Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gösterip Yaptırma Yöntemi"— Sunum transkripti:

1 Gösterip Yaptırma Yöntemi
Bu yöntem özellikle öğrencilere belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve işitsel öğeler birlikte kullanıldığı için etki bir öğrenme ortamı yaratır. Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde nasıl yapılacağı gösterilir ve sonra öğrenciden bunu sınıf ortamında ya da bir laboratuarda yapması istenir. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgiler açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında ve daha çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Gösterip yaptırma yöntemi ile daha çok psikomotor beceriler kazandırılmasına karşın insan ilişkileri, toplumsal olgu ve olaylar, Fen Bilgisi konuları, İş Eğim dersleri, beden eğitimi, sanat eğitimi ve trafik derslerinde ve konularında da etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu yöntem sınıf içinde ya da dışında televizyon, VCD, sine vizyon gibi araçlar yardımı ile film izletilerek de diğer yöntemlerle birlikte uygulanabilir. Bu şekilde öğrencilerin bir çok duyusu harekete geçirilerek zengin bir öğrenme ortamı oluşturulabilir.

2 Yararları • Öğrencinin konuyu görerek işiterek öğrenmesini sağlar. • Öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı için öğrenmede kalıcılık düzeyini arttırır. • Özelikle becerilerin öğretilmesinde etkili bir şekilde uygulanabilecek bir yöntemdir. • Gösteriler öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını çekeceği için etili bir öğrenme ortamının oluşturulmasına imkan sağlar. • Gösterip yaptırma yöntemi, kavramların veya kelimelerin yetersiz olduğu fikir, prensip veya olguların açıklanmasında etkili bir araç olarak kullanılabilir.

3 Sınırlılıkları • Gösterilerin hazırlanması için öğretmenin uzun süre ve iyi bir hazırlık yapması gerekir. • Kalabalık sınıfların izleyeceği gösteriler çoğunlukla pahalı araçları gerektirir. • İyi bir gösteri hazırlayabilme,ve eğitim teknolojisi alanında çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir. • Öğrencilerin bir beceriyi kazanabilmesi belli bir hazır bulunuşluk düzeyini gerektirmektedir • Gerekli olan araç-gereç ve materyallerin sağlanması zor olabilir.

4 Yöntemin Uygulanmasında İzlenecek Aşamalar
1. Öğretmenin gerekli ortam ve araç-gereçleri hazırlaması, 2. Gösteri planının önceden hazırlanıp panoya asılması ya da öğrencilere izlenecek aşamaların yazdırılması, 3. Yazı yanında mutlaka, şekil, şema ve görsel öğelere yer verilmesi, izlenen bir film ise önceden konu ile ilgili açıklama yapılması, aralarda durdurulup açıklama yapılması ve sonunda değerlendirme yapılması, 4. Yapılan gösteri birkaç öğrenciye tekrar ettirilerek yapılan hatalar varsa görmeleri sağlanmalı, 5. Soru cevap ile konunun eksik yanlarının tamamlanması, 6. Öğrencilere bireysel ve grup olarak uygulamanın yaptırılması, 7. Yapılan çalışma boyunca öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını kontrol etmesi, onları yönlendirmesi ve yapılan hataları anında düzeltilmesinin sağlanması, 8. Ortaya çıkan ürün ve çalışmaların öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi.

5 Yöntemin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
1. Öğretmen, yapacağı gösteri bir deneyse, deneyi önceden yapmalı ve deneyden önce sınıf planını, öğrencinin deneyi göreceği şekilde hazırlamalıdır. Öğrencilerin deneyi takip ettikleri ve anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için kısa sorular sormalıdır. Deney sonucu sınıfça yorumlanmalı ve genellemeye ulaşılması sağlanmalıdır. 2. Öğretmen gösteri sırasında istenmeyen bir durum olmaması için çok dikkatli olmalı, doğabilecek bir tehlike durumu varsa öğrencilere uygulanarak önlen alınmalıdır. 3. Öğretmen gösteriyi tüm öğrencilerin görebileceği şekilde yapması için eğitim ortamını “u” şeklinde düzenlenmelidir. 4. Gösterinin süresi ve zamanın belirlenmiş olması gerekir. 5. Gösteri sonunda sonuçlar öğrencilerle birlikte değerlendirilmeli, eksik yanlar varsa saptanmalıdır. 6. Gösterilecek bir film ise öğretmen tarafından önceden mutlaka izlenmeli öğrencilerin seviyesine uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, vurgulanacak noktalar belirlenmelidir. 7. Gösterinin mümkün olduğunca basit araçlarla ve anlaşılır bir şekilde yapılmasına özen gösterilmeli, günlük yaşamla bağ kurulmalıdır. 8. Yazılı bir materyal oluşturulmuşsa sonunda öğrencilere dağıtılmalıdır.

6


"Gösterip Yaptırma Yöntemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları