Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Aysel ER KÖSE Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN 26 Haziran 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Aysel ER KÖSE Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN 26 Haziran 2015."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Aysel ER KÖSE Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN 26 Haziran 2015

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  AB Koruma Alanları Yaklaşımları  Su Çerçeve Direktifi  Almanya  İtalya  Portekiz  ABD Koruma Alanları Yaklaşımı  Kaliforniya  Utah  Nevada  Ürdün Koruma Alanları Yaklaşımı  Ülkemiz Koruma Alanları Yaklaşımı  Constance, Leman ve Chew Valley Gölleri

3 AB Koruma Alanları Yaklaşımları 3  Su Çerçeve Direktifi  6. Madde: Korunan Alanlar  7. Madde: İçme Suyu Elde Etmek İçin Kullanılan Sular Her üye devlet 1.Mevcutta ve gelecekte insani tüketim için günde ortalama 10 m3 veya 50 kişiye su temin edilen tüm su kütlelerini belirleyeceklerdir. 2.İçme suyu kaynakları etrafında Güvenli Bölgeler oluşturabilirler.

4 Almanya Koruma Alanları Yaklaşımları 4  Su Çerçeve Direktifi  6. Madde: Korunan Alanlar  7. Madde: İçme Suyu Elde Etmek İçin Kullanılan Sular Her üye devlet 1.Mevcutta ve gelecekte insani tüketim için günde ortalama 10 m3 veya 50 kişiye su temin edilen tüm su kütlelerini belirleyeceklerdir. 2.İçme suyu kaynakları etrafında Güvenli Bölgeler oluşturabilirler.

5 Almanya Koruma Alanları Yaklaşımı 5 Birinci Koruma Alanı : 100 metre tampon bölge Üçüncü Koruma Alanı : Havza sınırı İkinci Koruma Alanı : BKA ndan sonra 100 metre ve tüm kollar boyunca 100 metre tampon bölge Rezervuar Yerüstü İçme Suyu Koruma Alanları

6 Almanya Yerüstü İçme Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 6 Birinci koruma alanı: Sadece barajla ilgili teknik tesislere izin verilir. İkinci koruma alanı: Yasaklar Su sporları, Trafik tesisatları, yapı alanları ve yapısal tesisler, Kamp alanları, spor alanları, tahsisler ve mezarlıklar, Kimyasal ve organik gübrelerin uygulanması, Su kütlelerine çiftlik hayvanlarının erişimi, Atıksu deşarjı, Toprak taşınımları ve toprak dolguları, 3. koruma alanında yasaklanan tüm faaliyetler

7 Almanya Yerüstü İçme Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 7 Üçüncü koruma alanı: Yasaklar Sanayi, ticari ve yapı alanları, Hava alanları ve askeri tesisler, Tehlikeli maddelerin işlenmesi, petrol istasyonları, Havzaların yağmur suyunun arıtılması dahil kanalizasyon sistemi, Merkezi atıksu arıtma tesisleri, Bertaraf alanları, atıksu deşarjı, Atık arıtma tesisleri ve depolama alanları, Arıtma çamuru, fekal çamur, atık kompostu ve pestisitlerin tarım alanında uygulanması, Erozyon ve yüzeysel akışı teşvik eden orman dönüşümü ve yapı işlemleri, Taşların ve sedimentlerin taşınması, Devamlı otlatma

8 Almanya Koruma Alanları Yaklaşımı 8 Yer altı İçme Suyu Koruma Alanları Mutlak Koruma Alanı Kuyudan itibaren memba yönünde 10 metre mesafeli alan İç Koruma Alanı: 50 gün seyahat süresi (en az 100 m) Dış Koruma Alanı: havza sınırına kadar

9 Almanya Yeraltı İçme Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 9 Mutlak koruma alanı: Yasaklar Canlı toprak tabakasının zarara uğratılması, Orman ve yeşil alanların işletilmesi, Suya zarar verebilecek bütün faaliyetler (benzin ve petrol depolanması, çayırların ve tarlaların ilaçlanması, konut, ahır ve kümes gibi yapıların inşa edilmesi gibi) İç koruma alanı: Yasaklar Spor yapma veya yüzme amaçlı inşaat faaliyetleri, Park alanı açma gibi imar faaliyetleri, Maden çıkarma, Gübre ve bitki koruma ilaçları kullanımı. Sadece tarım ve ormancılığa ait kullanımlar söz konusu olabilmektedir. Dış koruma alanı: Yasaklar Petrol boru hatlarının inşa edilmesi, Atıksuların toprağa verilmesi, Sel sularına zararlı atıksuların boşaltılması gibi faaliyetler. Sınırlı şekilde endüstri ve işletme topluluklarının yerleşimine ve atıksu kanalizasyon sistemine sahip konutların yapılmasına izin verilebilmektedir.

10 İtalya Koruma Alanları Yaklaşımı 10 Yeraltı Suyu Koruma Alanları  Mutlak koruma alanı: Su çekme noktasının hemen etrafındaki en az 10 m çaplı alandır.  İç koruma alanı: Mutlak koruma bölgesini çevreleyen alan, hassasiyet ve tehlike koşullarına bağlı olarak 165-180 gün ulaşım süresi ile belirlenir veya Su çekme noktasından en az 200 metre uzaklıktaki alandır.  Dış koruma alanı: Havza sınırına kadar olan mesafedir.

11 İtalya Yeraltı Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 11 Koruma alanlarında: Tarım ve hayvancılık faaliyetleri (gübre dağıtma, yapay gübreler ve pestisitlerin kullanımı), Taş ocağı faaliyetleri, Şehirleşme (kanalizasyon şebekeleri, su sızdırmazlığı sağlama), Sanayi faaliyetleri (su kullanım miktarı dahil) Atık gömme işlemleri ile ilgili önlemler alınır. Su kalitesi ile ilgili tehlikeli faaliyetler için özel izinler verilmektedir.

12 Portekiz Koruma Alanları Yaklaşımı 12 İç Koruma Alanı: JK1 için: 263 m 2 JK2 için : 780 m 2 Dış Koruma Alanı: JK1 için: 0,34 km 2 JK2 için : 0,95 km 2 Orta Koruma Alanı: JK1 için: 0,01 km 2 JK2 için : 0,06 km 2 JK2 JK1 Yeraltı Suyu Koruma Alanları

13 Portekiz Yeraltı Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 13 İç koruma alanı: Koruma amacı olmayan tüm faaliyetler ve tesisler yasaktır. Çitle çevrilir. Orta koruma alanı: Fosseptik ve havacılık tesisleri kurulması yasaktır. Kalıcı ve seyyar pestisit kullanımı, ilaçlama, yol, demiryolu, atık su arıtma tesisleri, mezarlıkların bu koruma bölgesi içinde kullanımına yalnızca yeraltı sularında kirlilik riski oluşturmadıkları ispatlanabilirse izin verilir. Dış koruma alanı:Yasaklar Fosseptik kurulması, Atık gömme, Kimya tesisi

14 ABD İçme Suyu Eyalet Döner Sermaye Fonu 14  Güvenli İçme Suyu Kanununda 1996 yılında yapılan değişiklikle fon kurulmuştur.  Eyaletler fonu;  İçme suyu kaynaklarının korunması,  Su kaynakları koruma tedbirlerinin uygulanması,  Kuyu alanı koruma programının kurulması ve uygulanması için kullanabilir.

15 ABD İçme Suyu Kaynakları Koruma Programı 15  Güvenli İçme Suyu Kanununda 1996 yılında yapılan değişiklikle eyaletlere tüm eyalet sınırları içinde içme suyu kaynakları (yerüstü ve yeraltı suyu) için bir program ile  İçme suyu koruma alanlarının belirlenmesi/haritalandırılması,  İçme suyu koruma alanlarında potansiyel kirlilik kaynaklarının envanterinin çıkarılması,  İçme suyu kaynaklarının hassasiyetinin belirlenmesi,  Kamunun bilgilendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

16

17 17 EPA Koruma Alanları Yaklaşımı EPA İçme suyu amaçlı kullanılan yerüstü suları koruma alanlarının belirlenmesinde 3 yöntem önermektedir.  Topoğrafik Sınırlar  Sabit Mesafe (tampon bölge)  Kirliliğin Kaynağa Ulaşma Süresi  Modelleme

18 18 EPA Koruma Alanları Yaklaşımı EPA İçme suyu amaçlı kullanılan yeraltı suları için 3 koruma alanı önermektedir.  İç koruma alanı: Kuyudan itibaren 60 metre (200 feet) tampon bölge  Orta koruma alanı: 10 yıllık seyahat süresi sınırı  Dış koruma alanı: 20 yıllık seyahat süresi sınırı veya hidrolojik sınır

19 19 EPA Koruma Alanları Yaklaşımı Birbiriyle Etkileşimli Yerüstü ve Yeraltı Suları İçin Entegre Koruma Alanları Yaklaşımı 1.Yerüstü suyu havza sınırı ile yeraltı suyu alanının sınırı çakışırsa 2.Yeraltı suyu alanının sınırı yerüstü suyu havza sınırı içinde kalırsa 3.Yeraltı suyu alanının sınırı yerüstü suyu havza sınırı dışında kalırsa 4.Yeraltı suyu alanının sınırının bir kısmı havza içinde bir kısmı havza sınırı dışında kalırsa İçme suyu alım noktasına göre;  İç koruma alanı: 60 metre (200 feet) tampon bölge belirlenir.  Orta ve dış koruma alanları: 10 yıllık seyahat süresi sınırı veya hidrolojik sınır a göre belirlenir.

20 20 Kaliforniya Eyaleti Koruma Alanları Yaklaşımı A Alanı :Rezervuardan veya birincil akım sınırından itibaren 120 metre mesafeli alan (400 feet) ve kollardan 60 metre (200 feet) B Alanı : İçme suyu alma yapısından itibaren 750 metre mesafeli alan (2500 feet) Havza sınırı C Alanı: A ve B alanları dışında kalan havza alanı Su alım noktası Yerüstü Suyu Koruma Alanları

21 Utah Eyaleti Koruma Alanları Yaklaşımı 21 Birinci Koruma Alanı Kuyudan itibaren 30 metre yarıçaplı alan (100 feet) İkinci Koruma Alanı 250 gün yeraltı suyu seyahat süresi; akifer sınırı veya yer altı suyu bölümüne kadar Üçüncü Koruma Alanı 3 yıl yeraltı suyu seyahat süresi Dördüncü Koruma Alanı 15 yıl yeraltı suyu seyahat süresi Yeraltı Suyu Koruma Alanları Kuyu

22 Nevada Eyaleti Koruma Alanları Yaklaşımı 22 A Alanı :Rezervuar veya gölün çevresi etrafında 150 metre mesafeli alan (500 feet) B Alanı : A alanından itibaren 900 metre (3000 feet) İçme suyu alma yapısı Yerüstü Suyu Koruma Alanları

23 23 Massachusetts Eyaleti Koruma Alanları Yaklaşımı B Alanı : Rezervuardan itibaren 805 metre mesafeli alan (1/2 mil) A Alanı :Rezervuardan itibaren 120 metre mesafeli alan (400 feet) ve kollardan 60 metre (200 feet) Su alım noktası Havza sınırı C Alanı: A ve B alanları dışında kalan havza alanı Yerüstü Suyu Koruma Alanları

24 Massachusetts Eyaleti Koruma Alanları Kısıtlamalar 24 A koruma alanı: Yasaklar  A alanındaki kara alanında herhangi bir değişiklik yapılması,  Üretim, depolama, bertaraf veya kirleticilerin deşarjı B ve C koruma alanları: Yasaklar Atıksu arıtma tesislerinden gelen kirleticilerin bertarafı, Hertürlü sıvı petrol ürünlerinin depolanması, Atık veya tehlikeli maddelerin depolanması veya arıtılması, bertarafı, kullanımı, üretimi, Katı atıkların depolanması ve bertarafı, Tehlikeli madde veya atık içermeyen yol yapımında kullanılan kum, çakıl veya diğer maddelerin; yol için tuz ve buz kırıcı kimyasalların açıkta depolanması, Yeraltı suyuna mevcut veya potansiyel tehdit oluşturduğu için EPA tarafından belirlenen pestisit ve herbisitlerin depolanması veya kullanımı, Motorlu araçların veya teknelerin tamiri, bakımı veya yıkanması, İzin verilen yapıların inşaa edilmesi hariç maksimum su tablasının 1.8 m (6 feet) den daha derininden kum ve çakıl kazılması, 220 galon/dönüm/gün’den fazla atıksu üreten herhangi bir kullanım veya iki yatak odası yoğunluğunu aşan konut yapımı,

25 ÜRDÜN MEVZUATI 25 Su ve Sulama Bakanlığı Ulusal Su Stratejisi Su ve İçme Suyu Teknik Yönetmeliği İçme Suyu Koruma Kılavuzu

26

27 27 Ürdün Koruma Alanları Yaklaşımı Wala Barajı Koruma Alanları Baraj Koruma Alanları  Birinci koruma alanı: Rezervuar etrafından 100 tampon bölge  İkinci koruma alanı: Alanın eğimi, topoğrafik ve jeolojik durumuna göre (2,5 km’den az olmamak üzere) belirlenir.  Üçüncü koruma alanı: Tüm havza alanı İkinci koruma alanı 5 km (eğim 2° )

28 28 Ürdün Koruma Alanları Yaklaşımı Vadi Koruma Alanları  Birinci koruma alanı: Devlet arazisi  İkinci koruma alanı: Alanın eğimi, topoğrafik ve jeolojik durumuna göre (vadinin her iki tarafında en 350 m) belirlenir. Kral Abdullah Kanalı  Birinci koruma alanı: Her iki tarafta 40 m  İkinci koruma alanı: BKA sonra 15’er metre Mujib Vadisi ikinci koruma alanı 350 metre Mujib Barajı Koruma Alanları

29 Ürdün Yerüstü Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 29 Birinci koruma alanı:  İşletme ve bakım ile ilgili faaliyetlere izin verilir. İkinci koruma alanı:  Organik tarıma izin verilir. Yeni gelişim alanlarında:  Öncelikle atıksu toplama sisteminin veya fosseptiklerin kurulması kaydıyla yerleşim alanlarına,  Organik tarıma,  Çevreyle uyumlu teknolojik uygulamalar olmak kaydıyla diğer faaliyetlere izin verilir. Üçüncü koruma al anı: Yasaklar Çevreyle uyumlu teknolojik uygulamalar olmak kaydıyla diğer faaliyetlere izin verilir.

30 30 Ürdün Koruma Alanları Yaklaşımı Yeraltı Suyu Koruma Alanları  Birinci koruma alanı:  Kaynak: Memba yönünde en az 50 m, mansap yönünde 10 m, her iki tarafta 15’er metre  Kuyu: Memba yönünde en az 25 m, mansap yönünde 10 m, her iki tarafta 15’er metre

31 31 Ürdün Koruma Alanları Yaklaşımı Yeraltı Suyu Koruma Alanları  İkinci koruma alanı: 50 gün seyahat süresi (su çekim noktasının memba yönünde 2 km’yi, mansap yönünde 50-150 m yi aşmamalıdır)  Üçüncü koruma alanı: havza sınırı

32 Ürdün Yeraltı Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 32 Birinci koruma alanı: Sadece su çekiminin gerektirdiği işletme ve bakım faaliyetlerine izin verilir. Kamunun kullandığı kaynak ve kuyular için arazi edinilmesi ve çitle çevrilmesi Ürdün Su İdaresi tarafından yapılır. Özel kuyu ve kaynaklarda aynı hükümlere tabidir. İzinleri yenilenirken bu hususlara tabidirler. İkinci koruma alanı: Mevcut ve yeni gelişim alanlarında Öncelikle atıksu toplama sisteminin kurulması kaydıyla yerleşim alanlarına, Organik tarıma, Çevreyle uyumlu teknolojik uygulamalar olmak kaydıyla diğer faaliyetlere izin verilir. Üçüncü koruma alanı: Tarımsal, endüstriyel ve sosyal faaliyetlere mevzuata uygun olması ve çevreyle uyumlu teknolojik uygulamalar olmak şartıyla izin verilir.

33 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Havza Sınırı Özel Hükümlerin Belirlenmesi Tebliği Yasal Çerçeve İçme suyu arıtma tesisi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyükşehir Belediyeleri (SKİ) 33

34 34 Türkiye Koruma Alanları Yaklaşımı Rezervuar Yerüstü Suyu Koruma Alanları (SKKY) Mutlak Koruma Alanı 0-300 m Kısa Mesafeli Koruma Alanı 300-1000 m Ota Mesafeli Koruma Alanı 1000-2000 m Uzun Mesafeli Koruma Alanı 2000-havza sınırı

35 35 Rezervuar Tampon Şeridi: 0-50 m Rezervuar Koruma Alanı: 50-2000 m Havza Koruma Alanı: 2000-Havza Sınırı Örnek Porsuk Barajı Özel Hükümleri

36 Türkiye Yerüstü Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 36 Rezervuara İlişkin hükümler: a.Arıtılmış atıksu ve atık boşaltımı, akaryakıt ile çalışan araçların kullanımı (yelkenli ve akülü araçlar hariç) yasaktır. b.Yüzme, balık tutma, avlanma, piknik için su alma noktasının 300 metresi dışında izin verilir. c.Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yasaktır (DSİ ekonomik bölgelerinde belli şartlarda izin verilir). Mutlak koruma alanı (0-300 m): a.Rezervuar maksimum su kotundan itibaren 300 metredir. b.Bu alanın suyu kullanan idare tarafından kamulaştırılması gerekmektedir. c.Bu alanda içme suyu projeleri ve kanalizasyon sistemi mecburi teknik tesisleri hariç hiçbir yapı yapılamaz. d.Su alma yapısından 300 metre uzaklıkta çevre düzeni planlarına uygun olarak cepler (piknik, yüzme, gölden yararlanma, balık tutma, avlanma) teşkil edilir. e.Kamulaştırmayı yapan idarece gerekli görülen yerlerde alan çitle çevrilir veya koruma alanı teşkil edilir.

37 Türkiye Yerüstü Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 37 Kısa mesafeli koruma alanı (300-1000 m): a.Mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 metredir. b.Turizm, iskan ve sanayi yerleşmelerine izin verilmez. c.Katı atık ve artıkların atılması ve depolanması yasaktır. d.Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut yapılarda sadece bakım ve onarım yapılabilir. e.Günübirlik tesislere çevre düzeni planlarına uygun olarak belli şartlarda izin verilebilir. Kapalı kısımlarının toplam alanı 100 m 2 yi geçemez. Atıksuları fosseptikte toplanır ve atıksu arıtma tesisine verilir. f.İfrazlardan elde edilecek her parsel 10.000 m 2 den küçük olamaz. g.Kontrollü otlatmaya; suni gübre ve tarım ilacı kullanmamak şartıyla tarıma izin verilir. h.Zorunlu hallerde yapılacak yollarda gerekli teknik tesislere gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilir. i.4/9/1988 tarihinden önceki veya kaynağın içme suyu kapsamına alındığı tarihten önceki yerleşim ve sanayi atıksuları havza dışına çıkartılır.

38 Türkiye Yerüstü Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 38 Orta mesafeli koruma alanı (1000-2000 m): a.Kısa mesafeli koruma alanından itibaren 1000 metredir. b.Sanayi ve iskana izin verilmez. c.Katı atık ve artıkların atılması ve depolanması yasaktır. d.İfrazlardan elde edilecek her parsel 5.000 m 2 den küçük olamaz. e.Yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak için entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler ve un değirmenleri gibi yapılara belli şartlarda izin verilir. Bunların atıksuları artıldıktan sonra ilgili mevzuata göre sulamada kullanılabilir. f.Köylerin 1/1000 uygulama imar planları yapılıncaya kadar köy yerleşik alan sınırları içinde yapılaşmaya izin verilmez. g.Maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez. h.Suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz. i.İmar planı gereğince geçecek yolların gerekli teknik tesislerine izin verilir. Akaryakıt istasyonu yapılamaz. j.4/9/1988 tarihinden önceki veya kaynağın içme suyu kapsamına alındığı tarihten önceki yerleşim ve sanayi atıksuları havza dışına çıkartılır.

39 Türkiye Yerüstü Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 39 Uzun mesafeli koruma alanı (2000 m-havza sınırı): a.Yukarıdaki koruma alanlarının dışında kalan su toplama havzasının tüm alanıdır. b.Orta mesafeli koruma alanından itibaren 3 km lik kısımda sadece kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve sanayi atık suyu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. c.Çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez. d.Galeri yöntemi patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yasaktır. Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince Bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebilir. e.Atıksular deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılır veya geri dönüşümlü olarak kullanılması zorunludur. Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce bu alanda mevcut olup, uzun mesafeli koruma alanında kalan tesislerden sıvı, gaz ve katı atıklarını ilgili idare tarafından uygun görülen ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri teknoloji seviyesinde arıtma ve bertaraf teknikleri ile uzaklaştırılmasını sağlayanlarda bu esaslar aranmaz. f.Turizm ve iskana ortam mesafeli koruma alanında belirlendiği şekilde izin verilir. g.Çöp depolama ve bertaraf alanları Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir.

40 40 Türkiye Koruma Alanları Yaklaşımı Yeraltı Suyu Koruma Alanları  Mutlak koruma alanı: Kaynak veya kuyunun etrafındaki 50 metrelik alandır.  Birinci derece koruma alanı: 50 gün seyahat süresi  İkinci derece koruma alanı: havza sınırı  Yıllık ort. debisi 50 L/s ve üzerinde olan kaynaklar için mutlak, birinci ve ikinci derece koruma alanları,  Yıllık ort. debisi 50 L/s nin altında olan kaynaklar için mutlak koruma alanı,  İçme suyu temin edilen, akarsu yataklarının bulunduğu vadilerdeki akiferlerde, açılan kuyular için mutlak koruma alanı ilan edilir.

41 Türkiye Yeraltı Suyu Koruma Alanları Kısıtlamalar 41 Mutlak koruma alanı (0-50 m): a.Dikenli tel, duvar gibi engeller ile çevrilir, suyu kullanan idare tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına koruma alanı olarak işlenir. b.Bu alanda yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz. Birinci derece koruma alanı: a.Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç) b.Uçak pisti ve yollar, demiryolları c.Kentsel, evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi d.Mezarlık alanları, e.Madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması) f.Endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri g.Nükleer aktiviteler h.Gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme) i.Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri j.Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri İkinci derece koruma alanı: a.Su kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması b.Nükleer aktiviteler c.Metalürji ve petrokimya tesisleri d.Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri

42 42 Arz ederim ayseler@ormansu.gov.tr

43 CONSTANCE GÖLÜ (Bodensee) 43 Avrupa’nın ikinci en büyük gölü, Rhine Nehri Havzasında Almanya, Avusturya, İsviçre, Liechtenstein 3 milyon kişi Yüzey alanı: 571.5 km 2 Ort. derinliği 85 m.,max. 254 m Havza alanı: 11.500 km 2 Su hacmi: 48.5 km 3 Yıllık ort. Yağış: 950 mm, Gölün yenilenme süresi: 4.2 yıl,

44 CONSTANCE GÖLÜ (Bodensee) 44 Havzadaki Faaliyetler – Turizm ve rekreasyon, tarım, ormancılık, sanayi, enerji ve kıyı şeridindeki ulaşım, içme suyu temini Constance Gölü Uluslararası Koruma Komisyonu (1959) Almanya Baden-Wüttemberg Eyaleti kendi sınırları içinde göl kıyısında hassas ve değerli sığ yerlerin korunması amacıyla iki korunan alan belirlemiştir. – Birinci koruma alanında, kıyı yapılarına izin verilmez. – İkinci koruma alanında, mevcut yapılar genişletilebilir, değişiklik yapılabilir.

45 LEMAN (Cenevre) GÖLÜ 45 Batı Avrupa’nın en büyük göllerinden biri Rhone Nehri Havzasında İsviçre ve Fransa 1,5 milyon kişi Yüzey alanı: 580 km 2 Ort. derinliği 153 m, max. derinliği ise 310 m Su hacmi: 89 km 3 Gölün yenilenme süresi 11.4 yıl

46 LEMAN (Cenevre) GÖLÜ 46 Havzadaki önemli faaliyetler – Tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji üretimi, turizm (yüzme, teknecilik vb.) ve rekreasyon, kentsel ve sanayi alanları, içme suyu temini Leman Gölü Havzasında 4 Ramsar Alanı bulunmaktadır. Gölü besleyen kollar enerji üretimi (HES) için kullanılmaktadır. Leman Gölü Uluslararası Koruma Komisyonu (CIPEL 1962)

47 CHEW VALLEY GÖLÜ 47 İngiltere’nin 5. en geniş yapay gölü (1956) Havza alanı: 57 km 2 Yüzey alanı: 4.9 km 2 Su hacmi 20 milyon m 3 Ort. derinliği 4 m, max. derinliği ise 11 m Bristol şehrine içme suyu temin edilmektedir.

48 CHEW VALLEY GÖLÜ 48 Havzadaki faaliyetler – İçme suyu temininin yanı sıra, göl ve çevresinden balık avcılığı (özellikle alabalık), su sporları, yelkencilik, piknik yapma ve kuş gözlemciliği gibi rekreatif amaçlar Korunan Alanlar – Bilimsel Açıdan Özel Öneme Sahip Alan ve Özel Koruma Bölgesi – Mendip Hill Doğal Güzellikler Alanı – SÇD 7.3’e göre tüm içme suyu havzası korunan alan, İçme Suyu Koruma Alanı Emniyet Bölgesi Eylem Planı kapsamında; – Kirlenmeyi azaltmak maksadıyla göl çevresinde otlatma yasaklanmıştır. – Gölü çevreleyen alan Nitrata Hassas Bölge olarak belirlenmiştir.


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Aysel ER KÖSE Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN 26 Haziran 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları