Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SES BİLGİSİ.  1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A)Evden siyah dumanlar çıkıyor. B)Gazeteler adamın ilginç yaşamını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SES BİLGİSİ.  1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A)Evden siyah dumanlar çıkıyor. B)Gazeteler adamın ilginç yaşamını."— Sunum transkripti:

1 SES BİLGİSİ

2  1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A)Evden siyah dumanlar çıkıyor. B)Gazeteler adamın ilginç yaşamını anlatıyor. C)Turistler etrafa hayran hayran bakıyor. D)Dayım güzel mi güzel onlarca güvercin besliyor.

3  1-“Yaşamını” kelimesinde N harfi kaynaştırma harfi olarak kullanılmıştır. Cevap: B

4 2-Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hece sayısında değişme olur?  A)Ufuk  B)Omuz  C)Dokuz  D)Ömür

5  2-A,B ve D seçeneklerinde ses düşmesi olmuş, hece sayısı değişmemiştir. Cevap: C

6  3-  Kalbinden kalbime akan bir sesti  Akşam gölgesine çağlayan o su Sesini en tatlı yerinde kesti Bizi sonsuzluğa bağlayan o su.   Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?   A)Hece düşmesi  B)Ünsüz yumuşaması  C)Ünsüz benzeşmesi  D) Kaynaştırma harfi

7  3-“Kalbinden kelimesinde ünsüz yumuşaması, kesti kelimesinde ünsüz benzeşmesi, yerinde kelimesinde kaynaştırma olmuştur. Cevap: A

8  4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A)‘-ken ‘eki büyük ünlü uyumu kuralına uymaz B)‘Çevremizden’ sözcüğünde vurgu son hecededir. C)‘Dükkân’ sözcüğü Türkçedir. D)‘onun’ sözcüğünde kaynaştırma harfi vardır.

9  4- Türkçede sessiz harfler yan yana bulunmaz. Cevap: C

10  5-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma sesi yoktur.   A)Kasayı  B)Altışar  C)Senin  D)Burası

11  5- Kasayı –y,altışar-ş,burası-s kaynaştırma harfleri kullanılmıştır. Cevap: C

12  6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması hem de ünsüz benzeşmesini  Örneği vardır?   A)Elin geçtiği köprüden sende geç.  B)Elin derdi ele yalan olur.  C)Eşeğine gücü yetmeyen semerini döver.  D)Eski pamuktan bez olmaz.

13  6-“Geçtiği” kelimesinde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi görülmüştür.Cevap: A

14  7-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonunda sert ünsüz vardır?  A)Memleket B) Eğitsel C) Zeytin D) Yazıyoruz

15  7- “Memleket” kelimesinin sonunda sert ünsüz vardır.Cevap: A

16  8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düz ünlülerin tamamı vardır? A)Davulun sesi kulağa hoş gelir B)Komşunun külüne muhtaçtır C)Minareyi çalan kılıfını hazırlar. D)Veren el, alan elden üstündür.

17  8- “Minareyi” kelimesinde a,e,ı,i düz ünlüleri kullanılmıştır.Cevap: C

18  9-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A)“dereye” sözcüğünde yardımcı ses vardır. B)“p,ç,t,k” yumuşak ünsüzlerdir. C)“hala “ sözcüğünde ünlü uyumu aranmaz. D)Bütün sözcüklerde vurgu sondadır.

19  9- “Dereye” sözcüğünde y yardımcı sesi vardır.Cevap: A

20  10-İnsanlar,hep konuştukları ve kimseyi dinlemedikleri için,çoğunluk, kendilerini dinleyecek birilerini arar. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır? A)Ünsüz yumuşaması B)Ses türemesi C)Hece düşmesi D)Darlaşma

21  10- Cümlede çoğunluk kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır.Cevap: A

22  11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?  A)Vatanımızı her şeyden çok severiz. B)Bu topraklarda barış içinde yaşıyoruz. C)Ülkemizin doğal zenginlikleri çoktur. D)Gönlü insan sevgisi ile doluydu.

23  11- “Gönlü” kelimesinde hece düşmesi vardır.Cevap: B

24  12-Aşağıdaki sözcükleri hangisinde kaynaştırma sesi vardır? A)Kurultayı B)Tıraşı C)Çabası D)Kazanı

25  12- “Çabası” kelimesinde s harfi kaynaştırma olarak kullanılmıştır. Cevap: C

26  13- Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur? A)Gül kız Gülserlerle Gülüstan,Gülsen B)Güllerdir ikiz yan yana, bir çift Gülten C)Arif Nihat ASYA’ n nasıl olmaz şair D)Tanrı’m ona bir aile verdin güllerden

27  13- A seçeneğinde ulama yoktur.Cevap: A

28  14- 1-Açılan bir gülsün Yaprak yaprak  2-Ben aşkımla bahar getirdim sana  3-Tozlu yollardan geçtiğim uzak  4-İklimden şarkılar getirdim sana  Yukarıdaki dizelerin hangilerinde ulama vardır? A)1-2 B)1-3 C)2-3 D)3-4

29  14- 2 ve 3 numaralı kelimelerde ulama vardır.Cevap: C

30  15-“Gönül” sözcüğüne aşağıdakilerden hangisi getirilirse ses olayı oluşur? A)–de B)–den C)–ler D)-üm

31  15- “Gönül” sözcüğüne –üm eki getirilirse ses olayı oluşur.Cevap. D


"SES BİLGİSİ.  1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A)Evden siyah dumanlar çıkıyor. B)Gazeteler adamın ilginç yaşamını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları