Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT T RAVMA ve R ESÜSİTASYON K URSU (HTT- TRK) Genel Bilgiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT T RAVMA ve R ESÜSİTASYON K URSU (HTT- TRK) Genel Bilgiler."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT T RAVMA ve R ESÜSİTASYON K URSU (HTT- TRK) Genel Bilgiler

2 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK’ya neden gereksinim duyuldu?  Acil yardım ve resüsitasyon konusuna bugüne değin sağlık kuruluşlarınca yeterince eğilinmemiş olması ve bu konuda çok ciddi eksikliklerin bulunması  Bu konuda Sağlık Bakanlığı, YÖK ve bu konuda uğraş veren sivil toplum örgütleri tarafından tanımlanmış standartların bulunmaması  Bu konuda İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Acil Cerrahi Servisi ile Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği yöneticilerinin huzursuzluğu ve arayış içinde olması  Görsel ve yazılı basında, yaralılara ilk ve acil yardım ile ilgili giderek artan sıklıkta çıkan olumsuz haberler ve halkımızın bu konudaki rahatsızlığı  Hekimlerimizin bu konudaki talepleri

3 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK’nın Hedef Kitlesi  Primer: Acil serviste görev yapan veya ilişkisi olan tüm Tıp Doktorları  Sekonder: Hemşire, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri (AABT) ve Acil Tıbbi Teknisyenler (ATT)

4 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK’nın Ana Hedefi  Travma sonrası ölümlerin 2. döneminde* etkili olmayı amaçlar * Trunkey DD: Trauma. Scientific American 249:28-35, 1983. Birinci Dönem: ilk dakikalardaki ölümler; beyin, m. spinalis, kalp, majör damar yaralanması İkinci Dönem: ilk saatlerdeki ölümler; epidural ve subdural hematomlar, hemo-pnömotoraks, KC ve dalak rüptürleri, pelvis fr., politravma Üçüncü Dönem: ilk günler ve haftalardaki ölümler;sepsis, MOF

5 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Travma kursları’nın Tarihçesi  İlk olarak 1978 yılında ABD’nin Nebraska yöresi Acil Servislerinde uygulanmıştır.  1980 yılından beri ABD’nin tüm bölgelerinde Advanced Trauma Life Support Course (ATLS) adı altında standart olarak uygulanmaktadır.

6 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ATLS Özellikleri  ABD’nin 10 ayrı bölgesinde, değişik şehirlerde tüm yıl boyunca peryodik olarak uygulanmakta  Kurs tarihinden en az 1 ay önce yazılı kurs materyeli katılımcılara ulaştırılmakta ve kurs bitiminde bunun üzerinde sınav uygulanmakta  Kurs süresi: 2-2,5 gün, toplam 18 saat (18 CME kredisi)  Kurs sonunda pratik, sözlü ve yazılı sınav  Başarılı olanlara 4 yıl geçerli başarı belgesi  Belgenin süresi bitiminde kurs tekrarı zorunlu  Eğitmenler için 1 günlük kurslar mevcut  Kurs ortalama 3-4 yıllık dönemlerle revizyona uğruyor

7 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ATLS Konuları - Teorik  Politravmalı hastanın ilk değerlendirilmesi  Havayolu sağlanması  Şok tedavisi  Kafa travmaları  Toraks travmaları  Karın travmaları  Vertebra travmaları ve spinal travmalar  Ekstremite travmaları  Yanıklar ve donuklar  Pediatrik travma  Gebelikte travma  Yaralının stabilizasyonu ve nakli

8 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ATLS Konuları - Pratik  Manken üzerinde: - havayolu açılması / entübasyon - baş ve boyun travmalarının değerlendirilmesi - M. spinalis ve ekstremite immobilizasyonu  Domuz, köpek veya kadavra üzerinde: - santral venöz kateterizasyon - trakeostomi açılması - toraks tübü takılması - cut-down açılması - diagnostik peritoneal lavaj (DPL)  Radyolojik değerlendirme: - toraks travmaları - vertebra travmaları

9 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Amerika kıtasında- ATLS bölgeleri

10 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ABD Dışında ATLS’nin Uygulandığı Ülkeler (49 ülke) Kanada Güney Afrika Hong Kong Singapur Endonezya Tayvan Tayland Avustralya Yeni Zelanda Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Trinidad ve Tobago Arjantin Bolivya Brezilya Şili Kolombiya Ekvator Fransız Ginesi Guyana Meksika Panama Paraguay Peru Surinam Uruguay Venezuela Danimarka İtalya Yunanistan Hollanda Almanya Portekiz İspanya İsveç İsviçre İngiltere İrlanda Litvanya Norveç Macaristan

11 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

12 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Overcoming language barriers when teaching the Advanced Trauma Life Support course. Eur J Surg 1997 Jul;163(7):483-486 Ali J, Freyfogle EB, Parker RJ, Bell RM, Maimaris C, Krantz BE, Hughes IS ATLS course for surgery residents--should it be mandatory? Harefuah 1997 Dec 15;133(12):659-660 Ben-Abraham R, Stein M, Kluger Y, Paret G, Rivkind A, Shemer J Teaching effectiveness of the advanced trauma life support program as demonstrated by an objective structured clinical examination for practicing physicians. World J Surg 1996 Oct;20(8):1121-1125 Ali J, Cohen R, Adam R, Gana TJ, Pierre I, Bedaysie H, Ali E, West U, Winn J A survey of advanced trauma life-support training for trainees in acute surgical specialties. Injury 1996 Nov;27(9):631-634 Graham CA, Sinclair MT

13 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Avrupa’da Travma organizasyonu ne durumda?

14 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Avrupa Konseyi’nin Acil Cerrahi konulu toplantısı 7 Kasım 1992 tarihinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Cerrahlar Birliği işbirliğiyle yapılan “Hastanelerdeki Acil servislerin organizasyonu ve mezuniyet sonrası eğitim” konulu toplantıda şu kararlar alınmıştır:  Amaç Acil Cerrahi alanında iyi eğitilmiş doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli kadrolarıyla çalışan merkezler yaratmak  Bu merkezler bir Travma ve Acil Cerrahi Uzmanı’nın yönetiminde çalışmalıdır. International Conference “Post-Graduate Training and Hospital Organization for the Emergency Services” Chairman: Dr. A. Scicluna, Director of the Department of Health, Council of Europe, 7 November 1992.

15 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Avrupa Konseyi Kararları: Travma ve Acil Cerrahi Eğitimi nasıl olmalı?  Öğrenci Eğitimi: Acil Cerrahi eğitimi öncelikle Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim takvimine konulmalı ve bu konuda hem teorik hem de pratik eğitim verilmelidir.  Uzmanlık Eğitimi: Acil Cerrahi konusunda uzmanlaşma ya Genel Cerrahi uzmanlığını takiben (4 yıl+2 yıl), ya da iki uzmanlık birarada (6 yıl) olarak yapılabilir.  Hemşire ve Personel Eğitimi: Hasta bakımında nitelikli hizmet verebilecek, teorik ve pratik yönden donanımlı hemşire ve yardımcı sağlık personeli yetiştirilmelidir. International Conference “Post-Graduate Training and Hospital Organization for the Emergency Services” Chairman: Dr. A. Scicluna, Director of the Department of Health, Council of Europe, 7 November 1992.

16 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org European Course on Trauma Care (ECTC) 1993 yılında Avrupa Travma ve Acil Derneği’nin (EATES) kuruluşunda bir travma kursunun başlatılması planlanmıştır. 1993-1997 yılları arasındaki EATES başkanı olan Enrico Cavina (İtalya) ile JPH Neidhart (Fransa) başkanlığında bir organizasyona gidilerek, İtalya (3) Çekoslavakya (3), Fransa (2), ve Hollanda (1)’dan çalışmacıların katılımı ile kursun ana hatları belirlenmiştir. Kurs içeriği Avrupa Konseyi’nin 1986-1990 “Acil Tıp Hizmetleri’nin Organizasyonu” konulu bültenine* göre düzenlemiştir. 1997 Atina kongresinde bu ana hatlar üzerinde son değişiklikler yapılması kararlaştırılmış olup, kursun tam anlamıyla yürürlüğe girmesi planlanmıştır. * The organization and functioning of the Emergency Medical Assistance Services (EMA System) Strasbourg, Council of Europe, Publications &Documents Division, ISBN 92-871-1727-6, 1990.

17 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ECTC Konuları Kaza yerinde yaralıya yaklaşım Kaza yerinde hastaların sınıflandırılması Genel değerlendirme Havayolu sağlanması Şok ve sıvı tedavisi Kafa travmaları Toraks travmaları Karın travmaları Pelvis travmaları Vertebra ve spinal travma Ekstremite travmaları Yanıklar ve donuklar Pediatrik travma Gebelikte travma Felaketlerde ilkyardım

18 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org ECTC organizasyonu Kurs teorik ve pratik olarak iki bölüme ayrılmış Tüm Avrupa Topluluğu ülkelerinde uygulanacak Diğer ülkeler talepte bulunacaklar ECTC eğitmenleri için özel kurslar düzenlenecek Pratik bölüm 2 yılda tamamen yerleşmiş olarak kabul edilecek Ulusal derneklerden katılım talep edilecek Bu kurs ATLS alternatifi olarak düzenlenmemiştir (ekonomik sorunlar nedeniyle) 2000’li yıllarda EATES üyesi 45 ülkede bir standardizasyon yaratılacak

19 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK ülkemize ne gibi yararlar sağlayabilir?

20 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK organizasyonu hedefleri  30 yıldan beri ABD ve halen 49 başka ülkede başarı ile uygulanan ATLS’den yararlanmak  Avrupa Topluluğu’na adaylığımızın söz konusu olduğu şu günlerde, ECTC prensiplerine uyum sağlamak  Her iki kurstan yararlanarak, onları ülkemiz şartlarına uyarlamak  Standardizasyonu oluşturmak ve devamını sağlamak

21 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK Özellikleri (1)  Kurs süresi 4 gün olacaktır.  TRK’u teorik ve pratik olarak iki kısımdan oluşacaktır.  Kurs kitabı, kurs tarihinden ortalama 1 ay önce kurs katılımcılarına ulaştırılacaktır.  Kurs bitiminde hem sözlü, hem de yazılı sınav olacaktır.  Başarı belgesi sınavdan asgari 80 puan almış adaylara verilecektir.

22 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK Özellikleri (2)  Kurs 20-30 kişiden oluşan katılımcı gruplarına uygulanacaktır.  Kurs için bir katılım ücreti alınacaktır.  Kurs eğitmenleri, onlar için düzenlenecek özel kurslardan (eğitmen kursları) geçirildikten sonra bu eğitimi bölgelerinde verebileceklerdir.  Öncelikle, her bölgedeki potansiyel hekim kitlesini belirlenmelidir.  1997 yılında, zaman içinde yurt çapında acil girişim yapan tüm hekimlerin Doktor TRK’yı almalarının zorunlu hale getirilmesi hedeflenmiş ve 2004 yılı itibari ile, bu hedefe ulaşılmıştır.

23 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK, 03.06.2004 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı’nın onaylanan ‘Acil Hekimliği Uygulama Yönergesi’ gereği Acil hekimlerine zorunlu hale geldi. Yönergeye göre acil hastalara hizmet veren hekimler, TC Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ve sertifika alınması gereken dört eğitim modülü devreye sokulmuştur. 1. Temel yaşam desteği 2. Erişkin ileri yaşam desteği 3. Çocuklarda ileri yaşam desteği 4. Travma ileri yaşam desteği - (TRK)

24 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK eğitimleri Doktor TRK eğitimleri İntern TRK eğitimleri HTT-TRK eğitimleri

25 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Teorik TRK konuları - I

26 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Teorik TRK konuları - II

27 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Teorik TRK konuları - III

28 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK Kitabı Nisan 2006 Editörler: Korhan Taviloğlu Cemalettin Ertekin Recep Güloğlu

29 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK pratik konuları Manken/ video gösterisi ile Entübasyon Damar yolu açılması Ana sedye Kombinasyon sedye Kaşık sedye Vakum sedye Omurga tahtası K.E.D. yeleği Traksiyon ateli Radyolojik Değerlendirme - Toraks travmaları - Vertebra travmaları

30 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 1. TRK Workshop’ı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, 30 Eylül 1997 tarihinde, II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi bünyesinde 204 kişinin (% 60 asistan, % 16.4 uzman, % 15.1 öğretim üyesi, % 8.5 hemşire) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Dr. Korhan Taviloğlu - Dr. Cemalettin Ertekin 2. Travma ve Canlandırma Kursu 14. İstanbul Tıp Fakültesi Kurultayı bünyesinde 27-31 Mayıs 1998 tarihleri arasında 15 kişinin (9 doktor, 4 hemşire ve 2 tıp öğrencisi) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Cemalettin Ertekin, Dr. Recep Güloğlu 3. TRK Kitabı Mayıs 1998’de ilk ve Nisan 2006’da ikinci basımı tamamlanmıştır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Travma ve Acil Cerrahi Birimi ile Travma ve Acil Cerrahi Derneği işbirliği ile hazırlanmıştır. 15 ana konu ve 7 ek konu yer almakta ve 276 sayfadan oluşmaktadır. Sadece kurs katılımcılarına verilecek ve piyasada satışa sunulmayacaktır. Dr. Cemalettin Ertekin, Dr. Kayıhan Günay, Dr. Mehmet Kurtoğlu, Dr. Korhan Taviloğlu Doktor TRK Faaliyetleri - I

31 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 4. Travma Eğitimi ve TRK Paneli İzmir, Efes Kongre Merkezinde, 6-9 Mayıs, 1998 tarihleri arasında, Ulusal Cerrahi Kongresi 98 bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Rıfat Tokyay 5. TRK Eğitmen Kitabı Kurs slaytlarını içermekte, 16 konu ve 212 sayfadan oluşmaktadır. Aralık 1998’de, spiral baskı ile gerçekleştirilmiş, sadece TRK eğitmenlerine verilecektir. 6. TRK Eğitmen kursları 7. TRK standart kurslar 8. TRK kitabi 2. baskısı – Nisan 2006 Doktor TRK Faaliyetleri - II

32 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

33 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org

34 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK merkezleri

35 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Mevcut TRK merkezleri 1.İstanbul (3): İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Şişli Etfal EAH 2.Ankara: 4 (Hacettepe, Ankara Numune, Atatürk EAH, GATA) 3.İzmir: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 4.Diyarbakır 5.Adana 6.Antalya 7.Denizli 8.Kayseri 9.Erzurum 20 il 25 merkez Mevcut merkezler 10. Mersin 11. Bursa 12. Trabzon 13. Konya 14. Gaziantep 15. Eskişehir 16. Samsun 17. Malatya 18. ŞanlıUrfa 19. Van 20. Sivas

36 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Bugüne dek yapılan TRK eğitimleri Toplam TRK eğitmeni = 1,410

37 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK Eğitmen kursları

38 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK Eğitmen kursları – yıllara göre dağılımı

39 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK Eğitmenlerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımı

40 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org İllere göre Doktor TRK Eğitmenleri

41 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK Standart eğitimleri yıllara göre dağılım

42 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Doktor TRK Standart kurslar % 85

43 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org İntern TRK eğitimleri Tek merkezde

44 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK program

45 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK program

46 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK program

47 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK program

48 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 07 Aralık, 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde Acil yardım ambulanslarında en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri ve bir sağlık personellerinin görev yapacağını ilan etmiştir. Bu nedenle ATT ve AABT’lerin Travmalı hastaya standart bir yaklaşım için eğitilmesi gündeme gelmiş ve doktor TRK eğitimlerinde olduğu gibi 20 ilde düzenli olarak HTT-TRK eğitimleri devreye girmiştir. HTT-TRK eğitimleri

49 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 2008 ve 2009 yıllarında potansiyel HTT-TRK kursiyerleri

50 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT - TRK Eğitmen Eğitimleri

51 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT - TRK Eğitmen Eğitmenleri Hemşire, acil tıbbi tekniker ve acil tıbbi teknisyenlere yönelik TRK eğitimleri

52 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT - TRK Eğitmen Eğitmenleri – İllere göre dağılım Hemşire, acil tıbbi tekniker ve acil tıbbi teknisyenlere yönelik TRK eğitimleri

53 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT - TRK Standart Eğitimleri

54 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT - TRK kursiyerleri

55 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 1. HTT – TRK Eğitmen Kursu 28 Şubat – 02 Mart, 2007 - İzmir

56 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 2. HTT – TRK Eğitmen Kursu 25-27 Nisan, 2007 - İstanbul

57 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 3. HTT – TRK Eğitmen Kursu 30 Mayıs – 01 Haziran, 2007 - Adana

58 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 4. HTT – TRK Eğitmen Kursu 19-21 Haziran, 2007 - Ankara

59 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 5. HTT – TRK Eğitmen Kursu 25-28 Şubat, 2008 - Gaziantep

60 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 6. HTT – TRK Eğitmen Kursu 04-07 Mart, 2008 - Samsun

61 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 7. HTT – TRK Eğitmen Kursu 18-21 Mart, 2008 - Şanlıurfa

62 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 8. HTT – TRK Eğitmen Kursu 06-09Mayıs, 2008 - İzmir

63 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 9. HTT – TRK Eğitmen Kursu 10-13 Haziran, 2008 - Ankara

64 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 10. HTT – TRK Eğitmen Kursu 30 Haziran-03 Temmuz, 2008 - Konya

65 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 11. HTT – TRK Eğitmen Kursu 16-19 Eylül, 2008 - Van

66 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 12. HTT – TRK Eğitmen Kursu 07-10 Ekim, 2008 - İstanbul

67 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org 14. HTT – TRK Eğitmen Kursu 04-07 Kasım, 2008 - İstanbul

68 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK -100 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 21-24 Kasım, 2006

69 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org TRK 200 – Kayseri 03-06 Haziran 2008

70 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org İntern TRK - Konya

71 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org Özet Yaralılara acil yardım konusuna tüm ülke çapında bir standardizasyon getirecektir. Böylelikle hem hastalara daha kaliteli hizmet verilecek, hem de girişimlerdeki başarı oranları artacaktır. Sağlık sektöründe bir otokontrol sistemi başlatılmış olacaktır. 2007 yılı itibari ile, yurt çapında, hemşire ve paramediklere yönelik TRK başlatılmıştır. TRK ile:


"Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) www.travma.org HTT T RAVMA ve R ESÜSİTASYON K URSU (HTT- TRK) Genel Bilgiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları