Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci 4.Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci 4.Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci 4.Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar

2 Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları
Görsel Unsurlar Yazılı Unsurlar Destekleyici Unsurlar

3 Görsel Unsurlar Bir öğrenme etkinliği için seçilen görsel ögeler konunun özelliğine göre değişebilir. Görsel unsurlar üç bölümde ele alınabilir: gerçekçi, benzeşik ve şematik.

4 Görsel Unsurlar: Gerçekçi
Gerçekçi (realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel olarak kullanılabilir. Burada gerçekçi renklerin kullanılmış olması gerçekçiliğin derecesini yükseltir. Bu durum, renk ögesinin öğretim amaçlı kullanılmasına iyi bir örnektir. Ancak hiç bir resim veya simge tamamen gerçekçi olamaz. Gerçek nesnelerin üç boyutlu hareketli resimlerde bile resimlenemeyen yanları mutlaka vardır.

5 Görsel Unsurlar: Benzeşik
Benzeşik (analojic) görseller, bir kavramı veya konuyu açıklamak için o kavrama benzer başka bir kavramla ilgili bir şey göstererek benzerliklere dikkat çekme işlevini görürler. Bu tür görseller, öğrencilerin eski bilgileri kullanarak yeni bilgileri yorumlamalarına ve bu yolla öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olurlar.

6 Görsel Unsurlar: Şematik
Şematik (organizational) görseller, akış şemaları, grafikler, haritalar, şematik ve sınıflama çizelgelerini kapsar. Bu tür görseller, kavramlar ve ana noktalar arasındaki ilişkileri göstererek öğrenenlerin konunun içerik yapısını görmelerine yardımcı olurlar.

7 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (1)
Yakınlık Birbiriyle ilgili ögeler birbirine yakınlaştırılmalı, birbirinden farklı mesajlar veren kavram ve ögeler de birbirlerinden uzaklaştırılmalıdır.

8 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (2)
Uyumluluk Aşamalı şekilde (bir dizi halinde) birbirlerini takip eden öğretim materyallerinde düzen (yerleşim, renk, yazı biçimi gibi) aynı olmalıdır.

9 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (3)
Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

10 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (4)
Grafik tasarım, bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde düzenlenmesidir. Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

11 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (5)
Karşılaştırma yapılmıyorsa bir materyalde, farklı konulara ilişkin birden fazla resim bulunmamalıdır.

12 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6)
Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalı, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

13 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6a)
Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalı, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

14 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (7)
Görsel ögeleri yerleştirme açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta en fazla dinamik olan kısmın sunum materyalinin sol üst kısmı olduğudur.

15 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (8)
En önemli görsel öge sol üst köşeye ya da merkeze yerleştirilmeli ya da dikkati çekecek biçimde vurgulanmalıdır.

16 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (10)
İçerikte vurgulanmak istenen eşitlik, büyüklük ya da resmiyet ilişkileri, ögelerin materyale yerleşim düzeni ile gösterilmelidir.

17 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (11)
Yönlendirmeler Çeşitli yönlendiriciler kullanarak dikkat istenilen şekilde yoğunlaştırabilir. Örneğin, bir “ok” işareti kullanma anahtar kavramları vurgulamak için sözcükleri kalınlaştırma bir listedeki maddeleri göstermek için “madde imi” kullanma Çeşitli unsurları renklendirme

18 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (12)
Yönlendirme Öğrenenin dikkatini çekmek için kullanılabilecek etkili stratejilerden biri işaretlemedir.

19 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (13)
Yönlendirme Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem de biçimlendirme ya da yönlendirme işlevi görür.

20 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (14)
Yönlendirme Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem, yönlendirme işlevi görür. Bu nedenle oluşum sürecini yansıtan bir düzlem seçmek önerilmektedir

21 Teşekkürler!!!


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci 4.Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları