Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL SAYILAR Selçuk DELİBAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL SAYILAR Selçuk DELİBAŞ."— Sunum transkripti:

1 DOĞAL SAYILAR Selçuk DELİBAŞ

2 9 onluk 9 yüzlük 9 birlik 1 birlik

3 9 onluk 9 yüzlük 9 birlik + 1 birlik 10 birlik

4 + 9 onluk 1 onluk 9 yüzlük 10 birlik 1 onluk

5 + 9 onluk 1 onluk 10 onluk 9 yüzlük 1 yüzlük

6 1 yüzlük + 9 yüzlük

7 + 1 binlik 9 yüzlük 1 yüzlük

8 Dört rakamdan oluşturulan doğal sayılara “ dört basamaklı sayılar “ denir.

9 2 onluk 4 birlik 1 binlik 5 yüzlük 1524 (Bin beş yüz yirmi dört)

10 3 binlik 1 yüzlük 5 onluk 7 birlik 3157 (Üç bin yüz elli yedi)

11 Aşağıda verilen dört basamaklı sayının basamaklarını gösterelim.
Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı

12 Aşağıda verilen dört basamaklı sayılarında basamaklarını sizler yapınız.
Birler basamağı Birler basamağı Onlar basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı Binler basamağı

13 BASAMAK TABLOSU 5459 Dört basamaklı sayısını basamak tablosunda gösterelim. Basamak Adları Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Sayı 5 4 5 9 Doğal sayının okunuşu: (Beş bin dört yüz elli dokuz)

14 7035 Dört basamaklı sayısını basamak tablosunda gösterelim.
Adları Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Sayı 7 3 5 Doğal sayının okunuşu: (Yedi bin otuz beş)

15 Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım.
SAYILARI OKUYALIM Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım. 2534 İki bin beş yüz otuz dört 7509 Yedi bin beş yüz dokuz 8514 Sekiz bin beş yüz on dört Bin doksan sekiz 1098 4675 Dört bin altı yüz yetmiş beş

16 Dört basamaklı sayıların en küçüğü 1000,
ÖNEMLİ ! Dört basamaklı sayıların en küçüğü 1000, en büyüğü ise 9999’ dur.

17 BEŞ BASAMAKLI SAYILAR Beş rakamdan oluşturulan doğal sayılara “ beş basamaklı sayılar “ denir.

18 Aşağıda verilen beş basamaklı sayının basamaklarını gösterelim.
Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı On binler basamağı

19 Aşağıda verilen beş basamaklı sayının basamaklarını gösterelim.
Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı On binler basamağı

20 26130 beş basamaklı sayısını basamak tablosunda gösterelim.
Adları On binler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Sayı 2 6 1 3

21 Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım.
SAYILARI OKUYALIM Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım. 12534 On iki bin beş yüz otuz dört 27509 Yirmi yedi bin beş yüz dokuz 78514 Yetmiş sekiz bin beş yüz on dört Kırk bir bin doksan sekiz 41098 64675 Altmış dört bin altı yüz yetmiş beş

22 Beş basamaklı sayıların en küçüğü 10000,
ÖNEMLİ ! Beş basamaklı sayıların en küçüğü 10000, en büyüğü ise 99999’ dur.

23 ALTI BASAMAKLI SAYILAR
Altı rakamdan oluşturulan doğal sayılara “ altı basamaklı sayılar “ denir.

24 Aşağıda verilen altı basamaklı sayının basamaklarını gösterelim.
Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı On binler basamağı Yüz binler basamağı

25 Aşağıda verilen altı basamaklı sayının basamaklarını gösterelim.
Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı On binler basamağı Yüz binler basamağı

26 425190 beş basamaklı sayısını basamak tablosunda gösterelim.
Adları Yüz binler basamağı On binler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Sayı 4 2 5 1 9

27 703687 beş basamaklı sayısını basamak tablosunda gösterelim.
Adları Yüz binler basamağı On binler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Sayı 7 3 6 8 7

28 Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım.
SAYILARI OKUYALIM Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım. 710514 Yedi yüz on bin beş yüz on dört 657009 Altı yüz elli yedi bin dokuz 308210 Üç yüz sekiz bin iki yüz on Beş yüz on bir bin sekiz yüz doksan 511890 905612 Dokuz yüz beş bin altı yüz on iki

29 Altı basamaklı sayıların en küçüğü 100000,
ÖNEMLİ ! Altı basamaklı sayıların en küçüğü , en büyüğü ise 999999’ dur.

30 Arkadaşlar Öğrendiklerinizi mutlaka tekrar ediniz
Arkadaşlar Öğrendiklerinizi mutlaka tekrar ediniz.Başarıyı böyle yakalarsınız.


"DOĞAL SAYILAR Selçuk DELİBAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları