BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR
Yöntem Evren Örneklem Geçerlik: Araştırma sonuçlarının geçeği yansıtıp yansıtmadığı belirtir. İç Geçerlik: Araştırma sonuçlarının istenmeyen değişken ve hatalardan uzak olması Dış Geçerlik: Araştırma sonuçlarının araştırmaya dahil edilmeyen kişi, durum, olay yada olgulara genellenebilme derecesi

57 BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR
Güvenirlik: Araştırmanın tekrarlanabilirliği ve aynı ya da benzer sonuçlara ulaşabilirliği Değişken: Araştırmaya katılan ve farklı değerler alabilen nicelik Bağımlı: Bağımsız değişkenler tarafından etkilenen ya da açıklık getirilmesi beklenen Bağımsız: Bağımlı değişkenleri etkileyen

58 BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR
Kontrol Grubu: Herhangi bir işleme tabi tutulmayan, deney grubundaki değişmeyi ortaya çıkarabilmek amacıyla karşılaştırma yapmaya yarayan kişilerin oluşturduğu grup. Örn: “Öğrenci merkezli eğitimin” öğrenci öğrenmeleri üzerine etkisini inceleyen bir araştırmada “öğretmen merkezli eğitimin” uygulandığı sınıf kontrol grubunu oluşturur. Deney Grubu: İşleme tabi tutulan, herhangi bir şeyin etkililiğinin açıklanmaya çalışıldığı, üzerinde araştırma ya da deneyin yapıldığı katılımcılardan oluşan grup. Örn: Öğrenci merkezli eğitimin uygulandığı sınıf deney grubunu oluşturur. Deney grubundan elde edilen veriler kontrol grubundakilerle karşılaştırılarak deney grubundakilerin etkili olup olmadığı ortaya çıkarılır.

59 BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR
Hipotez: Sınamak-test edilmek üzere oluşturulan ifade ya da yargı Varsayım: Doğru olarak kabul edilen ifade ya da yargı Etik:Bilimsel etkinlikler sırasında takip edilecek ahlaki yükümlükler

60 ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ Kuramsal Araştırmalar
Uygulamalı(Alan) Araştırmalar Uygulamaya Dayalı Kuram Üretmeye Yönelik Araştırmalar Uygulamayı Geliştirmeye Yönelik Araştırmalar

61 NİCEL YAKLAŞIM Yapay Ortam Yüzeysel Tanımlama Hipotez Testi
Ürün (Sonuç) Üzerinde Yoğunlaşma Yapılandırılmışlık Tümdengelim Yolu ile Analiz

62 NİTEL YAKLAŞIM Doğal Ortam Araştırılan Kişilerin Gözü İle Görme
Derinlemesine Tanımlama Durumsallaştırma Süreç Üzerinde Yoğunlaşama Esnek ve Yapılandırılmamış Olma Verilerin Tümevarım Yolu İle Analiz Edilmesi

63 Araştırmada Yöntemler
Deneysel Yöntem Survey Yöntemi Etnografik Yöntem Durum Yöntemi Tarihsel Yöntem Aksiyon Araştırması Yöntemi

64 Araştırmada Veri Toplama Araçları
Anket Görüşme Gözlem Döküman

65 Araştırmada İzlenen Aşamalar
Problem Durumu Hipotez Veri Toplama İstatistiksel Analiz - Betimleme Hipotez Test Etme Sonuca Ulaşma – Sentez Raporlaştırma

66 Raporlaştırma Aşamalar
Başlık Giriş Kaynak Taraması Yöntem Bulgular ve Yorumlar Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler

67 KAYNAKÇA Ekiz, D. ve Durukan H.(Editör). (2007) Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Lisans Yayıncılık. Erden, M. (2007) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Arkadaş Kitabevi.


"EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ A.B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları