Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SES BİLGİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SES BİLGİSİ."— Sunum transkripti:

1 SES BİLGİSİ

2 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A)Evden siyah dumanlar çıkıyor. B)Gazeteler adamın ilginç yaşamını anlatıyor. C)Turistler etrafa hayran hayran bakıyor. D)Dayım güzel mi güzel onlarca güvercin besliyor.

3 1-“Yaşamını” kelimesinde N harfi kaynaştırma harfi olarak kullanılmıştır. Cevap: B

4 2-Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hece sayısında değişme olur?
A)Ufuk B)Omuz C)Dokuz D)Ömür

5 2-A,B ve D seçeneklerinde ses düşmesi olmuş, hece sayısı değişmemiştir
2-A,B ve D seçeneklerinde ses düşmesi olmuş, hece sayısı değişmemiştir. Cevap: C

6 3- Kalbinden kalbime akan bir sesti Akşam gölgesine çağlayan o su Sesini en tatlı yerinde kesti Bizi sonsuzluğa bağlayan o su . Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A)Hece düşmesi B)Ünsüz yumuşaması C)Ünsüz benzeşmesi D) Kaynaştırma harfi

7 3-“Kalbinden kelimesinde ünsüz yumuşaması, kesti kelimesinde ünsüz benzeşmesi, yerinde kelimesinde kaynaştırma olmuştur. Cevap: A

8 4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)‘-ken ‘eki büyük ünlü uyumu kuralına uymaz B)‘Çevremizden’ sözcüğünde vurgu son hecededir. C)‘Dükkân’ sözcüğü Türkçedir. D)‘onun’ sözcüğünde kaynaştırma harfi vardır.

9 4- Türkçede sessiz harfler yan yana bulunmaz. Cevap: C

10 5-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma sesi yoktur .
A)Kasayı B)Altışar C)Senin D)Burası

11 5- Kasayı –y,altışar-ş,burası-s kaynaştırma harfleri kullanılmıştır
5- Kasayı –y,altışar-ş,burası-s kaynaştırma harfleri kullanılmıştır. Cevap: C

12 6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması hem de ünsüz benzeşmesini
Örneği vardır? A)Elin geçtiği köprüden sende geç. B)Elin derdi ele yalan olur. C)Eşeğine gücü yetmeyen semerini döver . D)Eski pamuktan bez olmaz .

13 6-“Geçtiği” kelimesinde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi görülmüştür.Cevap: A

14 7-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonunda sert ünsüz vardır?
A)Memleket B) Eğitsel C) Zeytin D) Yazıyoruz

15 7- “Memleket” kelimesinin sonunda sert ünsüz vardır.Cevap: A

16 8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düz ünlülerin tamamı vardır?
A)Davulun sesi kulağa hoş gelir B)Komşunun külüne muhtaçtır C)Minareyi çalan kılıfını hazırlar. D)Veren el, alan elden üstündür.

17 8- “Minareyi” kelimesinde a,e,ı,i düz ünlüleri kullanılmıştır.Cevap: C

18 9-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)“dereye” sözcüğünde yardımcı ses vardır. B)“p,ç,t,k” yumuşak ünsüzlerdir. C)“hala “ sözcüğünde ünlü uyumu aranmaz. D)Bütün sözcüklerde vurgu sondadır.

19 9- “Dereye” sözcüğünde y yardımcı sesi vardır.Cevap: A

20 10-İnsanlar,hep konuştukları ve kimseyi dinlemedikleri için ,çoğunluk, kendilerini dinleyecek birilerini arar. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır? A)Ünsüz yumuşaması B)Ses türemesi C)Hece düşmesi D)Darlaşma

21 10- Cümlede çoğunluk kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır.Cevap: A

22 11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
A)Vatanımızı her şeyden çok severiz. B)Bu topraklarda barış içinde yaşıyoruz. C)Ülkemizin doğal zenginlikleri çoktur. D)Gönlü insan sevgisi ile doluydu.

23 11- “Gönlü” kelimesinde hece düşmesi vardır.Cevap: B

24 12-Aşağıdaki sözcükleri hangisinde kaynaştırma sesi vardır?
A)Kurultayı B)Tıraşı C)Çabası D)Kazanı

25 12- “Çabası” kelimesinde s harfi kaynaştırma olarak kullanılmıştır
12- “Çabası” kelimesinde s harfi kaynaştırma olarak kullanılmıştır. Cevap: C

26 13- Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
A)Gül kız Gülserlerle Gülüstan ,Gülsen B)Güllerdir ikiz yan yana, bir çift Gülten C)Arif Nihat ASYA’ n nasıl olmaz şair D)Tanrı’m ona bir aile verdin güllerden

27 13- A seçeneğinde ulama yoktur.Cevap: A

28 14- 1-Açılan bir gülsün Yaprak yaprak
2-Ben aşkımla bahar getirdim sana 3-Tozlu yollardan geçtiğim uzak 4-İklimden şarkılar getirdim sana Yukarıdaki dizelerin hangilerinde ulama vardır? A)1-2 B)1-3 C)2-3 D)3-4

29 14- 2 ve 3 numaralı kelimelerde ulama vardır.Cevap: C

30 15-“Gönül” sözcüğüne aşağıdakilerden hangisi getirilirse ses olayı oluşur?
A)–de B)–den C)–ler D)-üm

31 15- “Gönül” sözcüğüne –üm eki getirilirse ses olayı oluşur.Cevap. D


"SES BİLGİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları