Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOKSİK OLMAYAN GUATR ve TİROİD KANSERLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOKSİK OLMAYAN GUATR ve TİROİD KANSERLERİ"— Sunum transkripti:

1 TOKSİK OLMAYAN GUATR ve TİROİD KANSERLERİ
Prof. Dr. Sadi Gündoğdu İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji, Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı

2 GUATR Tiroid glandının anormal büyümesi Büyüme : Difüz/Nodüler
Tiroid hormon sekresyonu : ↓/N/↑ Guatr dünyada en sık nedeni: İyot eksikliği

3 Diffüz Büyüme Nodüler Büyüme

4 GUATR-Nedenleri Multinodüler guatr İyot eksikliği
Otoimmün/tiroidit: Hashimoto/sessiz/subakut/postpartım/infeksiyöz Guatrojenler: İyot/Lityum/Bazı besinler İnfiltratif tiroid hastalıkları Toksik Guatr Kistler Tiroid adenomları Tiroid karsinomları: Papiller/Folliküler/Medüller

5 Guatr-Klinik Kliniği belirleyenler Tiroid disfonksiyonu Gland boyutu
Gland büyüme hızı

6 Diferansiye tümörler daha yavaş büyürken anaplastik karsinom gibi invazif tümörler daha hızlı büyür ve obstrüktif semptomlara yol açabilir Uzun süreli guatrlar trakeada progresif baskı oluşturarak veya nodül içi kanama nedeniyle ani büyümeye neden olarak obstrüktif semptomlara yol açabilirler İnfeksiyöz/subakut tiroidit durumunda guatr ağrılıdır ve ateş yüksekliği tabloya eşlik eder

7 Guatr ile gelen hastada öyküde
İyot tüketimi İlaçları Aile öyküsü (benign/malign tiroid hastalığı?) Baş boyun RT öyküsü Radyoaktif iyot maruziyeti mutlaka sorulmalıdır

8 Guatr-Fizik Muayene İnspeksiyon ile dışarıdan farkedilecek kadar bir büyüme olup olmadığı belirlenir Hasta yutkunurken tiroid glandı trakeaya doğru parmak basısı ile palpe edilir Palpasyon ile Glandde büyüme/hassasiyet olup olmadığı Büyüme varsa difüz mü yoksa nodüler mi Nodüllerin sayısı, boyutu, yapıları, sertliği, mobilite ve hassasiyetleri belirlenebilir

9

10 Guatr-Tanısal Yaklaşım
Guatr tanısı genellikle fizik muayene sırasında konur Diğer nedenlerle yapılan radyolojik görüntülemeler sırasında rastlantısal tanı Guatr varlığı saptandıktan sonra: Altta yatan neden? Bası semptomları (solunum güçlüğü/stridor/yutma güçlüğü)? Nodül varsa şüpheli USG özellikleri? Tiroid fonksiyonları? Anamnez, muayene, radyoloji ve gerekirse ince iğne aspirasyon biyopsisi ile malignite ekarte edilmeli

11 Guatr-Tanısal Testler
TSH fT4, AntiTPO,AntiTG: TSH düzeylerinde bozukluk varsa USG İİAB: malignite açısından şüpheli özellikte nodül varsa

12 İyot eksikliği ↑TSH →Guatr Hashimoto tiroiditi
Toksik olmayan multinodüler guatr TSH: Normal

13 Guatr-Tedavi Altta yatan tiroid disfonksiyonunun düzeltilmesi
Hipotiroidi varsa tiroid hormon replasmanı ile gland boyutu küçülebilir

14 Guatr-Tedavi Kimlerde cerrahi düşünülebilir?
İİAB sonucu malignite açısından şüpheli bulunan veya malignite saptanan hastalar Bası semptomlarına yol açan guatrı olanlar Bası semptomlarına yol açmayan ancak büyük (>80 g) guatrı olan ve kozmetik kaygı gibi nedenlerle cerrahi olmak isteyen hastalar (kozmetik kaygısı olmayan asemptomatik hastalarda izlem tercih edilir)

15 TİROİD KANSERLERİ Epitelyal Tiroid Tümörleri Benign Folliküler adenom
Malign Papiller karsinom Folliküler karsinom Anaplastik karsinom Medüller karsinom Diferansiye tümörler

16 TİROİD KANSERLERİ Malign Non-epitelyal Tümörler Sarkom
Hemanjioendotelyoma Lenfoma Metastaz

17 Tiroid Kanserleri Papiller karsinom Folliküler Karsinom
En sık görülen tiroid karsinomu Karakteristik patolojik özellikler ( nükleer inklüzyonlar) Folliküler Karsinom Folliküler diferansiyasyon

18 Tiroid Kanserleri-Klinik
Tiroid karsinomunun günümüzde en sık prezantasyon şekli boyun ultrasonu sırasında farkedilen tiroid nodülünde pozitif biyopsi bulgularının olmasıdır Bazen lenf nodu metastazı ilk bulgu olabilir Nadiren uzak metastaz ile tanı konabilir Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve dispne geliştiğinde hastalık ileri evrededir

19 Tiroid Kanserleri-Fizik Muayene
Fizik muayenede malign nodül özellikleri Tek Sert Yutma sırasında hareketli, çevre dokuya/parankime yapışık Benign nodüllerden sadece muayene ile ayırt edilmesi zordur

20 Tiroid Kanserleri-Risk Faktörleri
Tiroid nodülünde malignite riskinin yüksek olduğu durumlar: Tek nodül Hipoaktif/soğuk nodül Ultrasonda şüpheli bulgular 1 cm'den büyük nodül Hipodens nodül Sınırları düzensiz/silik nodül Mikrokalsifikasyon Nodülde vaskülarite artışı Patolojik lenf nodu Hastada riskin yüksek olduğu durumlar: Erkek hasta Baş boyun radyoterapi öyküsü Ailede tiroid karsinom öyküsü < 20 yaş ve > 60 yaş

21 Tiroid Kanserleri-Tanı
İlk prezentasyon ne olursa olsun tanı İİAB ile konur İİAB sonucu Benign Malign İndetermine Yetersiz materyal olabilir

22 Tiroid Kanserleri-Tanı
TSH'nın baskılı olması sıcak/hiperaktif nodül varlığına işaret eder Sintigrafide radyoaktif madde tutulumu (+) Bu tür nodüller genellikle iyi huyludur

23 Tiroid Kanserleri-Papiller Karsinom
Her yaşta görülebilir 3.-4. dekadda insidansı artar Uzun süre tiroid dokusunda sınırlı kalır Hastaların yarısında tiroid dokusu içinde multisentrik lezyonlar olabilir Metastaz olduğunda daha çok servikal lenf nodlarına olur Gençlerde prognozu daha iyidir, ileri yaşta daha invazif

24 Tiroid Kanserleri-Folliküler Karsinom
Folliküler adenomdan kapsül invazyonu/çevre dokuya invazyon/metastaz ile ayırt edilebilir Yavaş büyüyen tiroid nodülü/kitlesi %25 tiroid dışına yayılım (+) Papiller karsinoma göre daha ileri yaşta görülür, insidans özellikle 5. dekadda artar ve prognoz daha kötü (özellikle invazif tümörve tanı anında uzak metastaz varlığında)

25 Tiroid Kanserleri-Medüller Tiroid Karsinomu
Tiroidde parafoliküler C hücrelerinden kaynaklanır %70 sporadik %30 ailevi MEN 2A MEN 2B Ailevi MTC

26 Tiroid Kanserleri-Medüller Tiroid Karsinomu
Kalsitonin ve CEA sekrete ederler Tanı ve takipte önemli Prognoz papiller tiroid karsinomlarında olduğu kadar iyi değildir Tedavi geniş lenf nodu rezeksiyonunu ile birlikte tiroidektomidir, ancak genellikle cerrahi ile kontrol sağlanamaz

27 Tiroid Kanserleri- İndiferansiye
İnvaziftirler Lokal invazyon Boyundaki yapılara kompresyon Lenf nodu ve akciğerlere metastaz Prognoz kötüdür, tanı konduğunda bir çoğu inoperabledır


"TOKSİK OLMAYAN GUATR ve TİROİD KANSERLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları