Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YE Şİ M ÖZDEM İ R BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ MANZUME VE ŞİİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YE Şİ M ÖZDEM İ R BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ MANZUME VE ŞİİR."— Sunum transkripti:

1 YE Şİ M ÖZDEM İ R BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ MANZUME VE ŞİİR

2 NES İ R:Düzyazıdır.Bir konu, belli bir plan çerçevesinde dil bilgisi kurallarına uyularak do ğ al bir dille anlatılır. NAZIM:Duygu, dü ş ünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde anlatılan biçimine denir. Nazım sözü Arapça dizmek demektir. Şİİ R:Dizeler halinde ölçülü, uyaklı ya da serbest ölçüyle yazılmı ş yüksek duygular ve heyecanlar içeren nazımlara denir. Bu bakımdan her ş iir nazım oldu ğ u halde, her nazım ş iir de ğ ildir. Bir nazmın ş iir sayılabilmesi için sanat de ğ eri ta ş ıması, insan ruhunu ok ş ayan bir yön bulunması, duygu, hayal ve imgelere yer vermesi gerekir.

3 MANZUME:Ölçü ve kafiye gözetilerek, dizeler halinde yazılan metinlere denir. MANZUM ESER: Manzumelerin uzun olanlarına da manzum eser adı verilir. MANZUM H İ KÂYE:Dizeler halinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı ş iir biçiminde yazılmı ş olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik ş iir özelli ğ i görülür. Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,ki ş iler) manzum hikâyede de bulunur.öykülerdendidaktik ş iir

4 Manzum Hikayelerin özellikleri 1- Toplumu ilgilendiren olaylar i ş lenir. 2-Mensur hikâyelerdeki gibi olay, yer, zaman, kahramanlar vardır. 3-Daha çok ders veren, e ğ itici, ö ğ retici, etkileyici konular seçilir. 4- Ölçü ve uya ğ a dikkat edilir. 5- Anlam, alttaki dizelerde devam eder. 6- Kar ş ılıklı konu ş malara yer verilir. 7- Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir. 8-Bu nazım ş ekli edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nden sonra girmi ş tir. 9-En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.

5 Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar 1- Ş iirde anlatılanları düz yazıyla ifade edemeyiz, manzumede anlatılanları düz yazıyla ifade edebiliriz. 2- Ş iirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır. 3- Ş iirde bireysellik duygu ve ça ğ rı ş ım ön plandadır; manzumede toplumsal konular ya ş anmı ş ya da ya ş anabilecek olaylar i ş lenir. 4- Ş iirde çok anlamlılık ve imge a ğ ır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır. 5- Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir


"YE Şİ M ÖZDEM İ R BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ MANZUME VE ŞİİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları