Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AC İ L DURUM PLANLARI. Afet canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı, doğal ve beşeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AC İ L DURUM PLANLARI. Afet canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı, doğal ve beşeri."— Sunum transkripti:

1 AC İ L DURUM PLANLARI

2 Afet canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı, doğal ve beşeri olaylardır. Afet çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım veya kıran şeklinde de ifade edilmektedir. 2 AFETLERİN ETKİLERİ Doğrudan etkiler Dolaylı etkiler İkincil etkiler

3 DOĞRUDAN ETKİLER Can kaybı Yaralanma Alt yapı hasarları Mal kayıpları Hayvan ve tarım ürünleri kayıpları Kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar Kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalışmaları giderleri Tedavi, beslenme ve giyinme giderleri 3

4 DOLAYLI ETKİLER İşyerlerinin geçici veya sürekli kapanmaları nedeniyle uğranılan üretim kayıpları Sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle uğranılan hizmet kayıpları Üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki kısa veya uzun süreli işletme kayıpları nedeniyle uğranılan gelir kayıpları Üretim ve hizmet yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışları vb. 4

5 İKİNCİL ETKİLER Üretim veya arz kayıpları sonucu oluşan pazar kayıpları Tüm kaynakların afet bölgesine yoğunlaştırılmasının neden olabileceği aşırı talep ve fiyat artışları Parasal kaynakların azalması ve ödemeler dengesinin bozulması 5

6 ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, “beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durumlar” olarak ifade edilmektedir. 6

7 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen yangınlar Kazalar: Sanayide meydana gelen kazalar, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları Bomba ihbarları 7

8 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ Yangın, Zararlı madde olayları Su baskını ve sel Fırtına Kasırga Deprem Komünikasyon hataları Önemli miktarda müşteri veya tedarikçilerin kaybı Patlama 8

9 ACİL DURUM YÖNETİMİNİN SAFHALARI 9

10  Önleme  Ön Hazırlık  Duruma müdahale  Düzeltme ve onarma İdeal bir dünyada biz sadece ilk iki safhayla ilgilenmek isteriz. Fakat gerçekte diğer safhalarla da ilgilenilmek zorunda kalınır. 10

11 Önleme/Azaltma Faaliyetleri Önleme programları acil bir durumun etkilerini azaltmak veya önlemek için tasarlanır. Evler su havzalarından uzaklara yapılarak su taşmalarından korunur Mühendislik çalışmaları ile köprüler ve yollar depremlere dayanıklı yapılmalıdır Çeşitli doğal afetlerden mülkleri korumak için etkin bina yönetmelikleri oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak Toprak kullanım politikaları geliştirmek Yeni binalarda yanmayı geciktirici malzemeler kullanmak 11

12 Ön Hazırlık Safhasının Temel Elemanları Acil durum eylem planları geliştirmek Planın içine uygulamalı pratikler yerleştirmek Toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi 12 Planlama, acil durum aksiyon planı içeren bir iş güvenliği ve sağlığı programının çok önemli bir bileşenidir. Planlama önleme ve ön hazırlıktır.

13 DURUMA MÜDAHALE Müdahale programları, acil durumlar veya felaketler meydana geldiğinde, acil durumlarla mücadele etmek için tasarlanırlar ve acil durum planlarının uygulanmaları, acil operasyon merkezlerinin aktif hale getirilmesi, kaynakların mobilizasyonunu, ikaz ve yönlendirmelerin yayınlanması, tıbbi ve sosyal hizmet yardımlarının tedariği gibi tedbirleri içermektedir. 13 Müdahaleprogramı, kanunlar çerçevesinde acil durumun deklarasyonunu da kapsar.

14 DÜZELTME ve ONARMA Düzeltme ve onarma programları, çevreyi ve toplumu acil durum öncesi şartlarına yeniden döndürmek için yapılandırmaya yardım etmek için tasarlanırlar. Düzeltme ve onarma programları, fiziksel düzeltme ve yeniden inşaa, ekonomik etki çalışmaları, danışmanlık, finansal destek programları, geçici yerleşim, sağlık ve güvenlik bilgisi gibi tedbirleri de içermektedir. 14

15 ACİL DURUM YÖNETİMİ 15

16 ACİL DURUM YÖNETİMİ Acil durum yönetimi dört ana başlık altında toplanabilir: Planlama prosesindeki 4 adım Acil durum yönetiminde göz önüne alınan faktörler Tehlike ve risk hakkında spesifik bilgi Bilgi kaynakları 16

17 Planlama Prosesindeki Dört Adım Adım 1:Bir planlama takımının kurulması Adım 2:Tehlikelerin, imkan ve kabiliyetlerin analizi Adım 3:Bir acil durum eylem planının geliştirilmesi Adım 4:Acil durum eylem planının hayata geçirilmesi 17

18 Mevcut Durum Analizi a)İçsel planların ve politikaların gözden geçirilmesi b)Dış gruplar ile buluşma c)Kanunların ve yönetmeliklerin tanımlanması d)Kritik ürün, hizmet ve operasyonların tanımlanması e)İçsel kaynakların ve kabiliyetlerin tanımlanması f)Dış kaynakların tanımlanması g)Sigorta yaptırmayı gözden geçirme 18

19 a) İçsel Planların ve Politikaların Gözden Geçirilmesi Tahliye planı Yangından korunma planı İş güvenliği ve sağlığı programı Çevre politikaları Güvenlik prosedürleri Sigorta programı Finans ve satın alma prosedürleri Tesis kapama politikası Çalışanlar için el kitabı Tehlikeli maddeler için plan Proseslerin emniyet değerlendirmesi Risk yönetim planları Sermaye geliştirme programları 19 Yapılması gerekli olan dokümanlar şunlardır:

20 b) Dış gruplar ile bulaşma Sivil acil durum yönetim ofisleri Yerel yönetim ofisleri Yerel acil durum planlama komisyonu İtfaiye merkezi Polis departmanı Acil durum tıbbi müdahale organizasyonları Kızılay Devlet Meteoroloji Kurumu Bayındırlık hizmetleri Telefon şirketleri Türkiye elektrik kurumu Komşu iş yerleri 20 Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve kamu hizmetleri ile bir araya gelme.

21 Hasar Görebilirlik Analizi a)Potansiyel acil durumların listelenmesi b)Olasılık tahmini c)Potansiyel insan etkisinin değerlendirilmesi d)Potansiyel mal ve mülk etkisinin değerlendirilmesi e)Potansiyel iş etkisinin değerlendirilmesi f)İçsel ve dışsal kaynakların değerlendirilmesi g)Toplam skorun belirlenmesi 21

22 Hasar Görebilirlik Analizi Tablosu Acil Durum Tipi Olasılıkİnsan Etkisi Mal olan Etkisi İş olan Etkisi İçsel Kaynaklar Dış Kaynaklar Toplam Skor Ysk Dşk 5 1 Yüksek Etki Düşük Etki 5 1 Zayıf Kaynak Güçlü Kaynak 5 1 22

23 İKM-02 4-Acil Durumlarda Risk Analizleri Nasıl Yürütülmektedir? Risk Tespiti yapılacak Alan : Kısım Yöneticileri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyesi İş Yeri Hekimi ile birlikte gezilerek riskler tesbit edilmektedir. Proje’de ve kendisine bağlı diğer merkezi birimlerin denetimi bu kapsama girmektedir. Risklerin kayıt altına alınması. Sorumlunun belirlenmesi Çözüm önerileri. Risklerin takibi. Risklerin takip edilmesinin temini. (Sürekli takip çok önemli...)

24 İKM-08 Acil Durum İletişim Rehberi ADI SOYADIBÖLÜMÜBUL.TİMEV ADRESİSEMTTEL 1GÖKHAN KÖKSELPRESHANESİVİL S.EYÜPSULTAN CAD. EKŞİK CAMİ SOK. NO:1SAMANDIRA 0 216.311.49.54 0 535 742 82 85 2 SÜLEYMAN VAROLEND.DEPOSİVİL S.YUKARI ERİKLİ PINAR MAH VEYSEL KARANİ MAH. FİDE SOK NO 64SAMANDIRA0216.398.64.21 3 RIDVAN ÖNDERÜRÜN D.SİVİL SFATİH BULVARI ZİYA ÜLHAK CAD. ÖNDER AP. NO 10 D2SULTANBEYLİ0216.419.15.73 4FATİH ÇAVDARGÜVENLİKSİVİL S.BATTALGAZİ MAH.KEKLİKSOK. NO 10/3SULTANBEYLİ0216.592 17 69 5PINAR OĞUZGÜVENLİKİLK.YARDKIZILAY BULVARI YEŞİLKÖŞK SOK.DOĞRU YOL APT.NO:3 D:1KARTAL0216.387.51.83 6 TACETTİN İNCEDEREİ.K.MSİVİL S ABDURAHMAN GAZİ MAH KARAMANOĞLU CAD. MURŞİT SOK NO 14SAMANDIRA0216.311.23.21 7CEMİL ELMASİ.K.MSİVİL SYAVUZ SELİM MAH.ŞALGAMLI CAD. NO 189SULTANBEYLİ0216.497.16.11 8OLCAY UZUNERİ.K.MSİVİL S.GÜMÜŞPINAR MAH. VİŞNELİ SOĞANLIKKARTAL0216.309.61.92 9 ERCAN BİLENMONTAJSİVİL S.YAVUZ SELİM MAH.SERAPCAD.KINALI SOK.NO 2SULTANBEYLİ0216.497.10.71 10MAHİR BAYPRESHANESİVİL SHAMİDİYE MAH. EYYÜBİ CAD.YAŞAR DOĞU SOK NO 22SULTANBEYLİ0216.487.02.77 11HASAN ÜNALEND.DEPOYANGINADİL MAH.VAHDET CAD.VAHDET CAD. MÜRŞİT SOK.NO:5SULTANBEYLİ0216-592-62-45 12FİKRET ÖZTEKİNPRESHANEYANGINOSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD.SAMANDIRA0216 561 12 06 13FATİH YILMAZPRESHANEYANGINBATTALGAZİ MAH. SELÇUKHAN CAD.SIDDIK SOK.NO:12SULTANBEYLİ0 542 566 29 32 14YAVUZ ÇİMENPRESHANEYANGINVEYSEL KARANİ MAH.YAVUZSELİM CAD.NO:19SAMANDIRA0216-419-66-90 15 YILMAZ KÖSEOĞLUPRESHANEYANGINBATTALGAZİ MAH.YILDIRIM CAD ÇİLEKEŞ SOK.NO:10SULTANBEYLİ0216-592-27-37 16HALİL SEVİNÇÜRÜN D.YANGIN ABDURRAHMAN GAZİ MAH.FATİH BULVARI SANCAK ÇIKMAZI NO:14SULTANBEYLİ0216-398-47-17  Acil Durum Kurulu üyelerine verilmiştir.  Dahili, Telefonlar, Cep Telefonları ve Ev Telefonları yer almaktadır.  Diğer Yüzünde de Dış Destek numaraları mevcuttur.  Ayrıca Profesyonel Kurtarma Görevlileri için de hazırlanmıştır.

25 5.-ACİL DURUM KAÇIŞ SİSTEMLERİ Acil Durum Aydınlatma Sistemleri Acil Anons Sistemleri Acil Çıkış Kapıları

26 ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ Acil Tahliyenin gece olması durumunda veya karanlık kalan bölgelerde; 1.Acil çıkış kapı yollarını 2.Genel mekanları aydınlatan iki sistemden oluşur.

27 ACİL ANONS SİSTEMİ Acil durumda çalışanların doğru yönlendirilmesini sağlamak amacıyla fabrikanın tüm noktalarından duyulabilecek anonsun yapılmasını sağlar.

28 ACİL ÇIKIŞ KAPILARI Acil çıkışlarda kullanılması gereken kapılardır. Sadece içeriden açılır. Bu kapılar sadece acil çıkış durumlarında kullanılmalıdır, kesinlikle günlük kullanımlar için değildir.

29 Acil Çıkış Yönlendirme Tabelaları Acil Durumlarda çıkış yönlerini gösteren ışıklı tabelalardır.

30 6-ACİL TAHLİYE PLANLARI Ana noktalarda tüm tesisi içeren tahliye planları bulunmaktadır. Tüm birimlerde, kendi bölümleriyle ilgili tahliye planları mevcuttur. Acil tahliye ekipleri oluşturulmalıdır. Acil tahliye gerektiğinde bu planlara göre panik yapmadan, seri bir şekilde “T” toplanma noktasına gidilmelidir.

31 Acil Durum Organizasyonu Acil Durum Koordinatörü Söndürme Ekibi İlk Yardım Ekibi Koruma Ekibi Kurtarma Ekibi Haberleşme Ekibi Tahliye Ekibi Teknik Kontrol Ekibi Acil Durum Koord. Yrd.

32 ACİL DURUM YÖNETİM KURULU/KRİZ MASASI Genel Müdür başkanlığında “Acil Durum Yöneticisi”, “Etkilenen Alan Yöneticisi”, “Kalite Yöneticisi”, “İnsan Kaynakları Birim Yöneticisinden” oluşur. Acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı yerlerinden birinde toplanır. Toplantı yeri; Toplantı odası

33 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” Madde 9 – İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. b) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir. 7-İlgili Mevzuat

34 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8- İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir: a) İşveren; 1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır. 2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla Mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir. 34

35 c) İşveren; 1) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir. 2) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar. 3) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, işçilerden çalışmaya devam etmelerini istemeyecektir. d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir. e) İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır. İşçiler, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu hareketlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler. 35


"AC İ L DURUM PLANLARI. Afet canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı, doğal ve beşeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları