Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları

2 …Bir Önceki Ders Bilgisayar Destekli Eğitim kavramının ortaya çıkması
Bilgisayar Destekli Öğretim kavramının ortaya çıkması Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları BDÖ’nün Kuramsal Dayanakları Programlı Öğretim

3 …Bu Ders… Gagne’nin öğretim etkinlikleri
Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları/BDÖ Yazılımlarının Türleri Öğretim Amaçlı Uygulamalar/ Birebir Öğretim Yazılımları Gagne’nin öğretim etkinlikleri BDÖ Yazılımlarının değerlendirmesi

4 Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları/BDÖ Yazılımlarının Türleri
Öğretim Amaçlı Uygulamalar/ Özel Öğretici Yazılımları Alıştırma ve Tekrar Amaçlı Uygulamalar/ Alıştırma ve Tekrar Yazılımları Benzeşim Amaçlı Uygulamalar/ Benzeşim Yazılımları Oyun Amaçlı Uygulamalar/ Eğitsel Oyun Yazılımları Problem Çözme Amaçlı Uygulamalar/ Problem Çözme Yazılımları

5 Öğretim Amaçlı Uygulamalar/ Özel Öğretici Yazılımları
Bilgisayarlar bu uygulamada belirli ders içeriğini öğrenciye kazandırmakta kullanılmaktadır. Belli bir konu ya da kavramı öğretmeye yönelik programlardır. Amaç yeni bir bilgiyi öğrencilere sunmaktır. İyi hazırlanmış bir uygulamada yeni kavramlar anlamlı parçalara ayrılır ve öğrencilerin kavramları anlayıp anlamadığı sık sık kontrol edilir.

6 Öğretim Amaçlı Uygulamalar/ Özel Öğretici Yazılımları
Bu tür uygulamalarda öğrencilere dönüt verilmesi ve değişik çözüm yolları önerilmesi çok önemlidir aksi taktirde bu uygulamaların ders kitaplarından tek farkı, öğretim materyalinin bilgisayar ekranınına yansıtılması olacaktır. Bu aşamada öğretim amaçlı uygulamaların genel akış şemasını vermek yerinde olur.

7 Öğretim Amaçlı Uygulamalar/ Özel Öğretici Yazılımları
1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

8

9 Öğretim Amaçlı Uygulamalar/Yazılımlar
Bu tür yazılımlar öğretmenin görevini yapar. Konuya giriş yapılması ve içeriğin farklı şekillerde verilmesinin ardından (bilgi sunumu), öğrenciye sunulan bilgilere ilişkin soru sorulur. Öğrencinin verdiği yanıt değerlendirilir ve sonuç kendisine bildirilir. Bu programlar birebir olarak öğretmenin sınıf içinde yaptığı tüm öğretim etkinliklerinin bilgisayar ortamına aktarıldığı programlardır. Tasarımı karmaşık ve detaylı çalışmayı gerektiren bir türdür.

10 Gagne’ nin Öğretim Etkinlikleri Modeli
Gagne’ nin 1974’ te geliştirip, 1985’ te yeniden gözden geçirdiği öğrenme süreçlerini destekleyen öğretim amaçlı yazılımlarda bulunması gereken öğretim etkinlikleri: Öğrencinin dikkatini çekme Öğrenciyi konudan haberdar etme Ön öğrenmelerini hatırlatma Yeni gerçekleri (uyarıcı materyal) adım adım sunma

11 Gagne’ nin Öğretim Etkinlikleri Modeli
Kılavuzluk yapma/öğrenme rehberi sağlama Kazanımı ortaya çıkarma Kazanımın doğruluğuyla ilgili dönüt verme Kazanımın derecesini değerlendirme Kalıcılığı sağlama / Hatırlatma ve yeni konuya transfer gibi basamaklar izleyerek geleneksel öğretimdeki öğretmenin işlevini gerçekleştirebilen, yüz yüze öğretimle aynı yapıda hazırlanmış yazılımlara temel oluşturmaktadır.

12 Özel Öğretici Yazılımları (TEKRAR)
İyi hazırlanmış bir öğretim amaçlı yazılımda yeni kavramlar anlamlı parçalara ayrılır ve kavramların öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı sıkı bir şekilde kontrol edilir. Öğrencilere öğrenmeleri ilgili dönütler verir ve sorunların çözümünde yeni yollar önerilir. Aksi durumda ders içeriğinin bilgisayar ekranına sunulmasından başka bir işe yaramaz ve öğrencinin öğrenmesine bir katkı sağlamaz.

13 Öğretim Amaçlı Uygulamalar/ Özel Öğretici Yazılımları
Öğretim amaçlı yazılımlar yapısal olarak doğrusal ve dallanmalı olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Doğrusal yapıdaki özel öğretici yazılımları: Bu tür yazılımlar öğrencilere performansları arasındaki farklılıklara bakmaksızın aynı öğretim sürecini, uygulamaları ve dönütü sağlar. Dallanmalı özel öğretici yazılımlar: Bu tür yazılımlar öğrencileri sorulara verdikleri yanıtlara göre ya da materyalin değişik bölümlerinde gösterdikleri performansa göre değişen alternatif yollar sunarlar. Ayrıca bu yazılımlar öğrencilere istedikleri zaman daha önceden çalıştıkları yada bildikleri konuları atlama ve yeni konuları çalışma olanağı sunar.

14 Özel Öğretici Yazılımların Güçlü Yönleri
Alıştırma-uygulama etkinlikleri içermektedir. Öğrenme hakkında doğrudan dönüt sağlamakta ve öğrenciler zamandan kazanmaktadır. Öğretmene yönelik ihtiyacı azaltır. Doğrudan öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğrenciler kendi hızlarında öğrenme olanağına sahip olabilmektedir. Öğrencinin alışık olduğu bir iletişim biçimidir. En yaygın öğretim yazılımlarıdır. Pek çok konuda kolayca örnek bulunabilir. Canlandırma, seslendirme, çizim, grafik, renk gibi dikkat çekici öğeler çokça bulunabilir.

15 Özel Öğretici Yazılımlarının Sınırlılıkları
Yapılandırmacıların eleştirileri Kaliteli yazılımların olmaması Tek bir öğretim yaklaşımını yansıtma Öğrencinin değil de bilgisayarın yönlendirmesi şeklinde içerik takibinin yapıldığı yazılımlar öğrenciler için sıkıcı olabilir.

16 Özel Öğretici Yazılımları Seçme Ölçütleri
İyi bir öğretmen olmak zor bir görevdir. Bu nedenle öğretmenin yerine geçen özel öğretici yazılımları bazı ölçütlere sahip olmalıdır: Etkileşimli olma: İyi öğretmenler gibi iyi bir yazılım da öğrencilerin sorularına sık ve akılcı yanıtlar verebilmeli ve öğrencilerin öğrenmelerine kılavuzluk edecek uygun deneyim ve dönütü onlara sağlayabilmelidir. Kullanıcı kontrolü: Kullanıcı kontrolü yazılımın değişik bölümleriyle ilgilidir. Öğrenciler ekranda ne kadar metin görüleceği ile ilgili oranı kontrol edebilirler. Yazılım öğrenci bir tuşa basıncaya kadar bir sonraki bilgiye veya ekrana geçmez. Yazılım öğrencilere açıklama, örneklendirme, konular arasında atlayarak ilerleme vb. esneklikleri sağlamalıdır. Yazılım öğrencilere istedikleri zaman çıkma olanağı sağlamalıdır.

17 Özel Öğretici Yazılımları Seçme Ölçütleri
Etkili öğretim sağlama: Konu içerisindeki kavramlar tamamıyla, belirli bir düzen içerisinde, birbirinin ön koşulu olarak, adım adım farklı açıklama ve etkinliklerle öğrencilere sunulmalıdır. Hem konuyu yeni öğrenenler hem de tekrar edenler için yeterli örnek ve açıklamaları içermelidir. Yanıta karar verme ve uygun dönüt sağlama: Yazılımlarda, öğrencilerden gelecek olası cevapları ve ona uygun dönütleri bünyesinde barındırmalıdır. Uygun grafikler: Konuya uygun grafikler içermeli Kayıt tutma yeteneği: Öğrencilerin ilerlemeleri hakkında kayıt tutabilmelidir. Bu sayede hem öğrenciler kendileri hakkında hem de öğretmenler öğrencilerinin ilerlemeleri konusunda bilgi sahibi olur ve gerekli rehberlik hizmetini onlara yapabilirler.

18 Özel Öğretici Yazılımları Seçme Ölçütleri – detaylı değerlendirme
Yazılımı değerlendirmede kullanılan ana kıstaslar Öğretimsel Uygunluk Programlama Uygunluğu Eğitim Programı Uygunluğu Biçimsel Uygunluk

19 Öğretimsel Uygunluk Öğretimsel uygunluk: Bir yazılımda önceden belirlenen dersin amaçlarını öğrenciye kazandırmak için sunduğu öğretimsel etkinliklerin uygunluğu olarak algılanabilir. Bu özelliğin değerlendirilmesinde kullanılabilecek genel kıstaslar şunlardır: İçeriğin doğruluğu İçeriğin uygun bölümlere ayrılması Program içindeki yazıların açık ve anlaşılır olması İçerik ile belirlenen amaçların birbirine uyumu Uyarıcı materyalin sunulması

20 Öğretimsel Uygunluk Öğrenciye yol gösterme
Öğrenilenlerin kalıcılığı ve geri bildirim sağlanması Ders akış şeması Programın kullanılışı hakkında yönergeler vermesi

21 Eğitim Programı Uygunluğu
Etkin bir yazılım, kullanıcı öğrenci ve öğretmenlere uygun ve eğitim programına kolayca entegre olabilecek özellikte olmalıdır. Bu özelliğin değerlendirilmesinde kullanılabilecek genel kıstaslar arasında şunlar sayılabilir: Diğer derslerle tutarlılık, Kullanıcı beklentileriyle tutarlılık, Kısa sürede eskiyecek bilgileri içermemesi, Verilen sürede tamamlanabilmesi Kullanımda öğrenciye esneklik tanımasıdır. Yazlımın içeriğinin ilgili kaynaklarla uyumlu olması Geliştirilebilirlik

22 Biçimsel Uygunluk Yazılımın eğitsel olarak etkin olup olmadığı ile ilgilidir. Bu özelliğin değerlendirilmesinde kullanılabilecek genel kıstaslar şunlardır: Ekran alanının etkili kullanılması, farklı ekranlar arasında uyum ve tutarlılık, ekranda sunulan bilgilerin kargaşadan uzak olması, renk, ses ve görsel özelliklerin öğrenmeyi destekleyici olmasıdır.

23 Programlama Uygunluğu
Yazılımın kullanım sırasında teknik hata verip vermediği ile ilgilidir. Bu özelliğin değerlendirilmesinde kullanılabilecek genel kıstaslar şunlardır: Yazılım hatalardan arınık olması ve istendiği gibi çalışmalı, kullanıcının müdahalesini en aza indirmeli, öğrenci ve öğretmen için kayıt tutmada gerekli güvenliği sağlamalıdır. Bilgilerin hatasız görüntülenmesi Çalışma hızı

24 Özel Öğretici Yazılımların Entegrasyon Stratejileri
Kendi hızında yeniden öğrenme Alternatif öğrenme stratejileri Öğretmenin olmadığı yerde öğretim


"Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları