Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE AB NİN VE ABD NİN SANAYİİ ÇÖPLÜĞÜ NE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR. Ülkemiz son yıllarda, giderek artan ve toplumsal maliyetler göz ardı edilerek plansız ve kontrolsüz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE AB NİN VE ABD NİN SANAYİİ ÇÖPLÜĞÜ NE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR. Ülkemiz son yıllarda, giderek artan ve toplumsal maliyetler göz ardı edilerek plansız ve kontrolsüz."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE AB NİN VE ABD NİN SANAYİİ ÇÖPLÜĞÜ NE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR. Ülkemiz son yıllarda, giderek artan ve toplumsal maliyetler göz ardı edilerek plansız ve kontrolsüz sanayileşmeye, kirli teknoloji transferine hedef olmaktadır. Bunlar; nükleer santrallar, termik santrallar, çimento sanayii, demir-çelik sanayii, rant amacıyla ve doğal değerler göz ardı edilerek hergün bir yenisi inşa edilen liman tesisleri, siyanürle altın üretimi ve benzeri çevre sorunu yaratan yatırımlardır.Bu yatırımları artık Avrupa ülkeleri,ABD ve Kanada gibi sözde gelişmiş ülkeler bu tür teknolojileri kendi ülkelerinde insan ve çevre sağlığını bozduğu gerekçesiyle kullanmamakta ve bunları ülkemiz gibi demokrasisi az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere göndermektedirler, bunun sonucunda bu ülkeler kendileri temiz malzeme temin etmektedirler.

2 EMPERYALİST GÜÇLER YAŞAMIMIZA MÜDAHİL OLUYOR. Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri yaşamımızın şeklini de dizayn etmeye çalışıyorlar.Bu anlamda insanlarımızı bir yere tıkamak ve çılgınca alışveriş yapmak için sürekli yeni AVM ler inşa etmektedirler.Bu AVM lere ve avrupanın çok enerji harcadığı gerekçesiyle kurulumundan vazgeçtiği seramik fabrikalarının,çimento fabrikalarının,demir çelik fabrikalarının enerji ihtiyacını karşılamak için yeni termik santraller ve nükleer santraller kurulum planları yapılmaktadır.

3 Nükleer Santraller, elektrik enerjisi ve nükleer silah hammaddesi üreten teknolojileridir DÜNYADA NÜKLEER SANTRALLERİN KURULUM AMACI NÜKLEER SİLAH IN HAMMADESİNİ OLAN PLÜTONYUM ÜRETMEKTİR.PLÜTONYUM ÜRETİLİRKEN AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ NE DÖNÜŞÜR.

4

5 KİRLİ TEKNOLOJİ OLAN NÜKLEER SANTRALLERE KARŞIYIZ

6 NÜKLEER SANTRALLERE KARŞIYIZ.ÇÜNKÜ RADYASYON YAYIMI NÜKLEER ATIKLAR KAZA RİSKİ ÇOK YÜKSEK OLASI BİR KAZADA

7 Nükleer enerji pahalı ve tamamen dışa bağımlıdır. Nükleer enerjinin Çernobilde ki kazayı ve en son japonyada meydana gelen nükleer santral felaketini düşünürsek tehlikesi çok fazla,bu nedenle üretim güvenliğinin sağlanması için yapılan harcamalar santral kurma maliyetini katlıyor. Nükleer Santralin teknolojisi, hammaddesi ve çalışacak tüm personeli dış ülkelerden sağlanacaktır.Yatırım,üretim,işletim ve söküm maliyetleri çok pahalıdır.Örneğin Kilovat saat başına elektrik üretim maliyetleri hidrolik santrallerde 0.05 cent, kömür santrallerinde 2.5-3 cent,doğalgaz santrallerinde 4 cent,Nükleer enerjinin kilovat başına ortalama maliyeti ise 6-7 cent tir. 6-7 centin içinde radyoaktif atıkların izolasyonu,ömrünü tamamlayan reaktörlerin söküm maliyetleri(kurulum maliyeti 10 milyar dolar olan bir nükleer santralin söküm maliyeti 100 milyar dolardır.),kaza sonucu oluşacak giderler, toplum sağlığı için yapılacak harcamalar,insan ve çevre açısından ortaya çıkabilecek maliyetler yoktur.

8 NÜKLEER SANTRALLER KÜRESEL ISINMANIN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DE ÇÖZÜMÜ DEĞİLDİR. Küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden en önemlisi olan atmosfere karbondioksit salınımı ile ilgili çalışmalar yapan Nükleer Fizikçi Prof.Dr.Hayrettin Kılıçın bilimsel ölçümlerine göre dünyadaki 436 nükleer santral bir yılda atmosfere 2.5 milyar ton karbondioksit salmaktadır.Diğer bir değişle nükleer santrallerden üretilen her kilovat/saat elektrik için 936 gram karbondioksit açığa çıkıyor.Bu oran kömür santrallerde 1.1 kilogramdır.Nükleer enerjinin dünyadaki toplam enerjiler içindeki payı %5 toplam elektrik enerjisi içinde ise %16 lık bir paya sahip iken,küresel iklim değişikliğinin çözümü olmadığı ortadadır.

9 SÜREKLİ RADYASAYON YAYAN NÜKLEER ATIKLAR İMHA EDİLEMEMEKTEDİR. Nükleer santrallerin radyasyonlu atıkları çevre ve insan sağlığı için çok ciddi bir tehdit unsuru olup,toplumsal maliyetleri arttırmaktadır.Günümüze kadar nükleer santrallerin milyonlarca yılda yok olmayan bu radyasyonlu atıklarını bertaraf edecek bilimsel bir metod bulunamamıştır.Ayrıca bu atıklar güvenli bir şekilde saklanamaktadır,Ülkeler bu atıkları bizim gibi az gelişmiş ülkelere göndererek atıklardan kurtulma yolunu seçmişlerdir. Nükleer atıkların yaydıkları yüksek dozdaki radyoaktif ışınlar, insanlar için hayati tehlike taşır. Bu nedenle nükleer atıkların milyonlarca yıl tüm canlılara ulaşamayacak şekilde saklanması gerekiyor.

10 NÜKLEER SANTRALLER ÇOK GÜVENSİZ TEKNOLOJİLERDİR. Nükleer Santraller çok büyük ve geri dönülmez bir çevre kirliliği, risk ve toplumsal maliyetler yaratmaktadır, Nükleer Santrallerde kazalar engellenememektedir. 26 Nisan1986’da meydana gelen Çernobil Kazası sonucunda Dünyada 25 yılda 160 bin km(kare) toprak kirlenmiştir,bu topraklarda yüzlerce yıl tarım yapılamayacaktır,yaklaşık 100 bin kişi ölmüş,çocuklarda tiroid kanseri % 200 artmış,diğer kanser oranlarında artışlar olmuş,sakat bebek doğum oranları artmış,orada yaşayan insanların genetik yapılarının bozulduğu tespit edilmiş, yaklaşık 9 milyon insan etkilenmiştir.Çernobil Kazası Ukraynaya 352 milyar dolara mal olmuştur.

11 ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ KAZADAN GÜNÜMÜZE KADAR HALA RADYASYON YAYMAYA DEVAM EDİYOR.

12 JAPONYADA MEYDANA GELEN FUKUŞİMA FELAKETİ 11 Mart 2011 de Japonyada meydana gelen 9 şiddetindeki depremden sonra fukuşima nükleer santralinde meydana gelen kaza sonucu Çernobil felaketinde yayılan radyasyonun 6,5 katı atmosfere, tarıma, yerleşim alanlarına ve denize yayılmıştır. Japonya da uzmanlar,Fukuşima nükleer santral kazası sonrası japonyanın topraklarının %10 u nun radyasyonla kirlendiğini ve bu topraklarda binlerce yıl tarım yapılamayacağını,o bölgede yaşayan 300 bin kişinin tahliye edildiğini,ve o bölgede yaşayan ve radyasyona maruz kalan insanların gelecekte % 70 inin kansere yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu,japonyada çalışan 56 nükleer santralinin hepsinin kapatıldığını,Japon ekonomisinin kaza nedeniyle yaklaşık 250 milyar dolar zarar ettiğini Felaketi temizleme işlemlerinin maliyetinin 100 milyar dolar olduğunun tahminen hesaplandığını,ama yalıtım çalışmalarının en az 50 yıl süreceğini,ayrıca Fukuşima nükleer santralini işleten Dünyanın en büyük elektrik şirketlerinden biri olan Tepco şirketinin bu felaket karşısında iflas etme riski ile karşı karşıya kaldığını ve sadece bu kazadan bugüne kadar 27 milyar dolar para kaybettiğini, kaza sonucu oluşan kirlenmenin temizleme maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolarını ödeyemeyeceğini, 100 milyar doları Japon hükümetinin ödemek zorunda olduğunu açıklamışlardır. Fukuşima nükleer santral felaketi sonucu atmosfere ve denize yayılan radyasyon ve ağır metallerin yayılımını 9 Mart 2011 den günümüze kadar hiçbir gelişmiş teknolojinin engelleyemediği ortadadır.Teknoloji sadece bu yayılımın seviyesini bazen azaltabilmektedir.Uzmanlar hergün 500-800 ton radyoaktif sıvının denize boşaltıldığını ve nükleer sızıntının etkilerinin yüzbinlerce yıl devam edeceğini belirtmişlerdir. Nükleer felaketin, kısa ve uzun vadede Japonya’da tarım, balıkçılık ve sanayiyi nasıl etkileyeceği, dünya ekonomisi ve sağlığına nasıl yansıyacağı henüz bilinmemektedir.

13 Fukuşima felaketi, en son teknolojinin kullanıldığı nükleer santraller dahil, bütün nükleer santrallerin güvensiz, insan ve doğa yaşamını tehdit eden, kirli teknolojiler olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.Dünya nükleer santrallerden yayılan radyasyon tehdidi ile karşı karşıyadır

14

15

16 DÜNYA NÜKLEER SANTRALLERDEN VAZGEÇİYOR Çernobil ve en son Japonyada Fukusima nükleer santrallerinde olduğu gibi olası bir kaza yada sızıntı can kaybı ve geniş çevrenin etkilenmesi söz konusuyken; nükleer santrallerin bakım ve güvenlik maliyetleri kuruluş maliyetlerini aşıyorken, Nükleer Santrallerin bilimsel olarak savunabilir bir yanı yoktur. Bu nedenlerden dolayı artık Dünya Nükleer Santrallerden vazgeçmeye başlamıştır. Danimarka,Yunanistan,İrlanda,Lüksemburg,Avusturya ve Portekiz enerji üretimlerinde Nükleer Teknolojiyi kullanmamaktadırlar. Fukusima nükleer santral felaketinden sonra başta Avrupa ülkeleri,ABD ve Çin olmak üzere birçok ülke nükleer santral programlarını gözden geçirmiş ve nükleer santral projelerinin yapımından vazgeçmiştir.Örneğin Almanya da bulunan 17 nükleer santralden 8 i derhal kapatılmış 9 nükleer santralde kademeli olarak 2022 yılına kadar kapatma kararı mevcuttur.Almanya 2050 yılına kadar tüm enerji ihtiyacını yenienebilir enerji kaynaklarından sağlayacak şekilde planlama yapmıştır.Ayrıca İtalya ve İsviçre nükleer santrallerden tamamen vazgeçme kararı vermiştir. Japonya 56 nükleer santralini hemen kapatmıştır. Fransa bu yıl Ekim ayında nükleer santrallerden elde ettiği Elektrik enerjisi üretimini %75 ten % 50 oranına düşürme kararı aldı AMERİKA yeni nükleer santral kurulumuna lisans vermiyor.

17 KENTİMİZDEKİ TEHLİKE Avrupa ülkeleri rahat ve temiz bir dünyada yaşasın diye, bugün kentimizde siyasi ve ekonomik rant adına, yapımı planlanan Akkuyu Nükleer santralinin hem kendisinin ve hemde nükleer atıkların yayacağı Radyasyon un,Akdere ve Çadırlı Çimento Fabrikalarının Baca gazlarından yayılacak ağır metallerin,zehirli gazlarının -Akdere ve Yeşilovacık Termik santralin hem baca gazından linyit kullanımı sonuçu doğaya kükürt dioksit, azot oksitleri, karbon monaksit, karbon dioksit, ozon, hidrokarbonlar gibi ağır metaller, partiküler madde ve kül gibi atıklar bırakılmaktadır hemde Kül depolama alanlarındaki kül yığınlarından çevreye yayacağı radyasyonlu (uranyum,toryum ve radon) maddelerinin,yaratacağı Hergün karayolu ile kömür ve çimento taşımacılığında kullanılacak yüzlerce ağır tonajlı kamyonların yayacağı egsozt gazı nın yaratacağı AĞIR METALLER, ZEHİRLİ GAZLAR,ASİT VE RADYASYON YAĞMURLARI HAVA,SU,TOPRAK VE GIDA KİRLİLİĞİ YARATACAKTIR,BU KİRLİLİK BÖLGEMİZDE YAŞAYAN İNSANLARIN SAĞLIĞINI BOZACAK;TURİZMİ,TARIMI VE HAYVANCILIĞI BİTİRECEK,İŞSİZLİK VE GÖÇÜ ARTIRACAKTIR.

18 SİLİFKE VE MUT SINIRLARINDA GÖKSU NEHRİ ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN HESLER Hidroelektrik santrallerin kurulum amacıda elektrik enerjisi üretmek değildir.Asıl amaç insanlığın binlerce yıl kullandığı bedava suyu halka özelletirmeler aracılığı ile satmaktır. Hidroelektrik santraller kuruldukları bölgenin iklim değişikliklerine neden olmaktadır.Cehennemderesi ve Göksu nehri üzerinde yapılmak istenen hes lerin amacıda suyu satmaktır.Bu yatırımlar bölgelerin ekosistemini ve iklimini değiştirecektir.

19

20

21

22

23 ÜLKEMİZİN ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ 68.238 MW TIR.BU KURULU GÜCÜMÜZÜN ANCAK 40.000 MW ını KULLANIYORUZ.KURULU GÜCÜMÜZÜN YAKLAŞIK 30.000 MW tını ŞU ANDA KULLANMIYORUZ. BU BİLGİLER IŞIGINDA AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNE BAKALIM.

24

25

26 AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NİN KURULUM AMACI 1-Çernobil kazasından sonra nükleer lobilerin işsiz kalmaları sonucunda bizim gibi az gelişmiş ülkelere siyasi baskılar uygulayarak ellerinde kalan eski teknolojilerini satarak rant kazanmak 2-Dünyanın imha edemediği ve güvenli olarak saklayamadığı radyasyonlu nükleer atıkların ülkemizde gömülmesini sağlamak 3-Ülkemizde nükleer silah hammaddesi üretmek. 4.Sözde Elektrik enerjisi üretmek 5.Rusyanın kendi ülkesinde radyasyon sızıntısını denetleyemediği ve çalıştığı sürece sürekli radyasyon yaydığı için halkın iradesinin karşısında duramadığı için kendi ülkesinde kuramadığı nükleer santrallere yakıt temin etmek için YAKIT ÜRETİM FABRİKASI kurmaktır.

27 AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİN ÜLKEMİZE VE BÖLGEMİZE VERECEĞİ ZARARLAR AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ FUKUŞİMA VE ÇERNOBİL KAZALARINA ADAY,ÇÜNKÜ 1976 YILININ GERÇEKLERİYLE ALINMIŞ YER LİSANSI DEPREM BLGESİ DÜNYADA DENENMEMİŞ VE AB DEN LİSANS ALAMAMIŞ BİR TEKNOLOJİSİ AKKUYU AB ÜLKELERİNİN VE RUSYANIN SÜREKLİ RADYASYON YAYAYAN NÜKLEER ATIKLARININ GÖMÜLECEĞİ NÜKLEER ATIK DEPOSU OLACAKTIR.NÜKLEER ATIKLARIN YAYACAĞI RADYASYON NÜKLEER ATIKLAR IN MİKTARI YILDA 100 TON KATI ATIK KATI SIVI VE GAZ KAMU KAYNAKLARIMIZI ZARAR UĞRATACAK DENİZE VERECEĞİ ZARARLAR TARIMA VERECEĞİ ZARARLAR TURİZME VERECEĞİ ZARARLAR BALIKÇILIĞA VERECEĞİ ZARARLAR İNSAN SAĞLIĞINA VERECEĞİ ZARARLAR AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ 4800 MW GÜCÜNDE OLUP ÜLKEMİZİN ENERJİ İHTİYACININ ANCAK %3 ÜNÜ KARŞILAYACAKTIR. AKKUYU TAMAMEN DIŞA BAĞIMLI

28 AKKUYU FUKİŞİMA FELAKETİNE ADAY Jeoloji Mühendisleri ne göre; Mersin’in toprak yapısı Toroslardan inen kum, çakıl, alüvyon ve benzeri malzemelerden oluşuyor. Böylesi yumuşak bir malzemeden oluşan tabakanın depreme dayanıklı olması düşünülemez. Ve Mersinin 1. derce deprem kuşağında olduğunu söylüyor. Bilim insanları Depremsellik bakımından Akkuyu ya yakın Ecemiş fay hattının yanında asıl zararın Akkuyu bölgesine yakın olan 1. Kıbrıs Dalma Batma Kuşağı,2. Ölü Deniz Kırığı,3. Güney Ege Dalma Batma Kuşağı,4. Doğu Anadolu kırıklarının vereceğini,bu fay hatlarının hareketli olduklarını ve tarihte meydana getirdikleri 7.9 büyüklüğünde depremlerin ve tsunamilerin binlerce kişiyi öldürdüklerinin belgelendiğini açıklamıştır. Fukuşima Nükleer santrali deprem merkezine 190 km uzaklıkta olmasına rağmen felaket meydana gelmiştir

29 AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ DÜNYADA DENENMEMİŞ BİR TEKNOLOJİDİR. Akkuyuda kurulması planlanan nükleer santralde uygulanması düşünülen VVER1200 reaktör modelinin dünyada denenmemiş ve AB den lisans alamamış bir teknoloji olduğunu işletmeye alınmayan bir teknolojinin yaratacağı riskler hakkındaki bilgi ve deneyim yetersizlikleri mevcuttur.

30 AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ DENİZİN EKOSİSTEMİNİ BOZACAKTIR. Akkuyuda kurulması planlanan 4800 megavatlık nükleer santralin soğutulması için günde kullanılacak yaklaşık 20 milyar litrelik suyun kullanılması deniz suyunun 2-6 derece ısınmasına neden olacaktır.20 milyar litrelik suyun kullanımı ve deniz suyunun ısınması, Akdeniz kıyılarında deniz ekosisteminde çevresel felaketlere yol açacaktır, bölge atmosferinde ve tarım alanlarında, asit yağmuru,radyasyon ve ağır metal kirliliğinin yanı sıra buharlaşmadan kaynaklanan atık tuz ve minerallerin çevrede neden olacağı zararlar kaçınılmaz olacaktır. deniz ekosistemindeki dengenin bozulması.Denizdeki canlıların neslinin tükenmesine ve denize yayılan radyasyonun balık yoluyla besin zincirine geçmesine neden olacaktır.Bu nedenle balıkçılık zarar görecektir.

31 BÖLGEMİZİN TARIMI ÇOK OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR. Bu kansorejen ağır metaller,zehirli kimyasallar ve radyasyon sadece Akkuyu bölgesini değil,yöredeki rüzgar hızına göre bölgeye yakın diğer yerleşim alanlarınıda etkileyecektir.Bu şartlarda, Nükleer Santralin kurulduğu yerlerde tarım ve hayvancılık bitecektir.Buralarda yetişen çileği,domatesi,narenciyeyi,biberi,salatalığı,muzu, ve Buralarda avlanan balığı kimse tüketmeyecektir.

32 AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ BÖLGEMİZİN TURİZMİNİ ÇOK OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR. Doğu Akdeniz bölgemizde Özellikle Antalya ve Mersinde deniz turizmi yapıldığından, Akkuyuda kaza ve radyasyon sızıntısı olmasa bile,Akkuyu nükleer santralinin yaratacağı Psikolojik korku, yaratacağı çevre kirliliği ve denizin ekosisteminde yapacağı olumsuz etkiler,DENİZ SUYUNA RADYASYON BULAŞMASI, Deniz suyunun ısınmasından kaynaklı üreyecek deniz anaları gibi omurgasız hayvanlar,Doğu Akdeniz’in geniş bir bölümünün nükleer atık ve yakıt taşımacılığında bir geçit olması,Akkuyu nükleer santraliyle ilgili kasıtlı yaratılacak haberlerin (örneğin kaza ve sızıntı olmadan olmuş gibi haberler yaymak ) sonucunda başta Antalya turizmi olmak üzere bölgemizin turizmi çok olumsuz etkilenecektir.Kaza veya sızıntı olması halinde zaten ülkemizin turizmi tamamen bitecektir.

33 Çıkarılan yasa ve yönetmeliklerde de ülkemizin nükleer çöplük yapılması da söz konusudur.Yani Akkuyuya Nükleer Santral kurulmasa bile buraya Rusyanın,ABD nin ve Avrupanın Nükleer Atıkları da gömülebilecektir.

34 NÜKLEER SANTRALLER ÇALIŞTIĞI SÜRECE RADYASYON YAYAR. Nükleer santrallerde sızıntı olmasa bile nükleer santral civarında radyasyon artışı yaşandığı, hava, su, toprak kirliliğine neden olarak canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı da bilinen bir gerçektir. Nükleer Santraller çevresinde yapılan araştırmalarda Nükleer Santraller yakınında çocukluk çağı kanserleri Alman KİKK çalışması sonucuna göre Nükleer santraller yakınındaki çocukluk çağı kanserleriyle ilgili yeni Alman çalışması (KiKK çalışması) konu hakkında bugüne dek yapılan araştırmalar arasında en gelişmiş olandır. Bütün mevcut nükleer santraller çalışmaya dahil edilmiştir ve çalışmanın süresi 24 yıldır (1980-2004). Başlıca Sonuç,mevcut Alman Nükleer Santrallerinin yakın çevresinde (5 Km çapındaki alanda) lösemi hızını 2.2 kat fazla bulunmuştur. Sonuçta lösemi sayısındaki artışa neden olan tek faktörün radyasyona maruz kalmak olduğu ortaya çıkmıştır. Nükleer santrallerin yılda bir milyon kişide 600-1000 ölüme neden olduğu, bunların %80 gibi büyük çoğunluğu santral çalışanları olduğu,

35 AKKUYUDA SON DURUM ÇED RAPORU HALKIN GÖRÜŞÜNE SUNULMUŞ OLUP HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

36 AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ ÜLKEMİZİN ELEKTRİK İHTİYACININ ANCAK % 3 ÜNÜ KARŞILAYACAKTIR.BU NEDENLE BU KADAR BÜYÜK BİR RİSKİ ÜLKE OLARAK ALAMAYIZ.

37

38 Ülkemizin hiç ihtiyacı olmayan nükleer santral teknoloji dayatmalarına, Ülkemizin “Nükleer Çöplük” olmasına, Nükleer silahlanmaya, Dünyada işsiz kalan “nükleer lobilerin” kar hırsları yüzünden, çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına, Bilimsel olmayan, tamamen siyasal tercihlere dayalı “ Nükleer Santral Kurma” kararına, KARŞI DURMAK gerekiyor. Barışın, yaşam hakkının,çocuklarımızın geleceğinin korunmasını savunmak ve Ülkemizin geleceğini, sağlığını ve bağımsızlığını tehlikeye sokacak olan NÜKLEER SANTRALLERİN KURULMAMASI için herkesin mücadele etmesi gerekmektedir.

39


"TÜRKİYE AB NİN VE ABD NİN SANAYİİ ÇÖPLÜĞÜ NE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR. Ülkemiz son yıllarda, giderek artan ve toplumsal maliyetler göz ardı edilerek plansız ve kontrolsüz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları