Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma Yaprağı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma Yaprağı."— Sunum transkripti:

1 Çalışma Yaprağı

2 Çalışma Yaprağı Nedir? Çalışma yaprağı;
Evde / sınıfta öğrencilere kendi kendine çalışmalarına ve Sınıfta öğretme-öğrenme sürecine aktif katılmalarına Yardımcı olan üzerinde bir takım bilgi, soru ya da etkinliklerin yer aldığı kağıtlardır.

3

4 Çalışma Yaprağı Nedir? ‘İşlem yaprakları/ alıştırma yaprakları/ çalışma yaprağı/ çalışma kağıdı’ da denir. Genellikle bir dosya kâğıdının bir veya iki yüzünü kaplar. Çalışma yaprakları öğrencilerin, öğretmenin hazırladığı planı izlemeleri için ve sınıftaki bütün öğrencilerin etkinliğe katılımının sağlanması için yararlanılabilecek iyi bir araçtır.

5 Çalışma yaprağının özellikleri
Çalışma yapraklarında şunların bulunması gerekir: - Konuya ilişkin bilgi Bu bilgilerden yararlanarak yapılacak görevler Çalışma yaprakları, öğrencilerin çok az bir öğretmen yardımı ile kullanabileceği nitelikte olmalıdır.

6 Çalışma Yaprağının Kullanım Amacı
Giriş Aşamasında: Dikkat çekmede, Ön öğrenmeleri kontrol etmede, Yeni öğrenmelere hazırlamada kullanılabilir. Gelişme Aşamasında: Öğrencileri konunun farklı boyutlarına yönlendirmede, Öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmede, Öğrenilenleri özetlemede kullanılabilir.

7 Çalışma Yaprağının Kullanım Amacı
Değerlendirme (Sonuç) Aşamasında: Öğrencilerin öğrenme düzeyini kontrol etmede, Eksik veya yanlış öğrenmeleri düzeltmede, Öğrenilen bilgileri özetlemede, Öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirmede kullanılabilir.

8 Nasıl hazırlanmalı? Konunun amaçlarına uygun hazırlanmalı
Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalı. Basit, sade ve anlaşılabilir olmalı. Konunun bütün bilgilerini değil, önemli ve özet niteliğinde olanlarını içermeli. Kullanılacak görseller, materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalı.

9 Çalışma Yaprağı Hazırlık Aşamaları
1- Çalışma yaprağından yararlanılarak öğretilecek davranışın belirlenmesi. 2- Davranışı öğrenmek için öğrencinin yapması gereken çalışmaların belirlenmesi. Bireysel, eşli ve grupla çalışmaların hangisinden yararlanılacağına karar verilmesi.

10 Çalışma Yaprağı Hazırlık Aşamaları
3- Çeşitli etkinliklerden yararlanılmış, öğrencilerin hazır oluş düzeylerine uygunluk sağlanmış, bütün öğrencilerin yapacağı ek etkinliklere yer verilmiş olup olmadığının denetlenmesi; bunlara uygunluğun sağlanması. 4- Çalışma yaprağı tasarımının kâğıt üzerine aktarılması ve yeterli sayıda çoğaltılması.

11 Çalışma Yaprağı İçeriği
1- Yazılar: Çalışma yaprağını kullanacak olan öğrencilerin düzeylerine uygun sözcük ve cümlelerden yararlanınız. Cümlelerinizi kısa tutunuz. Öğrencilerin öğrenmelerini istediğiniz yeni sözcüklerin altını çiziniz.

12 Çalışma Yaprağı İçeriği
2- Yönergeler: Yönergeleri, kullanılış sırasına göre veriniz. Bir defada, sadece bir yönerge veriniz. Soruların veya yapılacak işlemlerin kolayca görülebilmesini sağlayınız. Sorularla ilgili cevapların çalışma yapraklarının üzerine mi, yoksa deftere mi yazılacağını açıkça belirtiniz. Önemli noktaların altını çizerek göze çarpmasını sağlayınız.

13

14 Çalışma Yaprağı İçeriği
3- Çizelge, grafik ve diğer gösterimler: Gösterimlerin basit olmasını sağlayınız. Gösterime bir başlık yazınız ve kısımlarını açık bir biçimde adlandırınız. Olanak varsa renkten yararlanınız.

15 Çalışma Yaprağı İçeriği
4- Sayfa düzeni: Okumayı kolaylaştıracak şekilde başlıklar kullanınız. Birden fazla başlık varsa veya birden çok sayfa kullanılmışsa bunları numaralayınız. Çalışma yaprağını hazırlamaya başlamadan önce bir sayfa düzeni tasarlayınız. Yapraktaki bölümlerin açık bir şekilde görülmesini sağlayınız.

16 Olanak varsa bir kelime işlem (elektronik dizgi) /(bilgisayarda Word) aracından yararlanınız.
Çalışma yaprağına çekici bir görünüm kazandırınız; onu, okunmak istenecek bir hale getiriniz. Sayfa düzeni, yazı karakteri ve büyüklüğü konusunda tutarlı olunuz. Sadece, vurgulama ve etkiyi artırma amacıyla değişik yazı karakterlerinden yararlanınız. Görsel tasarım ve yazılı materyal hazırlama ilkelerine uyunuz.

17 Çalışma Yaprağı İçeriği
5- Ön deneme: Çalışma yaprağınıza son şeklini vermeden önce onu, bir veya iki öğrenci üzerinde deneyiniz. Hazırlanan çalışma yaprağının bir sınıfta denenmesi; öğrencilerin deneme sırasındaki davranışlarının, sordukları soruların, çektikleri güçlüklerin not alınması. Deneme sonuçlarının değerlendirilmesi; örneğin, Çalışmalar öğrencilere ilginç geldi mi? Çalışmada izlenen sıra uygun muydu? Çalışmanın uzunluğu iyi miydi? Öğrencilerden neler istendiği açık mıydı?

18  Resim ve yazılarda kullanılan renkler dikkat çekme, ilgiyi odaklama, zıtlık oluşturma amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanılabilmiş midir?  Renkler arasında uyum ve bütünlük sağlanabilmiş midir?  Çeşitli şekiller bir araya getirilerek ve belli bir formda verilerek anlamlı kompozisyonlar oluşturulabilmiş midir?  Sayfadaki dolu ve boş alanlar uygun olarak düzenlenmiş midir?  Tasarım öğeleri arasında bütünlük sağlanabilmiş midir?  Öğrenciyi uyarıp canlandıracak ve harekete geçirecek zıtlıklara yer verilmiş midir?  Vurgu araçları aşırıya gidilmeden, tutarlı ve etkili olabilecek şekilde kullanılabilmiş midir?  Kullanılan öğelerde tekrarlar uygun şekilde yapılabilmiş midir?  Sayfalarda yazı ya da resimlerin egemen olmasında, öğrencilerin gelişim özellikleri gözetilmiş midir?   Görsel araçların altında açıklamalara yer verilmiş midir?  Görsel araçların yerleşmesinde sayfa düzene dikkat edilmiş midir?

19

20

21

22


"Çalışma Yaprağı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları