Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI"— Sunum transkripti:

1 YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI
Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Buzlu cam yoğunluğu: Damar işaretlerinin seçilebildiği minimal yoğunluk artışı
Konsolidasyon: Damar işaretlerini silen belirgin yoğunluk artışı

3

4

5

6

7

8

9

10 Buzlu cam yoğunluğu İnterstisyel hastalıklar
İnterstisyel + alveoler hastalıklar Alveoler hastalıklar

11 Buzlu cam nedenleri Semptomlar akutsa: Akut interstisyel pnömoni ARDS
Hidrostatik ödem Kanama Pnömoniler (PCP, virüs, mikoplazma) Akut eozinofilik pnömoni

12 Semptomlar subakut-kronikse:
İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, respiratuar bronşiolit, BOOP) Hipersensitivite pnömonitisi Kronik eozinofilik pnömoni Lipoid pnömoni Bronkoalveoler kanser Sarkoidoz Alveoler proteinoz

13 BT ile ayırıcı tanı Dağılım Ağsı desen var mı? Sentrilobüler mi?
Yamasal veya periferal mi? Yaygın mı? Ağsı desen var mı? İnterlobüler septal kalınlaşma? İntralobüler interstisyel kalınlaşma?

14 Sentrilobüler buzlu cam nodülleri
Hipersensitivite pnömonisi Respiratuar bronşiolit Ödem Vaskülitler CMV pnömonisi PCP BOOP Lenfositik interstisyel pnömoni

15 Respiratuar bronşiolit

16 Respiratuar bronşiolit/ Respiratuar bronşiolit-interstisyel akciğer hastalığı
Orta yaşlı, ağır sigaracı, erkekler 3-5 mm çapında sentrilobüler nodüller Buzlu cam alanları Başat etkilenme: üst loblar Sentrilobüler amfizem RB-ILD: Bazallerde balpeteği, intralobüler opasiteler

17

18 Paraseptal amfizem

19 Hipersensitivite pnömonisi

20 Hipersensitivite pnömonisi
Organik tozlara allerji Ateş, titreme, kuru öksürük, nefes darlığı Yaygın buzlu cam ve/veya konsolidasyonlar Sentrilobüler mikronodüller Mozaik perfüzyon deseni ve hava hapsi

21

22 ÖDEM

23 Yaygın buzlu cam alanları
Hipersensitivite pnömonitisi Ödem Kanama Pnömoniler (PCP, viral) ARDS Akut interstisyel pnömoni

24 Hipersensitivite pnömonisi

25 Ödem

26 Hidrostatik ödem Buzlu cam alanları Septal kalınlaşma (düzgün)
Bronş duvarlarında kalınlaşma (düzgün) Fissürlerde kalınlaşma (düzgün) Başat etkilenme: Perihiler Posterior Plevral effüzyon, kardiyomegali

27

28 Santral kesimler Arka kesimler

29

30

31 Pnömosistis pnömonisi
9 aylık çocuk, HIV + Brit J Radiol Pnömosistis pnömonisi 33 yaşında erkek, HIV +

32 Pnömosistis jirovecii pnömonisi
AIDS veya diğer immün-süpresyonlar Yamasal/diffüz buzlu cam/konsolidasyonlar Başat etkilenme: santral / üst loblar Kaviteler / kistler Nodüller Lenfadenopati Plevral sıvı İyileşme: retikülasyon, septal kalınlaşma

33 Kistler Üst zonlar

34

35 Yaygın akciğer kanaması
Hemoptizi Anemi Buzlu cam veya konsolidasyonlar Hızla ortaya çıkma ve düzelme Zamanla: septal kalınlaşma

36 Akut interstisyel pnömoni
Radiographics

37 Akut interstisyel pnömoni
ÜSYE’yi takiben solunum yetmezliği Mekanik ventilasyon gereksinimi Eksüdatif evre: Yaygın buzlu cam ve konsolidasyonlar (alt zonlarda ve arkalarda daha belirgin) Proliferatif evre: Traksiyon bronşiektazisi, distorsiyon, balpeteği

38 Yamasal / periferal dağılım
İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, BOOP) Eozinofilik pnömoni Alveoler proteinozis Sarkoidoz Ödem Kanama

39 Deskuamatif interstisyel pnömoni

40 Deskuamatif interstisyel pnömoni
30-50 yaşlarında, sigaracı erkekler Buzlu cam alanları: bazal, subplevral Sentrilobüler amfizem Bazen fibrozis bulguları Düzensiz çizgisel dansiteler Balpeteği: UIP kadar yaygın değil

41 DIP

42

43

44 IPF

45 İdiyopatik pulmoner fibrozis
Başat etkilenme: Alt zonlar / Periferal subplevral alanlar Balpeteği belirgin Traksiyonel bronşiektazi, yapısal distorsiyon, hacim kaybı İntralobüler interstisyumda kalınlaşma

46 IPF

47 NSIP

48 Nonspesifik interstisyel pnömoni
Yamasal buzlu cam / konsolidasyon Başat etkilenme: periferal ve alt zonlarda Ağsı desen IPF’den farkı: Balpeteği belirgin değil

49

50 Asbestozis Asbestoz

51 BOOP

52 BOOP Subplevral / peribronşial ; multifokal Konsolidasyon / buzlu cam
Bronşlarda duvar kalınlaşması ve genişleme Ek bulgular: Nodüller Non-septal çizgiler Ters halo bulgusu Perilobüler desen

53 Kit sonrası boop bülent laçin

54

55 BOOP TERS HALO BULGUSU Ters halo bulgusu

56

57 “Arnavut kaldırımı” “Buzlu cam + kalın septumlar”
Pulmoner alveoler proteinoz Pnömoniler (PCP, bakteri, CMV) ARDS Akut interstisyel pnömoni Kanama, ödem BOOP Bronkoalveoler kanser Lipoid pnömoni

58 PAP

59 Pulmoner alveoler proteinozis
Coğrafi görünüm Septal kalınlaşma sadece buzlu cam alanlarında Normal ve anormal alanların keskin sınırlarla ayrılması Klinik ve radyoloji uyumsuzluğu

60 Coğrafi dağılım Santral ve periferal alanların birlikte tutulumu

61 Konsolidasyon Damar işaretlerinin silindiği yoğunluk artışı
Ayırıcı tanısı buzlu camla benzer

62 Konsolidasyon nedenleri
Pnömoniler BOOP Eozinofilik pnömoni Hipersensitivite pnömonisi Bronkoalveoler kanser, lenfoma Alveoler proteinoz AIP, ARDS Sarkoidoz Ödem

63 PCP PCP

64 AIP

65 BOOP

66 BOOP

67 BOOP Subplevral / peribronşial

68 BOOP

69

70 Eoznofilik pnömoni

71 Bronkoalveoler kanser

72 Müsinöz bronkoalveoler kanser

73 Sarkoidoz

74

75 Ödem

76 52 yaşında erkek Dispne

77 Pulmoner venooklüzif hastalık

78 Pulmoner venooklüzif hastalık
Pulmoner hipertansiyon Geniş santral pulmoner arterler Geniş sağ kalp boşlukları Akciğer ödemi bulguları Buzlu cam (sentrilobüler / yaygın ) Septal kalınlaşmalar Plevral effüzyon Normal genişlikte sol kalp boşlukları

79 Metastatik pulmoner kalsifikasyon

80 Alveoler mikrolitiazis

81 İlginiz için teşekkür ederim

82


"YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları