Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür."— Sunum transkripti:

1 ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

2 2 Şiddet Türleri  Fiziksel şiddet  Duygusal şiddet  Sözel şiddet  Cinsel şiddet  Ekonomik şiddet

3 3 Fiziksel şiddet: Tokat atarak, çimdikleyerek, elle, kemerle, sopayla dövmenin sonunda bedenin cezaya uğraması anlamına gelir.

4 4 Duygusal şiddet: Reddetme, aşağılama, yoksun bırakma, yıldırma, umursamama, davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma.

5 5 Sözel Şiddet: Sözel Şiddet: Laf atma, aşağılama, söylenti yayma, saldırgan ifadeler kullanma, tehdit etme, ad takma, eşya ve giysilerle alay etme

6 6 Cinsel Şiddet: Çocuğun, bir erişkininin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Ekonomik Şiddet: Evsizlik, işsizlik, ekonomik yönden mahrum bırakma

7 7 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR BİYOLOJİK NEDENLER  Testosteron (Erkeklik Hormonu)  Şizofreni, paranoid bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklar  Antisosyal veya narsistik kişilik bozuklukları  Dürtü kontrol bozuklukları  Alkol ve madde kullanımı

8 8 PSİKOLOJİK NEDENLER  Sevgi, ilgi eksikliği, ihmal  Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma  Fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan istismar edilme  Yanlış ya da yetersiz gözetim ve yönlendirme  Yaşanan hayal kırıklıkları  Dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları  Aşırı alınganlık  Öz güven eksikliği

9 9 SOSYAL NEDENLER  Olumsuz rol modelleri  Düzensiz ve tutarsız aile ortamı  Suç geçmişi olan aile üyeleri, akrabalar  Sınırlandırıcı, baskıcı ve yargılayıcı aile ortamları  Sosyal uyumsuzluk  Medyanın olumsuz etkisi

10 10  Şiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları  Ekonomik sıkıntılar  Sosyal ve toplumsal düzensizlikler  Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar  Olumsuz okul ortamı

11 11  Uyuşturuculara ve ateşli silahlara ulaşım kolaylığı  Şiddetin özellikle erkekler için toplum tarafından normalize edilmesi  Akran baskısı  Olumsuz arkadaş grupları

12 12 TV- MEDYA ve İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Araştırmalar, televizyonun tek başına şiddete yöneltmediğini, ancak özendirdiğini ve arttırdığını göstermiştir. Şiddet, haberlerden, filmlere, dizilerden çizgi filmlere dek her yerde her an hayatın bir parçası olarak sunulmaktadır. Araştırmalar, televizyonun tek başına şiddete yöneltmediğini, ancak özendirdiğini ve arttırdığını göstermiştir. Şiddet, haberlerden, filmlere, dizilerden çizgi filmlere dek her yerde her an hayatın bir parçası olarak sunulmaktadır.

13 13  Televizyonda yer alan şiddet nedeniyle bireyler şiddete ve acıya duyarsız hale gelmektedir.  Şiddeti sorunların çözümü için bir yol olarak kabul etmeye başlamaktadır.  Televizyonda gördükleri şiddeti taklit etmektedir.

14 14  Televizyonda gördükleri kahraman veya kurban karakterleriyle özdeşleşmektedir.  Empati yapma becerileri azalmaktadır.  Çocuklar; oyun oynarken zarar verici davranışlarda bulunabilmekte, oyunun kurallarına uymakta zorlanabilmektedir.

15 15 Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir: 1-Anne- baba çocuğun psikolojik gereksinimlerini yerine getiremez ve çocukta nefret öfke duygularını uyandırırsa çocuk şiddete yönelebilir. 2-Çocuklar şiddete baş vuran ana babalarını ve örnek aldıkları kişileri taklit ederek şiddeti öğrenir.

16 16 3-Ana baba çocuklarının gösterdiği şiddet hareketlerine (başka çocukları dövmeleri gibi) karşı çıkmadıkları sürece çocuk şiddete yönelir. 4-Çocuklar olağan şiddet duygularını boşaltacak olanaklar bulamadığı takdirde şiddet hareketlerine sapabilir.

17 17 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Şiddet, insana insan olduğunu unutturan, kendisinin bile anlayamadığı karmaşık duygular hissettiren bir durumdur Şiddet, insana insan olduğunu unutturan, kendisinin bile anlayamadığı karmaşık duygular hissettiren bir durumdur

18 18 Hem şiddete doğrudan maruz kalan, hem de annesinin, babasının veya kardeşlerinin sık sık küçük düşürüldüğüne, tehdit edildiğine ya da dayak yediğine şahit olan çocuklar şiddetten olumsuz etkileniyor. Her iki durumda da çocuğun kendine saygısı, büyüklere duyduğu güven duygusu ve yaşam sevinci yara alıyor. Hem şiddete doğrudan maruz kalan, hem de annesinin, babasının veya kardeşlerinin sık sık küçük düşürüldüğüne, tehdit edildiğine ya da dayak yediğine şahit olan çocuklar şiddetten olumsuz etkileniyor. Her iki durumda da çocuğun kendine saygısı, büyüklere duyduğu güven duygusu ve yaşam sevinci yara alıyor.

19 19  Çocuklar yaşanan şiddet ve şiddeti durduramamak ile ilgili suçluluk duygusu,  Yetişkinlere karşı duygularında karışıklık (sevgi ve nefreti aynı anda hissetme),  Terk edilmekten korkma,  Duygularını ifade etmekten korkma,

20 20  Yaralanmaktan korkma,  Yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeni ile kızgınlık duyma,  Depresyon (aşırı mutsuzluk),  Çaresiz ve güçsüz hissetme,  duygusal değişimler yaşıyorlar.

21 21 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ  Kendi telaşınızı, kaygınızı çocuğunuza bulaştırmayın. Zor durumda sakin olabilmek mesajı, zor bir durumda kaldıkları zaman ne yapmaları gerektiği konusunda verilebilecek en güzel derslerden biridir.  Kriz veya problemli bir durumla karşılaştığınızda mümkün olduğunca her gün yaptığınız şeyleri yapmaya devam edin, böylece çocuğunuz da kendini bu stresli ve belirsiz durumda daha rahat hissedecektir.

22 22  Televizyonunuzu kapatın. Şiddet içeren şeyler görmekten haberleri izlemekten kaçının. RTÜK’ün belirlediği sınırlamalar sizin için yeterli olmayabilir. Bu konuda kendi kriterlerinizi siz belirleyin.  Cep telefonu sayesinde “çocuğumu izliyorum ondan haberdarım” hatasına düşmeyin. Bu aletler sizin yerinizi alamaz ve çocuğunuzun kiminle nerde vakit geçirdiğini size söyleyemez.

23 23  Çocuğunuzun davranışlarını gözleyin. Kabus görüyor mu, okulla ilgili problemi var mı, arkadaşlarıyla problemi var mı, yeme ve iştahlarında bir değişiklik var mı, sürekli karın ağrılarından şikayetçi mi, odada yalnız kalmaktan aşırı derece de korkuyor mu gibi sinyal ve işaretlere karşı duyarlı olun.

24 24  Çocukluk döneminde şiddet eğilimlerimizi öncelikle fark etmeyi ve sonrasında kontrol etmeyi (Kavga edip barışmayı, kötü şeyler söylemek içimizden geldiğinde bir süreliğine de olsa kendimizi tutmayı, sakinleşebilmeyi) öğrenmemiz gerekiyor.

25 25 Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz? 1. Öfkenin doğal bir duygu olduğunu düşünün. 2. Kızgınlığın altında yatan üzüntü ve korkularınızla yüzleşin, tanımaya çalışın. 3. Empatik anlayışı geliştirin. 4. En çok öfkelendiğiniz şeyler ve öfkeye verdiğiniz tepkiler konusunda bilinçlenin. 5. Dinlemek ve iyi iletişim kurmak, öfkeyi azaltmak için şarttır. 6. Öfkelenmenize neden olan olumsuz inanışlarınızı değiştirmek için uğraş verin. 7. Gevşemeye yönelik çalışmalar yapın. 8. İyi bir espri anlayışı bin bir sıkıntıyı yener

26 26 ÖFKEYLE BAŞA ÇIKMADA ETKİLİ YOLLAR  Nefes egzersizi  Kas gevşetme egzersizi  Spor yapmak  Problem çözme becerisinin öğrenilmesi  Resim, Müzik, Satranç … Etkinlikleri

27 27 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ  Pek çok sorun kişinin kendisini ifade edememesinden kaynaklanır.Bunu önlemek için; - etkili dinleme, - etkili dinleme, - empatik anlayış, - empatik anlayış, - etkili konuşma becerilerini geliştirmek gerekir. - etkili konuşma becerilerini geliştirmek gerekir.

28 28 ETKİN DİNLEME  Çocuğunuza bırakabileceğiniz en büyük miras ona dinlemeyi öğretmektir.  Dinlemede beden dili, konuşulanların anlaşıldığını geri iletme, duygunun anlaşıldığını uygun zaman ve yerde gösterme önemli becerilerdir.  Dinlenilmek herkese iyi gelir. Aile bireyleri önemsendiklerini hissederler, kendilerine ve ailelerine güvenleri artar.  Dinlemek ilişkide yakınlaşmayı sağlar.

29 29 İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN;  Konuyu değiştirmemek,  Anlatan kişiye sizin onu dinlediğinizi belirtmek için zaman zaman onun söylediklerini özetleyerek ona iletmek,  Anlatan kişiye sözlerini tamamladığında hissettiği duyguları ona iletmek,  Kişinin içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışmak, empati kurmaya çalışmak gerekir.

30 30 ÇATIŞMA ÇÖZME BASAMAKLARI Sorunun Tanımlanması Çözüm Önerileri Oluşturulması Değerlendirme Soruna En Uygun Çözümün Seçilmesi Karar Verme Takip Etme

31 31 1. TANIMLAMA Bu basamağın en temel amacı tarafların ihtiyaçlarının net olarak ortaya koymasıdır. Bu basamağın en temel amacı tarafların ihtiyaçlarının net olarak ortaya koymasıdır. Bu nedenle öncellikle ben dilini kullanmak önemlidir. Bu nedenle öncellikle ben dilini kullanmak önemlidir. Etkin dinleme yöntemini kullanarak karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını da belirlemesine yardımcı olun. Etkin dinleme yöntemini kullanarak karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını da belirlemesine yardımcı olun.

32 32 2. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ OLUŞTURMA Karşılıklı ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerinin üretildiği basamaktır. Karşılıklı ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerinin üretildiği basamaktır. İki taraf da kabul edilebilir seçenekler sunar. İki taraf da kabul edilebilir seçenekler sunar. Bu seçenekleri iki tarafın da öncelikle kendi başına oluşturması önemlidir. Bu seçenekleri iki tarafın da öncelikle kendi başına oluşturması önemlidir.

33 33 3. DEĞERLENDİRME Bu basamakta taraflar dürüst olmalı ve kendilerine uymayan çözümleri söylemelidir Bu basamakta taraflar dürüst olmalı ve kendilerine uymayan çözümleri söylemelidir "Ben bununla mutlu olmam." veya "Şu bana adil değilmiş gibi geliyor." gibi. "Ben bununla mutlu olmam." veya "Şu bana adil değilmiş gibi geliyor." gibi. Genel olarak elenen çözümlerden sonra 1- 2 tane çözüm önerisi kalır. Genel olarak elenen çözümlerden sonra 1- 2 tane çözüm önerisi kalır.

34 34 4. UYGUN ÇÖZÜMÜ SEÇME Tüm basamaklar izlendikten sonra en iyi çözüm önerisi zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Tüm basamaklar izlendikten sonra en iyi çözüm önerisi zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Buradaki önemli nokta tarafların bu çözüme ikna olmuş olmaları ve çözümün karşılıklı ihtiyaçları en iyi karşılayan çözüm olmasıdır. Buradaki önemli nokta tarafların bu çözüme ikna olmuş olmaları ve çözümün karşılıklı ihtiyaçları en iyi karşılayan çözüm olmasıdır.

35 35 5. KARAR VERME Anlaşmaya varılan kararın nasıl uygulanacağına bu basamakta karar verilir. Anlaşmaya varılan kararın nasıl uygulanacağına bu basamakta karar verilir. "Ne zaman başlıyoruz?", "Kim neyi yapacak?" "Ne zaman başlıyoruz?", "Kim neyi yapacak?" Uygulamada çıkabilecek sorunları önceden düşünmekte ve önlem almakta fayda var. Böylece birlikte bulduğunuz çözümün başarısızlığa uğrama şansı çok azalır. Uygulamada çıkabilecek sorunları önceden düşünmekte ve önlem almakta fayda var. Böylece birlikte bulduğunuz çözümün başarısızlığa uğrama şansı çok azalır.

36 36 6. TAKİP ETME Sorunun uygulanmasının alacağı zaman da düşünülerek bir hafta, iki hafta veya belki de bir ay sonrası için bir tarih belirlenir. Sorunun uygulanmasının alacağı zaman da düşünülerek bir hafta, iki hafta veya belki de bir ay sonrası için bir tarih belirlenir. “Sorun çözülmüş mü? Taraflar çözümden memnun mu?” soruları tartışılır. “Sorun çözülmüş mü? Taraflar çözümden memnun mu?” soruları tartışılır.

37 TEŞEKKÜR EDERİZ 37


"ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları