Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİDDETİ TANIMA MEB HİZMET-İÇİ EĞİTİM 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİDDETİ TANIMA MEB HİZMET-İÇİ EĞİTİM 2007."— Sunum transkripti:

1 ŞİDDETİ TANIMA MEB HİZMET-İÇİ EĞİTİM 2007

2 ŞİDDET Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti “kişinin
kendisine, bir başkasına, bir gruba veya bir topluma karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da yoksunlukla sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı yüksek olan kasıtlı fiziksel güç ya da yetki kullanımına yönelik tehditi ya da kullanımı” olarak tanımlar. (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

3 ŞİDDDET DAVRANIŞININ ÖZELLİKLERİ
Bu karmaşık tanımı aşağıdaki noktalarla basitleştirmek mümkündür: Şiddet davranışları kişinin kendisine (örneğin intihara teşebbüs ya da intihar etme), bir başkasına (tanıdığı ya da tanımadığı), bir gruba ya da topluma (çatışmalar ya da savaşlar) yönelik olarak ortaya çıkar. Şiddet genellikle kasıtlıdır. Şiddetin yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ve yoksunluk gibi sonuçları vardır. Fiziksel olarak bir hasar vermese de TEHDİT de bir şiddet davranışıdır. YETKİNİN kasıtlı olarak kötüye kullanımı da şiddettir.

4 ŞİDDETİN SINIFLAMASI ŞİDDET İNTİHAR DAVRANIŞ LARI KENDİNE YÖNELİK İSTİSMAR AİLE/EŞ TOPLUM SOSYAL POLİTİKAL KİŞİLER ARASI TOPLUMA ÇOCUK YAŞLI TANIDIK YABANCI EKONOMİK (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

5 SORUNUN BÜYÜKLÜĞÜ Kişiler arası şiddet sonucunda her yıl dünyada yaklaşık 520.ooo kişi ölmektedir. Bu rakam, günde yaklaşık 1400 kişinin şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesi anlamına gelir. Bu rakam, hayatta olan yüzbinlerce mağduru kapsamamaktadır. Bu sayılara, dünyada her yıl ihmal ve istismar edilen milyonlarca çocuk dahil değildir. (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

6 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 1 Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyesi ile, çocuklara yönelik şiddetin yaygınlığını, kapsamını ve etkilerini belirlemek ve bu sorunun önlenmesine yönelik tavsiyeler geliştirmek üzere global bir araştırma yapmıştır. (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

7 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 2 BM Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırması Raporu’nun verdiği iki önemli mesaj: Çocuklara yönelik HİÇBİR ŞİDDET MAZUR GÖRÜLEMEZ. Çocuklara yönelik HER TÜR ŞİDDET ÖNLENEBİLİR NİTELİKTEDİR. (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

8 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 3 Çocuğa yönelik şiddet, zengin olsun yoksul olsun bütün ülkelerde kız ve erkek çocukları etkileyen evrensel bir sorundur. Tüm dünyada milyonlarca çocuk şiddetin yaşamın NORMAL bir parçası olduğuna inanarak büyümektedir. Pek çok çocuk kendilerine yönelik şiddet olaylarını bildirmeye korkmaktadır. Şiddet toplumda kabul edilir bir olgudur. (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

9 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 4 Çocuklar: Aile içinde
Okullarda ve diğer eğitim ortamlarında Kurumlarda İşyerlerinde Toplumda (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

10 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 5 Bazı rakamlar:
Çocukların % 80 ile 98 arasında değişen bir bölümü evlerinde fiziksel cezalara maruz kalmaktadır. Çocukların % 30’u belirli bir aletle dövülüp ciddi fiziksel cezalara maruz kalmaktadır. Son 30 gün içinde okul çağlarındaki çocukların % 20 ile 60 arasında değişen bir bölümü sözel veya fiziksel sataşmaya maruz kalmıştır. Dünyadaki çocukların sadece % 2.4’ü tüm ortamlarda yasal olarak fiziksel cezadan korunmaktadır. (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

11 ŞİDDETİN MAALİYETİ Eğitimle ilgili maaliyetler
Sağlıkla ilgili maaliyetler Boşa giden yetenekler ve potansiyeller Verimlilik ve gelir kaybı (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

12 ŞİDDET TÜRLERİ İHMAL VE KÖTÜYE KULLANIM FİZİKSEL ŞİDDET
PSİKOLOJİK ŞİDDET CİNSEL ŞİDDET

13 FİZİKSEL ŞİDDET TANIMI
Fiziksel şiddet, karşıdaki kişinin canının yanmasına, yaralanmasına ya da ölümüne sebep olan kasıtlı olarak yapılan davranış ya da davranışlardır.

14 FİZİKSEL ŞİDDET Tokat atma Tekme atma Yumruk atma Kafa atmak
Boğazını sıkma Ağzını kapatarak boğmaya teşebbüs etmek, Birisine birşeyler fırlatma Çimdikleme Sertçe itip kakma, sarsmak Birini bağlama Yakmak, Bir cisimle vurma Saç çekmek, saç yolmak, saçından tutup sürüklemek Bir odaya kapatmak Kesici, delici alet ve ateşli silah kullanmak Isırmak, tükürmek El, kol bükmek Yere ya da duvara fırlatmak

15 DUYGUSAL VE SÖZEL ŞİDDETİN TANIMI
Karşıdaki kişiye sistemli bir biçimde yapılan, kişinin benliğini, psikolojik ve sosyal gelişimini, ruhsal bütünlüğünü etkileyen olumsuz yargılar, atıflar ya da sözel davranışlardır. En büyük özelliği sürekliliği olması ve tekrarlamasıdır.

16 DUYGUSAL VE SÖZEL ŞİDDET
Reddetme Aşağılama Yıldırma Yoksun bırakma/ soyutlama Davranış bozukluğu göstermesine göz yumma

17 CİNSEL ŞİDDET TANIMI Bir kişinin, diğer bir kişiyi kendi cinsel
gereksinim ya da isteklerin doyumu için cinsel nesne olarak kullanması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır.

18 CİNSEL ŞİDDET Cinsel şiddet davranışları: Cinsel içerikli konuşma
Teşhircilik, Zorla pornografik yayınlar izlettirmeden Her türlü cinsel ilişki ve Zorla fuhuşa teşvik gibi kişinin/çocuğun onaylamadığı, rıza göstermediği ya da tam olarak anlayamadığı bir dizi davranışı içerir.

19 ŞİDDET TÜRLERİNE İLİŞKİN NOT
Fiziksel şiddet daima sözel şiddetle başlar ve gözle görünen tek şiddet türüdür. Tüm şiddet türleri güç ve kontrol üzerine temellenir. Duygusal ve sözel şiddet kendi başına görebileceği gibi her zaman diğer şiddet türlerine eşlik eder. Duygusal şiddet en sık görülen ancak en zor tanımlanabilen şiddet türüdür. Cinsel şiddet en zor ve en geç açığa çıkan şiddet türüdür

20 RİSK FAKTÖRLERİ Yoksulluk Yüksek suç oranları Yüksek göç oranları Yüksek işsizlik oranları Uyuşturucu ticareti Yetersiz kurum politikaları Mağdura giden hizmetlerin yetersiziliği Çocuk istismarının kurbanı Psikolojik / kişilik bozuklukları Alkol / madde bağımlılığı Geçmişinde şiddet davranışları olması TOPLUM İLİŞKİLER BİREYSEL SOSYAL YAPI Hızlı sosyal değişim Ekonomik eşitsizlik Cinsiyet eşitsizliği Eşitsizliği artıran politikalar Yoksulluk Yetersiz sosyal güvenlik ağı Yetersiz kanunlar Şiddeti destekleyen kültürel normlar Silahlara ulaşım kolaylığı Çatışmalar Yetesiz çocuk yetiştirme uygulamaları Evlilikte geçimsizlik Şiddet içerikli ebeveyn çatışmaları Şiddet uygulayan arkadaşlar (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

21 ŞİDDETİN ETKİLERİ Düşük ya da zayıf benlik saygısı Kendine güvensizlik
Diğerlerine güvenme ve sevme becerisinden yoksun olma Şiddet davranışlarının öğrenilmesi Öfke ve intikam duyguları Pasif ya da içe kapanma davranışları, Kaygı, korku Depresyon Uyku ve yeme bozuklukları Okul sorunları ve başarısızlık Madde bağımlılığı Evden ya da okuldan kaçma Kendini suçlama/ değersiz görme Fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimde gecikmeler İlişkilerin bozulması


"ŞİDDETİ TANIMA MEB HİZMET-İÇİ EĞİTİM 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları