Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu"— Sunum transkripti:

1 Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu
Tema:ATATÜRK Tür: Biyografi Yazar:Hikmet SEBÜKTEKİN Süre: 5 saat Tuna Matbaacılık, 6. Sınıf

2 T E M A Y A H A Z I R L I K Aşağıdaki fotoğrafları inceledikten sonra, birikimlerinizden hareketle bu fotoğrafların Atatürk'ün hangi özelliklerini yansıttığını bitişik eğik yazıyla yazınız. ….. …… …….. ………

3 OKUMAYA HAZIRLIK Metnin başlığını ve metnin bulunduğu sayfadaki fotoğrafı inceleyınız. Atatürk hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

4 OKUDUĞUNU ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME
Metni soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Atatürk'ün hayatını konu alan metnin başlığı ve görsel unsurlarından hareketle zihninizde oluşan soruları ve okuma süreci içerisinde paragraflarla ilgili sorularınızı yazınız. Metnin tamamını okuduktan sonra yazdığınız soruları sırayla cevaplayınız.

5 ATATÜRK: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU
XX. yüzyılın en büyük asker ve devlet adamlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Devam ettiği okullarda o kadar başarılıydı kı öğretmenlerinden biri ona 'olgunluk' anlamına gelen Kemal adını verdi. Orta vc yüksek öğrenimini çeşitli asken okullarda tamamlayan Atatürk yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu. Okul yıllarında derslennm yanı sıra ülke ve dünya sorunlarına karşı da büyük ilgi duyuyor, bunların nasıl çözümlenebileceği konusunda arkadaşlarıyla sürekli fikir alışverişinde bulunuyordu.. Atatürk böylece mesleğinde en üst düzeyde yetişmiş genç bir subay ve çevresinde olup bitenleri yakından izleyen aydın bir yurtsever olarak devle! hizmetine başladı. Önce, 0 zamanlar Osmanlı İmparaiorluğunun sınırları içinde bulunan Şam ve Selanik'te görevlendirildi. Daha sonra Balkan ve Trablusgarp savaşlarına katildi. Aynca, bir süre Sofya'da askerî ataşelik yaptı

6 ATATÜRK: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU
Atatürk 1915 yılında İstanbul'u ele geçirmek amacıyla Gelibolu'da karaya çıkan düşman birliklerine karşı kazandığı zaferle gerek kendi ülkesine, gerekse bütün dünyaya adını duyurdu. Türk halkı onu ulusal kahraman ilan etti. Ne yazık ki, 1914 yılından 1918 yılına kadar süren I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, müttefikleri Almanya. Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'la birlikte yenilgiye uğradı. Ülke galip devletler tarafından işgal edildi. Uzun zamandan beri gerileme sürecini yaşayan imparatorluk neredeyse yok olma noktasına geldi. Ordunun silahtarı alınmış, ekonomi iflas etmiş, cephelerde çok sayıda insan kaybedilmişti. Daha da kötüsü, ulus büyük bir umutsuzluğa düşmüş, bu durumdan kurtulmanın ancak bir mucizeyle mümkün olabileceğine İnanmıştı. Savaşın son yıllannda generalliğe yükselerek yönetimindeki birliklerle doğuda Ruslar ve güneyde ingilizlerle çarpışmış olan Atatürk bu karanlık günleri İstanbul'da geçiriyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen, ulusuna karşı duyduğu güvenle kurtuluş için çareler aramaya başlamıştı. Kendisiyle aynı düşünceleri paylaşanlara Anadolu'da toplanılmasını ve kısa zamanda hazırlık çalışmalarının yapılarak mücadeleye girişilmesini öneriyordu. Atatürk bu sırada, güzel bir rastlantı olarak Samsun bölgesi ordu müfettişliğine atandı. Kendisine verilen görev o bölgede çıkan isyanların bastırılmasıydı. Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde deniz yoluyla Samsun'a geldi. Mücadele ilkelerinin ve varılması istenen hedeflerin kararlaştırıldığı toplantılara ilk olarak Amasya'da başlandı. Bunu Erzurum ve Sivas kongreleri izledi. Komutanlar, sivil yöneticiler ve ulusal direniş örgütlerinin temsilciteri Atatürk'ün yanında yer alarak çalışmaları yürüttüler.

7 ATATÜRK: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU
Anadcludaki bu gelişmeler İstanbul hükümetini endişelendiriyor, işgal kuvvetlerini ise iyice rahatsız ediyordu. Öyle ki sonunda Atatürk ölüme mahkûm edilmiş, o da çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirerek İstanbul'la ilişkilerini tamamen koparmıştı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Mille! Meclisi kuruldu ve Atatürk Meclis başkanlığına seçildi. Artık Anadolu hareketinin yasa yapma ve bunları yürütme yetkisine sahip bir hükümeti vardı. Bu gelişmeler olurken Atatürk'ün Samsun'a varışından birkaç gün önce İzmir'e çıkmış olan Yunan orduları fazla bir direnişle karşılaşmadan Batı Anadolu'daki ilerlemelerine devam ediyorlardı. Atatürk'ün önderliği ve meclis hükümetinin yönetimi altında Türk ulusu yeniden moral kazanarak görülmemiş bir özveriyle düşmana karşı birleşip uzun bir mücadeleye girişti. Bu mücadeleye "Kurtuluş Savaşı" adı verilmiştir. Bîr ara Ankara yakınlarına kadar gelen Yunanlılar Atatürk'ün başkomutanlığını yaptığı Türk ordusu karşısında büyük bir bozguna uğrayarak Anadolu'yu terk etmek zorunda kaldılar. Daha sonra İngiliz ve Fransız birlikleri İstanbul'dan çekildiler. Ülke düşman İşgalinden kurtuldu. İmzalanan barış anlaşmasıyla Türkiye'nin bugünkü sınırları çizildi ve böylece Osmanlı İmparatorluğu da sona ermiş oldu. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. Uzun zamandan beri beklenen barış yıllarının başlamasıyla Atatürk'ün ve Türk ulusunun yaşamında yepyeni bir dönem açılıyordu. Şimdi sıra savaşlarda yanıp yıkılan ülkenin ve gençlerinin çoğunu cephelerde kaybeden ulusun yaralarını sarma işine gelmişti. Gelibolu'da ve Kurtuluş Savaşı'nda ne eşsiz bir asker olduğunu kanıtlayan Atatürk, bu defa da gerçek devlet adamlığının en güzel örneğini verdi.

8 ATATÜRK: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU
Osmanlı devletinin çağ dışı kalmış kurumları bir tarafa bırakıldı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Özellikle, eğitim ve adalet alanlarına egemen olan din kaynaklı uygulamalar kafdınlıp bunların yerine çağdaş yasalar getirildi. Laiklik cumhuriyetin temel ilkelerinden biri oldu. Atatürk çağdaşlaşma girişimlerinde aklın ve bilimin gösterdiği yolu izliyordu. Amacı, Türkiye Cumfıuriyeti'nin ileri batı ülkelerindeki uygarlık düzeyine ulaşması, hatta onu geçmesiydi. Bu yönde yapılan köklü değişiklikler Atatürk devrimleri olarak adlandırılmıştır. Kısa sürede ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi, balı takvimi kabul edildi. Şapka devrimiyle fes giyilmesi kaldırılarak batı ülkelerindeki kıyafetlerin kullanılması özendirildi. 1928'de okuma yazmayı kolaylaştırarak yaygınlaştırmak üzere Harf Devrimi yapıldı. Üç ay içinde Arap harften bırakıldı ve bunların yerine Latin alfabesinin kullanılmasına geçildi. Atalürk, elinde tebeşir, il il dolaşıp vatandaşlarına yeni yazının öğretilmesinde öncülük etti. Daha sonra, Türkçenin Arap ve Fars dillerinin etkisinden kurtarılarak gelişmesini sağlayacak özleştirme çalışmalanna başlandı yılında Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Aynı yıl çıkarılan bir yasayla her ailenin bir soyadı alması sağlandı. O zamana kadar vatandaşların birbirinden ayırt edilmesinde güçlüklerle karşılaşılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muştala Kemale "Atatürk“ soyadının verilmesini kararlaştırdı. Bu arada ülkenin ekonomik kalkınması için önlemler alınıyor; ziraat, sanayi ve ulaşım alanlannda devlet desteğiyle büyük atılımlar gerçekleşiyordu.

9 ATATÜRK: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU
1923ten sonra Atatürk'ün önderliğini yaptığı Türk dış politikasının temel ilkesi savaşların önlenmesi ve dünyadaki tüm ulusların banş içinde yaşamasıydı. Yunanistan'la yeniden dostça ilişkiler kuruldu. 1933te merkezi İsviçre'de bulunan "Milletler Cemiyetfne üye olundu. Ertesi yıl Balkan ülkeleriyle bir antlaşma yapıldı yılında yapılan uluslararası bir toplantıda Boğazların denetimi Türkiye'ye verildi. Son olarak Iran, Irak ve Afganistan'la bir dostluk antlaşması imzalandı. Yeni bir dünya savaşı tehlikesini se2en Atatürk, barışçı ve tarafsız bir politika izlemeye özen gösteriyordu. Türk ulusu 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ü kaybetti. Bütün hayatı boyunca ülkesine hizmet ederek onu yok olmaktan kurtaran ve çağdaş temeller üzerinde yeniden kuran büyük insan yakatandığı hastalığa yenilmişti. O ileriyi görebilme yeteneğiyle; halkına karşı duyduğu sevgi, saygı ve güvenle, hayal kurabilme gücü ve kurduğu hayalleri gerçekleştirmedeki ustalığıyla, başkalarının düşüncelerine ve insan aklına verdiği değerle elli yedi yıllık kısa ömrüne inanılmayacak kadar büyük başarılar sığdırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bugün olduğu gibi gelecekte de Atatürk'ün gösterdiği yolu İzleyerek dünya devletleri arasındaki saygın yerini koruyacaktır. Hikmet SEBÜKTEKİN

10 Metne neden, "Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" başlığı verilmiş? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

11 1. Etkinlik Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bulup karşılarına bitişik eğik yazıyla yazınız. rütbe müttefik galip İşgal etmek müfettiş mahkûm etmek

12 2. Etkinlik Atatürk'ün çocukluk döneminde İçinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? işaretleyiniz. Osmanlı Devleti sınırlarını genişletiyordu. • Atatürk'ün çocukluk döneminde Osmanlı Devleti artık geriliyordu. Ülkenin ordusu yoklu. Anadolu topraklarına göz diken devletler topraklarımızı paylaşma planı yapıyorlardı Halk maddi yönden de güçsüzdü. Halkı bu durumdan kurtaracak bir lider gerekiyordu.

13 Okuma Anlama Metinden öğrendiklerinizden hareketle
Atatürk nasıl bir düşünce yapısına sahipti? Bu düşünceleri hayata geçirmek için neler yapmıştır? Atatürk'ün fikir hayatı aklın ve bilimin öncülüğünü esas alır. Metinden Atatürk'ün okumanın ve araştırmanın, fikir hayatındaki önemini anlatan bölümü bulunuz ve bu alanda yaptığı çalışmalara örnekler veriniz. (Harf Devrimi'ni yapması, herkesin okuma yazma öğrenmesi için il il dolaşması vb.) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için onun yaptığı diğer devrimleri de sıralayınız.

14 3. Etkinlik Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya bitişik eğik yazıyla yazınız.

15 KUPÜRLERDEKİ UYUM Verilen gazete kupürünü okuyunuz.
Haberin başlığı ile haberin içeriği arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. "Kupürdeki başlık ile içerik arasında bir uyumsuzluk var mı?"

16 'Atatürk, Askerlik Terimlerini Türkçeleştirendir."
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, kurduğu cumhuriyeti Türk gençliğine armağan ve emanet eden Atatürk'ün, aynı zamanda Türk kültür tarihinde çok önemli atılımlar gerçekleştirmiş, eşsiz bir düşünce adamı olduğunu söyledi. Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenen "Atatürk ve Türkçe" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Akalın, Atatürk'ün sadece kültür ve dil sorunlanyla lgilenmekle kalmadığını, sürekli olarak bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunduğunu ve öncülük ettiğini vurguladı. "Türk milletinin dili Türkçedir.“ diyen Atatürk'ün, Türkçenin, cumhuriyetin kuruluşuna katkıda bulunan herkesin ortak dili olduğunu açıkça ifadeettiğini belirten Akalın, "Kurduğu cumhuriyeti Türk gençliğine armağan ve emanet eden Atatürk, aynı zamanda Türk kültür tarihinde çok önemli atılımlar gerçekleştirmiş, eşsiz bir düşünce adamıdır.“ dedi. Prof. Dr. Akalın, 1936 yılındaki 3. kurultayın ana konusunun "Güneş Dil Teorisine Göre Tetkikler" olduğunu belirterek şunlan kaydetti: "Atatürk tamamen bilim terimleri üzerine çalışır. Bilim terimleri belirli alanlarda, belirli sayıda bilim insanlannın konuştuğu, kullandığı terimlerdir. Bunlar Türkçeleştirilebilir. Türkçenin bilim dili olması için terimlerin de Türkçe olması gerekir. Atatürk askerlik terimlerini de Türkçeleştirendir. Bugün orduda kullandığımız er, erbaş, subay, asteğmen, teğmen, üsteğmen, albay, yarbay ve tümen gibi terimleri Türkçeleştirmiştir. Ve bunun için Türkçenin en eski kaynaklanna bakmıştır. Atatürk birçok kelimeyi dilimize kazandırmıştır. Bu kelimeler bizzat kendisinin türettiği kelimelerdir. Atatürk'ün bu kitabında artı, eksi, bölü, çarpı, eşit, toplam ve çember gibi 129 terim var."

17 OKUDUĞUNU ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME
Millî Mücadele ilkelerinin kararlaştırıldığı ilk toplantı nerede yapılmıştır? Bu toplantılar daha sonra hangi illerde devam ettirilmiştir? Atatürk'ün ve Türk milletinin verdiği mücadeleye niçin "Kurtuluş Savaşı" adı verilmiştir? Ülkenin düşman işgalinden kurtuluşu en son hangi gelişmelerle gerçekleşmiştir? Atatürk hangi olayın ardından cumhurbaşkanı seçilmiştir? Metne göre Atatürk'ü büyük bir lider yapan özellikler nelerdir? Siz Atatürk'ün hangi özelliklerini kendinize örnek alıyorsunuz? Bunu gerçekleştirmek için neler yapıyorsunuz? Atatürk'ün yaptığı devrimlere bakarak onun nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatınız. Yurdumuzun kurtulmasından sonra Atatürk'ün gerçekleştirdiği yenilikler nelerdir?

18 4. Etkinlik "Butun olumsuzluklara rağmen ulusuna karşı duyduğu güvenle kurtuluş İçin çareler aramaya başlamıştı." cümlesindeki altı çizili söz grubunda verilmek istenen anlamı aşağıya bitişik eğik yazıyla yazınız.

19 Metnin Türüyle İlgili Özellikler
Okuduğunuz metin Atatürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler içeriyor mu? Metinden örnekler veriniz. Metinde anlatılanların gerçek hayatla ilişkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Biyografi, tanınmış bir kişinin hayatını ve yaşadığı olayları anlatan bir türdür

20 Düşüncenin Yönünü Değiştiren Durumlar
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark etmek amacıyla 4. etkinliği yapınız. "buna rağmen, ne var ki, hâlbuki, fakat, ama, ancak vb." kelimeler karşıt durumları birbirine bağlar, olayın veya düşüncenin yönünü değiştirir. Bu kelime veya kelime gruplarıyla cümleler kurunuz.

21 Düşünceyi Geliştirme Yolları
"Gelibolu'da ve Kurtuluş Savaşı'nda ne eşsiz bir asker olduğunu kanıtlayan Atatürk, bu defa da gerçek devlet adamlığının en güzel örneğini verdi. Osmanlı Devleti'nin çağ dışı kalmış kurumları bir ta- j rafa bırakıldı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Özellikle, eğitim ve adalet alanlarına egemen olan din kaynaklı uygulamalar kaldırılıp bunların yerine çağdaş yasalar getirildi. Laiklik cumhuriyetin temel ilkelerinden biri oldu. Atatürk çağdaşlaşma girişimlerinde aklın ve bilimin gösterdiği yolu izliyordu." Bu bölümde düşünceyi geliştirme yollarından "örnekleme“ kullanılmış ve bu kullanım ilk cümlede ifade edilen duruma çeşitli örnekler vermek gibi bir işlevi üstlenmiştir. Diğer düşünceyi geliştirme yolları tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme, benzetme ve sayısal verilerden yararlanmadır. 5. etkinliği yapınız.

22 5. Etkinlik Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Bu kullanımın işlevi hakkındaki düşüncelerinizi birkaç cümleyle ifade ediniz. "Uzun zamandan beri gerileme süreci yaşayan imparatorluk neredeyse yok olma noktasına geldi Ordunun silahları alınmış, ekonomisi iflas etmiş, cephelerde çok sayıda insan kaybedilmişti. Daha da kötüsü, ulus büyük bir umutsuzluğa düşmüş, bu durumdan kurtulmanın ancak bir mucizeyle mümkün olabileceğine inanmıştı." …………………………………………….

23 KONUŞMA Hazırlıklı konuşmalar yapma
"Atatürk ilke ve inkılaplarını anlatan bir konuşma hazırlayınız." Bir konuşma metni hazırlayınız. Konuşmalarınızı bir ana fikir etrafında planlayınız. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız. Konuşmalarınızı sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanınız. Konuşmalarınızı belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdiriniz.

24 Değerlendirme "Konuşmayı Değerlendirme Formu Doldurulur.

25 6. Etkinlik: Kendi Metnim Atatürk'ün özel kütüphanesinin
katalogu, onun eşsiz bir kumandan ve devlet başkanı kişiliği yanında, bir fikir ve küttür hayatının maddi belgelerini göstermesi bakımından çok önemlidir. Atatürk bu kitaplarla da yetinmeyip gerektiğinde resmî ve özel müesseselerin kütüphanelerinden de kitaplar getirtmiş, onları okumuş ve sonra iade etmiştir. Gazi'nin 22 Eylül 1924'te Samsun'a ikinci gelişinde 19 Mayıs 1919'daki ilk gelişinde kaldığı Mıntıka Palas Oteli kendisine armağan edilmiştir. Gazi, otelin alt katının kütüphane olarak düzenlenmesini istemiştir. Alt kat kütüphane olarak düzenlenmiş ve otel Gazi'nin Samsun'a dördüncü geliş tarihi olan 22 Kasım 1930 günü Gazi Kütüphanesi adıyla halkın hizmetine açılmıştır. Otelin üst katı da Samsun Belediyesince düzenlenerek daha sonra 19 Mayıs Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Kadir Çetin Aşağıdaki metinde yer alan altı çizli anahtar kelimeleri kullanarak yeni bir metin oluşturunuz. Kendi Metnim

26 de'nin yazımı Bugünkü toplantıda öğrencilerin durumu görüşülecekmiş.
Bugünkü toplantı da öğrencilerin durumunu görüşmek için yapılıyor. Her iki cümleden de gördüğünüz "de"leri çıkararak okuyunuz. Anlamlarında bir değişiklik oldu mu? Birinci cümledeki ek olan ve kelimeye bitişik yazılan " – de çıkarıldığında anlam bozulur. Ayrı yazılan ve bağlaç olan "de" eki çıkarıldığında anlamda bir değişiklik olmaz. Ek hâlinde bulunan "-de" eklendiği kelimeye bulunma durumu anlamı, bağlaç olan "de" ise "dahi" anlamı katmıştır. Ek olan " - de" kelimeye bitişik olarak, bağlaç olan "de" ise kelimeden ayrı yazılır.

27 7. Etkinlik Aşağıdaki cümleleri "-de" eki veya "de" bağlacıyla tamamlayarak cümlelerde hangi görevde kullanıldığını altlarına yazınız.

28 Fiilden İsim Yapma Ekleri
Yeni yapılan durak yolcuları çok mutlu etti. Birkaç dalgıç Akdeniz'in derinliklerinde araştırmalar yapıyor. Yazdığım yazı yakında bir dergide basılacak. Alt ve üst geçitler trafiği hayli rahatlattı. Sevgi ve saygı ikili ilişkilerin olmazsa olmazıdır.

29 Fiilden Fiil Yapma Ekleri
Son yaptığı resmin bulunduğu sayfayı defterden kopardı. Kedisine süt İçirdi. Okuluna uzak olduğu için o mahalleden taşındı. Buraya yeni bir okul yaptırdı. Yeni aldığı kitaplar eskileriyle karıştı. Söylediği sözler kısa süre sonra unutuldu. 8 ve etkinlikler

30 8. Etkinlik Aşağıda verilen kelimeler ile ekleri birleştirerek yeni kelimeler türetiniz. Türettiğiniz bu kelimeleri verilen boşluklara yazınız.

31 9. Etkinlik Aşağıdaki kelimelerle yanda verilen eklerden uygun olanlarını birleştirerek bu kelimelerle cümleler yazınız.

32 10. Etkinlik Aşağıdaki metinde geçen boşlukları uygun yapım ekleriyle tamamlayınız. Türettiğiniz kelimeleri boşluklara yazınız. Yoğun bir günün ardından yor... ve biL.. bir şekilde eve geldim. Evin içi çok dağınıktı. Kitaplar bir yığ... hâlinde masanın üstünde duruyordu. Hemen süpür...yi elime aldım ve ortalığı temizlemeye başladım. Elbette işler bu kadar da değildi. Öğren...lerin kâğrtlannı okumam ve çeşitli formları doldurmam gerekiyordu. İlk kâğıdı okuduğumda içimi bir sev... kapladı. Çünkü öğrencim çok güzel şeyler yazmıştı. Bu çalış... öğrencim yor... bir günün ardından en güzel hediyeyi vermişti bana. Diğer kâğıtları da merakla oku...ya başladım heyecanla Tûrettiğim kelimeler: …… Tûrettiğim kelimeler:

33 Cumhuriyeti biz kurduk,
Ey yükselen yeni nesil! Istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yasatacak Sizsiniz M.KEMAL ATATÜRK” H.A


"Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları