Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Stilleri Spektrumu Fatma Saçlı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Stilleri Spektrumu Fatma Saçlı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Stilleri Spektrumu Fatma Saçlı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

2 Muska Mosston 1925- İsrail Keman Cimnastik Futbol Paraşüt Dekatlon Binicilik Dağcılık Öğrenme ve öğretme konusunda yeni bir paradigmayı keşfeden bir öncü olmuştur 1966’da, beden eğitimi alanında öğretim stilleri spektrumunu tanıtmış

3 Sara Ashworth Lankler Açık alan sporları Toe dans BaleStepEskrimCimnastikDalışYüzmeAtletizm Miami

4 Mark Byra Beden eğitiminde değerlendirme Beden eğitiminde öğretim yöntemleri Öğretim modelleri

5 Spektruma Genel Bakış Öğretim davranışı Öğretmenin kişiliği ya da felsefesi değil, sınıf içi davranışı Karar verme Hiçbiri tamamen iyi ya da kötü değil Her bir stilin anatomisi karar vermeye dayanır Bölümler (episode) 11 stil. Her bir stil, yoldaki mil işareti gibidir.

6

7

8 Karar Grupları (Üç Durum) Alınacak Olan Kararlar Etki-öncesi durum (İçerik: Hazırlık) 1.Konunun (bölümün) amacı (hedefi) 2.Öğretim stilinin seçilmesi 3.Beklenen öğrenme stili 4.Kime öğretileceği 5.Konu alanı 6.Zaman a. Başlama zamanı b. Hız ve ritim c. Süre d. Durma zamanı e. Ara verme f. Sonlandırma (Bitiş) 1.İletişim şekli 2.Soruları ele alış biçimi 3.Organizasyonel (düzen) ayarlamalar 4.Nerede öğretileceği (mekan) 5.Duruş 6.Kıyafet ve görünüm 7.Parametreler 8.Sınıf iklimi 9.Değerlendirme işlemleri ve araçları 10.Diğer

9 Davranış Hakkında Konu Alanı Hakkında Biçimsellik (Logistic) Hakkında a. Değer verici b. Düzeltici c. Nötr d.Belirsiz ErtelenmişAnında Karar Grupları (Üç Durum) Alınacak Olan Kararlar Etki durumu (İçerik: Uygulama ve Performans) 1.Etki-öncesi alınan kararlara bağlı kalınması ve uygulanması (1-14) 2.Uyarlamaya ilişkin kararlar 3.Diğer Etki-sonrası durum (İçerik: Değerlendirme ve geribildirim) 1.Etki durumunda gösterilen performans hakkında bilgi toplanması (gözlem, dinleme, dokunma, koklama gibi yollarla) 2.Bilginin kriterlere göre değerlendirilmesi (araçlar, işlemler, materyaller, normlar, değerler, vs.) 3.Öğreniciye geribildirim sunma: 4.Soruları ele alış biçimi 5.Seçilmiş olan öğretim stilinin değerlendirilmesi 6.Beklenen öğrenme stilinin değerlendirilmesi 7.Uyarlamaya ilişkin kararlar 8.Diğer

10 KOMUT STİLİ (A) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğretmen) Etki-sonrası(Öğretmen) Doğruluk, kesinlik Aynılık, birliktelik

11 KOMUT STİLİ (A) Konu alanı amaçları Modelin anında tekrarlanması Doğruluk, kesinlik Eşzamanlılık Modele bağımlılık Ustalık Kültürel geleneklerin devamı Etkili zaman Fazla materyal Eş zamanlılık Güvenlik Davranışsal amaçları Grup içinde sosyallik Benzerlik Saygı, grup kimliği Birliktelik ruhu Yönergeye uymak Estetik standartlar Düzen ve alışkanlık Kültürel geleneklerin devamı Güvenlik Disiplin

12 ALIŞTIRMA STİLİ (B) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğretmen) Öğretmenin geribildirim vermesi

13 ALIŞTIRMA STİLİ (B) Konu alanı amaçları Bireysel olarak modelin tekrarı Belleğin kullanılması Özel çalışmalarla içerik kazanımı İyi performans için tekrar Sonuç bilgisine ilişkin geribildirim Davranışsal amaçları Bağımsızlığa geçiş Karar verme Sorumluluk alma Başkalarına saygı Öğretmen ile bireysel iletişim Güven kazanmak Sosyalleşmek Geribildirim

14 İŞBİRLİĞİNE DAYALI- EŞLİ (C)  Karşılıklı ilişki  Sosyal etkileşim YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Uygulayıcı) Etki-sonrası (Gözlemci) Geribildirim

15 İŞBİRLİĞİNE DAYALI- EŞLİ (C) Konu alanı amaçları Eşle birlikte konu alanını özümsemek Görevi gözünde canlandırmak Kıyaslama, karşılaştırma, değerlendirme Hataların tespiti ve düzeltilmesi Öğretmen olmaksızın çalışmanın yapılması Davranışsal amaçları Etkileşim ve sosyallik İletişim becerileri Dönüt almak ve vermek Sabır, tahammül, bireysel farklılıklar Empati Sosyal davranış biçimi Görev dışı sosyallik Başkalarına güven duymak Akran başarısından onur duymak

16 KENDİNİ KONTROL STİLİ (D) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğrenici) Becerinin her bir basamağını doğru bir şekilde yapıyor muyum? Belirlenen kriterlere göre kendini değerlendirmek Kendi performansını kriterlerle kıyaslamak

17 KENDİNİ KONTROL STİLİ (D) Konu alanı amaçları Bağımsızılık Kinestetik farkındalık İçsel süreçleri kullanmak Hataları düzeltebilmek Aktif kalma süresini arttırmak İçeriği takip etmede ustalaşmak Davranışsal amaçları Bağımlılığı azaltmak, kendine güvenmek Kriterleri kullanmak Dürüst olmak Bireysel sınırlıklarla baş edebilmek Bireysel farkındalığı kazanmak Bağımsızlık ve içsel motivasyonu geliştirmek Bireyselleşme sürecini devam ettirmek

18 KATILIM STİLİ (E) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğrenici) Bireye özgü zorluk düzeyi Tüm öğrencilerin katılımı sağlanır

19 KATILIM STİLİ (E) Konu alanı amaçları Bireysel farklılıklara hizmet etmek Aynı göreve ilişkin farklı düzeyler Fırsat çeşitliliği İçeriği uyarlama fırsatı Görevde kalma süresinin kalitesi Değerlendirmeyi pekiştirmek Davranışsal amaçları İlk düzey seçimine karar vermek Kritere göre öz-değerlendirme Katılım devamı için uygun karar almak Bireysel farklılıkları kabullenmek Amaç ile düzey arasındaki farkı kabullenmek Kendine güven Dürüst olmak ??? Dikkat !!!!

20 YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ STİLİ (F) HEDEF KAVRAM Geniş çaplı, düşük seviyeli durum, dar çaplı, yüksek seviyeli durumdan daha dengelidir. YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğretmen/Öğrenici) Etki-sonrası (Öğretmen/Öğrenici)

21 YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ STİLİ (F) Konu alanı amaçları Basamaklamalar arasındaki bağlantıyı keşfetmek “Hedefi” keşfetmek Adım adım keşif sürecini yaşamak Mantıklı bir sıralı keşfediş Her soru, önceden beklenen bir cevap üretir En dengeli ve en az dengeli olduğunuz durum arasındaki farkı belirtin

22 Davranışsal amaçları Buluş eşiğini geçmek Kavram ve prensipleri keşfetmek Bilişsel ilişkiyi bulmak Bilişsel ekonomiyi öğretmek Etkili ve duygusal iklim oluşturmak Öğrenciye “Eureka” anını yaşatmak YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ STİLİ (F)

23 BENZER BULUŞ STİLİ (G) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğrenici/Öğretmen) Tek bir uyarıcı verilir tek bir yanıt bulunur. Deneme-yanılma Evet !!! Buldum

24 BENZER BULUŞ STİLİ (G) Konu alanı amaçları Tek bir cevap bulmak Ardışık içeriği keşfetmek Düşünmek için bir yol keşfetmek Davranışsal amaçları Tek bir doğru cevabın üretilmesi Mantığı, araştırma ve ardışık problem çözme becerilerini etkili hale getirmek Bilişsel işlemleri yürütmek Bilişsel ve duygusal olarak rahatlık yaşatmak

25 BENZER BULUŞ STİLİ (G) Gerçek yaşamdan örnek

26 FARKLI BULUŞ STİLİ (H) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğrenici/Öğretmen) Tek bir soru Birden çok cevap

27 Konu alanı amaçları Bir probleme birden fazla çözüm üretmek Belirli bilişsel süreçleri kullanmak İçeriğin sınırlarını genişletmek, İçerikteki değişken ve gelişimsel yönleri görmek Çözüm yollarını belli bir amaç için organize etme yeteneğini geliştirmek FARKLI BULUŞ STİLİ (H) Her katılımcı kendi geliştirdiği üretimi sergiler

28 FARKLI BULUŞ STİLİ (H) Davranışsal amaçları Farklı buluşa katılmak Farklı düşünebilmeyi aktif hale getirmek Belleğin ötesine geçmek Problemlere farklı şekillerde yaklaşılabileceğini kabul etmek Başkalarının fikirlerini tolere edebilmek Bilişsel ve duygusal olarak enerji hissetmek Uygun olduğunda, indirgeme sürecine dahil olmak Başkalarının fikirlerini kabullenmek ve tolere edebilmek

29 ÖĞRENİCİNİN TASARIMI- BİREYSEL PROGRAMLAMA STİLİ (I) YAPISI Etki-öncesi (Öğretmen) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğrenici/Öğretmen) Çözümde bağımsızlık Değerlendirme Karşılaştırma Sentez Analiz

30 ÖĞRENİCİNİN TASARIMI- BİREYSEL PROGRAMLAMA STİLİ (I) Konu alanı amaçları Bireyin kendi fikirlerini oluşturması, keşfetmesi ve düzenlemesi Karmaşık sorunlara yönelik konu alanı geliştirmek Bir sorunu ortaya çıkarmak ve incelemek için sistematik bir sürece dahil olmak Kendi performansının ve değerlendirilmesinin standartlarını koymak Bireysel bir program Sistematik bir süreç

31 ÖĞRENİCİNİN TASARIMI- BİREYSEL PROGRAMLAMA STİLİ (I) Davranışsal amaçları Bireysel farklılıklara yer vermek Bağımsızlığın artmasına yönelik fırsatlar sunmak Azimli ve dayanıklı olmak için çalışmak Öz-yönelimlerin gelişmesi için fırsatlar sunmak Bağımsız çalışma Azim Dayanıklılık Sabırlılık

32 ÖĞRENİCİNİN BAŞLATMASI STİLİ (J) Kendi öğrenme yaşantılarımı tasarlamak istiyorum YAPISI Etki-öncesi (Öğrenici) ( - ) Etki ( - ) ( - ) Etki-sonrası (Öğrenici)

33 ÖĞRENİCİNİN BAŞLATMASI STİLİ (J) Konu alanı amaçları Kendi seçtiği alanda bir öğrenme yaşantısı başlatmak Çok yönlü bir öğrenme yaşantısı başlatmak

34 ÖĞRENİCİNİN BAŞLATMASI STİLİ (J) Davranışsal amaçları Bağımsız olmayı seçmek Kendi öğrenme yaşantısını yaratmak için sorumluluk almayı kabul etmek Ders dışında sunulan etkinliklerin sınırlarını aşma ihtiyacı duymak

35 KENDİNE ÖĞRETME STİLİ (K) YAPISI Etki-öncesi (Öğrenici) Etki (Öğrenici) Etki-sonrası (Öğrenici)

36 Amaçlar bireye özgüdür KENDİNE ÖĞRETME STİLİ (K) Birey, ürüne dahil olmak ister

37 KENDİNE ÖĞRETME STİLİ (K) Bireysel motivasyon Bireysel geribildirim Kararlılık Azim

38 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim


"Öğretim Stilleri Spektrumu Fatma Saçlı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları