Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmalarının nedenleri nelerdir? Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3C. DİĞER TÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmalarının nedenleri nelerdir? Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3C. DİĞER TÜRK."— Sunum transkripti:

1 1 Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmalarının nedenleri nelerdir? Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3C. DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI Avrupa’da kurulan Türk devletlerinin benliklerini kısa sürede kaybetmelerinin sebepleri neler olabilir?

2 2 Hazar Barış Çağı Manas Destanı Yabgu TEMEL KAVRAMLAR Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

3

4 İLK TÜRK DEVLETLERİ Asya’da kurulanlarAsya ve Avrupa’da kurulanlar Avrupa’da kurulanlar Asya Hun DevletiHunlarAvrupa Hun Devleti GöktürklerAvarlar KutlukSibirlerPeçenekler UygurOğuzlarBulgarlar AkhunSibirler KırgızHazarlar TürgişKumanlar(Kıpçak) KarlukMacarlar Oğuzlar 4

5 5 AVARLAR (560-805) Avarların bayrağı Avarları, Batılılar Avarlar, Çinliler Juan-Juan, Köktürkler de Apar adıyla tanımaktadır. Avarlar, IV. yüzyılın ortalarında Orta Asya’da devlet kurdular.

6 Avarları betimleyen temsili resim

7 7 BULGARLAR (583-665)

8 8 MACARLAR (896- XI. yüzyıl başları)

9 9 Macaristan’daki Türk kurultayından bir görünüm

10 10 Bilgi Hazinesi MACARİSTAN’DA TURK KURULTAYI Eski Macar ve Hun Türk kavimlerini birbirlerine yakınlaştırmak amacıyla 2008’den bu yana düzenlenen Türk Kurultayı’nın bu yılki ayağı birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. İlki Kazakistan’da yapılan daha sonra 2008 den itibaren Macaristan’da düzenlenmeye başlanan etkinliğe, Türkiye dâhil 21 ülkeden gelen misafirler katıldı. 250 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte, kıyafetlerle, oyunlarla tarih yeniden canlandı. Macaristan’ın Bugac kentinde 10-12 Ağustos’ta düzenlenen Kurultay, 2012 yılında ilk kez resmiyet kazandı. Gazete haberi, 26 Ağustos 2012

11 11 PEÇENEKLER

12 12 KUMANLAR (KIPÇAKLAR)

13 13 Kıpçaklara ait balballar ve diğer kalıntılar-Kırım

14 14 OĞUZLAR

15 15

16 16 Bilgi Hazinesi OĞUZ KAĞAN Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, aynı zamanda Büyük Hun Devleti’nin kurucusudur. Türk devlet geleneğinin temel taşlarını koymuştur. Koyduğu kanunlar, Oğuz (Türk) töresi olarak ün yapmış ve 16 büyük Türk devletine de esin kaynağı olmuştur. 24 Oğuz boyunun atası olan Oğuz Han, Türk töresini; disiplin, adalet, ahlâk ve millete hizmet esası üzerine inşa etmiştir. Oğuz Kağan milletine hizmeti daima ön planda tutardı. Eşsiz bir devlet adamı ve bilgeydi. Türk milletinin ona atfettiği kutsallıktan ötürü onun bir veli veya nebi (peygamber) olabileceği de tarihe geçmiştir. www.meb.gov.tr

17 17 TÜRGİŞLER (659-766)

18 18 HAZARLAR (630-968) Hazar bayrağı

19 19 cevaplayalım Hazarlara ait bölgede yapılan arkeolojik kazılarda yan yana cami, kilise ve havra kalıntılarına rastlanmıştır. Bu durum hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

20 Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmesine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlarda vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslü- man, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan hakimler kurulu bakıyordu. Bu durum Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Kurucularının Musevi olduğunun B) Halk arasındaki davaların hızla sonuçlandırıldığının C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

21 21 Temsili bir Hazar askeri

22 22 SİBİRLER (SABİRLER, SABARLAR)

23 23 etkinlik BİZANSLI TARİHÇİNİN GÖZÜYLE SİBİRLER Aşağıda verilen “Bizanslı Tarihçinin Gözüyle Sibirler” adlı metni okuyarak altındaki soruyu cevaplayınız. Bizanslı tarihci Prokopios, Sibirlerin sahip oldukları askeri güç ve savaş teknikleri konusunda şunları söylemektedir: “Sibirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri İranlıların ve Romalıların sahip olamadığı ve düşünemediği savaş araçlarına sahiptirler. Öyle ki her iki impatorlukta mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için savaş araçları yapılmıştır. Fakat şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir.”

24 24 cevaplayalım Bizanslı tarihçi Prokopios, Sibirlerin hangi özelliklerini ön plana çıkartmıştır? Neden?

25 25 KARLUKLAR

26 26 Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi vardır? A) Avrupa’da kurulan Avar Devleti’nin yıkılmasında B) Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasında C) İstanbul’un Sasanilerle birlikte kuşatılmasında D) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasında E) Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanmasında

27 27 KIRGIZLAR

28 28 Günümüzde göçebe Kırgızların yaşamını yansıtan fotoğraf

29 29 etkinlik KIRGIZ ÜLKESİ Aşağıda verilen “Kırgız Ülkesi” adlı metni okuyarak alttaki soruyu cevaplayınız. Kırgız ülkesi bereketli, misafiri ve suları çok bir yerdir. Burada Çin hudutlarından akan çok sayıda nehir vardır. Bu nehirlerin en büyüğü Manhar’dır, nehir suyu bol, akışı hızlıdır. Bu nehir üzerinde Kırgızların pirinc, buğday vb. hububatı öğüttükleri değirmenler bulunur. Elde ettikleri hububatı öğütüp ekmek yaparlar. Kırgız kadınları erkekler gibi her işle uğraşırlar. Çifçilik, hasat vb. konuların çoğuyla erkeklerin ilgisi yoktur.

30 30 cevaplayalım Kırgızların yaşadığı yer ve kültürleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

31 31 o İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti …………… ‘dır. o...…. (Volga) Bulgarları X. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmişlerdir. o Kırgızların ünlü destanının adı ……………’tır. o ………… Türkleri, 751 yılında Arap ve Çin orduları arasında yapılan Talas Savaşı’nda Arapların tarafına geçerek onların savaşı kazanmasında önemli bir rol oynamışlardır. o Halkının bir kısmının Museviliğe geçtiği tek İslamiyet öncesi Türk devleti ………… ‘dır. o Araplara karşı savaşan ilk Türk devleti ………….. ‘dır. Manas İtil Karluk Avarlar Hazarlar


"1 Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmalarının nedenleri nelerdir? Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3C. DİĞER TÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları