Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. KADEME SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 30 AĞUSTOS ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. KADEME SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 30 AĞUSTOS ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1

2 6. KADEME SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 30 AĞUSTOS ORTAOKULU

3 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

4 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

5 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

6 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

7 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

8 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

9 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

10 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

11 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

12 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

13 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

14 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

15 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

16 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

17 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

18 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

19 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

20 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

21 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

22 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

23 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

24 TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR

25 YEDEK SORULAR TÜRKÇE MATEMAT İ K SOSYAL B İ LG İ LER FEN VE TEKNOLOJ İ İ NG İ L İ ZCE D İ N KÜLTÜRÜ GENEL KÜLTÜR SORULAR F İ NAL

26 Süre Bitti “Sokakta keskin bir kömür kokusu var” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlam taşımaktadır? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

27 DO Ğ RU CEVAP “keskin” SORULAR

28 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 “rol, film, karakter, kalp krizi” kelimelerinden hangisi sinema dalında terim anlamlı değildir? SORU

29 DO Ğ RU CEVAP “Kalp krizi” SORULAR

30 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 “Annem çay içmeme izin vermiyor” cümlesinde hangi sözcük eş seslidir? SORU

31 DO Ğ RU CEVAP “çay” SORULAR

32 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 “Gölge” sözcüğünün kökü nedir? SORU

33 DO Ğ RU CEVAP “Gölge” SORULAR

34 Süre Bitti İki basamaklı en küçük asal sayı kaçtır? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP

35 DO Ğ RU CEVAP 97 SORULAR

36 SÜRE DO Ğ RU CEVAP Bildiğiniz bütün sayıların çarpımı kaçtır? SORU Süre Bitti

37 DO Ğ RU CEVAP 0 (Sıfır) SORULAR

38 SÜRE DO Ğ RU CEVAP Tümleri 20° olan açının bütünleri kaç derecedir? SORU Süre Bitti

39 DO Ğ RU CEVAP 110° SORULAR

40 SÜRE DO Ğ RU CEVAP Hem 2’ye, hem 3’e, hem 5’e, hem 9’a tam bölünebilen en küçük doğal sayı hangisidir? SORU Süre Bitti

41 DO Ğ RU CEVAP 90 SORULAR

42 Süre Bitti İki meridyen arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

43 DO Ğ RU CEVAP 4 dakika SORULAR

44 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 Hangi uygarlık döneminde Anadolu’ya “Bin Tanrı İli” adı verilmiştir? SORU

45 DO Ğ RU CEVAP Hititler SORULAR

46 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 Çin, Hindistan, Bangladeş gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen; yazları yağışlı, kışları kurak geçen iklim türü hangisidir? SORU

47 DO Ğ RU CEVAP Muson İklimi SORULAR

48 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 Dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumuna ne denir? SORU

49 DO Ğ RU CEVAP Matematik konum SORULAR

50 I. İ nek II. Tav ş an III. Kanarya IV. Hamsi Yukarıdaki canlıların hangisinde iç döllenmeden sonra dı ş geli ş im görülür? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP Süre Bitti

51 DO Ğ RU CEVAP III. Kanarya SORULAR

52 SÜRE DO Ğ RU CEVAP Verilen kavramlarla tanımlardan a ş a ğ ıdakilerden hangisinde yanlı ş e ş le ş me olmu ş tur? SORU Süre Bitti

53 DO Ğ RU CEVAP C)Tozla ş ma: Polenle yumurtanın birle ş mesidir. SORULAR

54 SÜRE DO Ğ RU CEVAP X maddesinin modeli ş ekildeki gibidir. X maddesi için a ş a ğ ıdaki ifadelerden hangisi yanlı ş tır? SORU Süre Bitti

55 DO Ğ RU CEVAP D) Toplam 5 çe ş it atom içerir. SORULAR

56 SÜRE DO Ğ RU CEVAP Kazanım 3.2. : Bir maddenin de ğ i ş erek ba ş ka bir maddeye/maddelere dönü ş tü ğ ü olaylara örnekler verir. Yukarıda yazılı olan kazanımı ö ğ rencilerine kazandırmak isteyen Bü ş ra ö ğ retmen ş ekildeki resimlerden hangilerini ö ğ rencilerine göstermelidir? SORU Süre Bitti

57 DO Ğ RU CEVAP D) 3,5 SORULAR

58 Süre Bitti A ş a ğ ıdaki e ş le ş melerden hangisi yanlı ş tır? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

59 DO Ğ RU CEVAP B)A piece of coffee SORULAR

60 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 Resimdeki ki ş i A ş a ğ ıdakilerden hangisini söylemi ş tir? SORU

61 DO Ğ RU CEVAP A) I go to work by bike. SORULAR

62 Süre Bitti Peygamberlerin niteliklerinden “akıllı ve zeki olmak” şeklinde tanımlanan özellik hangisidir? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

63 DO Ğ RU CEVAP Fetanet SORULAR

64 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 Bayram namazının dinimizdeki hükmü nedir? SORU

65 DO Ğ RU CEVAP Vacip SORULAR

66 Süre Bitti Eski ş ehir hangi bölgede yer almaktadır? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

67 DO Ğ RU CEVAP İ Ç ANADOLU SORULAR

68 Süre Bitti Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizcisi kimdir? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

69 DO Ğ RU CEVAP P İ R İ RE İ S SORULAR

70 Süre Bitti “Akşam ne yedin” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? SORU SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60

71 DO Ğ RU CEVAP Soru İşareti YEDEK SORU

72 SÜRE DO Ğ RU CEVAP (14-3.2).3+1=? Yukarıdaki işlemin sonucunu bulunuz. SORU Süre Bitti

73 DO Ğ RU CEVAP 25 YEDEK SORU

74 Süre Bitti SÜRE DO Ğ RU CEVAP 60 Orta Asya Türk devletlerinde “ ilk Türk Birliği”ni gerçekleştiren hükümdar kimdir? SORU

75 DO Ğ RU CEVAP Metehan YEDEK SORU

76 SÜRE DO Ğ RU CEVAP Buna göre Kemal,Zafer ve Polat’a ait Sürat-zaman Grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? SORU Süre Bitti

77 DO Ğ RU CEVAP A A B İ TT İ

78 SORULAR BİTTİ… ŞİMDİ YARIŞMANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANACAK…!

79 YARIŞMANIN BİRİNCİSİNİ TEBRİK EDERİZ…


"6. KADEME SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 30 AĞUSTOS ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları