Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TORAKS İNDİKASYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TORAKS İNDİKASYONLARI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TORAKS İNDİKASYONLARI
Dr. Figen Başaran Demirkazık HÜTF Radyoloji Anabilim Dalı

2 Çok kesitli (4) Tek kesitli
spiral BT spiral BT

3 Toraks BT tekniği Tek kesitli spiral BT : 5 mm
Çok kesitli spiral BT: 1-5 mm BT anjiyografi otomatik enjektörle İV kontrast madde 2-B görüntüler (koronal, sagital, oblik) 3-B Sanal bronkoskopi BT bronkografi Yüksek çözünürlüklü akciğer BT: mm Düşük dozlu BT

4 Toraks BT endikasyonları
Direkt AC grafisinde görülen patolojilerin araştırılması AC grafisi normal olup, hastalık şüphesi bulunan vakaların değerlendirilmesi

5 Direkt AC grafisinde görülen patolojilerin araştırılması
Soliter pulmoner nodül ve kitlelerin analizi Mediastinal, hiler lenf nodlarının değerlendirilmesi Evrelendirme Tedaviye yanıtın izlemi Mediasten kitlelerinin analizi

6 Direkt AC grafisinde görülen patolojilerin araştırılması
Trakea ve major bronşların incelenmesi Bronşektazi tanısında ve dağılımının araştırılmasında Ana damar patolojilerinin değerlendirilmesi Pulmoner emboli tanısı Plevra hastalıkları Göğüs duvarının incelenmesi

7 Soliter Pulmoner Nodül ve Kitlelerin Analizi
(kenar, şekil, dansite özellikleri)

8

9

10

11 Hamartom

12

13 Adenokarsinom

14

15 Karsinoid Tümör

16

17

18 BT’de Opaklaşma Tipik benign veya tipik malign özellikleri olmayan nodüllerde kullanılabilir. İV kontrast madde verilmesinden sonra Dk.larda nodül merkezinden alınan kesitlerde dansite ölçülür. 20 HU üzerinde opaklaşma malign patoloji açısından %98 duyarlı, %73 seçici

19 Hamartom

20 Pnömoni

21 Postprimer TB

22

23

24 Mediastinal ve Hiler Lenf Nodlarının Değerlendirilmesi

25

26 TB

27 Sarkoidoz

28

29

30 Evrelendirme

31

32

33 Adeno CA R4 L4 prekarinal +

34 T4

35

36

37

38

39

40 AC CA Plevra tutulumu

41

42 HC, Burkitt

43 Tedaviye Yanıtın İzlemi

44 MŞ, HH, Miks sellüler, 1998

45 MŞ, HH, 2000

46

47 1 ay sonra

48

49

50

51

52 Mediasten Kitlelerinin Değerlendirilmesi

53 Teratom

54 Bronkojenik Kist

55 Schwanoma

56 Trakea ve Ana Bronşların Değerlendirilmesi

57 Tiroid Ca

58 İntrabronşial Lipom

59 Sanal Bronkoskopi İnvazif değil İleri derecedeki stenozları geçebilir
Bronş lümeninin dışını incelemek için her pozisyonda kesitsel görüntü veya 2-B rekonstrüksiyonlara bakılabilir Mukoza yüzeyinin rengi ve detayları değerlendirilemez, biyopsi alınamaz Visköz sekresyon oklüzyon veya stenoz sanılabilir Endobronşial kitle - dıştan bası ayrımı yapılamayabilir Kardiyak pulsasyon, solunum hareketleri kaliteyi etkiler

60

61 Laringotrakeal papillomatozis?

62 Karsinoid Tümör

63

64

65

66

67 Bronşektazi Tanısı- Dağılımı

68

69

70

71 Kistik Fibrozis

72 Tek kesitli spiral BT, 5 mm
YÇBT, 1.5 mm

73 Ana Damar Patolojilerinin Değerlendirilmesi
(Aorta, SVK, pulmoner arter)

74

75

76

77 Behçet Hastalığı SVK oklüzyonu

78

79 Pulmoner Emboli Tanısı

80

81

82

83 Plevra Patolojilerinin Değerlendirilmesi

84 Asbest Etkisi

85

86

87

88 Göğüs Duvarının Değerlendirilmesi

89 Multipl Myelom

90 TC, HH

91 AC grafisi normal olup, hastalık şüphesi bulunan vakaların değerlendirilmesi
Akciğere metastazlarının araştırılması Mediastinal veya küçük bir akciğer tümörüne ( timoma, paratiroid adenomu, karsinoid gibi) bağlı olabilecek endokrin ve biyokimya bulguları olan hastaların incelenmesi

92 AC grafisi normal olup, hastalık şüphesi bulunan vakaların değerlendirilmesi
Hemoptizisi olan veya balgam sitolojisi anormal olanlarda periferik AC kitlesinin araştırılması AC grafisi normal veya normale yakın olup pulmoner fonksiyon testleri bozuk olanlarda (YÇBT)

93 Serviks CA

94 Serviks CA

95 Hipernefrom

96 Timoma

97 Ektopik Paratiroid Adenomu

98 1-1.5 mm 8.5-9 mm YÇBT

99 YÇBT endikasyonları Aktif hastalık:
AC grafisi normal veya normale yakın olup semptomatik olan hastaların incelenmesi akut-kronik dispne, göğüs ağrısı, nedeni bilinmeyen ateş, anormal PFT, hemoptizi, kemik iliği veya organ nakli sonrası veya AIDS’li hastalarda enfeksiyon süphesi varsa

100 Aktif hastalık: Spesifik hastalıkları ekarte etmek (PCP gibi)
İleri incelemeye yol gösterici spesifik tanı önermek ve ayrıcı tanı yapmak Açıklanamayan hemoptiziyi araştırmak Biyopsi planlanması

101 Milier TB

102

103

104

105 PCP

106 PCP PCP

107

108 Mantar Enfeksiyonu

109 İnvazif Asperjillus

110 İlaca bağlı eozinofilihafif olabilir veya akut eozinofilik pnömoni benzeri olabilir.Tipikolarak periferik konsolidasyonlar görülür. İlaca bağlı olaylar direkt toksisite veya imunolojik hipersensitivite reaksiyonusonucunda gelişir. Kardiyojenikolmayanakciğerödemi, akciğerde hemoraji, interstisyel fibrozis, BO, Lupus benzeri sendrom, olabilir.

111 İlaç Reaksiyonu

112 OP (BOOP)

113 YÇBT endikasyonları Kronik hastalık:
AC grafisi normal veya normale yakın olup diffüz akciğer hastalığı lehine semptom ve akciğer fonksiyon testleri olan hastaların incelenmesi Parenkimal hastalıkların analizi- ayrıcı tanısı (sarkoidoz, lenfanjitis karsinomatoza, histiositozis X, interstisyel fibrozis)

114 Kronik hastalık: Parenkimal hastalık aktivitesinin araştırılması- tedaviye yanıtın değerlendirilmesi Açık AC biyopsisi veya transbronşial biyopsi endikasyonunun konulması ve uygun bölgenin araştırılması

115

116 Sarkoidoz

117

118

119

120 UIP

121 NSIP

122

123 Lenfanjitis Karsinomatoza (kolon CA)

124

125 LIP

126

127 Langerhans H.li Histiositoz

128

129

130 Astma

131

132 İnfantveya küçük çocukluk sırasında geçirilen enfeksiyona bağlı obliteratif bronşiolit sonucudur. AC grafisinde bir akciğer veya lob hiperlüsent görülür,inspriumda hacmi daha azdır, expriumda hava hapsi vardır.Kan akımını azalması nedeniyle o taraf hilus küçüktür.

133 BO, Swyer-James McLeod send.

134 BT Eşliğinde Perkütan Toraks Girişimleri
Perkütan biyopsi: ince iğne aspirasyonu “core ” biyopsi Perkütan drenaj

135 İnce iğne aspirasyonu- 20-22 G
KHDK

136 Bakteriyel Enfeksiyon

137 Kalın iğne ile kesici biyopsi- 16-18 G
Lenfoma

138 Düşük doz BT (DDBT), standart protokollere oranla hastaya daha az doz veren, ancak hala klinik endikasyon açısından yeterli kalitede görüntü kalitesi sağlayan BT incelemesidir. DDBT, doğal kontrastın fazla olduğu bölgelerde (akciğer, mediasten, kemik) anatomi ve patolojiyi tanımlamada her zaman kullanılabilir. Özellikle çocuklarda, izlemde ve taramada DDBT kullanılmalıdır.

139 1 yıl sonra


"BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TORAKS İNDİKASYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları