Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 POSTÜR ANALİZİ Hastanın postür bozuklukları saptanarak tedavi programının hazırlanmasına yardımcı olur. Hastanın tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde kullanılır.

3 POSTÜR ANALİZİ Postür analizinde: 1. Hikaye 2. Vücut Tipi:
a) Ektomorfik: İnce, uzun tipli, açık renk ciltli, ön kollar uzun, zayıf görünüp kuvvetli olan kişiler b) Mezomorfik: Vücut kare tipli, kaba ve bütün olarak geniştir, deri kalındır. c) Endomorfik: Vücut küre tipli, kolay kilo alırlar, kasları çok kuvvetli değildir, ekstremiteler kısa ve uca doğru incelir.

4 POSTÜR ANALİZİ

5 POSTÜR ANALİZİ 3. Vücut Dengesi: Vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak dağılıyorsa vücut dengesi normaldir. Ayağın ön kısmına ya da arka kısmına aşırı derecede ağırlık veriliyorsa “anterior denge” ya da “posterior denge” olarak adlandırılır. Sağ ya da sol ayaklardan birine ağırlık veriliyorsa “sağ denge” ya da “sol denge” olarak adlandırılır.

6 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
1)Ayak Uzun Arkı Calcaneus, talus, navivula, 3 cuneiforme,1.,2.,3. metatarslardan ve buna uyan falankslardan oluşur. a)Arkın azalması(Pes Planus, Düz Tabanlık) b)Arkın artması(Pes Cavus)

7 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
Normal bir ayakta navicula kemiğinin scaphoid tuberkülü medial malleol ile başparmağın metatarsofalangeal ekleminin merkezine çizilen çizgi üzerine düşer. Buna Feiss çizgisi denir.

8 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
Scaphoid tüberkül Feiss çizgisi-yer arası uzaklığın; 1/3’ü kadar düşmüşse 1.derece pes planus 2/3’ü kadar düşmüşse 2.derece pes planus Tamamen yerde ise 3. derece pes planus Scaphoid tüberkül Feiss çizgisi üzerinde kalıyorsa Pes Cavus’tan bahsedilir.

9 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
2)Dizler a)Genu Recurvatum (Hiperekstansiyon): Dizlerde hiperekstansiyon değerlendirilirken kemik yapı dikkate alınır. Femur çizgisi ile tibia açıklığı öne bakan bir açı yapıyorsa genu recurvatum vardır. b)Dizlerde Fleksiyon

10 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
3)Pelvis a)Anterior Pelvik Tilt: SIAS seviyeleri SIPS seviyelerinden aşağıdadır. b)Posterior Pelvik Tilt: SIAS seviyeleri SIPS seviyelerinden yukarıdadır.

11 LATERAL POSTÜR ANALİZİ

12 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
4)Vertebral Kolon(Columna Vertebralis) a)Lordoz: Lumbal bölgedeki anterior konveksitenin artmasıdır. -Zayıf Karın Kasları -Kısalmış Kalça Fleksörleri -Kısalmış Lumbal Ekstansörler

13 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
b) Kifoz: Normal torakal eğriliğin artmasıdır. -Kısalmış Pektoral Kaslar -Kısalmış Anterior İnterkostal Kaslar c)Kifo-Lordoz: Kifoz ile lordozun birarada görülmesi durumudur.

14 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
d)Gevşek (Yuvarlak Sırt) Postür: Omurganın büyük bir kısmının yuvarlaklaşmasıdır. e)Düz Sırt: Torakal ve lumbal bölgedeki konveks ve konkavlıkların kaybolup düz bir görünüm almasıdır.

15 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
5)Omuzlar a)Omuzlarda Protraksiyon (Omuzların yuvarlaklaşarak öne gelmesi) b)Omuzlarda Retraksiyon (Omuzların arkaya çekilmesi)

16 LATERAL POSTÜR ANALİZİ
6) Baş a)Başın Anterior Tilti b)Başın Posterior Tilti(?)

17 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
1)Ayak Parmakları a)Halluks Valgus: Ayak başparmağının ayak orta hattına doğru metatarsofalangeal eklemden itibaren deviasyonudur.

18 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
b)Çekiç Parmak: Ayak parmaklarının metatarsofalangeal eklemden hiperekstansiyon, interfalangeal eklemlerden fleksiyonu ile kıvrılmış görünüm almasıdır.

19 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
2)Ayaklar a)İnversiyon b)Eversiyon

20 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
3)Dizler a)Tibial Torsiyon: Ayakta duruş pozisyonunda ayaklar paralel iken patellalar içe dönük ise “Tibial Torsiyon” vardır. (Şaşı Göz)

21 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
b)Genu Varum: Medial malleoller birbirine temas edecek şekilde ayakta iken dizler gevşek olmalıdır. Bu pozisyonda dizler arasındaki açıklık 1-2 cm’den fazla ise “Genu Varum” vardır. c)Genu Valgum: Patellalar karşıya bakacak ve dizlerin medial kenarları hafif birbirine değecek şekilde durulur. Medial malleoller arası uzaklık 1-2 cm’den fazla ise “Genu Valgum” vardır.

22 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ

23 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
4)Kalçalar Sağ ve sol kalçaların seviyeleri kontrol edilir. Ekstremite kısalığı değerlendirilir. Bunun için SIAS’lar palpe edilir ve medial malleole olan uzunlukları ölçülür.

24 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
5)Abdominal Bölge a)Karın Kaslarının Zayıflığı: Karın kasları zayıf ise abdominal bölgede öne doğru çıkıntı görülür ve “Kas Testi ile değerlendirilir. Zayıflık varsa: -Anterior Pelvik Tilt -Lumbal Lordoz Artışı -Kalça Fleksör Kısalığı görülebilir. b)Üst Karın Duvarında Transvers Oluk: Derin bir oluk varsa kaydedilmelidir.

25 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
6)Göğüs Kafesi (Toraks) a)Çökük Göğüs(Pectus Excavatum-Kunduracı Göğsü) b)Huni Tipli Göğüs c)Fıçı Göğüs d)Güvercin Göğüs(Pectus Carinatum) e)Harrison Oluğu

26 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
a)Çökük Göğüs: Ön torasik duvarın konkav ya da basık şekilde görülmesidir. Kostalar ve sternum basıktır ve alçalmıştır.

27 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
Çökük göğüs dışarıdan görünümde hasta tam ekspirasyon yapmış gibi görülür. Tam bir çökük göğüste: Toraks esnekliği azalmıştır ve sertleşmiştir. Pektoral kaslarda kısalma İnterkostal kaslarda kısalma

28 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
b)Huni Tipli Göğüs: Genellikle konjenital(doğuştan). Hem sternum hem de kostalar içeri doğru çekilmiştir.

29 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
c)Fıçı Göğüs: Toraksta yuvarlaklaşma ve genişleme. Tam inspirasyonda gibi kostalar ve sternum yükselmiştir. Normal toraksta sadece yan çap geniş iken fıçı göğüste ön-arka çapta da genişlemeler vardır. Astım hastalarında tipiktir.

30 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
d)Güvercin Göğüs: Toraksta ön-arka çapın genişlediği ve sternumun öne doğru yer değiştirdiği deformitedir. Raşitizm hastalarında tipiktir.

31 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
e)Harrison Oluğu: Toraks alt bölgesinde transvers bir çöküntü olup bu oluğun altında kostalar dışa doğru genişlemiştir.

32 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
7)Omuzlar a)Omuzların Yüksek Farkı: Omuzlardan birinin daha yüksek ya da düşük olması. Bir tarafta uzun süreli yük taşıma veya skolyozda bir omuz daha düşüktür.

33 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
b)Yuvarlak Omuz: Pektoral kasların ve interkostal kasların kısalığı, skapulaya adduksiyon yaptıran kasların zayıflığı ile omuzların öne çekilmesidir. Rijit yuvarlak omuzda kaslar kısalmış ve sertleşmiştir ve pasif olarak düzelmez.

34 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
8)Baş a)Başın Sağa-Sola Lateral Fleksiyonu: Aynı taraf kulak memesi ile trapezin üst parçası arasındaki uzaklık ölçülür. b)Başın Sağa-Sola Rotasyonu: Çenenin suprasternal çentiğe göre pozisyonuna bakılır.

35 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ
9)Kollar a)Dirsek Taşıma Açısı(Kubital Açı): Normalde erkeklerde derece, kadınlarda derecedir. Bu değerlerden sapmalar kaydedilir.(Önkol hattı-Humerus hattı) b)Uzunluk Farkı: Acromion’dan 3.parmağın ucuna kadar olan uzaklık ölçülerek değerlendirilir.

36 ANTERIOR POSTÜR ANALİZİ

37 POSTERIOR POSTÜR ANALİZİ
1)Ayaklar: a)Pronasyon: Kalkaneal tendonun içe doğru yer değiştirmesi b)Supinasyon: Kalkaneal tendonun dışa doğru yer değiştirmesi. Ayaklarda hafif derecede bir supinasyon olması ayak uzun arkını destekleyen kasları zorlanmaktan kurtarır.

38 POSTERIOR POSTÜR ANALİZİ

39 POSTERIOR POSTÜR ANALİZİ
2)Dizler Diz arka çukurundaki çizgilerin sağ ve sol tarafta eşit seviyede olup olmadığına bakılır.

40 POSTERIOR POSTÜR ANALİZİ
3)Kalçalar Gluteal kitlenin alt çizgisi her iki tarafta aynı seviyede olmalıdır. Fark varsa kalçada dislokasyon, tek bacakta kısalık, skolyoz veya lateral pelvik tilt düşünülmelidir.

41 POSTERIOR POSTÜR ANALİZİ
4)Vertebral Kolon (Columna Vertebralis) Skolyoz: Vertebraların frontal düzlem, sagital eksendeki lateral fleksiyonu; horizontal düzlem, vertikal eksendeki rotasyonuyla karakterize bir deformitedir.

42 POSTERIOR POSTÜR ANALİZİ

43 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları