Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN G İ R İŞİ MC İ L İĞİ. Kadın giri ş imci kimdir?  Evinin dışında kendi iş yeri olan,  Bu iş yerinde tek başına çalışan ya da otaklık kuran,  Herhangi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN G İ R İŞİ MC İ L İĞİ. Kadın giri ş imci kimdir?  Evinin dışında kendi iş yeri olan,  Bu iş yerinde tek başına çalışan ya da otaklık kuran,  Herhangi."— Sunum transkripti:

1 KADIN G İ R İŞİ MC İ L İĞİ

2 Kadın giri ş imci kimdir?  Evinin dışında kendi iş yeri olan,  Bu iş yerinde tek başına çalışan ya da otaklık kuran,  Herhangi bir ürün veya hizmetin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten,  İş ile ilgili konularda kendi adına ilişkiler kuran,  İşyerinin; örgütlenmesi, yönetilmesi, kapatılması, işerin planlanması vb. konularda kendisi karar veren,  Elde ettiği kazancın yatırım alanları üzerinde söz sahibi olan kadınlara; kadın girişimci denir.

3 KADIN G İ R İŞİ MC İ TÜRLER İ Geleneksel olarak belirlenmiş cinsiyet rollerini benimseme derken kadınların erkeklere olan bağlılıklarını ne ölçüde benimsedikleri kastedilmektedir. Bazı kadınlar bağımlılığı ‘normal veya doğal’ olarak görmelerine karşın diğerleri bundan rahatsızlık duyarlar. Robert GOFFEE ve Richard SCASE, İngiltere’de kadın girişimcilerden oluşan bir grup üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda bu iki faktöre dayalı olarak dört kadın girişimci tipi tanımlamışlardır. Bunlar: 1.Geleneksel Kadın Girişimci Tipi 2.Evcimen Kadın Girişimci Tipi 3.Yenilikçi Kadın Girişimci Tipi 4.Feminist Kadın Girişimci Tipi

4 Geleneksel Kadın Giri ş imci Tipi  Hem girişimcilik ideallerini hem de geleneksel cinsiyet rollerini üstlenirler.  İş-aile görevlerini dengelemeye önem verirler.  İşini fazla büyütmeyi düşünmezler.  Çoğunluğu evlidir ve öncelikli amaçları aile gelirine katkı yapmaktır.  Onları hareket geçiren kişisel özgürlükten çok para kazanma gereğidir.  Geleneksel kadın girişimciler çoğunlukla; konuk evi, restorant, kuaför salonu vb. yerlere sahip olmaktadırlar.

5 EVC İ MEN Kadın Giri ş imci Tipi  Girişimciliği yan işmiş gibi görürler.  Genellikle uzun vadeli ve küçük işler yaparlar.  Çoğunluğu işlerini, eş ve annelikten sonra ki ikinci iş olarak görürler.  Girişimciliğin kazandırdığı özerklik aile sınırlarının belirlediği ölçüdedir.  Evcimen kadın girişimciler çoğunlukla; terzilik, iç dekorasyon, el sanatları vb. beceri ve yeteneklerini sergileme olanağı tanıyan yerlere sahip olmaktadırlar.

6 MERAKSIZ E Ğİ T İ M, A Ş KSIZ ME Ş KE BENZER; NE TADI OLUR NE DE TUZU

7 YEN İ L İ KÇ İ Kadın Giri ş imci Tipi  Girişimcilik ideallerini cinsiyet rollerinin üstünde tutar.  İşletmesini büyütmek öncelikli hedefleri arasındadır.  Onlar için işteki başarı her şeyden önce gelir.  İyi bir eğitim görmüşlerdir.  Girişimciliği kişisel başarıyı kazanmada bir araç olarak görürler.  Yenilikçi kadın girişimci daha çok savaş sonrasında büyüyen veya yüksek okul mezunu kadınların istihdam edildiği alanlarda, pazar araştırmaları, reklam, halkla ilişkiler ve basın işlerinde çalışmaktadırlar.

8 FEM İ N İ ST Kadın Giri ş imci Tipi  Kadınların ikinci plana itilmelerini önlemeye çalışırlar.  Girişimciliği de bu amaca hizmet eden bir araç olarak görürler.  Bu tip kadın girişimcilerin çoğu varlıklıdır.  İşletmelerini hem ekonomik hem de sosyal bir birim olarak yönetirler.  Kendi iş faaliyetlerini diğer kadınlara hizmet veren kolektif bir mücadelenin bir parçası olarak görürler.  Bu kategoride ki girişimciler ; kadın hareketleriyle ilişkili, basın, yayın, perakende, satış, eğitim ve küçük ölçekli imalat gibi alanlarda çalışmaktadırlar.

9 KADINLARI G İ R İŞİ MC İ L İĞ E YÖNELTEN NEDENLER  Ülkenin ekonomik koşullarından kaynaklanan işsizlik sorunları  Kadınlara uygun olmayan iş koşulları  Bağımsızlık isteği  Kendi işinin patronu olma isteği  Aile ve iş sorumluluğu arasındaki dengeyi kurma isteği  Kendine ait olan bir iş fikrini ya da hayalini gerçekleştirme isteği  Aileden miras kalan bir işletmenin olması  Ailede bir kişinin çalışmasıyla geçinmenin zor olması  Daha iyi yaşam sürme isteği vb..

10 KADIN G İ R İŞİ MC İ LER İ N SORUNLARI Mikro Sorunlar: 1.Özgüven eksikliği 2.Ticari ve Yönetsel Deneyim Eksikliği 3.Rol Çatışması 4.Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık 5.Eğitim Düzeyinin Düşük Olması

11 Makro Sorunlar: 1.Beceri ve Mesleki Eğitim 2.Mesleki Örgütlenme 3.Finansman Bulma Güçlüğü 4.Toplumun Geleneksel İnanç ve Baskısı 5.Cam Tavan Engeli 6.Girişimcilikte Rol Modellerin Eksik Olması

12 TÜRK İ YE’DE KADIN G İ R İŞİ MC İ L İĞİ  Türkiye’de çalışan kadın sayısının artmasına rağmen, kadınların girişimcilik oranlarının hala düşük olduğu görülmektedir.  Ülkemizde ki girişimcilerin %68.66’sı erkek iken, yalnızca %31.34’ü kadın girişimcidir.  Türkiye’de kadınların ekonomik faaliyetlere katılımlarının sınırlı olması genellikle; aile içindeki rol, bu role bağlı tercihler ve aile içindeki ataerkil ilişkilerle açıklanmaya çalışılmıştır.  Fakat kadın girişimcilerin asıl başarısızlık korkusu yüzünden yeni bir iş kurmaktan çekindikleri çıkan sonuçlar arasındadır.  Türkiye’deki girişimcilerin üçte ikisinin yüksek gelir grubundan olduğu görülmektedir.  Bu noktada bankacılık ve borç veren kuruluşların sistemini buna göre düzenlemeleri gerekmektedir.

13 Kadın giri ş imci örnekleri Bugünkü medeniyetimizin her bir tuğlası, kullandığımız her bir teknoloji attığımız her bir adım meraklı, vizyoner ve maceraperest bir girişimcinin öyküsüne dayanıyor…

14 ARZU KAPROL (38) ARZU KAPROL MARKASININ YARATICISI Kendini yetersiz gören insan tereddüt içinde beklerken, girişimci insan hata yapmaktan korkmadığından daha üstün hale gelir (Henry C. Link).

15  Mimar Sinan Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü okudu.  1995 yılında, Beymen Academia Yeni Yetenekler Yarışması’na katıldı ve 1. oldu.  5.000 dolarlık ödül kazandı.  Kazandığı bu parayla kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünüp Nişantaşı’nda kendi ofisini açtı.  Ofisini açmasının ardından ünlü moda haftalarına davet edildi. Ünlü modacıların tasarımlarının yer aldığı mağazalarda ürünleri satıldı. Dahası perakende işine giren ilk Türk tasarımcı ünvanını aldı.  Arzu Kaprol 8 yıldır Altınyıldız bünyesindeki Network markasının bayan koleksiyonunu tasarlıyor. Ayrıca çeşitli kurumlara da özel kıyafetler yapıyor.  2009 yılını 4.5 milyon dolarlık satışla kapatmış  2010’da hedefi %100 büyüyerek, satışlarını 9 milyon dolara çıkarmak. Yurt dışında ürünlerinin satıldığı mağaza sayısını ise 12’den 24’e yükseltmek.

16 Hande çayda ş ı (35) Bebeshop’un kurucusu Hata değil, çare bulun (Henry Ford).

17  Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü okudu.  2004 yılında anne oldu.  Sağlıklı, kaliteli, işlevsel pek çok anne-çocuk ürünü satın almak istedi fakat istediği ürünleri Türkiye’de bulmakta zorlandı. Bu yüzden internetin başına geçip hepsini sipariş vermeye başladı.  Daha sonra ‘Neden internette bebek ürünleri satmayayım ki?’ diye düşündü.  2005 yılında Bebeshop’u kurdu ve satışlara başladı. İşler beklediğinden hızlı gelişti.  Ürünlere sadece ticari değil bir anne bakışıyla yaklaşmanın da bunda etkisi olduğunu, söyledi.  Faaliyete geçtiği yılın sonunda Bebeshop’un sattığı ürün çeşidi 500’e üye sayısı 1500’e çıktı.  Sitenin üye sayısı şu anda 30.000 civarında.  Geçtiğimiz yıl cirosu 2 milyon tl’nin üzerine çıktı.

18 D İ DEM ALSOY GÜVEN (28) BONNYFOOD (LEZZET Ç İ ÇEKLER İ )

19  Didem Alsoy Güven, 27 yaşında 8 aylık hamileyken lenf kanserine yakalanır.  Bu nedenle hastaneye yatan ve aynı zamanda doğum yapan Alsoy’un yaşadığı bu hem acı hem tatlı olay aslında onun girişimcilik vizyonu kazanmasını sağlar.  Zira dostlarının hastane ziyaretinde çiçek ve çikolata getirdiğini ancak bunların çöpe gittiğini gören Alsoy’un girişimcilik hikayesi tam da bu noktada başlar.  Türkiye’de çiçekçilik ve pastacılık sektörünün büyük ama yaratıcılıktan yoksun olduğunu gören Alsoy, internet üzerinden neler yapabileceğini araştırmaya başlar.  İnsanların kek, kurabiye, çikolata yemeyi sevdiğini düşünen Alsoy, bu lezzetleri üç boyutlu bir forma sokarak çiçek konseptine dönüştürür.  Alsoy bu arada pastacılık ve gastronomi üzerine de eğitimler alır.  2008 yılının Ekim ayında ‘Bonnyfood’ markasını ve ‘Lezzet Çiçeklerini’ geliştiren Alsoy, Ümraniye’de kendi şirketini kurar.  Bonnyfood markasıyla çiçek görünümlü, üzeri çikolata kaplı kek, kurabiye ve meyve konseptini yaratan Alsoy’un bundan sonraki süreçte büyümesi ise çok hızlı gelişir.

20 SONUÇ;

21 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER


"KADIN G İ R İŞİ MC İ L İĞİ. Kadın giri ş imci kimdir?  Evinin dışında kendi iş yeri olan,  Bu iş yerinde tek başına çalışan ya da otaklık kuran,  Herhangi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları