Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30.05.20161 SERAMİK ENDÜSTRİSİ İÇİN IPPC’ YE GÖRE MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER (BAT): TÜRKİYE’ DEN BİR UYUMLULUK ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Ozan Devrim YAY HAZIRLAYAN:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30.05.20161 SERAMİK ENDÜSTRİSİ İÇİN IPPC’ YE GÖRE MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER (BAT): TÜRKİYE’ DEN BİR UYUMLULUK ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Ozan Devrim YAY HAZIRLAYAN:"— Sunum transkripti:

1 30.05.20161 SERAMİK ENDÜSTRİSİ İÇİN IPPC’ YE GÖRE MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER (BAT): TÜRKİYE’ DEN BİR UYUMLULUK ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Ozan Devrim YAY HAZIRLAYAN: Gülşah ŞENSES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZİ

2 30.05.20162 İÇERİK ► AMAÇ ► IPPC (ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR) DİREKTİFİ ► BAT ve BREF TANIMI ► SERAMİK ENDÜSTRİSİ-TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ DURUM ► DUVAR VE YER KAROSU SEKTÖRÜ ► YURTBAY’ DA ÜRETİM ► SERAMİK ÜRETİM İŞLEMLERİ İÇİN EMİSYON FAKTÖRLERİ

3 30.05.20163 İÇERİK ► YÖNTEM ► SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ ► BREF İLE UYUM İÇİN ÖNERİLEN, GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER ► SONUÇ

4 30.05.20164 AMAÇ ► Yurtbay Seramik Yer ve Duvar Karosu Üretim Tesisi için, IPPC (Endüstriyel Emisyonlar) Direktifine uyum hedefi doğrultusunda bir boşluk (GAP) analizi yapılarak, bu üretim tesisinde çevre yönetimi, emiyonların önlenmesi veya azaltılması, atık su deşarj limitlerinin sağlanması, katı atıkların önlenmesi veya azaltılması gibi konularda başvurulan teknikler ve yöntemler incelenerek, bu teknik ve yöntemlerin BREF dokümanında belirtilmiş olan mevcut en iyi yöntemlere uygunluğu belirlemek,

5 30.05.20165 AMAÇ ► BREF dokümanı ile uyum sağlamayan noktalar belirlenerek, BREF dokümanı doğrultusunda önerilerde bulunmak.

6 30.05.20166 IPPC (ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR) DİREKTİFİ ► 1996 yılında Avrupa Birliği’ nin endüstriyel tesisler için izin ve kontrol konusunda yayınladığı bir direktiftir. ► Direktifle, üye ülkelerin 1999 Ekimine kadar direktif yükümlülüklerini kendi ulusal mevzuatlarına yansıtma zorunluluğu getirilmiştir. ► Direktifte Ek I’ de yer alan endüstriyel kuruluşlar AB ülkelerindeki otoritelerden çevresel izinler almak yükümlülüğündedir.

7 30.05.20167 IPPC (ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR) DİREKTİFİ ► IPPC (Endüstriyel Emisyonlar) Direktifi’nin Türkiye Çevre Mevzuatı’na uyarlanmasına ilişkin çalışmalar başlamış olup; IPPC (Endüstriyel Emisyonlar) Direktifinin Türkiye’de uygulanması projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından halen yürütülmektedir. ► Türkiye için bir IPPC Uygulama Stratejisi

8 30.05.20168 BAT ve BREF TANIMI ► Temel izin koşulu mevcut en iyi tekniklerin (BAT) kullanılmasıdır. ► BAT : Best Available Techniques ► BREF : BAT Referance Document

9 30.05.20169 SERAMİK ENDÜSTRİSİ-TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ DURUM ► Seramik : “ bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşerek yüksek ısıda işlenmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşik “ ► Seramik Sektörleri *Tuğla ve kiremit üretimi *Tuğla ve kiremit üretimi *Duvar ve yer karosu üretimi *Duvar ve yer karosu üretimi * Refrakter üretimi * Refrakter üretimi *Sağlık gereçleri üretimi *Sağlık gereçleri üretimi *Ev gereçleri üretimi *Ev gereçleri üretimi *Teknik seramikler üretimi *Teknik seramikler üretimi

10 30.05.201610 Dünyada Seramik Endüstrisi Dünyada Seramik Kaplama Üretimi Dünyada Seramik Kaplama Üretimi ► 2005 yılı 6.996 milyon m 2 ► 2006 yılı 7.695 milyon m 2 ► Dünya seramik üretim malzemeleri üretiminde kıtalara göre dağılım; Asya %56 Asya %56 Avrupa %27 Avrupa %27 Amerika %13 Amerika %13 Afrika %3,4 Afrika %3,4

11 30.05.201611 Duvar ve Yer Karoları Üretimi ► Yer ve duvar seramikleri, binaların iç ve dış mekânlarında çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kaplama, koruma ve dekorasyon amaçlarına yönelik olarak kullanılmaktadır. ► Kullanılan başlıca hammaddeler; kil, kaolen, feldspat, kuvars, kireçtaşı, dolomit, mermer ve bentonittir.

12 30.05.201612 Duvar ve Yer Karoları Endüstrisinin Türkiye’ deki Durumu ► Seramik sektörü Türkiye’nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörüdür. Sektör her yıl ürünlerini geliştirmekte ve çeşitliliğini artırmaktadır. ► Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında 5. sıradadır. Dünya Seramik Kaplama Üretiminde Türkiye’ nin Payı

13 30.05.201613 Duvar ve Yer Karosu Üretim Prosesi

14 30.05.201614 Duvar ve Yer Karosu Üretim Girdi ve Çıktıları

15 30.05.201615 Yurtbay Seramik’ de Üretim ► Yurtbay Seramik’ de *duvar karosu üretimi *duvar karosu üretimi *yer karosu üretimi *yer karosu üretimi *porselen karo üretimi *porselen karo üretimi *firit üretimi *firit üretimi

16 30.05.201616 Seramik Üretim İşlemleri İçin Emisyon Faktörleri ► Amerika Çevre Koruma Ajansı (USEPA)’nın AP–42 emisyon faktör serisinin seramik ürünleri üretimi için belirlemiş olduğu emisyon faktörleri, partikül madde ve gaz kirleticiler olmak üzere iki gruptadır. Seramik üretim işlemleri için emisyon faktörleri

17 30.05.201617 Seramik Üretim İşlemleri İçin Emisyon Faktörleri Seramik üretim işlemlerinden kaynaklanan gaz kirleticiler için emisyon faktörleri Seramik üretim işlemlerinden kaynaklanan gaz kirleticiler için emisyon faktörleri

18 30.05.201618 Seramik Üretim İşlemleri İçin Emisyon Faktörleri ► EMEP/CORINAIR (EEA) Emisyon Envanteri Rehber Kitabı’ ndan alınan, tuğla ve karo üretimi için belirlenmiş emisyon faktörleri ; Sınıf A: Pişirme sonrasında kil ürünün aldığı renk “kırmızı” Sınıf B: Pişirme sonrasında kil ürünün aldığı renk “sarı” Sınıf C: Pişirme sonrasında kil ürünün aldığı renk “beyaz” Ton ürün başına kg kirletici olarak emisyon faktörleri

19 30.05.201619 Seramik Üretim İşlemleri İçin Emisyon Faktörleri m3 kullanılan doğal gaz başına kg kirletici olarak emisyon faktörleri

20 30.05.201620 YÖNTEM ► GAP (boşluk) Analizi ► Kontrol listesi (check-list) ► Seramik Üretim Endüstrisi Mevcut En İyi Yöntemler Referans Dokümanı (BREF) doğrultusunda belirlenmiş olan “mevcut en iyi teknikler” in Yurtbay Seramik Eskişehir Duvar ve Yer Karosu Fabrikası’nda uygulanışı incelenmiştir. Bir kontrol listesi tablosu hazırlanarak, GAP (boşluk) Analizi yapılmıştır

21 30.05.201621 SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ

22 30.05.201622 SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ

23 30.05.201623 SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ

24 30.05.201624 SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ

25 30.05.201625 SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ

26 30.05.201626 SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE BAT UYGULAMLARI, YURTBAY’DAKİ UYGULAMALAR VE GAP ANALİZ

27 30.05.201627 BREF İLE UYUM İÇİN ÖNERİLEN, GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER ► Çevre Yönetimi ► Enerji tüketimi ► Yayılan Toz Emisyonları ► Fırında Pişirmeden Kaynaklanan Toz Emisyonları ► Atık su ► Emisyon Ölçüm Süreleri

28 30.05.201628 SONUÇ ► Yurtbay Seramik’ in Eksiklikleri, ► IPPC Direktifi gereklilikleri ile Türkiye Mevzuatı gerekliliklerinin farklılık göstermesi

29 30.05.201629 SONUÇ ► Türkiye IPPC ile uyum sağlanmak için, yürürlükte olan yönetmeliklerdeki teknik uygulamaların daha detaylı ve hassas gerçekleştirilmesini sağlaması ve bu yönde değişiklikler yapılmasını sağlamalıdır.

30 30.05.201630 TEŞEKKÜRLER…


"30.05.20161 SERAMİK ENDÜSTRİSİ İÇİN IPPC’ YE GÖRE MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER (BAT): TÜRKİYE’ DEN BİR UYUMLULUK ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Ozan Devrim YAY HAZIRLAYAN:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları