Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR"— Sunum transkripti:

1 TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2

3 b) İnvazif aspergilloz c) İlaç reaksiyonu d) Ödem e) Kanama
a) Lenfoma tutulumu b) İnvazif aspergilloz c) İlaç reaksiyonu d) Ödem e) Kanama Diffüz alveoler hasar Olağan interstisyel pnömoni Organize pnömoni Hipersensitivite pnömonisi Eozinofilik pnömoni tarihli BT’ler

4 10 Şubat 2007 5 Nisan 2007

5 Uzun süreli (10 yıllık) konsolidasyon
Organize pnömoni Tüberküloz Adenokanser Lenfoma Primer pulmoner lenfoma (BALToma) Uzun süreli (10 yıllık) konsolidasyon

6 Primer pulmoner lenfoma

7 Özofagus kanseri Leiomyom Duplikasyon kisti Varis Lenfadenopati

8 Leioyomyom

9 Normal Deskuamatif interstisyel pnönomi Subakut hipersensitivite pnömonisi Ödem Viral pnömoni 50 yaşında kadın

10 Yuvarlak atelektazi Akciğer kanseri Yuvarlak pnömoni Tüberkülom Hamartom

11 Akciğer Ca Yuvarlak atelektazi Tüberkülom İnfarkt

12 a) Akciğer Ca ve metastaz b) Wegener c) Aktif tb d) Romatoid nodüller

13 Aktif tb

14 Olağan interstisyel pnömoni
Deskuamatif interstisyel pnömoni Lenfanjitis karsinomatoza Bronşiolitis obliterans Organize pnömoni

15 Ödem Kronik tromboemboli Küçük hava yolu hst Amfizem

16 Normal Mozaik perfüzyon Buzlu cam alanları (ödem) Panlobüler amfizem

17

18 Subakut hipersensitivite pnömonitisi
Ödem Organize pnömoni Asbestozis Hiçbiri

19 Bronkoplevral fistül Pnömoni ve akciğer apsesi Pnömoni ve ampiyem Dev bül ve kompresif atelektazi Hiçbiri

20 Bronkoalveoler Ca Organize pnömoni Metastaz Ödem Akut interstisyel pnömoni

21 Ekim 2008 Kasım 2008

22 Hidatik kist Castleman hastalığı Kalsifiye lenf nodu İntratorasik tiroid Anevrizma

23 Tümör embolisi Tüberküloz Atipik mikobakteri Yaygın AVM’ler Hiçbiri Ewing sarkomu

24 Milier tb Metastaz Sarkoidoz Pnömokonyoz Hiçbiri

25

26 Olağan interstisyel pnömoni
NSIP Büllöz amfizem Eozinofilik granülom

27 25 yaşında kadın Sarkoidoz Timik karsinom Lenfoma Metastaz Tüberküloz
25 YAŞINDA KADIN, HD. Sarkoidoz Timik karsinom Lenfoma Metastaz Tüberküloz

28 Liposarkom Diyafram rüptürü Hidatik kist Diyafram tümörü Sekestrasyon

29 Basit silikozis Progresif masif fibrozis Sarkoidoz Milier tb Metastaz

30 Silikozis Metastaz Sarkoidoz Lenfoma sarkoidoz

31

32

33 Simetrik hiler lenfadenopati (sarkoidoz için tipik)

34 Lenfoma Bronkoalveoler Ca Organize pnömoni Alveoler sarkoidoz Anjiyoinvazif aspergilloz

35 Boop ters halo

36 Sağdaki tümör, soldaki pnömoni
Soldaki tümör, sağdaki pnömoni İkisi de tümör İkisi de pnömoni

37 Akciğer kanseri Apse İnvazif aspergilloz Ampiyem

38 Akciğer Ca Apse Hiçbiri

39 Langerhans hücreli histiositoz Lenfanjiyomiyomatozis
Amfizem Tüberoz sklerozis Nörofibromatozis Langerhans hücreli histiositoz Lenfanjiyomiyomatozis 20 yaşında kadın

40 Ampiyem Mezotelyoma Metastaz

41 Kardiyojenik ödem ARDS Kanama NSIP
35 yaşında erkek. Hemoglobinde ani düşüş.

42 56 yaşında, erkek Timoma Lenfoma Timik karsinoma Germ hücreli tümör

43 Timoma Ektopik paratiroid adenomu Timus kisti Lenfadenopati Retrosternal tiroid

44 Morgagni hernisi Parakardiyak yağ Timus kisti Timoma Bochdalek hernisi

45 30 yaşında kadın Timik karsinoma Germ hücreli tümör Lenfoma Tüberküloz

46 Lenfoma Metastaz Sarkoidoz Tüberküloz

47 Sarkoidoz Sarkoidoz değil

48 Timoma Tiroid Castleman Paraganglioma Ektopik paratiroid adenomu

49 Tiroid Nörojenik tümör Paravertebral apse Lenfadenopati Özofagus duplikasyon kisti

50 Akut interstisyel pnömoni
AIP için tipik görünüm Kardiyojenik ödem IPF Kanama Akut interstisyel pnömoni

51 Konjenital adenomatoid malformasyon Sekestrasyon Amfizem ve akciğer Ca
47 yaşında erkek Hamartom Konjenital adenomatoid malformasyon Sekestrasyon Amfizem ve akciğer Ca

52 Sistemik arteryel beslenme Sarkoidoz
Tümör embolisi Multiple AVM Sistemik arteryel beslenme Sarkoidoz Multiple avm’ler 34 yaşında erkek

53 Ödem Mozaik perfüzyon Viral pnömoni Deskuamatif interstisyel pnömoni

54 İnvazif mol cerrahisi geçirmiş kadın hasta

55 Yaygın AVM Tümör embolisi Bronşiektazi ABPA

56 Lenfanjitis karsinomatoza Alveoler proteinozis
Akciğer ödemi Lenfanjitis karsinomatoza Alveoler proteinozis Hipersensitivite pnömonisi Pnömosistis jiroveci pnömonisi 42 yaşında kadın Kuru öksürük Dispne

57 Langerhans hücreli histiositoz Lenfanjiyomyomatozis
Amfizem Langerhans hücreli histiositoz Lenfanjiyomyomatozis Bronşiolitis obliterans Kistik metastaz 36 yaşında kadın LAM

58 48 yaşında kadın

59

60 Sarkoidoz Metastaz Lenfoma Lösemi Tüberküloz

61 Langerhans hücreli histiositoz Lenfanjiyomiyomatozis
Amfizem Tüberoz sklerozis Nörofibromatozis Langerhans hücreli histiositoz Lenfanjiyomiyomatozis 20 yaşında kadın Sigara öyküsü

62 Langerhans hücreli histiositoz Amfizem Lenfanjiyomyomatozis ABPA
Tüberoz sklerozis Astımlı kadın hasta Öksürük Balgam

63 Pulmoner emboli Septik emboli Tümör embolisi Kist hidatik embolisi Anjiyosarkom Sağ yan ağrısı

64 52 yaşında erkek Dispne

65 Mitral kapak hastalığı
KOAH Venooklüzif hastalık Kronik PTE Mitral kapak hastalığı Pulmoner fibrozis

66 Pulmoner venooklüzif hastalık
Pulmoner hipertansiyon Geniş santral pulmoner arterler Geniş sağ kalp boşlukları Akciğer ödemi bulguları Buzlu cam (sentrilobüler / yaygın ) Septal kalınlaşmalar Plevral effüzyon Normal genişlikte sol kalp boşlukları

67 Hipersensitivite pnömonisi Sarkoidoz Deskuamatif interstisyel pnömoni
Ödem Hipersensitivite pnömonisi Sarkoidoz Deskuamatif interstisyel pnömoni CMV pnömonisi 58 yaşında kadın Dispne Kuru öksürük

68 Anemi Lenfadenopatiler Lateral torasik meningosel Paragangliomalar
Ekstramedüller hematopoez Hiçbiri Anemi

69 Paraözofageal lenfadenopati
Özofagus kanseri Özofagus leiomyomu Duplikasyon kisti Perikardiyal kist Özofagus duplikasyon kisti 30 yaşında erkek Disfaji

70 Granülomatöz mediastinit
SVK obstrüksiyonu 2003 2006 Granülomatöz mediastinit Castleman hastalığı SVK leiomyomu Metastatik LAP Lenfoma

71 Karsinoid Bronş kanseri Lenfoma Fibrozan mediastinit
Castleman hastalığı 27 yaşında kadın Hemoptizi

72 6 ay sonra

73 Akciğer ödemi

74 Kız(?) çocuğu. Askin tümörü (primitif nöroektodermal tümör).

75 19 yaşında kadın. pnet

76

77 Tietze.

78

79

80 63 yaşında kadın, sarkoid

81 AKCĞER CA

82 CRAZY PAVİNG DİP

83

84 NSİP İÇİN TİPİK GÖRÜNÜM

85 27 yaşında kadın

86 24 yaşında kadın

87

88

89

90

91

92

93 ıpf

94 ödem

95 Hepatosellüler Ca Hcc tümör embolisi Bronkosel

96


"TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları