Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYÂTIN YERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYÂTIN YERİ"— Sunum transkripti:

1 GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYÂTIN YERİ
ZANAAT SANAT BİLİM HAZIRLAYAN:ÖZLEM YÜCEL-EDE.ÖĞRT.

2 BİLİM NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

3 BİLİM Bilim veya ilim,[1] fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü.[2]

4 Bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur. Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu olarak seçer, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışır.[3] Bilim; temelleri sanat tarafından atılmış, her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür.

5 BİLİM EİNSTEİN’ E GÖRE BİLİM BERTNART RUSSELL’ A GÖRE BİLİM her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası

6 Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar.

7 Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları:
TIP GÖK BİLİMİ GEOMETRİ MATEMATİK

8 BİLİMİN ÖZELLİKLERİ SEÇİCİ SÜREÇLİ ELEŞTİRİCİ OLGUSAL GENELLEYİCİ
MANTIKSAL EVRENSEL OBJEKTİF SEÇİCİ SÜREÇLİ ELEŞTİRİCİ

9 SANAT Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu, kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görüldüğüdür.

10 Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır.
Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki 'art' sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce'deki 'art' ('artificial' = yapay), gerek Almanca'daki 'Kunst' ('künstlich' = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli 'sanat' ('suni' = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır.

11 Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 60'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.

12 ZANAAT SEPETÇİLİK ALTIN İŞLEMECİLİĞİ KUNDURACILIK DOKUMACILIK
BASTONCULUK BAKIRCILIK

13 ZANAAT Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek.[1] Bu mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir. Marangozluk, ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, çömlekçilik, berberlik, bakırcılık gibi mesleklerin hepsi birer zanaattir. Bir kimsenin zanaatkâr olması için el becerisi gerektiren bir malı veya hizmeti sadece satması değil, bilfiil üretmesi gerekir.

14 Zanaatkârlar, el becerileri nedeniyle tarih boyunca pek çok toplumda saygın bir yere sahip olmuşlardır. Sanayi devrimi ile birlikte birçok zanaat yok olmuş, yerini endüstriyel üretime bırakmıştır; diğerleri ise şekil değiştirerek değişen koşullara ayak uydurmuştur.

15 Maddeler halinde Sanat ve Zanaat ve bu işleri icra edenler arasındaki farkı sıralayacak olursak
1-Sanatçı yaratı eyleminin sonucunda ortaya çıkan eserden belli maddi kaygılar gütmezken 2-Sanat eseri çoğunlukla bir kere yapılırken 3-Sanatçının yapacağı sanat eserinde sanatçının duygusuna göre değişmeler mümkünken Zanaatçı ise belli bir ücret karşılığında ürün meydana getirir. işin en başından itibaren zanaatçı maddiyatla başlamıştır işine. zanaat eseri ayrıca bir meslek olduğundan ve para amacı güdülerek yapıldığından istenildiği kadar yapılabilir. zanaatçı yola çıktığı ve başta planladığı işi bitirmeyi amaçlar. Kısacası sanat yaratıcılıktır zanaat ise ustalıktır

16 GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI
DRAMATİK SANATLAR İŞİTSEL SANATLAR PLASTİK SANATLAR GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI GELENEKSEL YÖNTEMLERE GÖRE GÜZEL SANATLAR KABACA 3 GRUBA AYRILMAKTADIR:

17 BU GELENEKSEL SINIFLANDIRMAYI BİRAZ DAHA DETAYLANDIRIRSAK KARŞIMIZA ŞÖYLE BİR TABLO ÇIKMAKTADIR:
DRAMATİK-RİTMİK SANATLAR TİYATRO BALE DANS OPERA SİNEMA MADDEYE BİÇİM VEREN SANTLAR GÖRSEL PLASTİK SANATLAR RESİM HEYKEL MİMARİ KABARTMA HAT TEZHİP MİNYATÜR İŞİTSEL FONETİK SANATLAR EDEBİYAT MÜZİK

18 GÜNÜMÜZDE GELENEKSEL SINIFLANDIRMANIN YETERSİZ OLDUĞU BAZI SANAT DALLARI OLMASI SEBEBİYLE YENİ VE MODERN BİR SINIFLANDIRILMAYA GİDİLMEK ZORUNDA KALINMIŞTIR. BUNA GÖRE GÜZEL SANATLARIN MODERN YÖNTEMLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASINDA KARŞIMIZA YENİ VE DAHA KAPSAMLI BİR TABLO ÇIKMAKTADIR.

19 MODERN SINIFLANDIRMA YÜZEY SAN. RESİM AFİŞ GRAFİK KARİKATÜR FOTOĞRAF BATİK HAT MİNYATÜR HACİM SAN. HEYKEL SERAMİK KABRTMA MEKÂN SAN. MİMARİ İÇ MİMARİ BAHÇE MİMARİSİ PEYZAJ MİMARİSİ DİL SAN. ROMAN HİKÂYE ŞİİR TİYATRO METNİ FİLM SENARYOSU SES SAN. HALK MÜZ. CAZ KLASİK MÜZ.vb HAREKET SAN. BALE PANDOMİM HALK DANSLARI MODERN DANS DRAMATİK SAN. TİYATRO SİNEMA OPERA MÜZİKAL GÖLGE OYN. KUKLA OYN.


"GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYÂTIN YERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları